Spreksel advocaten

Stephanie Boogaard

Advocaat, partner

Stephanie Boogaard studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zowel het doctoraal privaatrecht als de master strafrecht.

Sinds 2007 is Stephanie werkzaam als advocaat in het arrondissement Limburg. Zij legt zich met name toe op het ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht en ICT-recht. Daarnaast richt zij zich op het insolventierecht, burgerlijk procesrecht en verbintenissenrecht in het algemeen.

s.boogaard@sprekseladvocaten.nl