Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtbank Limburg

 • Veroordelingen voor het zonder vergunning uitvoeren van gasturbineonderdelen naar Iran
 • Geplaatst op: 18-02-2019 | 13:51
 • Rechtbank Limburg heeft het Venlose bedrijf Euroturbine BV en vier medeverdachten vandaag veroordeeld voor met name het zonder vergunning uitvoeren van gasturbineonderdelen naar Iran.Wat is er gebeurd?Nadat het Nederlandse vergunningenbeleid voor de export van gasturbineonderdelen naar Iran begin 2009 was aangescherpt vanwege signalen van proliferatiegevoelige activiteiten, hebben de verdachten samen met een in Bahrein gevestigde dochteronderneming en andere gelieerde ondernemingen juridische schijnconstructies opgezet om de gasturbineonderdelen toch via een omweg aan klanten in Iran te leveren. De rechtbank heeft geoordeeld dat deze schijnconstructies tot doel hadden om de vergunningplicht te omzeilen en heeft de verdachten veroordeeld voor het handelen in strijd met die vergunningplicht en valsheid in geschrifte. Verdachten zijn ook veroordeeld voor het in structureel verband plegen van die feiten. De (indirect) aandeelhouder die ook werd verdacht van onjuiste belastingaangiftes en het witwassen van gelden met een criminele herkomst, is voor het overgrote ...
 • Omgevingsvergunning windpark Egchelse Heide blijft in stand
 • Geplaatst op: 13-02-2019 | 13:26
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag de beroepen tegen de omgevingsvergunning voor een windpark in het buitengebied van Egchel-Panningen-Beringe ongegrond verklaard. Waar gaat de zaak over?Het college van Peel en Maas heeft aan de initiatiefnemer een vergunning verleend om in het buitengebied van Egchel-Panningen-Beringe een windpark te plaatsen. Dit windpark bestaat uit 5 windturbines met een maximale ashoogte en rotordiameter van 140 meter.OmwonendenDiverse omwonenden en ondernemers in de omgeving hadden tegen de vergunningverlening  beroep ingesteld. Zij zijn het onder andere niet eens met de locatiekeuze, omdat het nieuwe windpark op nog geen kilometer afstand van het bestaande windpark Neer wordt gebouwd. De omwonenden vrezen voor ernstige geluidoverlast, hinder van slagschaduw en voor schade aan hun gezondheid door laagfrequent geluid van beide windparken. De betrokken ondernemers zijn bang voor aantasting van hun bedrijfsvoering.Oordeel rechtbankHet windpark moet voldoen aan de normen in het Activiteitenbesluit milieubeheer over geluid en ...
 • Veroordeling voor bedreiging in Weert en bezit harddrugs
 • Geplaatst op: 13-02-2019 | 13:30
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag een 28-jarige man veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf voor het bedreigen van een beveiliger van een café in Weert in september 2017 en voor het dezelfde avond in bezit hebben van harddrugs.Vrijspraak voor vuurwerkDe rechtbank heeft de man en zijn medeverdachte vrijgesproken voor het laten ontploffen van professioneel vuurwerk in 2 brievenbussen van huizen in Weert en Nederweert in juli 2016. Er is onvoldoende bewijs dat verdachte en zijn medeverdachte het feit hebben gepleegd. ...
 • Gemeente Kerkrade weigert terecht om supermarktketen een vergunning te geven voor een winkelboulevard
 • Geplaatst op: 08-02-2019 | 13:15
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag het beroep van Linders Beleggingen BV tegen de weigering van een omgevingsvergunning ongegrond verklaard. De rechtbank volgt het standpunt van de gemeente dat het bouwplan van de supermarktketen op enkele punten in strijd is met de gemeentelijke bouwverordening. Waar gaat de zaak over? De supermarktketen heeft een vergunning aangevraagd om op een perceel aan de Euregioweg bij de grens van Kerkrade en Heerlen een overdekte winkelboulevard met 7 winkelunits met parkeerterrein, uitritten en een reclamezuil te realiseren. De supermarktketen heeft daarbij gebruik willen maken van het feit dat daar ten tijde van de aanvraag geen bestemmingsplan gold. De aanvraag kon daarom niet wegens strijd met het bestemmingsplan worden afgewezen. Het college van B&W van Kerkrade heeft de aanvraag toch om een andere reden afgewezen. Volgens B&W is het bouwplan namelijk op enkele punten in strijd met de gemeentelijke bouwverordening, onder andere omdat de winkels voor ...
 • Pro-formazitting in zaak Nicky Verstappen op 8 maart 2019
 • Geplaatst op: 04-02-2019 | 15:08
 • Op vrijdag 8 maart vindt de tweede pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen Jos B., de man die onder meer wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Deze zitting is bij de rechtbank Limburg, Sint Annadal 1 in Maastricht en begint om 10.00 uur.Niet inhoudelijkTijdens een pro-formazitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Er zal worden gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning. Onbekend is nog of Jos B. aanwezig zal zijn bij de zitting.Aanmelden persDe pro-formazitting is openbaar. Vanwege de te verwachten mediabelangstelling verzoeken wij alle vertegenwoordigers van de pers om zich aan te melden. Dus ook de schrijvende pers en rechtbanktekenaars. Dit in verband met het organiseren van een extra aantal zitplaatsen voor de pers in de zittingszaal.Aanmelden kan – onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en welk medium u vertegenwoordigt - ...
 • Verwijdering van dekschuiten naast woonboten Maastricht mag voorlopig niet doorgaan
 • Geplaatst op: 01-02-2019 | 12:54
 • Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg in 7 zaken geoordeeld dat de gemeente Maastricht voorlopig niet handhavend mag optreden tegen woonbootbewoners omdat niet duidelijk is of de gemeente een juiste belangenafweging heeft gemaakt bij haar beslissing om dekschuiten te verwijderen. HandhavingsactieDe gemeente wil het gebied rond de Stuwweg opknappen en stelt zich op het standpunt dat de illegaal geplaatste dekschuiten verwijderd moeten worden. Om te zorgen dat de woonbootbewoners ook daadwerkelijk de dekschuiten verwijderen, heeft de gemeente de bewoners een last onder dwangsom opgelegd. Een aantal bewoners heeft vervolgens om een voorlopige voorziening verzocht. BelangenafwegingDe voorzieningenrechter is van oordeel dat de dekschuiten geen onderdeel uitmaken van de woonboten en ook niet kunnen worden aangemerkt als zelfstandige woonboten. De dekschuiten zijn in strijd met het bestemmingsplan. Om tot handhaving over te kunnen gaan, moet de gemeente echter het belang van handhaving af te zetten ...
 • Onderdelen bio-vergistingsinstallatie terecht door gemeente stil gelegd
 • Geplaatst op: 01-02-2019 | 12:54
 • Omwonenden van een bio-vergistingsinstallatie hebben de gemeente Leudal gevraagd de niet-vergunde activiteiten van het bedrijf stil te leggen nu de voor het droogprocedé aangevraagde vergunning is geweigerd. De gemeente heeft besloten handhavend op te treden en heeft aan het bedrijf een last onder dwangsom opgelegd. OvertredingenDe voorzieningenrechter heeft vandaag geoordeeld dat het gebruik van de tunneldroger (met luchtwasser) en het bouwen en gebruiken van de opslagvoorziening wél overtredingen van de regels zijn, maar het gebruik van de zeefbandpers (met luchtwasser) niet. Het feit dat de brikettenpers defect is, brengt mee dat ook het gebruik daarvan niet gezien kan worden als een overtreding. Voor de wel vastgestelde overtredingen moet de gemeente in beginsel optreden en in de omstandigheden van het geval ziet de voorzieningenrechter geen grond om af te zien van handhavend optreden. De financiële en contractuele verplichtingen die het bedrijf is aangegaan voor het afzetten ...
 • Langdurige celstraffen en tbs met dwangverpleging voor doden 72-jarige man in Tegelen
 • Geplaatst op: 31-01-2019 | 12:54
 • Een 51-jarige man en zijn partner, een 32-jarige vrouw, zijn door de rechtbank Limburg veroordeeld tot respectievelijk 15 jaren gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging en 10 jaren gevangenisstraf. Ze hebben op 20 augustus 2017 een 72-jarige man gedood. Verder heeft de man tijdens de vlucht de bejaarde buurvrouw, die poolshoogte wilde komen nemen, mishandeld.Gekwalificeerde doodslagHet incident vond plaats in de woning van de 72-jarige man, gelegen in een verzorgingshuis. De vrouw liep het slachtoffer enkele dagen voor het fatale incident toevallig tegen het lijf. Zij bleef contact houden met het slachtoffer, omdat zij dacht dat hij de beschikking had over veel geld. Op 20 augustus 2017 ging de vrouw naar de woning van het slachtoffer, met in het kielzog haar partner. In de woning heeft de man het slachtoffer meermalen met een mes in de buik, hals en gezicht gestoken en meermalen met een ...
 • Veroordelingen in postzegelzaak
 • Geplaatst op: 31-01-2019 | 07:39
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag twee mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege het verkopen van namaakpostzegels. Uit dit verwijt zijn meer verwijten voortgekomen: oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Die feiten acht de rechtbank ook bewezen. GevangenisstraffenEén verdachte merkt de rechtbank als initiator aan. Hij krijgt 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. De andere verdachte heeft een bescheidener rol gehad in de handel in nagemaakte zegels en krijgt 32 maanden gevangenisstraf. De rechtbank legt zwaardere straffen op dan geëist. De rechtbank heeft rekening gehouden met het tijdsverloop en heeft daarom een korting toegepast van 10 procent op de straf.Wie de nagemaakte zegels gedrukt heeft, is niet opgehelderd. Van het verwijt van namaken van de zegels worden de verdachten vrijgesproken.Meerdere verdachtenIn de zaak hebben in totaal 7 personen terechtgestaan. Twee vrouwen die er ook van verdacht werden lid te zijn geweest van de criminele ...
 • Strafzaak tegen verdachte 2 dodelijke steekpartijen in Maastricht start op 11 februari
 • Geplaatst op: 28-01-2019 | 12:37
 • Op 11, 12 en 13 februari 2019 behandelt rechtbank Limburg de strafzaak tegen een 38-jarige man, die onder andere wordt verdacht van 2 dodelijke steekpartijen in Maastricht, op 14 december 2017. De zitting start op 11 februari om 9.00 uur bij de rechtbank in Maastricht. PlanningDe rechtbank heeft 3 dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling. De globale planning voor deze dagen is als volgt: op maandag 11 februari bespreekt de rechtbank het dossier en wordt met de deskundigen van het Pieter Baan Centrum gesproken, op dinsdag 12 februari komen de slachtoffers aan het woord en op woensdag 13 februari formuleert de officier van justitie zijn eis en houdt de advocaat zijn pleidooi. De rechtbank zal op 12 maart uitspraak doen. Aanmelden persDe zittingen zijn openbaar. Vanwege de te verwachten mediabelangstelling verzoeken wij alle vertegenwoordigers van de pers om zich aan te melden. Dus ook de ...
 • 12 jaar voor poging moord op echtgenote in vakantiehuis Vijlen
 • Geplaatst op: 23-01-2019 | 13:19
 • De rechtbank Limburg heeft een 51-jarige man uit Kelpen-Oler vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar wegens poging tot moord op zijn echtgenote. Opzet en voorbedachte raadDe man had de nodige voorbereidingen getroffen om zijn vrouw, met wie hij in echtscheiding ligt, op te wachten op haar schoonmaakadres, een vakantiehuisje in Vijlen. Zo volgde hij haar met een GPS-tracker die hij onder haar auto had aangebracht. Ook had de man valse nummerplaten op zijn auto gezet. De dag van tevoren heeft hij getest of het geweer functioneerde. Hij heeft 3 keer met het geweer in het bovenlichaam van zijn vrouw geschoten. Daarbij is zij levensgevaarlijk gewond geraakt. Zij heeft het overleefd door adequaat medisch ingrijpen. Na het schieten heeft de man de GPS-tracker onder de auto van zijn vrouw weggehaald en is naar huis gegaan. Daar is hij door de politie aangehouden. De man heeft ...
 • Publicaties op website en op Facebookpagina SP-voorman mogen blijven staan
 • Geplaatst op: 05-02-2019 | 16:06
 • Op 8 januari diende in Maastricht een kort geding tussen een Heerlense vastgoedbaas en zijn onderneming als eisers enerzijds en de Socialistische Partij en haar Heerlense fractievoorzitter als gedaagden anderzijds. Onderwerp van het kort geding was of uitingen die gedaan zijn op de website www.foutevastgoedbazen.nl en op de Facebookpagina van de SP-voorman verwijderd moeten worden en er een rectificatie moet worden geplaatst.De voorzieningenrechter is van oordeel dat het recht op vrije meningsuiting van gedaagden in dit geval zwaarder weegt dan het recht op bescherming van eer en goede naam van eisers. De uitingen hoeven daarom niet verwijderd te worden. Oordeel van de rechterEr dient een afweging te worden gemaakt tussen twee gelijkwaardige belangen: tegenover elkaar staan het recht van gedaagden op vrijheid van meningsuiting en het recht van eisers om niet te worden blootgesteld aan negatieve publicaties die inbreuk maken op hun eer en goede ...
 • Voorzieningenrechter ‘verbiedt’ stakingen bij VDL Nedcar op 10 en 11 januari 2019
 • Geplaatst op: 18-01-2019 | 10:56
 • VDL Nedcar (6.000 werknemers) is een kort geding gestart tegen de vakbonden FNV, CNV, De Unie en VHP2. Met dit geding probeert VDL Nedcar om de (landelijke) stakingen die op 10 en 11 januari 2019 door de vakbonden zijn uitgeroepen en waardoor ook VDL Nedcar wordt getroffen, te voorkomen. Die nieuwe stakingen zijn uitgeroepen omdat de vakbonden en FME (die de werkgevers, waaronder VDL Nedcar, vertegenwoordigt) er nog niet in zijn geslaagd om een nieuwe cao Metalektro af te sluiten. De vakbonden menen dat VDL Nedcar als grote werkgever in die onderhandelingen een doorbraak kan forceren. Onderwerp kort gedingOp 9 januari 2019 heeft de mondelinge behandeling van het kort geding plaatsgevonden. De door de vakbonden uitgeroepen collectieve acties op 10 en 11 januari 2019 vallen onder het bereik van artikel 6, aanhef en onder 4, van het Europees Sociaal Handvest (ESH). Als uitgangspunt geldt dat ...
 • Komst supermarkt Maastricht in strijd met bestemmingsplan
 • Geplaatst op: 16-01-2019 | 12:01
 • De voorzieningenrechter heeft vandaag beslist dat de opening van de Coop-supermarkt aan de Sint Pieterstraat in Maastricht voorlopig niet door kan gaan. De gemeente had aan de exploitant van de supermarkt een omgevingsvergunning verleend voor het openen van zijn winkel. De exploitant was van plan om de winkel in februari te openen. Onder meer een omwonende, die vreest voor overlast is het hier niet mee eens. Hij vroeg de voorzieningenrechter daarom om, zolang er niet op zijn beroep is beslist, de opening van de supermarkt op te schorten. In strijd met bestemmingsplanDe voorzieningenrechter heeft gekeken of een supermarkt op die plaats door het bestemmingsplan wordt toegestaan. Op grond van de letterlijke tekst van het bestemmingsplan is dat niet het geval. Omdat de letterlijke tekst vanwege de rechtszekerheid bepalend is, kon de voorzieningenrechter niet anders dan de verleende omgevingsvergunning schorsen.Dit betekent dat de opening van de ...
 • Geen uitzondering in misbruikzaak in verband met verjaring
 • Geplaatst op: 16-01-2019 | 13:07
 • Een inmiddels 65-jarige man stelt in het schooljaar 1964-1965 seksueel te zijn misbruikt door een pater van het Kleinseminarie van de Heilige Geest te Weert en heeft de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Heilige Geest aansprakelijk gesteld voor de gevolgen hiervan wegens onrechtmatige daad. De man stelt zich op het standpunt dat de Congregatie al in 1960-1961 ervan op de hoogte was dat de pater een minderjarige had misbruikt en dat, indien de Congregatie toen maatregelen had getroffen, het misbruik van de man zelf voorkomen had kunnen worden. Door na te laten maatregelen te treffen heeft de Congregatie volgens de man onrechtmatig jegens hem gehandeld. De Congregatie heeft een beroep op verjaring gedaan. Dat beroep slaagt. De vordering is daarom afgewezen.  Stelling eiserEiser stelt dat de maximale verjaringstermijn van in dit geval 30 jaar weliswaar is verstreken, maar dat het naar maatstaven van ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtbank Limburg