Spreksel advocaten Maastricht

Nieuwsoverzicht Rechtbank Limburg

 • Projectontwikkelaar kan zonneweide Heythuysen niet realiseren
 • Geplaatst op: 07-11-2018 | 15:24
 • De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag het verzoek van de projectontwikkelaar, om hem alsnog in het bezit te stellen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke zonneweide in Heythuysen, afgewezen.Niet op stoel gemeenteDe gemeente Leudal heeft opnieuw geweigerd een vergunning te verlenen voor de aanleg van de zonneweide. Daarop diende de projectontwikkelaar een ander verzoek tot een voorlopige voorziening in. Het gaat de voorzieningenrechter, mede omdat de omwonenden hun belangen niet naar voren hebben kunnen brengen, te ver om op de stoel van de gemeente Leudal te gaan zitten en te bepalen dat alsnog een vergunning moet worden verleend.Voorlopige oordeelDit voorlopige oordeel heeft tot gevolg dat de projectontwikkelaar de zonneweide niet kan realiseren en hij een subsidie misloopt. De voorzieningenrechter heeft er op gewezen dat, als blijkt dat de weigering uiteindelijk toch geen stand kan houden, de gemeente aan de projectontwikkelaar ...
 • Vorderingen van vergoeding van mijnschade niet verjaard
 • Geplaatst op: 05-11-2018 | 09:48
 • Vrijdag 2 november heeft de bestuursrechter van de rechtbank Limburg beslist op het beroep van 2 inwoners van Kerkrade die vergoeding wensen van schade die zij stellen te lijden en nog zullen lijden in verband met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor hun woningen. De rechtbank is van oordeel dat het Waarborgfonds Mijnbouwschade ten onrechte de verzoeken van schade aan de woningen van de 2 inwoners heeft afgewezen omdat die verjaard zouden zijn. Aanvang verjaringstermijnDe rechtbank is namelijk van oordeel dat de verjaringstermijn van 30 jaar pas is begonnen te lopen door het defect raken van de afsluiting van een verticale boring die is verricht bij de steenkolenwinning door de Domaniale Mijnmaatschappij. In een advies van technisch deskundigen is die gebeurtenis aangewezen als directe oorzaak van de verzakking van de bodem waardoor de schade is ontstaan. Het precieze tijdstip van die gebeurtenis is niet meer vast ...
 • Omgevingsvergunning voor groeve Bruls blijft in stand
 • Geplaatst op: 05-11-2018 | 13:54
 • Vandaag heeft de rechtbank Limburg uitspraak gedaan in de beroepszaken die omwonenden hebben ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor de inrichting van Bruls voor het winnen van zand en grind in Spaubeek. Klachten omwonendenDe beroepsgronden hebben onder andere betrekking op geluidoverlast, stofoverlast en trillinghinder die omwonenden ervaren van het vrachtverkeer van en naar de groeve. Stof van de vrachtwagens komt op hun huizen en in hun tuinen. Zij willen dat de schoonmaakkosten worden vergoed en zij maken zich zorgen over hun gezondheid in verband met het inademen van stofdeeltjes. Beroep ongegrondDe rechtbank heeft overwogen dat milieuhinder van het vrachtverkeer alleen aan de groeve kan worden toegerekend wanneer dat vrachtverkeer nog niet in het gewone verkeer is opgegaan. Daardoor kan in de vergunning niets geregeld worden voor de meeste omwonenden die op behoorlijke afstand van de groeve wonen. De rechtbank heeft alle beroepsgronden besproken en geoordeeld dat ...
 • Weigering vergunning voor aanleg zonneweide houdt geen stand
 • Geplaatst op: 05-11-2018 | 09:44
 • De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag geoordeeld dat de gemeente Leudal binnen een week een nieuw besluit moet nemen, dan wel moet beslissen op het bezwaar van de projectontwikkelaar tegen de weigering van de gemeente om een vergunning te verlenen voor de aanleg van een zonneweide. Aantasting natuur- en landschapswaarden De gemeente heeft een omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke zonneweide in Heythuisen geweigerd. Volgens de gemeente vormt de zonneweide door haar stedelijke dan wel industriële verschijningsvorm een enorme aantasting en onderbreking van de natuur- en landschapswaarden in het plangebied en het omliggende gebied.De projectontwikkelaar heeft een landschappelijk inpassingsplan ingebracht, waarin wordt geconcludeerd dat door het nemen van diverse maatregelen de zonneweide landschappelijk en ecologisch inpasbaar is. Verder heeft de gemeentelijke kwaliteitscommissie positief geadviseerd.OordeelNaar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de gemeente zich onder die omstandigheden niet zonder (nadere) onderbouwing op het ...
 • Pro-formazitting in zaak Nicky Verstappen op woensdag 12 december 2018
 • Geplaatst op: 26-10-2018 | 13:37
 • Op woensdag 12 december 2018 vindt de pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen Jos B., de man die onder meer wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Deze zitting is bij de rechtbank Limburg, Sint Annadal 1 in Maastricht en begint om 10.00 uur.Wat is een pro-formazitting?Tijdens een pro-formazitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Een pro-formazitting is nodig, als een zaak binnen een bepaalde termijn – in dit geval 90 dagen - op een zitting moet zijn geweest. Er wordt gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning.Samenstelling van de meervoudige strafkamerDe 3 rechters die deze zaak gaan behandelen zijn, mr. B.G.L. van der Aa, mr. M.B. Bax en mw. mr. C.G.A. Wouters. De griffier is mw. mr. C.K. Spronk.Aanmelden persDe pro-formazitting is openbaar. Vanwege de te verwachten grote mediabelangstelling verzoeken wij alle vertegenwoordigers van ...
 • Jeugdhulp bij conflictscheidingen al vanuit rechtszaal opgestart
 • Geplaatst op: 24-10-2018 | 09:20
 • Startsein gegeven voor pilot in LimburgOp 23 oktober is in Roermond het startsein gegeven voor de pilot Uniform Hulpaanbod (UHA) in scheidingsprocedures bij de rechtbank Limburg. Door jeugdhulp al vanuit de rechtszaal in te schakelen, wordt de schade die kinderen oplopen bij conflictscheidingen zoveel mogelijk beperkt. Na Noord-Nederland, waar dit initiatief in 2015 is begonnen, is Limburg de eerstvolgende provincie waar deze belangrijke en unieke ketensamenwerking in jeugdzaken start. De pilot is een initiatief van de rechtbank Limburg en tot stand gekomen in overleg met alle Limburgse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming (verder: Raad). Bij de pilot zijn ook diverse jeugdhulpaanbieders en advocaten betrokken. De rechtbank Limburg voert daarmee uit wat de Rechtspraak landelijk heeft afgesproken, namelijk te zorgen dat in heel Nederland de rechter in conflictscheidingen professionele jeugdhulp voor ouders en kinderen vanuit de rechtszaal kan inzetten. Bovendien kan de rechter zo ...
 • Geen schuld aan veroorzaken dodelijk verkeersongeval Maasbracht
 • Geplaatst op: 23-10-2018 | 12:13
 • Een 90-jarige automobilist uit Roermond is vandaag door de rechtbank Limburg vrijgesproken voor het in 2016 te Maasbracht veroorzaken van een verkeersongeval waarbij een motorrijder om het leven is gekomen. De rechtbank vindt dat het ongeval niet aan de schuld van de man te wijten is nu hij naar alle waarschijnlijkheid tijdelijk zijn bewustzijn is verloren als gevolg van een ‘black‑out’. Black outDe man reed met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur op een rechte, doorgaande weg en is zonder enige aanleiding naar links gereden en daarbij op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Hier is hij met zijn auto frontaal in botsing gekomen met de motorrijder. Uit onderzoek naar de gezondheid van de man is gebleken dat er mogelijk sprake is geweest van een ‘black-out’ zonder aanwijsbare medische oorzaak. Deze conclusie wordt ondersteund door getuigenverklaringen en het gegeven dat de man geen herinneringen heeft ...
 • Zuid-Limburgse Golf & Countryclub heeft voorschriften aanlegvergunning niet overtreden
 • Geplaatst op: 17-10-2018 | 12:24
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag beslist dat de Zuid-Limburgse Golf & Countryclub de voorschriften die in 2009 aan een aanlegvergunning uit 2005 zijn verbonden, niet heeft overtreden. De Stichting Dassenwerkgroep Limburg had een procedure aangespannen tegen de weigering van de gemeente Gulpen-Wittem om handhavend op te treden tegen de golfclub. Naleving vergunningvoorschriftenDe rechtbank heeft erop gewezen dat in deze procedure alleen de naleving van de vergunningvoorschriften aan de orde kan zijn en niet of er (op een andere manier) inbreuk wordt gemaakt op het aangrenzend Natura 2000 gebied, het Geuldal. Oordeel rechtbankTen aanzien van één voorschrift is al eerder door de rechtbank beslist dat dit niet is overtreden. Omdat tegen die uitspraak geen hoger beroep is ingesteld, kan dat niet opnieuw ter discussie worden gesteld. Ten aanzien van de overige voorschriften die betrekking hebben op het voorkomen dat er water afstroomt naar het Geuldal en ...
 • 12 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor het doden van oma Rini
 • Geplaatst op: 25-10-2018 | 14:11
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag een 39-jarige vrouw veroordeeld voor het doden van een 82-jarige inwoonster van de wijk Wolder in Maastricht. Het slachtoffer is in januari 2017 om het leven gebracht en bestolen.Levenloos en beroofd aangetroffenDe 82-jarige vrouw, die in de buurt bekend stond onder de naam “oma Rini”, werd op 26 januari 2017 levenloos aangetroffen in haar garage. Haar huis was doorzocht en er waren sieraden weggenomen. De dader, die kennelijk zelf gewond was, heeft in de woning, in de garage en op het slachtoffer bloed achtergelaten. Op 31 juli 2017 werd de verdachte aangehouden. Het was haar bloed dat was gevonden.Oordeel rechtbankDe rechtbank acht bewezen dat de verdachte het slachtoffer met messteken om het leven heeft gebracht en sieraden heeft weggenomen. Zij heeft zelf verklaard dat niet zij, maar een bekende van haar verantwoordelijk is voor de dood van “oma Rini”. ...
 • Weigering omgevingsvergunning voor Aldi in Hegelsom blijft in stand
 • Geplaatst op: 15-10-2018 | 12:08
 • De rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan op het beroep tegen de weigering een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een supermarkt aan de Stationsstraat in Horst aan de Maas. Weigering vergunningDe gemeente had de vergunning geweigerd omdat vestiging van een supermarkt aan de rand van een kern in strijd is met (de bedoeling van) het bestemmingsplan. Daarnaast vond het gemeentebestuur het geen verkeersveilige situatie en achtte het bouwplan in strijd met de gemeentelijk bouwverordening. Oordeel rechtbankDe rechtbank heeft geoordeeld dat de strijd met de gemeentelijke bouwverordening in de beroepszaak niet is aangevochten en dat die de weigering van de omgevingsvergunning kan dragen. Aan bespreking van de vraag wat het bestemmingsplan op die plaats toelaat, is de rechtbank daarom niet toegekomen. ...
 • Gevangenisstraf voor telefoondieven Pinkpop
 • Geplaatst op: 09-10-2018 | 13:56
 • Rechtbank Limburg heeft vandaag 2 mannen veroordeeld die zich samen schuldig hebben gemaakt aan diefstal van 52 telefoons, 3 bankpassen, diverse geldbedragen en een portemonnee (met inhoud). Al deze diefstallen vonden plaats tijdens Pinkpop 2018. Vooropgezet planUit de verklaringen van de mannen blijkt dat zij – vanuit het buitenland – met een vooropgezet plan naar het festival in Nederland gekomen zijn, om daar festivalgangers van hun spullen te beroven. Zij hebben hun belang van puur financieel gewin boven de belangen gesteld van alle personen die zij schade hebben toegebracht. Hinder en overlast voor gedupeerdenDe gedupeerden zijn op een brutale wijze van hun spullen beroofd die zich in hun broekzak of tas bevonden. De diefstal van de telefoons heeft voor de gedupeerden niet alleen financiële schade met zich meegebracht, maar ook hinder en overlast door het verlies van de op de telefoons en bijbehorende simkaarten opgeslagen ...
 • Zes jaar cel voor seksueel misbruik dochter en mishandelingen
 • Geplaatst op: 03-10-2018 | 12:56
 • Een 41-jarige man uit Beesel is vandaag door de rechtbank Limburg veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn dochter en mishandeling van zijn echtgenote en hun zoon. De man kreeg een gevangenisstraf van 6 jaar opgelegd.GevluchtIn november 2017 trof de politie een vrouw met drie kinderen aan op het station in Reuver. Zij vertelden de politie meteen dat ze waren gevlucht voor de vader des huizes: de 41-jarige verdachte. Deze zou binnen het gezin, dat eerder vluchtte uit Syrië, meerdere personen mishandelen en zijn 2 dochters seksueel misbruiken.ZwangerDe oudste dochter was 13 jaar. Zij bleek zwanger te zijn van verdachte, haar vader. Zij zag zich genoodzaakt abortus te plegen. De verdachte verklaarde dat niet hij, maar zijn vrouw de dochter zwanger zou hebben gemaakt door zijn sperma in te brengen bij de dochter. Dat vond de rechtbank niet aannemelijk. De rechtbank vond wel bewezen dat verdachte ...
 • Gebiedsverbod voor 17-jarige uit Heerlen blijft in stand
 • Geplaatst op: 03-10-2018 | 12:20
 • De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag het verzoek van een 17-jarige bewoner van Heerlen om het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen. De bewoner wil dat het gebiedsverbod dat voor hem geldt, wordt geschorst, zodat hij vrij door Heerlen kan bewegen.Eerder gebiedsverbodDe gemeente Heerlen heeft eerder een gebiedsverbod aan de bewoner opgelegd, omdat hij in de maanden mei en juli van dit jaar betrokken zou zijn geweest bij mishandelingen. Dit eerdere gebiedsverbod hield toen bij de rechter geen stand, omdat de gemeente Heerlen geen informatie had ingewonnen bij de bewoner. Daarnaast was in het besluit onvoldoende uitgelegd waarom het verbod gold voor het betreffende gebied én voor de duur waarvoor het was opgelegd.Huidig gebiedsverbodDe gemeente Heerlen heeft nu een nieuw gebiedsverbod aan de bewoner opgelegd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de gemeente Heerlen nu wel voldoende rekening heeft gehouden met de belangen ...
 • Vergunning voor indoor trampoline- en soccerhal Roermond blijft in stand
 • Geplaatst op: 02-10-2018 | 12:10
 • Vandaag heeft de rechtbank het beroep van omwonenden tegen 2 omgevingsvergunningen voor een indoor trampoline- en soccerhal in Roermond afgewezen. De omwonenden vrezen onder andere geluids- en parkeeroverlast van de naar schatting verwachte 30.000 bezoekers per jaar.GeluidsbelastingDe rechtbank heeft geoordeeld dat alle relevante geluidsbronnen zijn onderzocht en dat de geluidsbelasting ten gevolge van de indoorhallen acceptabel is. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat met de vergunningvoorschriften voldoende is gewaarborgd dat de horecavoorzieningen ondergeschikt zijn aan de recreatieve functie.ParkerenVoor wat betreft de parkeernorm voor de soccerhal heeft de gemeente kunnen aansluiten bij de parkeernorm voor een sporthal. Voor de parkeernorm voor de trampolinehal heeft de gemeente mogen middelen tussen de norm voor een kleine indoor speeltuin en een sporthal. Voor beide hallen is voorzien in voldoende parkeerplaatsen. Uitspraken ...
 • Ontneming van meer dan 3,5 ton voor fraude bij SGL
 • Geplaatst op: 03-10-2018 | 12:52
 • De oud-bestuurder van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) moet een bedrag van ruim 315.000 euro aan de Staat betalen, zo besliste de meervoudige strafkamer van de rechtbank Limburg vandaag. Het bedrag is een schatting van het voordeel dat de man heeft genoten met het verduisteren van geld en goederen van SGL. Eerder al werd hij in verband hiermee veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. Zijn partner, die een celstraf van 8 maanden kreeg, moet een bedrag van bijna 56.000 euro betalen. Lager dan eisDe bedragen vallen lager uit dan de officier van justitie had gevorderd. Dit komt vooral doordat de rechtbank rekening houdt met de uitkomst van een civiele procedure tussen SGL en de oud-bestuurder. ...

nl | enTerms and conditions | Disclaimer

Law Firm Spreksel advocaten > Current affairs > Rechtbank Limburg