Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Nieuwe vorm van rechtspraak helpt mensen verder
 • Geplaatst op: 13-11-2018 | 13:52
 • De verschillende initiatieven voor laagdrempelige en goedkope toegang tot de rechter zijn een succes, schrijft de Raad voor de rechtspraak in een brief aan minister Dekker (pdf, 372,1 KB) (van Rechtsbescherming). In de nieuwe aanpak neemt de rechter niet enkel de beslissing, maar richt zich op het vinden van een oplossing voor de strijdende partijen.Met verschillende lokale initiatieven probeert de Rechtspraak de toegang tot de rechter te verbeteren. Voor veel mensen met juridische problemen is de drempel om naar de rechter te gaan te hoog. Procedures zijn complex, duren vaak lang, de kosten zijn aanzienlijk. En als de rechter dan uitspraak doet, is daarmee het onderliggende probleem nog lang niet altijd opgelost. Binnen Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak kijkt de rechter verder dan het juridische geschil. Verschillende rechtbanken experimenteren al met deze aanpak, zoals de Wijkrechter in Den Haag, de Spreekuurrechter in ...
 • 'De beoordeling of iemand mag blijven ligt uiteindelijk niet bij de rechter'
 • Geplaatst op: 08-11-2018 | 15:50
 • Met de huidige discussie over het kinderpardon staan asielzaken weer in het middelpunt van de belangstelling. Maar hoe kijkt de rechter naar een vreemdelingenzaak? Wanneer mag iemand wel of niet blijven? Bestuursrechter Jan van Breda legt uit: ‘Aan de uitspraak van de rechter ligt een heel proces ten grondslag, waarin goed naar de zaak wordt gekeken door alle betrokkenen.’Wanneer kijkt de rechter naar een zaak?De rechter komt pas in beeld nadat de IND naar de zaak gekeken heeft. De IND maakt een beoordeling van de asielaanvraag. Hierbij speelt de identiteit een rol: waar komt hij of zij vandaan? Maar vooral: wat is de reden voor de asielaanvraag? De IND neemt ‘gehoren’ af om deze informatie boven tafel te krijgen en komen tot een voorlopige beslissing. De advocaat van de vreemdeling geeft een reactie. Die wordt meegenomen in de definitieve beslissing van de IND. Is de ...
 • Spijbelen: gang naar de rechter is niet altijd de beste oplossing
 • Geplaatst op: 06-11-2018 | 13:02
 • Het aantal van spijbelen verdachte jongeren dat zich voor de rechter moet verantwoorden daalt. Vorig jaar deed de rechter uitspraak in bijna 3200 zaken waarbij verdenking was van overtreding van de Leerplichtwet, tegen nog zo'n 3600 zaken in 2015. Volgens jeugdrechter Susanne Tempel is het een logisch gevolg van de aanpak zoals die wordt gehanteerd. ‘De aandacht gaat al eerder uit naar onderliggende problematiek. Dan is een gang naar de rechter niet altijd de beste oplossing.’201520162017aantal zaken359833063196 De leerplicht geldt voor kinderen tot 18 jaar. Leerplichtambtenaren van de gemeente houden hier toezicht op. Als ouders of leerlingen na schoolverzuim aanwijzingen van de school of leerplichtambtenaar niet opvolgen, kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken. Het Openbaar Ministerie (OM) besluit vervolgens of de zaak voor de rechter komt, of dat deze bijvoorbeeld met een schikking wordt afgehandeld.VerschuivingOok jeugdrechter Susanne Tempel ...
 • Nieuws of nepnieuws over een rechtszaak? Check het bij de Rechtspraak
 • Geplaatst op: 19-10-2018 | 11:35
 • Deze week is er weer veel aandacht voor nepnieuws. Ook de Rechtspraak wordt daar regelmatig mee geconfronteerd. Sites en sociale media publiceren dan bijvoorbeeld dat er al een uitspraak is gedaan in een rechtszaak, terwijl de rechter nog niet eens naar die zaak heeft gekeken. Dat gebeurde vorige week in de zaak van de A7-blokkeerders in Friesland bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum. De Rechtspraak vindt het belangrijk dat mensen over de juiste informatie beschikken over rechtszaken. Voor het laatste nieuws over rechtspraak of een rechtszaak kan iedereen terecht in het Rechtspraak nieuwsoverzicht. Voor de actuele stand van zaken in grote of spraakmakende rechtszaken zijn er bekende rechtszakenpagina’s. En alles over belangrijke thema’s in de rechtspraak zoals tbs of verkeersmisdrijven is te vinden op onze themapagina’s.Kortom, zeker weten of de informatie op social media over een rechtszaak echt klopt? ...
 • 'Mensenhandel speelt zich af in een schimmige wereld'
 • Geplaatst op: 18-10-2018 | 15:52
 • Strafrechter Elianne van Rens over de berechting van mensenhandelarenHet is de dag van de mensenhandel. Dat misdrijf levert veel verborgen leed op dat niet aan de oppervlakte komt, meldt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel vandaag. Daardoor komen ook weinig zaken voor de rechter. Uit cijfers van de Rechtspraak blijkt dat vorig jaar 107 verdachten zijn veroordeeld, en dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wat is mensenhandel precies en waarom is het zo lastig om de daders te bestraffen? Strafrechter Elianne van Rens legt het uit.Welke zaken ziet een rechter die gespecialiseerd is in mensenhandel? ‘Mensenhandel gaat over uitbuiting. Het is een vorm van moderne slavernij, waarbij mensen meestal worden gedwongen om heel lang te werken onder extreme omstandigheden, tegen weinig loon. We hebben dat gezien bij textielateliers bijvoorbeeld en bij een Haagse loempiabakkerij. Ook het dwingen van mensen om te bedelen of organen af te staan ...
 • Minder verdachten voor de rechter
 • Geplaatst op: 15-10-2018 | 06:30
 • Geregistreerde criminaliteit blijft dalenIn 2017 behandelde de rechter 93 duizend strafzaken. Dit is 2 procent minder dan in 2016 en maar liefst 29 procent minder in vergelijking met 2007. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving (cbs.nl) van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).DalingDe daling van het aantal strafzaken ligt in lijn met de daling van de geregistreerde criminaliteit. In 2017 werden door de politie minder misdrijven geregistreerd en minder verdachten aangehouden dan het jaar ervoor. Zo registreerde de politie vorig jaar bijna 831 duizend misdrijven, 11 procent minder dan in 2016 en ruim een derde minder dan in 2007. Deze daling werkt door in nagenoeg de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere politie, Openbaar Ministerie ...
 • Megaschikkingen schadelijk voor vertrouwen in rechtsstaat
 • Geplaatst op: 11-10-2018 | 13:55
 • Ieder jaar wordt een groot aantal rechtszaken buiten de rechter om afgedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) treft dan een schikking met een wetsovertreder. Ook met grote bedrijven worden zogeheten megaschikkingen getroffen, achter gesloten deuren. Als het aan de Rechtspraak ligt, komt daar zo snel mogelijk een einde aan. Waarom? Drie vragen over megaschikkingen. Wat is het bezwaar tegen megaschikkingen?Dat de rechter er niet aan te pas komt. Iedereen in Nederland moet zich aan de wet houden. Als je verdacht wordt van een misdrijf, oordeelt de rechter of je schuldig bent en straf verdient. Dat gebeurt in het openbaar, zodat de samenleving kan zien welke reactie er volgt op strafbaar gedrag. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat wetsovertreders worden opgepakt door de politie, vervolgd door het OM en bestraft door de rechter. Als de rechter buitenspel wordt gezet en er in beslotenheid schikkingen worden getroffen, ...
 • Rechtspraak: laat aardbevingszaken in Groningen plaatsvinden
 • Geplaatst op: 09-10-2018 | 14:22
 • Aandacht voor toetsingskader van de rechter De Raad voor de rechtspraak gaat ervan uit dat de rechter de zaken over de afhandeling van aardbevingsschade volledig kan toetsen. Dit staat in het wetgevingsadvies van de Raad over het wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen. In de plannen van minister Wiebes (Economische Zaken) staat dat burgers die niet tevreden zijn over de manier van afwikkeling van de schadeclaims terecht kunnen bij de bestuursrechter. De Raad vraagt verder om in de nieuwe wet op te nemen dat de rechtszaken plaats gaan vinden in Groningen, bij rechtbank Noord-Nederland. Op die manier kunnen betrokkenen in de regio bij de rechter terecht voor de afwikkeling van de zaak. ​SchadeclaimsIn het concept wetsvoorstel staat dat het nog op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) schadeclaims van burgers gaat beoordelen en afhandelen. Omdat het besluit van dit nieuwe zelfstandig bestuursorgaan geldt als een besluit ...
 • Ook de strafrechter wordt geconfronteerd met dierenleed
 • Geplaatst op: 04-10-2018 | 14:59
 • De strafrechter zag vorig jaar 393 keer een zaak waarin dieren het slachtoffer waren. 161 keer werd een verdachte veroordeeld voor het verwaarlozen van een dier, en 86 keer voor mishandeling. Daarnaast waren er 146 veroordelingen voor andere strafbare feiten met dieren, zoals ophitsing. Strafrechter Elianne van Rens heeft vaker zaken waarbij het om dieren gaat: ‘Bij verwaarlozing van een dier kijk ik eerst hoe het nu met het dier gaat. Ook kijk ik hoe de verwaarlozing is ontstaan, waarom heeft het dier niet de juiste aandacht gekregen? Dat kan zijn omdat het met de verdachte ook niet goed gaat en dat hij hulp nodig heeft, of omdat de leefomstandigheden slecht zijn. Bij dierenmishandeling is voor mij de grote vraag of de verdachte het dier terug mag krijgen en hoe je voorkomt dat het dier dan weer mishandeld wordt. Als ik daar geen zekerheid over heb, ...
 • Proef: WhatsAppen met Rechtspraak over gezag
 • Geplaatst op: 01-10-2018 | 08:23
 • Vanaf maandag 1 oktober kunnen mensen met vragen over gezag ook via WhatsApp terecht bij de Rechtspraak. Bij wijze van proef test het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) 6 maanden lang of dit mensen helpt een antwoord te krijgen op vragen over ouderlijk gezag.GezagIn eerste instantie kunnen alleen vragen over gezag via WhatsApp worden gesteld. Bij een succesvolle proef wordt gekeken of hulp via WhatsApp structureel en ook voor andere vragen zal worden ingezet.Het RSC is de vraagbaak voor particulieren, organisaties en professionele partijen. Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur zitten medewerkers klaar om vragen over (digitaal) procederen en rechtspraak in het algemeen te beantwoorden. Dit kan via social media (Twitter en Facebook) of telefonisch (088 361 61 61). Zie ook:Vragen over gezag via WhatsAppMeer informatie over gezag
 • Rechter oordeelt 60 duizend keer per jaar over ouderlijk gezag
 • Geplaatst op: 01-10-2018 | 10:05
 • De rechter nam vorig jaar zo’n 60 duizend keer een beslissing over het ouderlijk gezag over een kind. In verreweg de meeste zaken vragen beide ouders om het (gezamenlijk) gezag. Bij zo’n 10 duizend zaken vraagt 1 ouder de rechter hem het gezag toe te kennen. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen. Daarom staat het kind onder gezag, bijvoorbeeld van 1 of beide ouders. Vaak krijgen ouders het gezag automatisch, bijvoorbeeld als getrouwde ouders een kind krijgen. Maar soms moet gezag via de rechter worden aangevraagd, bijvoorbeeld als ouders niet getrouwd zijn.VragenHet aanvragen van gezag roept vaak vragen op bij mensen. Het is een ingewikkeld onderwerp waarbij bijvoorbeeld eerst moeten worden gekeken of iemand voor de wet een ouder is. Het Rechtspraak Servicecentrum krijgt over ouderlijk gezag erg veel vragen. Daarom start de Rechtspraak vanaf vandaag met een proef ...
 • Rechter behandelt incassozaken het snelst
 • Geplaatst op: 25-09-2018 | 08:54
 • Door te hoge griffierechten steeds minder incassozakenDe Nederlandse rechter behandelt incassozaken sneller dan alternatieven die buiten de rechter omgaan. Bijna altijd wordt een verstekzaak (een zaak waarbij de gedaagde niet aanwezig is) binnen 2 weken afgedaan. Gemiddeld duurt zo’n zaak van begin tot eind 19 dagen. Dit blijkt uit onderzoek (pdf, 391,8 KB) van de Rechtspraak naar deze procedures.Forse dalingOndanks de snelle manier waarop dit soort zaken worden behandeld, daalt het aantal incassozaken fors. Het aantal incassozaken bij de rechter in de periode 2011 – 2017 is met 38 procent gedaald. Het aantal verstekzaken is in diezelfde periode zelfs met 43 procent gedaald. Een aanzienlijk deel van deze terugloop komt door de hoge griffierechten die betaald moeten worden. Deze griffierechten werpen daarmee een te hoge drempel op voor mensen die hun recht willen halen. Ook daalt het aantal rechtszaken door de ...
 • Week van de Rechtspraak van start
 • Geplaatst op: 16-10-2018 | 12:48
 • Het is de Week van de Rechtspraak. Van maandag 24 september tot zondag 30 september organiseren alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland verschillende leuke en interessante activiteiten. Dit jaar is de Week speciaal gericht op jongeren.Zo kunnen bezoekers in Den Bosch bijvoorbeeld de archieven van de rechtspraak ontdekken. Rechters en raadsheren laten bijzondere uitspraken uit een ver verleden zien en vertellen daarna hoe het er nu aan toe gaat. In Gelderland is een essaywedstrijd voor studenten uitgeschreven en het hof in Den Haag houdt speciale Meet the Judge-bijeenkomsten. De nieuwe rechtbank in Breda opent op zaterdag 29 september de deuren voor publiek. Thema: jongerenDeze week richt zich verder speciaal op jongeren. Zo is vanaf vandaag de Week te volgen via onze rechtspraakreporters op Instagram. Speciaal voor hun leeftijdgenoten plaatsen zij daar stories (korte video’s) waarin rechters, beveiligers, bodes en anderen binnen de rechtbank vertellen wat ze meemaken op hun werk ...
 • Proef met spreekuurrechter succesvol
 • Geplaatst op: 07-11-2018 | 10:12
 • Een proef met ‘spreekuurrechters’ die de rechtbank Noord-Nederland heeft gehouden, is succesvol verlopen. Mensen die een eenvoudig geschil aan de rechter wilden voorleggen, konden dat zonder dagvaarding of advocaat doen. De rechter hoorde de strijdende partijen aan en adviseerde over een schikking. In 91 procent van de zaken werd het conflict snel, effectief en tegen een laag tarief opgelost, blijkt uit onderzoek (pdf, 1,4 MB). Intussen experimenteren ook andere rechtbanken met zulke laagdrempelige procedures.Alledaagse conflictenAlledaagse problemen met de buren, huisbaas, werkgever of bijvoorbeeld een aannemer kunnen veel ellende veroorzaken. Ze komen meestal pas bij de rechter als ze volledig zijn geëscaleerd. De betrokkenen zijn dan veel geld kwijt aan griffierechten en advocaten en komen als eiser en verweerder tegenover elkaar te staan in de rechtszaal, wat niet bevorderlijk is voor een goede relatie. Het streven van de Rechtspraak om zulke ...
 • Rechtspraak introduceert Instagram-lespakket
 • Geplaatst op: 06-11-2018 | 09:06
 • Waarom in de ‘stoffige’ boeken duiken als je ook kan leren op de social media waar je het liefst de hele dag doorheen scrolt? De social media-campagne van De Week van de Rechtspraak (#WvdR) leert jongeren vanaf volgende week meer over het Nederlandse rechtssysteem op Instagram. Zo kunnen jongeren zelf aan rechters via Instagram Stories hun vragen stellen en gaan 10 rechtspraakreporters op pad om verslag te doen vanuit de rechtbanken en de gerechtshoven. Ook worden er actuele en bekende rechtszaken uitgelegd.Van inspiratie tot interactieHet lespakket informeert jongeren over de werking van de (straf)rechtspraak in Nederland. Hoe wordt een vonnis bepaald? Wie beslist welke straf er wordt opgelegd? Wat gebeurt er nog meer in de rechtszaal? Instagram feed Op de Instagrampagina @rechtvoorjou heeft de Rechtspraak een online wereld gebouwd. Via meerdere aan elkaar gelinkte profielen worden alle facetten van de Rechtspraak getoond. Story HighlightsDaarnaast ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtspraak Nederland Algemeen