Spreksel advocaten Maastricht

Nieuwsoverzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • ‘Het vertrouwen in de rechtspraak is toegenomen’
 • Geplaatst op: 18-09-2017 | 13:27
 • Zuid-Koreaanse rechter over digitaliseringJiyoung Lee, rechter in het Zuid-Koreaanse arrondissement Suwon, houdt tijdens de Dag van de Rechtspraak op 28 september in TivoliVredenburg Utrecht een presentatie over de ontwikkelde digitale rechtspraak in haar moederland: ‘Snelheid gaat niet ten koste van de kwaliteit. We kunnen ons nu juist veel beter richten op de waardevolle en inhoudelijke zaken.’De rechtbanken zijn ‘leeggelopen’ in Zuid-Korea. Waarom zou je er in de drukte van Seoel of Incheon ook naartoe gaan, als alle documenten en bewijsstukken 24 uur per dag, 7 dagen in de week, over het internet verzonden kunnen worden? Rechtzoekenden en hun advocaten zijn door het digitale gerechtelijke systeem niet alleen in staat om hun zaken in te dienen en te beheren, maar ook om alle documenten en bewijsstukken in te zien. Net als de rechters natuurlijk. ‘Alleen bij strafzaken hebben we het digitale gerechtelijke systeem niet ingevoerd, ...
 • Grondeigenaren beter beschermd bij onteigening door aanpassingen wetsvoorstel
 • Geplaatst op: 15-09-2017 | 09:39
 • Gegarandeerde rechterlijke toets toegevoegd aan Aanvullingswet grondeigendom OmgevingswetDoor aanpassingen aan een wetsvoorstel dat gaat over de onteigening van grond, is geregeld dat een rechter altijd kijkt of een onteigening volgens de regels verloopt. De Raad voor de rechtspraak is blij met de aanpassingen die zijn gedaan en ziet hierdoor geen zwaarwegende bezwaren meer tegen het voorstel, schrijft de Raad in een wetgevingsadvies (pdf, 381,1 KB).Eind vorig jaar uitte de Raad stevige kritiek omdat door het voorstel de rechtsbescherming van grondbezitters gevaar liep. Mede naar aanleiding van die kritiek heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het wetsvoorstel aangepast.Maatschappelijk versus persoonlijk belangOnteigening kan worden ingezet om projecten met een groot maatschappelijk belang – zoals de aanleg van een snelweg – te realiseren. Wanneer een grondbezitter zijn grond niet (tegen een bepaalde vergoeding) wil afstaan, kan het maatschappelijk belang van het ...
 • Wetsvoorstel NCC kan op korte termijn worden behandeld
 • Geplaatst op: 14-09-2017 | 15:55
 • Het wetsvoorstel dat nodig is om de Netherlands Commercial Court (NCC) van start te kunnen laten gaan, is vandaag niet controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Dit betekent dat het voorstel gewoon op korte termijn kan worden behandeld door de Kamer. Als een wetsvoorstel wél controversieel is, wordt het niet behandeld tot er een nieuwe regering is.Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, reageert verheugd: ‘Wij zijn blij dat Kamer gewoon aan de slag kan. Het brengt de NCC weer een stap dichterbij. Wij zijn klaar om van start te gaan zodra dit wettelijk kan.’Internationale handelsgeschillenDe NCC, een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en het gerechtshof Amsterdam, wordt opgericht om snel en deskundig in het Engels recht te kunnen spreken in internationale handelsgeschillen. Hier is behoefte aan bij het bedrijfsleven. Voor de inrichting van de NCC is wetgeving nodig onder meer om ...
 • ‘Grondrechten niet ondergeschikt aan veiligheid’
 • Geplaatst op: 13-09-2017 | 14:02
 • Presidenten Europese gerechtshoven praten in ‘s-Hertogenbosch over anti-terrorismemaatregelen en rechtsstatelijke waarden‘Soms moeten grondrechten worden beperkt om het geheel aan rechten overeind te houden. De sleutel ligt in de balans. We moeten op cruciale momenten het hoofd koel houden. Als iedereen in paniek is en om zich heen slaat, moeten wij de rechtsstaat omarmen en beschermen.’ Frits Bakker (voorzitter Raad voor de rechtspraak) is realistisch als het gaat om situaties waar grondrechten schuren met de drang naar veiligheid, bijvoorbeeld onder druk van terrorisme. Tijdens zijn toespraak op een bijeenkomst van presidenten van Europese gerechtshoven vraagt hij vandaag rechters binnen Europa zich te blijven inzetten om de rechtsstaat te versterken. Als iemand het niet eens is met de beslissing van de rechter kan hij meestal in hoger beroep. Zo’n hoger beroep wordt door een gerechtshof ...
 • ‘Het gezag van het Hof is vernietigd’
 • Geplaatst op: 12-09-2017 | 08:09
 • Poolse rechter vertelt zijn verhaalDe Poolse rechter Dariusz Mazur presenteert op de Dag van de Rechtspraak op 28 september in TivoliVredenburg een workshop over ‘de rechtspraak onder druk’. ‘De rechtsstaat ligt onder vuur en wordt opgeofferd aan de politieke agenda van de regering’, zegt Mazur.‘Ik werk nu 20 jaar bij de rechtbank en ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn onafhankelijkheid werd bedreigd. Maar dat is nu wel zo. Ik denk dat ik niet lang meer voorzitter van mijn rechtbanksectie ben. Ik weet zelfs niet of ik volgend jaar nog rechter ben’, zegt de voorzitter van de strafkamer van de rechtbank in Krakow Dariusz Mazur somber. ‘De rechtsstaat ligt onder vuur en wordt opgeofferd aan de politieke agenda van de regering. Alles moet centraal worden geleid en in 1 hand gehouden. Als rechtsstaat gaan we op veel gebieden terug naar de communistische tijd. ...
 • 'Daling aantal strafzaken zorgelijke ontwikkeling'
 • Geplaatst op: 14-09-2017 | 08:21
 • Het Openbaar Ministerie (OM) brengt veel minder vaak een verdachte voor de rechter dan 10 jaar geleden. Dit blijkt uit nieuwe cijfers (cbs.nl) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De onderzoekers van het CBS geven aan dat de daling onder andere te maken heeft met de beperkte middelen waarmee het OM zijn werk moet doen. 'Als misdaad onbestraft blijft omdat er niet genoeg geld is om de dader te vervolgen, dan is dat op zijn zachts gezegd erg zorgelijk,' reageert Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.AchtergrondVolgens de nieuwe cijfers werden in 2016 ruim 200 duizend strafzaken voor de rechter gebracht, 28 procent minder dan in 2007. Bakker: 'Het is belangrijk de achtergrond bij deze cijfers te kennen. Want gebrek aan capaciteit is één ...
 • Samenstelling visitatiecommissie Rechtspraak 2018 bekend
 • Geplaatst op: 11-09-2017 | 12:52
 • Commissie zal kwaliteitszorg binnen Rechtspraak onderzoekenEr is bekend wie plaats zullen nemen in de visitatiecommissie die in 2018 de zorg voor de kwaliteit van de Rechtspraak zal beoordelen. Oud-politica Femke Halsema is voorzitter, hoogleraar Edith Hooge is vicevoorzitter. De visitatiecommissie bestaat uit 9 externe leden en 6 interne leden. Elke 4 jaar wordt er binnen de Rechtspraak een visitatie gehouden om de zorg voor kwaliteit te evalueren. Het doel van de visitatie is het bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van de Rechtspraak. De uitkomst van de visitatie vormt een verantwoording naar de samenleving. De visitatie gaat in januari 2018 van start en wordt begin 2019 afgerond.Externe ledenDe externe leden zijn benaderd op grond van bijzondere deskundigheid, ervaring en maatschappelijke positie. Voorzitter: Femke Halsema, oud-politica, auteur, programmamaker en bestuurderVicevoorzitter: Edith Hooge, hoogleraar Boards and Governance in Education en directeur GovernanceLAB bij TIAS, Universiteit van TilburgMike ...
 • Soepele start digitaal procederen in civiele zaken
 • Geplaatst op: 07-09-2017 | 11:51
 • In week tijd 16 civiele vorderingszaken digitaal ingediendSinds afgelopen vrijdag (1 september 2017) zijn er door advocaten 16 civiele vorderingszaken digitaal ingediend. Vanaf deze datum is digitaal procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in deze zaken met een belang vanaf 25.000 euro verplicht. Bij de rechtbank Midden-Nederland werden 7 zaken aangebracht, bij de rechtbank Gelderland waren het er 9.'De start is soepel verlopen', zegt rechter Selinde Bokx-Boom, tevens projectleider civiel. 'De techniek doet wat de techniek moet doen. Daar waren we ook wel gerust op, want er is bij deze 2 rechtbanken in de afgelopen maanden al veel geoefend met fictieve zaken. Ook waren er vóór 1 september al 4 echte rechtszaken vrijwillig ingediend. Maar uiteraard is het fijn als blijkt dat dat geruste gevoel terecht was.' Overigens deed zich vrijdagmiddag 1 september wel een klein, intern technisch probleem voor, dat snel verholpen was. ...
 • RTL4 start met serie over slachtoffers en spreekrecht
 • Geplaatst op: 05-09-2017 | 21:05
 • Sinds 1 juli 2016 geldt onbeperkt spreekrecht in rechtszaalRTL4 start vanavond met Spreekrecht, een tv-serie over slachtoffers van ernstige misdrijven die in de rechtszaak tegen de verdachte het woord voeren. Sinds vorig jaar juli hebben zij onbeperkt spreekrecht. Hoe dat in de praktijk werkt, wordt in 7 afleveringen in beeld gebracht. Verwachting en terugblikProducent De Haaien (die eerder de tv-serie De Rechtbank maakte) volgde de afgelopen maanden 14 slachtoffers en nabestaanden in verschillende rechtszalen in het land. Angela Groothuizen sprak voor- en achteraf met hen. Waarom besluiten mensen gebruik te maken van het spreekrecht? Wat zijn de verwachtingen? Hoe pakken ze het aan, en hoe kijken ze er later op terug? In de 1ste aflevering worden Rik en Yvonne gevolgd. Rik is misbruikt door vrienden van zijn ouders en voert, samen met zijn vader, het woord tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. ...
 • Straffen bij verkeersdelicten: hoe zit dat?
 • Geplaatst op: 01-09-2017 | 12:58
 • 6 vragen en antwoordenDe bestraffing van verkeersdelicten zorgt al langere tijd voor maatschappelijke onrust. Door de rechter opgelegde straffen worden vaak niet begrepen. 6 vragen en antwoorden over dit onderwerp.Is er in algemene zin iets te zeggen over de strafoplegging bij verkeersdelicten?Nee, eigenlijk niet. Verkeersstrafrecht is heel ingewikkeld, omdat er veel verschillende zaken zijn. Een kleine onoplettendheid in het verkeer kan verschrikkelijke gevolgen hebben, terwijl een grove verkeersfout zonder slachtoffers kan aflopen. Het is de taak van de rechter om steeds te kijken of iemand het verkeersdelict heeft gepleegd en zo ja, in hoeverre dat hem te verwijten is. De rechter moet hierbij oorzaak en gevolg van elkaar scheiden. Dat is vaak moeilijk te begrijpen, helemaal als er dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Vaak is sprake van onherstelbaar leed. Dat leed is echter niet maatgevend voor de hoogte van de straf, maar de mate van schuld aan het ongeval. Naarmate de verwijtbaarheid groter is, wordt de ...
 • Vragen & antwoorden voor advocatuur over digitaal procederen
 • Geplaatst op: 01-09-2017 | 06:52
 • Vanaf 1 september 2017 nieuwe faseVanaf 1 september 2017 moeten advocaten bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland in civiele vorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro digitaal procederen. Rechter Dory Reiling, vanaf het allereerste begin nauw betrokken bij het vormgeven en invoeren van de digitale procesgang in civiel recht, geeft antwoord op vragen die mogelijk bij advocaten leven.Wat is uw advies aan advocaten als zij zich moeten voorbereiden op de eerste zitting die digitaal is aangebracht?Dory Reiling: 'In de eerste plaats: neem een eigen laptop of tablet mee naar de zitting. Controleer voor de zitting of er nog nieuwe stukken aan het dossier zijn toegevoegd, en download het hele dossier op de laptop. Zo heb je de laatste stand van zaken steeds bij de hand. Eventuele spreekaantekeningen kunnen voor, maar eventueel ook tijdens of na de zitting aan het dossier worden toegevoegd door die te uploaden. Verder raad ik advocaten ...
 • Digitaal procederen via Aansluitpunt Rechtspraak of Mijn Rechtspraak?
 • Geplaatst op: 24-08-2017 | 11:23
 • Een rechtszaak starten via het beveiligde webportaal Mijn Rechtspraak, of vanuit eigen kantoorsoftware via het Aansluitpunt Rechtspraak?Advocaten die vanaf 1 september een civiele vorderingszaak met een belang vanaf 25.000 euro willen starten, kunnen een keus maken uit deze 2 mogelijkheden. Met ingang van 1 september wordt het in deze zaken bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht digitaal te procederen. Mijn RechtspraakEen zaak starten via Mijn Rechtspraak gaat met een advocatenpas. Na het invoeren van een code, kan worden ingelogd en gestart met het invullen van een procesinleiding. Om te kunnen procederen via Mijn Rechtspraak, zijn naast een advocatenpas een internetverbinding en een goed werkende browser nodig. Aansluitpunt RechtspraakAls via het Aansluitpunt Rechtspraak een rechtszaak wordt gestart, wordt vanuit de eigen kantoorautomatisering rechtsreeks gecommuniceerd met de rechtbank. Dit gebeurt via een soort digitaal stopcontact waarop het kantoor is aangesloten. Advocaten kunnen dan documenten vanuit hun ...
 • In 2016 minder mensenhandelzaken voor de rechter
 • Geplaatst op: 21-08-2017 | 12:56
 • In 2016 zijn er minder mensenhandelzaken door rechters behandeld dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak, die maandag (21 augustus 2017) zijn gepubliceerd door NRC Next en NRC Handelsblad. In 2016 kwamen er 152 zaken voor de rechter. In 2015 waren dit er 189, in 2014 162 (zie grafiek). Een eensluidende verklaring voor de daling van het aantal zaken in 2016 is er niet, blijkt uit het artikel in NRC. De reorganisatie bij de politie wordt genoemd, maar ook de mogelijkheid dat het Openbaar Ministerie zich op de 'zware jongens' richt en dat het steeds moeilijker wordt om mensenhandel te bewijzen.Eindvonnis20122013201420152016Dagvaarding nietig1211Ontslag van alle rechtsvervolging31OM niet ontvankelijk1636Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel
 • 'Nauwelijks verschil tussen kantonrechter en civiele rechter'
 • Geplaatst op: 17-08-2017 | 07:38
 • Traditioneel beeld achterhaaldDe ‘normale’ civiele rechter en de kantonrechter (waar vooral kleinere, eenvoudigere zaken worden behandeld) verschillen helemaal niet zoveel van elkaar als vaak wordt gedacht. Het beeld van de kantonrechter als praktisch ingestelde en op snelheid gerichte rechter tegenover de meer formele, zorgvuldige civiele rechter, klopt niet meer. Deze conclusie trekt promovendus en kantonrechter Kim van der Kraats in haar proefschrift De (eigen)aardigheid van de kantonrechter. Zij promoveert op 1 september aan de Universiteit Utrecht op dit onderwerp. Bij civiele rechtszaken staan personen en/of bedrijven tegenover elkaar. Kantonrechters behandelen civiele zaken met een financieel belang tot 25 duizend euro. Boven dit bedrag worden zaken door de civiele rechter behandeld. Eerder lag de grens bij 5 duizend euro, maar in 2011 is deze verhoogd. De gedachte was door meer rechtszaken bij de kantonrechter onder te brengen, dat deze ook sneller zouden worden behandeld. BeeldKantonrechter ...
 • Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht
 • Geplaatst op: 21-08-2017 | 06:54
 • De dagvaarding, de oproep om bij de rechter te verschijnen, bestaat per ingang van 1 september bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland niet meer bij civiele vorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro. Vanaf die datum is het bij die 2 rechtbanken in deze zaken verplicht digitaal een rechtszaak te starten en te voeren. Bij civiele vorderingszaken vanaf 25.000 euro is het verplicht een advocaat in te schakelen. De dagvaarding wordt in deze zaken vervangen door het ‘oproepingsbericht’. Vanaf 1 september kunnen er bij beide rechtbanken op 2 manieren civiele vorderingszaken worden gestart: volgens artikel 112 Rechtsvordering (Rv) en volgens artikel 113 Rv. 112 RvProcedeert de eisende partij volgens artikel 112 Rv dan stelt de advocaat een procesinleiding op via een formulier in Mijn Rechtspraak. Daarin staan de vordering, de gronden (juridische vertaling van de feiten) en overige informatie. Bij de digitale indiening wordt meteen ...

nl | enTerms and conditions | Disclaimer

Law Firm Spreksel advocaten > Current affairs > Rechtspraak Nederland Algemeen