Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtbank Limburg

 • Voorlopig geen doorgang bouw bowlingbaan en prison island in voormalige Festivillage Maastricht
 • Geplaatst op: 19-04-2019 | 12:13
 • De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in 4 zaken over de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een bowlingbaan met restaurant en ‘prison island’ in het voormalige gebouw van de Festivillage aan de Boschstraat 30 in Maastricht. Volgens de voorzieningenrechter zijn er nog teveel onzekerheden. De omgevingsvergunning is dan ook tot 6 weken geschorst, nadat op de bezwaren is beslist. De bouw van de bowlingbaan kan voorlopig dus geen doorgang vinden. BestemmingsplanDe gemeente Maastricht heeft een omgevingsvergunning verleend en daarbij gesteld dat het bouwplan passend is binnen het bestemmingsplan ‘Sphinx’ uit 2009. Omwonenden, die met name vrezen voor geluidsoverlast, parkeerproblemen en aantasting van de privacy, stellen in bezwaar dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan en het voor het gebied geldende beeldkwaliteitsplan. Ze hebben tevens verzocht om een voorlopige voorziening om te voorkomen dat op korte termijn met de ...
 • Gemeente Kerkrade moet beveiligingsbeelden van website halen
 • Geplaatst op: 17-04-2019 | 11:32
 • De gemeente Kerkrade heeft beveiligingsbeelden online gezet waarop een journalist van De Limburger te zien is. De civiele rechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag in kort geding bepaald dat de gemeente deze beelden van internet moet halen. Ook moet er een rectificatie worden gepubliceerd. Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een dwangsom van 5000 euro per dag betalen. Wat is er gebeurd? Een journalist heeft in de gangen van het raadshuis van de gemeente Kerkrade vertrouwelijke informatie uit een besloten vergadering met betrekking tot de burgermeesterbenoeming gehoord. Hierover heeft hij een dag later in de krant een artikel gepubliceerd. Dit heeft tot commotie geleid. De gemeente heeft aangifte van afluisteren dan wel lekken van vertrouwelijke informatie gedaan. Het Openbaar Ministerie heeft vervolgens geconcludeerd dat de journalist niets strafbaars heeft gedaan en zag dus geen aanleiding tot strafrechtelijke vervolging. De gemeente heeft ...
 • Veroordeling voor gijzeling en bedreiging met een vuurwapen
 • Geplaatst op: 17-04-2019 | 11:58
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor het gijzelen en bedreigen met een vuurwapen van een vrouw uit Venlo. Bende van VenloDe rechtbank acht bewezen dat deze man in oktober 2017 de vrouw ’s avonds laat heeft opgewacht in het steegje achter haar woning en haar onder bedreiging van een vuurwapen heeft gegijzeld gehouden in haar woning. De man wilde dat de vrouw naar de gevangenis zou bellen om haar zoon te dwingen dat hij naar L1 zou bellen. Haar zoon moest tegen L1 zeggen dat hij, de verdachte, onschuldig heeft vastgezeten in de zaak van de Bende van Venlo. De vrouw wist uiteindelijk naar het toilet te vluchten en daar 112 te bellen. BewijsDe man heeft ontkend dat hij bij de vrouw in de buurt is geweest en hij heeft verklaard dat hij haar 10 jaar ...
 • Verbouwing, inhuizing OM en nieuwbouw rechtbank locatie Maastricht
 • Geplaatst op: 12-04-2019 | 11:03
 • Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, gaat samen met het Openbaar Ministerie (OM) op zoek naar een nieuwbouwlocatie in Maastricht. In de tussentijd wordt het gerechtsgebouw locatie Maastricht, ook wel beter bekend als Annadal, verbouwd en geschikt gemaakt voor inhuizing van het OM. De verwachting is over 8 tot 10 jaar te verhuizen naar de nieuwbouwlocatie. Over ruim 3 jaar hopen de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, en het OM samen in het gebouw aan de Annalaan gehuisvest te zijn.  Er is geen intentie dat de rechtbank Limburg hiermee (de locatie) Roermond verlaat. BesluitAfgelopen week hebben de Raad voor de rechtspraak en het college van Procureurs-generaal een besluit genomen over:- verbouwing rechtbank locatie Maastricht (Annadal)- inhuizing van het OM in de rechtbank locatie Maastricht- nieuwbouw voor de locatie Maastricht van de rechtbank Limburg en het Openbaar Ministerie (OM).Het bestuur van de rechtbank en het bestuur van het arrondissementsparket Limburg zijn beide ...
 • Uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten aan cliënten van Nova Care mag niet worden opgeschort
 • Geplaatst op: 04-04-2019 | 14:44
 • De voorzieningenrechter heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak over de opschorting door de gemeente Kerkrade van uitbetaling van pgb gelden aan een aantal betrokkenen. De rechter heeft geoordeeld dat de uitbetaling van de pgb niet opgeschort mag worden totdat op de bezwaren is beslist. Zorgen situatie Nova CareDe rechter is van oordeel dat het voorlopig onderzoek waarop de gemeente zich baseert in deze fase weliswaar tot zorgen leidt over de situatie binnen Nova Care, maar onvoldoende is om op dit moment reeds de conclusie te rechtvaardigen dat sprake is van een ernstig vermoeden dat de besteding van de persoonsgebonden budgetten niet voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden. In deze zaken zou dat betekenen dat Nova Care niet de zorg biedt die kan worden verlangd. Specifieke hulpvraagDe voorzieningenrechter betrekt in zijn oordeel vooral de specifieke problematiek van de cliënten van Nova Care, waaronder hun ...
 • Rechtbank geeft huurder meer tijd om kazerne te ontruimen
 • Geplaatst op: 01-04-2019 | 10:56
 • De voorzieningenrechter heeft vrijdag geoordeeld dat er nog geen dwangsommen gelden voor het niet (tijdig) ontruimen van enkele gebouwen van een voormalige kazerne in Weert, waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Volgens de rechter is de door de gemeente hiervoor opgelegde termijn van twee maanden te kort.Tijdelijke huisvestingIn de voormalige kazerne wonen sinds begin 2018 gemiddeld 65 arbeidsmigranten. Volgens het bestemmingsplan mag dat niet. Toch werd de huisvesting tijdelijk toegestaan door de gemeente, omdat er eind 2018 nieuw beleid werd verwacht op basis waarvan de huurder en verhuurder een vergunning zouden kunnen aanvragen. Dat beleid kwam er echter niet. Na ontvangst van klachten en handhavingsverzoeken van omwonenden besloot de gemeente eind 2018 dat de huisvesting van arbeidsmigranten in de voormalige kazerne definitief niet werd toegestaan. OntruimingDe gemeente mag van de huurder en verhuurder eisen dat zij de voormalige kazerne ontruimen, maar moet hen wel genoeg tijd geven ...
 • Veroordelingen voor snel- en ramkraken Zuid-Limburg
 • Geplaatst op: 22-03-2019 | 14:21
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag 8 mannen veroordeeld voor het plegen van een groot aantal snel- en ramkraken op winkels, supermarkten en tankstations in Zuid-Limburg in 2013 en 2014. De verdachten die het vooral hadden voorzien op sigaretten opereerden in verschillende samenstelling. Bij het merendeel van de kraken werd dezelfde werkwijze gehanteerd. Ruiten werden ingegooid met een stoeptegel of puien geramd met een auto. In de winkels werden kasten of rekken geforceerd waarna de sigaretten in een dekbedovertrek werden gegooid en meegenomen. De kraken vonden vaak midden in de nacht binnen een paar minuten plaats. Bij de inbraken zijn veelal gestolen auto’s gebruikt. Een negende verdachte is veroordeeld voor heling van een buit van 8.000 euro aan sigaretten. Openheid van zakenDe rechtbank heeft bij het opleggen van de straffen in sterke mate rekening gehouden met het lange tijdverloop van soms tot wel 5 jaar tussen ...
 • Bouw huisvestingslocatie voor 300 arbeidsmigranten in America mag doorgaan
 • Geplaatst op: 22-03-2019 | 13:29
 • De voorzieningenrechter heeft vandaag geoordeeld dat de bouw van een tijdelijke huisvestingslocatie voor 300 arbeidsmigranten in America niet hoeft te worden stilgelegd. De exploitant van twee naastgelegen vakantieparken had daarom gevraagd. Hij vreest dat zijn gasten overlast gaan ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Ook vreest hij dat de bebouwing ten koste zal gaan van de uitstraling van zijn parken en de vakantiebeleving van zijn gasten. De gemeente deelt die vrees niet. De rechter heeft de gemeente daarin voorlopig gevolgd. Met name vindt de rechter belangrijk dat de bebouwing door taluds en bomen van buitenaf bijna niet zichtbaar zal zijn. Ook heeft de rechter meegewogen dat er maatregelen worden genomen om overlast door de arbeidsmigranten tegen te gaan. Zo wordt er gezorgd voor permanent toezicht en worden er op het terrein meerdere voorzieningen en een parkeerterrein voor de bewoners gerealiseerd. Dat de bouw en de ingebruikname voorlopig ...
 • Rechter gelast aanvullend onderzoek in zaak schadevergoeding kleindochter vermoord Sittards echtpaar
 • Geplaatst op: 20-03-2019 | 12:30
 • Olaf H. heeft op 12 juli 2003 een echtpaar uit Sittard vermoord en geprobeerd hun kleindochter te doden. Vandaag heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de civiele procedure die de kleindochter tegen Olaf H. is gestart. In die procedure vordert zij vergoeding van de door haar geleden en nog te lijden schade. De rechtbank heeft ten aanzien van een deel van de vordering geoordeeld dat deze zal worden toegewezen. Voordat over het resterende deel van de vordering wordt beslist, zal een onafhankelijke deskundige worden benoemd en zal eiseres nog informatie mogen overleggen.Wat is de aanleiding voor deze zaak?Olaf H. is door de strafrechter onherroepelijk veroordeeld voor een op 12 juli 2003 gepleegde moord op de grootouders van eiseres en poging tot doodslag op de toen 9-jarige eiseres. In een eerdere uitspraak is al bepaald dat Olaf H. aansprakelijk is voor de door de eiseres ...
 • Start strafzaak "Parkstadbende"
 • Geplaatst op: 18-03-2019 | 07:48
 • Vanaf 26 maart tot en met 5 april 2019 vindt bij de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaken tegen 14 verdachten uit Brunssum en omgeving. Zij worden ervan verdacht deel uit te maken van een groepering (in de media bekend geworden onder de naam “Parkstadbende”) die zich in 2015, 2016 en 2017 in wisselende samenstelling schuldig gemaakt zou hebben aan o.a. diverse vermogensdelicten (woninginbraken, diefstal van auto’s, heling e.d.)PlanningOp dinsdag 26 en donderdag 28 maart worden getuigen gehoord en worden de feiten behandeld. Maandag 1 april is gereserveerd voor het bespreken van de vorderingen van de benadeelde partijen en het requisitoir. Dinsdag 2 en donderdag 4 april volgen de pleidooien van de verdediging. Vrijdag 5 april is uitgetrokken als uitloopdag.  De uitspraken in deze zaken worden later in het jaar verwacht. Deze planning is onder voorbehoud. De zittingen starten deze ...
 • 24 jaar gevangenisstraf en tbs voor levensberovingen en mishandelingen Maastricht
 • Geplaatst op: 12-03-2019 | 12:31
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag een 38-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar en tbs met dwangverpleging. De man heeft in de avond van 14 december 2017 2 mensen van het leven beroofd en geprobeerd om 2 anderen te doden. Eerder die avond had hij ook al een man mishandeld. Ook is de man veroordeeld voor een mishandeling op 12 december 2017 en een zware mishandeling op 20 januari 2017.Toerekeningsvatbaar ondanks psychoseTijdens de feiten van 14 december 2017 verkeerde de man in een psychose. Dat was voor het Pieter Baan Centrum reden de rechtbank te adviseren de man voor die feiten ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Dat advies volgt de rechtbank niet. De rechtbank is namelijk van oordeel dat de man de psychotische toestand mede aan zichzelf te wijten heeft door het gebruik van cannabis en pillen. Deze pillen zijn door de man beschreven als ...
 • Verdachte in zaak Nicky Verstappen blijft in voorlopige hechtenis
 • Geplaatst op: 08-03-2019 | 14:26
 • Verdachte Jos B. blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank Limburg in Maastricht vandaag tijdens de tweede pro-formazitting in de zaak Nicky Verstappen besloten. Het verzoek van de raadsman om opheffing van de voorlopige hechtenis heeft de rechtbank afgewezen.Ernstige bezwaren en grondenDe rechtbank is net als tijdens de vorige pro-formazitting op 12 december 2018 van oordeel dat er ernstige bezwaren en gronden zijn om de voorlopige hechtenis van verdachte te laten voortduren. Toen heeft de rechtbank daarop een toelichting gegeven en ze ziet vandaag geen aanleiding om daar nu anders over te denken [zie het persbericht van 12 december 2018]. SchouwOp het verzoek van het Openbaar Ministerie om op de Brunssummerheide te gaan kijken - het gebied waar Nicky Verstappen in 1998 op zomerkamp was en waar ook zijn lichaam is aangetroffen – neemt de rechtbank tijdens de volgende pro-formazitting van 5 ...
 • Praktische zaken pro-formazitting zaak Nicky Verstappen 8 maart 2019
 • Geplaatst op: 04-03-2019 | 16:56
 • Op vrijdag 8 maart 2019 vindt de tweede pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen Jos B., de man die onder meer wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Deze zitting is bij de rechtbank Limburg, Sint Annadal 1 in Maastricht en begint om 10.00 uur. De pro-formazitting is openbaar.Niet-inhoudelijkTijdens een pro-formazitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Er zal worden gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning.Zitting bijwonen als publiekHet is in principe mogelijk om als publiek de zitting bij te wonen. Binnen de rechtbank worden extra zittingszalen (zaal B en E) vrijgemaakt, zodat het publiek daar de zitting op beeldschermen kan volgen. Zittingzaal A is gereserveerd voor de nabestaanden en de pers en is niet toegankelijk voor publiek. Plaatsen beperktU hoeft zich als publiek niet vooraf aan te melden. Het aantal plaatsen is echter beperkt. ...
 • Voorwaardelijke gevangenisstraf voor hulp bij zelfdoding vader
 • Geplaatst op: 26-02-2019 | 13:26
 • De rechtbank heeft vandaag een 48-jarige man veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. De verdachte heeft in november 2016 zijn vader geholpen zichzelf te doden. Wat is er gebeurd? De verdachte heeft een installatie in elkaar gezet die vervolgens door zijn vader is gebruikt om een einde aan zijn leven te maken. De verdachte is tijdens de zelfdoding in de woning van zijn vader gebleven, heeft nadat zijn vader was overleden nog anderhalf uur bij zijn vader gezeten en is toen naar huis gegaan. Een dag later heeft de verdachte de politie ingelicht.De drijfveer van de verdachte is geweest zijn vader behulpzaam te zijn bij het vervullen van zijn doodswens om daarmee zijn lijden te beëindigen. De verdachte was ervan overtuigd dat hij moreel juist handelde, maar is onvoldoende kritisch geweest tegenover het verlangen van zijn vader om te sterven en tegenover zijn ...
 • Vervolging 71-jarige verdachte geschorst
 • Geplaatst op: 25-02-2019 | 13:44
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag besloten de strafvervolging van een 71-jarige man te schorsen. De man wordt verdacht van seksueel misbruik van een drietal minderjarigen. De wet verplicht de rechter om de vervolging van een verdachte te schorsen als deze door een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet in staat is te begrijpen waarom hij vervolgd wordt. Artikel 16Het bovenstaande is geregeld in artikel 16 van het Wetboek van Strafvordering. De rechtbank heeft geoordeeld dat hier van zo’n situatie sprake is. De rechtbank is daarbij afgegaan op informatie van een door de officier van justitie ingeschakelde onafhankelijke psychiater. Mocht de verdachte herstellen, dan wordt de schorsing van de vervolging weer opgeheven. ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtbank Limburg