Spreksel advocaten

Nicole van der Maas

Advocaat

Nicole studeerde Nederlands Recht aan de universiteit van Maastricht en is in 1992 beëindigd tot advocaat in het arrondissement Limburg. Zij heeft ruime ervaring in de commerciële advies- en procespraktijk, met name op het gebied van het verbintenissenrecht. Maar ook het arbeidsrecht, burgerlijk procesrecht en intellectueel eigendomsrecht hebben haar interesse.

Naast haar werk als advocaat heeft Nicole met veel enthousiasme gastcolleges contractenrecht verzorgd voor studenten van Zuyd Hogeschool.

Waar mogelijk levert Nicole een bijdrage aan het voorkomen van geschillen of een adequate oplossing daarvan. Daarbij zijn een constructieve opstelling en kostenbewuste dienstverlening maatgevend. Indien nodig staat Nicole haar cliënten ook bij in juridische procedures.

Nicole heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht;

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.