Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtbank Limburg

 • Praktische zaken rondom pro-formazitting in zaak Nicky Verstappen
 • Geplaatst op: 07-12-2018 | 14:02
 • Op woensdag 12 december 2018 vindt de pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen Jos B., de man die onder meer wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Deze zitting is bij de rechtbank Limburg, Sint Annadal 1 in Maastricht en begint om 10.00 uur. De pro-formazitting is openbaar.Niet inhoudelijkTijdens een pro-formazitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Er zal worden gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning.Zitting bijwonen als publiekHet is in principe mogelijk om de zitting als publiek bij te wonen. Binnen de rechtbank worden extra zittingszalen (zaal B en E) vrijgemaakt, zodat het publiek daar de zitting op beeldschermen kan volgen. Zittingzaal A is gereserveerd voor de nabestaanden en de pers en is niet toegankelijk voor publiek. Plaatsen beperktU hoeft zich als publiek niet vooraf aan te melden. Het aantal plaatsen ...
 • 12 jaar gevangenisstraf voor doodslag in flat aan Koningsplein Maastricht
 • Geplaatst op: 04-12-2018 | 15:21
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag een 23-jarige man uit Griekenland veroordeeld voor doodslag op een 55-jarige man uit Maastricht. De man krijgt een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren. De 30-jarige vriendin van de verdachte is van betrokkenheid bij de doodslag vrijgesproken. De 42-jarige man, die de verdachte en zijn vriendin naar de woning van het slachtoffer heeft gebracht, is ook vrijgesproken van betrokkenheid bij de doodslag. Hij is wel veroordeeld tot 152 dagen gevangenisstraf omdat hij de laptop heeft gestolen uit de woning van het overleden slachtoffer.Wat is er gebeurd?De verdachte is in de avond van 27 mei 2017 samen met zijn vriendin naar de flat van het slachtoffer gegaan om daar cocaïne te gebruiken. Hij is daar naar toe gebracht door een hem bekende 42-jarige man, een drugsdealer. Deze 42-jarige man was ook enige tijd verdachte van het doden van het ...
 • Huisvesting arbeidsmigranten in mobilehomes kan voorlopig doorgaan
 • Geplaatst op: 30-11-2018 | 12:56
 • Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg bepaald dat de huisvesting van 240 arbeidsmigranten in mobilehomes in de gemeente Venray voorlopig kan doorgaan.ConcurrentEen concurrent die zelf plannen heeft om arbeidsmigranten elders in de gemeente te willen huisvesten heeft verzocht om een voorlopige voorziening. Volgens de concurrent is nieuwbouw ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten in strijd met regionaal beleid waarin staat dat huisvesting in bestaande bebouwing de voorkeur heeft boven nieuwbouw. Het plan van de concurrent betreft huisvesting van arbeidsmigranten in een voormalige school. Na een eerder principe akkoord staat de gemeente nu niet meer achter dit plan. Ondeugdelijk gemotiveerdDe voorzieningenrechter stelt vast dat het regionale beleid erop gericht is dat huisvesting in bestaande bebouwing de voorkeur heeft boven nieuwbouw. Een initiatiefnemer, in dit geval dus vergunninghouder, dient aannemelijk te maken dat er geen geschikte bestaande bebouwing is voor de huisvesting van arbeidsmigranten ...
 • Woonwagenbewoners mogen blijven demonstreren
 • Geplaatst op: 29-11-2018 | 13:11
 • De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak over de woonwagenbewoners in Maastricht. De woonwagenbewoners hebben op 2 locaties in Maastricht een kampement opgericht om te protesteren tegen het tekort aan standplaatsen in de gemeente. Hun actie is onderdeel van diverse landelijke acties, naar aanleiding van een beleidskader van de Minister van Binnenlandse zaken over het woonwagenbeleid in de diverse gemeentes. GesprekOver het tekort aan standplaatsen heeft een gesprek met de wethouder plaatsgevonden, maar dat vinden de woonwagenbewoners onvoldoende. Tijdens de zitting heeft de gemeente uitgelegd pas in 2020 meer zicht te hebben op nieuw beleid. Vanwege de tijdsduur vinden de woonwagenbewoners het belangrijk om voortdurende aandacht te vragen. GrondrechtDe voorzieningenrechter stelt vast dat de betoging in strijd met het bestemmingsplan is, maar vindt dat de gemeente de betoging om die reden niet kan verbieden. Het recht op betoging is ...
 • Termijn om te stoppen met illegaal gebruik van strandpaviljoen Heel ingekort
 • Geplaatst op: 26-11-2018 | 13:28
 • Vandaag heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in een handhavingszaak van een strandpaviljoen in Heel. Volgens de gemeente dient de exploitant het gebruik van het strandpaviljoen voor evenementen, zoals feesten en partijen, binnen 4 maanden te beëindigen. TermijnVolgens de voorzieningenrechter heeft de gemeente Maasgouw niet goed gemotiveerd waarom hij de exploitant het strandpaviljoen in Heel een termijn van vier maanden heeft gegund om te stoppen met de met het bestemmingsplan strijdige evenementen. De gemeente heeft daarbij een onevenredig zwaar belang toegekend aan de bedrijfsvoering van de exploitant. De voorzieningenrechter is wel van oordeel dat de exploitant nog enige tijd dient te worden gegund om degenen die zo’n evenement hebben geboekt, de kans te geven om daarvoor een oplossing te vinden. Daarvoor wordt een termijn van acht weken gegeven. ...
 • Bouw rijhaltent manege De Kleine Heihof in Landgraaf mag van start gaan
 • Geplaatst op: 23-11-2018 | 13:04
 • De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de exploitant van manege De Kleine Heihof aan de rand van de Brunssummerheide in Landgraaf niet hoeft te wachten met de bouw van een tijdelijke rijhaltent totdat door de gemeente is beslist op het bezwaar van de Stichting Behoud Brunssummerheide. Onvoldoende onderbouwdVolgens de voorzieningenrechter heeft de natuurorganisatie namelijk onvoldoende onderbouwd dat de rijhaltent niet in het landschap past en er door de tent verkeersproblemen en grote negatieve gevolgen voor de nabijgelegen natuur en de daarin levende diersoorten zullen ontstaan. De voorzieningenrechter heeft partijen er op gewezen dat haar oordeel enkel betrekking heeft op de bouw van de rijhaltent en niet op de vestiging van de manege op die locatie. Ook heeft zij er op gewezen dat, mocht later blijken dat de omgevingsvergunning geen stand kan houden, de exploitant de tent weer moet afbreken. ...
 • Vastgoedondernemer krijgt celstraf voor valsheid in geschrift en witwassen
 • Geplaatst op: 23-11-2018 | 13:35
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag een 72-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden voor valsheid in geschrift en witwassen. Het onderzoek naar verdachte, ook wel het onderzoek ‘Clematis’ genoemd, houdt verband met de grote strafzaak ‘Klimop’ van een aantal jaar geleden. In de Klimop-zaak ging het om zeer omvangrijke vastgoedfraude. Ontvankelijkheid Openbaar MinisterieDe advocaat heeft aangevoerd dat het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat sprake zou zijn van een opeenstapeling van onzorgvuldigheden van het OM en omdat de redelijke termijn is overschreden. De rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken van enige schending van het recht op een eerlijk proces en verklaart het OM ontvankelijk in de vervolging. BewezenverklaringDe rechtbank acht bewezen dat de verdachte 2 valse overeenkomsten heeft getekend en dat hij met behulp van zijn BV geldbedragen heeft witgewassen.Verdachte is betrokken geweest bij het tot stand komen van ...
 • 3 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor verkrachting medewerkster Rooyse Wissel
 • Geplaatst op: 23-11-2018 | 13:57
 • Een 31-jarige man is vandaag door de meervoudige strafkamer van de rechtbank Limburg veroordeeld voor verkrachting van een medewerkster van de TBS-kliniek De Rooyse wissel. De man heeft een gevangenisstraf van 3 jaar opgelegd gekregen. Daarnaast is hij veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Bovendien moet de man aan het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim 5.500 euro. De straf en de TBS-maatregel die de rechtbank heeft opgelegd, zijn gelijk aan de eis van de officier van justitie.Bekennende verdachteIn 2010 werd de man veroordeeld tot een gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging voor geweldsfeiten. In het kader van die TBS werd hij behandeld in TBS-kliniek De Rooyse Wissel, toen hij zich op 6 mei van dit jaar vergreep aan zijn persoonlijk begeleidster. De man pakte de pieper van de medewerkster af, gooide deze weg, bracht de medewerkster naar de grond, ging op haar zitten, scheurde haar kleding ...
 • Projectontwikkelaar kan zonneweide Heythuysen niet realiseren
 • Geplaatst op: 07-11-2018 | 15:24
 • De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag het verzoek van de projectontwikkelaar, om hem alsnog in het bezit te stellen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke zonneweide in Heythuysen, afgewezen.Niet op stoel gemeenteDe gemeente Leudal heeft opnieuw geweigerd een vergunning te verlenen voor de aanleg van de zonneweide. Daarop diende de projectontwikkelaar een ander verzoek tot een voorlopige voorziening in. Het gaat de voorzieningenrechter, mede omdat de omwonenden hun belangen niet naar voren hebben kunnen brengen, te ver om op de stoel van de gemeente Leudal te gaan zitten en te bepalen dat alsnog een vergunning moet worden verleend.Voorlopige oordeelDit voorlopige oordeel heeft tot gevolg dat de projectontwikkelaar de zonneweide niet kan realiseren en hij een subsidie misloopt. De voorzieningenrechter heeft er op gewezen dat, als blijkt dat de weigering uiteindelijk toch geen stand kan houden, de gemeente aan de projectontwikkelaar ...
 • Vorderingen van vergoeding van mijnschade niet verjaard
 • Geplaatst op: 05-11-2018 | 09:48
 • Vrijdag 2 november heeft de bestuursrechter van de rechtbank Limburg beslist op het beroep van 2 inwoners van Kerkrade die vergoeding wensen van schade die zij stellen te lijden en nog zullen lijden in verband met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor hun woningen. De rechtbank is van oordeel dat het Waarborgfonds Mijnbouwschade ten onrechte de verzoeken van schade aan de woningen van de 2 inwoners heeft afgewezen omdat die verjaard zouden zijn. Aanvang verjaringstermijnDe rechtbank is namelijk van oordeel dat de verjaringstermijn van 30 jaar pas is begonnen te lopen door het defect raken van de afsluiting van een verticale boring die is verricht bij de steenkolenwinning door de Domaniale Mijnmaatschappij. In een advies van technisch deskundigen is die gebeurtenis aangewezen als directe oorzaak van de verzakking van de bodem waardoor de schade is ontstaan. Het precieze tijdstip van die gebeurtenis is niet meer vast ...
 • Omgevingsvergunning voor groeve Bruls blijft in stand
 • Geplaatst op: 05-11-2018 | 13:54
 • Vandaag heeft de rechtbank Limburg uitspraak gedaan in de beroepszaken die omwonenden hebben ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor de inrichting van Bruls voor het winnen van zand en grind in Spaubeek. Klachten omwonendenDe beroepsgronden hebben onder andere betrekking op geluidoverlast, stofoverlast en trillinghinder die omwonenden ervaren van het vrachtverkeer van en naar de groeve. Stof van de vrachtwagens komt op hun huizen en in hun tuinen. Zij willen dat de schoonmaakkosten worden vergoed en zij maken zich zorgen over hun gezondheid in verband met het inademen van stofdeeltjes. Beroep ongegrondDe rechtbank heeft overwogen dat milieuhinder van het vrachtverkeer alleen aan de groeve kan worden toegerekend wanneer dat vrachtverkeer nog niet in het gewone verkeer is opgegaan. Daardoor kan in de vergunning niets geregeld worden voor de meeste omwonenden die op behoorlijke afstand van de groeve wonen. De rechtbank heeft alle beroepsgronden besproken en geoordeeld dat ...
 • Weigering vergunning voor aanleg zonneweide houdt geen stand
 • Geplaatst op: 05-11-2018 | 09:44
 • De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag geoordeeld dat de gemeente Leudal binnen een week een nieuw besluit moet nemen, dan wel moet beslissen op het bezwaar van de projectontwikkelaar tegen de weigering van de gemeente om een vergunning te verlenen voor de aanleg van een zonneweide. Aantasting natuur- en landschapswaarden De gemeente heeft een omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke zonneweide in Heythuisen geweigerd. Volgens de gemeente vormt de zonneweide door haar stedelijke dan wel industriële verschijningsvorm een enorme aantasting en onderbreking van de natuur- en landschapswaarden in het plangebied en het omliggende gebied.De projectontwikkelaar heeft een landschappelijk inpassingsplan ingebracht, waarin wordt geconcludeerd dat door het nemen van diverse maatregelen de zonneweide landschappelijk en ecologisch inpasbaar is. Verder heeft de gemeentelijke kwaliteitscommissie positief geadviseerd.OordeelNaar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de gemeente zich onder die omstandigheden niet zonder (nadere) onderbouwing op het ...
 • Pro-formazitting in zaak Nicky Verstappen op woensdag 12 december 2018
 • Geplaatst op: 19-11-2018 | 15:14
 • Op woensdag 12 december 2018 vindt de pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen Jos B., de man die onder meer wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Deze zitting is bij de rechtbank Limburg, Sint Annadal 1 in Maastricht en begint om 10.00 uur.Wat is een pro-formazitting?Tijdens een pro-formazitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Een pro-formazitting is nodig, als een zaak binnen een bepaalde termijn – in dit geval 90 dagen - op een zitting moet zijn geweest. Er wordt gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning.Samenstelling van de meervoudige strafkamerDe 3 rechters die deze zaak gaan behandelen zijn, mr. B.G.L. van der Aa, mr. M.B. Bax en mw. mr. C.G.A. Wouters. De griffier is mw. mr. C.K. Spronk.Aanmelden persDe pro-formazitting is openbaar. Vanwege de te verwachten grote mediabelangstelling verzoeken wij alle vertegenwoordigers van ...
 • Jeugdhulp bij conflictscheidingen al vanuit rechtszaal opgestart
 • Geplaatst op: 24-10-2018 | 09:20
 • Startsein gegeven voor pilot in LimburgOp 23 oktober is in Roermond het startsein gegeven voor de pilot Uniform Hulpaanbod (UHA) in scheidingsprocedures bij de rechtbank Limburg. Door jeugdhulp al vanuit de rechtszaal in te schakelen, wordt de schade die kinderen oplopen bij conflictscheidingen zoveel mogelijk beperkt. Na Noord-Nederland, waar dit initiatief in 2015 is begonnen, is Limburg de eerstvolgende provincie waar deze belangrijke en unieke ketensamenwerking in jeugdzaken start. De pilot is een initiatief van de rechtbank Limburg en tot stand gekomen in overleg met alle Limburgse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming (verder: Raad). Bij de pilot zijn ook diverse jeugdhulpaanbieders en advocaten betrokken. De rechtbank Limburg voert daarmee uit wat de Rechtspraak landelijk heeft afgesproken, namelijk te zorgen dat in heel Nederland de rechter in conflictscheidingen professionele jeugdhulp voor ouders en kinderen vanuit de rechtszaal kan inzetten. Bovendien kan de rechter zo ...
 • Geen schuld aan veroorzaken dodelijk verkeersongeval Maasbracht
 • Geplaatst op: 23-10-2018 | 12:13
 • Een 90-jarige automobilist uit Roermond is vandaag door de rechtbank Limburg vrijgesproken voor het in 2016 te Maasbracht veroorzaken van een verkeersongeval waarbij een motorrijder om het leven is gekomen. De rechtbank vindt dat het ongeval niet aan de schuld van de man te wijten is nu hij naar alle waarschijnlijkheid tijdelijk zijn bewustzijn is verloren als gevolg van een ‘black‑out’. Black outDe man reed met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur op een rechte, doorgaande weg en is zonder enige aanleiding naar links gereden en daarbij op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Hier is hij met zijn auto frontaal in botsing gekomen met de motorrijder. Uit onderzoek naar de gezondheid van de man is gebleken dat er mogelijk sprake is geweest van een ‘black-out’ zonder aanwijsbare medische oorzaak. Deze conclusie wordt ondersteund door getuigenverklaringen en het gegeven dat de man geen herinneringen heeft ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtbank Limburg