Spreksel advocaten Maastricht

Nieuwsoverzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Register nevenfuncties rechters nu ook geschikt voor mobiele apparaten
 • Geplaatst op: 21-11-2017 | 08:48
 • Het register waarin de nevenfuncties van rechters staan, is nu ook geschikt voor mobiele apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om in het register te zoeken via bijvoorbeeld smartphone of tablet. Alle rechters, raadsheren, plaatsvervangers, gerechtsauditeurs en rechterlijke ambtenaren in opleiding mogen geen rechtszaken behandelen waarbij zij zelf betrokken zijn of een belang bij hebben. Daarom moeten zij hun nevenfuncties melden. Deze nevenfuncties zijn door iedereen te raadplegen door via het bovenstaande menu ‘Registers’ naar ‘Nevenfuncties van rechters’ te gaan. Het is ook mogelijk om het register direct te benaderen via namenlijst.rechtspraak.nl. Het gebruik van het register is kosteloos. ...
 • Nieuw: digitaal werken in bewindszaken
 • Geplaatst op: 22-11-2017 | 14:48
 • De Rechtspraak heeft een nieuwe belangrijke stap in de modernisering gezet. Digitaal communiceren met de Rechtspraak wordt realiteit voor alle professionele bewindvoerders in het land. In alle rechtsgebieden wordt er in bepaalde zaakstromen nu digitaal gewerkt. De verwachting is in 2018 in alle civiele handelsvorderingen en ook in meer vreemdelingenzaken digitaal te gaan procederen. De precieze planning en voortgang is afhankelijk van de hoeveelheid geld die de Rechtspraak hiervoor krijgt van de minister voor Rechtsbescherming. De modernisering van de Rechtspraak is een complex proces. Veel partijen in de samenleving krijgen te maken met digitaal procederen, zoals advocatuur (NOvA), deurwaarders, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bestuursorganen als IND, Belastingdienst, UWV, SVB en gemeenten. Vele van hen willen een rechtstreekse koppeling met hun eigen IT-systeem, om vooral bij grote volumen nog meer efficiency te behalen. Voor vernieuwing en digitalisering van de rechtspraak zijn de komende jaren forse investeringen nodig. Op ...
 • Verdachten niet vaker in voorlopige hechtenis
 • Geplaatst op: 14-11-2017 | 09:26
 • Het percentage verdachten in voorlopige hechtenis is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dit staat in het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer Voorarrest: verdachten in de cel (rekenkamer.nl). Het aantal verdachten dat doorstroomt naar het tweede deel van het voorarrest (voorlopige hechtenis) is stabiel gebleven: zo’n 4,5 procent van de verdachten die door de politie in verzekering zijn gesteld stroomt door. Het totale aantal verdachten in voorlopige hechtenis neemt wel af. Dit laatste is niet verrassend, eerder onderzoek wees al uit dat het totaal aantal verdachten elk jaar afneemt. Voorlopige hechtenis is de tweede fase van het voorarrest, de periode na de inverzekeringstelling. Een verdachte mag alleen in voorlopige hechtenis worden genomen als een rechter-commissaris hiervoor toestemming geeft. De regels rondom voorarrest zijn streng. Zolang een rechter nog niet geoordeeld heeft over een zaak is de verdachte onschuldig. Hij mag ...
 • Driekwart zaken mediation in strafrecht succesvol
 • Geplaatst op: 14-11-2017 | 09:16
 • Nieuwe editie infoblad verschenenDriekwart van de strafzaken waarbij slachtoffer en dader een mediationtraject ingaan wordt succesvol afgerond. Bij 5,5 procent van de zaken wordt gedeeltelijke overeenstemming bereikt. Dit is te lezen in de nieuwe editie van het Infoblad Mediation in strafzaken (pdf, 825,8 KB) dat vandaag is verschenen. Bij een mediationtraject gaan slachtoffers en verdachten onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek. Van januari tot en met september dit jaar zijn 326 strafzaken doorverwezen naar een mediator. 479 zaken kwamen hiervoor in aanmerking, maar bij 32 procent van deze zaken startte het mediationtraject niet omdat de betrokken partijen niet bereid waren hieraan mee te werken.Verschillende politieke partijen hebben de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd op welke manier mediation in strafzaken ook in de toekomst gefinancierd kan worden. Hier is op dit moment namelijk nog onduidelijkheid over. Meer informatieInfoblad Mediation ...
 • ‘Nieuwe vormen van rechtspraak kunnen mensen verder helpen’
 • Geplaatst op: 09-11-2017 | 11:26
 • Experts debatteren over vernieuwing rechtspraak tijdens Gerbrandy-debat‘Mensen hebben recht op rechtspraak die er toe doet.’ Dit zei Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) gisteravond tijdens het Gerbrandy-debat in Den Haag. Eén van de onderwerpen die avond was de ‘experimenteerbepaling’. Deze in het regeerakkoord opgenomen term zegt dat rechters ruimte krijgen om nieuwe en effectievere procedures te onderzoeken. Bakker is ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een toegankelijke rechtspraak met meer maatschappelijke impact. Volgens Bakker moet rechtspraak aansluiten bij wat de samenleving nodig heeft. Het uitproberen van nieuwe procedures kan de rechter dichterbij de samenleving brengen. Als hierdoor mensen beter zien wat rechtspraak betekent voor het dagelijks leven, geeft dit meer vertrouwen in de rechtsstaat. BuurtrechterEen voorbeeld is de ‘buurtrechter’ die genoemd wordt in het regeerakkoord: een rechter die dichtbij mensen staat en snel uitspraak kan doen over kleine geschillen in de buurt. ...
 • 17 t/m 19 nov: Rechtspraaksystemen niet bereikbaar vanwege groot onderhoud
 • Geplaatst op: 16-11-2017 | 15:48
 • Onderhoud start vrijdagavond 17 november om 18.30 uurVan vrijdagavond 17 november tot en met zondag 19 november zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak is niet bereikbaar.De werkzaamheden starten op vrijdagavond om 18.30 uur en duren tot zondagavond 23.55 uur. Voor gedetailleerde informatie over welke systemen en diensten niet beschikbaar zijn, zie: onderhoud en storingen.UitwijkmogelijkhedenIs het voor u noodzakelijk om in deze periode stukken in te dienen? Kijk voor uitwijkmogelijkheden op de pagina Wat te doen bij onderhoud en storingen.Als u hier nog aanvullende vragen over heeft, dan kunt u via Twitter of Facebook contact met ons opnemen. Indien nodig verstuurt de Rechtspraak via
 • Hoe kijkt een rechter naar een zedenzaak?
 • Geplaatst op: 02-11-2017 | 08:59
 • Zedenzaken zijn het gesprek van de dag. Telkens horen we nieuwe beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, vaak gevolgd door een ontkenning. Wie er gelijk heeft, lijkt onmogelijk te achterhalen. Wat gebeurt er als zulke zaken voor de rechter worden gebracht? Hoe vormt de rechter daar een oordeel over? Strafrechter Elianne van Rens legt het uit.Zijn zedenzaken moeilijker te beoordelen dan andere strafzaken?Ik vind het altijd heel moeilijke zaken. Je hebt vaak te maken met 2 verklaringen die recht tegenover elkaar staan. Getuigen zijn er meestal niet. Als rechter kun je niet tot een veroordeling komen op basis van alleen de aangifte. Er moet altijd steunbewijs zijn. Soms is het wel duidelijk, bijvoorbeeld als een verdachte ontkent dat er seksueel contact is geweest, maar zijn sperma wel is aangetroffen. Dan is zijn verhaal ongeloofwaardig en heb je steunbewijs voor de aangifte. Het wordt veel moeilijker als de ...
 • Algemene voorwaarden insolventieregister en curatele- en bewindregister aangepast
 • Geplaatst op: 30-10-2017 | 12:59
 • De algemene voorwaarden van het Centraal Insolventie Register (CIR) en het Curatele- en bewindregister (CCBR) zijn aangepast. De nieuwe voorwaarden bepalen dat een afnemer van de registers mag afwijken van de gestelde bewaartermijn als hij vanwege zijn publiekrechtelijke taak verplicht is een langere bewaartermijn in acht te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om hierover een afweging te maken. Als uw organisatie gebruik wil maken van de aanpassing van de algemene voorwaarden gaat dit als volgt: CCBR: De algemene voorwaarden zijn al (eenzijdig) aangepast, u hoeft niets te doen.CIR: Het modelcontract is aangepast, indien u hiervan gebruik wilt maken dient u een nieuw ondertekend contract op te sturen. (zie: Webservice Centraal Insolventieregister)Als uw organisatie geen publiekrechtelijke taak heeft of geen gebruik wil maken van de aanpassingen hoeft u niets te doen en zal er ook niets aan uw situatie veranderen. ...
 • Onderzoek: Georganiseerde criminaliteit vaak erg moeilijk te bewijzen
 • Geplaatst op: 30-10-2017 | 08:34
 • ‘Het is niet gek dat een straf lager is dan de eis’De straf die een officier van justitie eist bij rechtszaken rondom georganiseerde misdaad, is vaak hoger dan de straf die de rechter uiteindelijk oplegt. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Een verschil tussen strafeis en uiteindelijke straf is niet vreemd, maar een logisch gevolg van ons strafsysteem. Complexe misdrijven zijn vaak moeilijk te bewijzen’, reageert Michiel de Ridder (voorzitter van de koepel van strafrechters LOVS). ‘Het onderzoek laat zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad erg ingewikkeld is. Voor de politie, het Openbaar Ministerie én voor de Rechtspraak.’BewijsUit het onderzoek Geëiste en opgelegde straffen bij de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit (politieenwetenschap.nl) blijkt dat in 7 op de 10 zaken de rechter lager straft dan de officier van justitie eist. Ook in hoger beroep is dit het geval. De Ridder: ...
 • Insolventieregister nu ook geschikt voor mobiele apparaten
 • Geplaatst op: 27-10-2017 | 08:08
 • Het Centraal Insolventieregister, waar gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen te vinden zijn, is nu ook geschikt voor  mobiele apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om in het register te zoeken via bijvoorbeeld smartphone of tablet. Insolventiegegevens die zijn gepubliceerd vanaf 1 januari 2005 zijn in het register te vinden. Door via het bovenstaande menu ‘Registers’ naar ‘Centraal Insolventieregister’ te gaan zijn ze te bekijken. Het is ook mogelijk om het register direct te benaderen via insolventies.rechtspraak.nl. Het gebruik van het register is kosteloos. ...
 • 'Scherpe besluiten nodig wat betreft stelsel rechtsbijstand'
 • Geplaatst op: 25-10-2017 | 13:31
 • Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand Het stelsel van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand vertoont achterstallig onderhoud. Vergoedingen die advocaten krijgen zijn veelal niet redelijk. Zij besteden gemiddeld per zaak meer tijd dan het stelsel toekent. Hierdoor komen zij niet aan het inkomen dat door de overheid als 'redelijk' is bestempeld en staat de kwaliteit van de juridische bijstand onder druk. Dat concludeert de onafhankelijke 'Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand' in het rapport Andere tijden (rijksoverheid.nl). Commissievoorzitter Herman van der Meer, president van het gerechtshof Amsterdam, zei vanmiddag (25 oktober 2017) tijdens de presentatie in het Haagse perscentrum Nieuwspoort dat er sprake is van een 'politiek probleem, dat om politieke oplossingen vraagt'.Redelijk inkomenDe bekostigingsnormen voor rechtszaken zijn 20 jaar geleden voor het laatst gemeten. De commissie geeft in haar rapport aan dat sindsdien de wet- en regelgeving complexer zijn geworden, waardoor rechtszaken bewerkelijker zijn dan destijds. Ook ...
 • 'Niet meewerken aan persoonlijkheidsonderzoek niet altijd beste advies'
 • Geplaatst op: 16-10-2017 | 09:51
 • Hoe moet een advocaat handelen als zijn cliënt niet wil meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek, dat mogelijk leidt tot een tbs-maatregel?Dat is het onderwerp van een artikel (advocatenblad.nl) dat de Amsterdamse senior rechter Han Jongeneel schreef voor het Advocatenblad. Hij onderzocht 50 zaken (een niet-significante steekproef) van verdachten die zo'n onderzoek weigerden. Deze 50 zaken resulteerden in:toch tbs: 29 keergeen tbs, wel hogere straf: 6 keergeen tbs: 15 keerJongeneel concludeert aan de hand van zijn onderzoek dat er geen eenduidig antwoord mogelijk is op de vraag wat een advocaat moet doen als zijn cliënt niet mee wil werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Immers: vaak wordt toch tbs opgelegd en soms wordt geen tbs opgelegd, maar wel een hogere straf. 'Niet meewerken' is in ieder geval niet altijd het beste advies, aldus Jongeneel. De belangrijkste vraag bij deze afweging is de vraag hoe de advocaat zijn rol ...
 • E-zine: Terugblik op Dag van de Rechtspraak
 • Geplaatst op: 11-10-2017 | 09:33
 • De Dag van de Rechtspraak stond dit jaar in het teken van De rechter van de toekomst - de toekomst van de rechter. Circa 700 mensen, onder wie veel rechters, kwamen op 27 september bijeen in het Utrechtse TivoliVredenburg om over dit thema te praten.Hoogtepunt van de dag was de Rechtspraaklezing van Lord Thomas, de hoogste rechter van Engeland en Wales. De dag werd afgesloten door voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak. Tussen deze 2 programmaonderdelen in waren er verschillende workshops waarin diverse aspecten van de toekomstige rechtspraak aan de orde kwamen, zoals robotisering, digitalisering en innovatieve werkwijzen en procedures. E-zineNaar aanleiding van de dag is een e-zine gemaakt. In vogelvlucht is terug te zien en te lezen wat er voorbijkwam. Vanuit het e-zine kan worden doorgeklikt naar nieuwsberichten, de Rechtspraaklezing en video's. E-zine (pdf, 5,8 MB)E-zine, voor mensen met een visuele beperking ...
 • Rechtspraak verheugd over wetgeving die experimenten mogelijk maakt
 • Geplaatst op: 10-10-2017 | 13:14
 • Regeerakkoord: eenvoudiger procedures, buurt- en schuldenrechterDe Raad voor de rechtspraak is verheugd over de passage in het regeerakkoord waarin staat dat er wetgeving komt die ruimte geeft aan de rechter om te experimenteren met eenvoudige procedures. Hetzelfde geldt voor de aankondiging van de ‘buurtrechter’, die zich op lokaal niveau gaat richten op juridisch eenvoudige zaken tegen lage griffiekosten. Ook is de Rechtspraak blij met de ‘schuldenrechter’ en met de uitdrukkelijke aandacht voor de problematiek van de ‘vechtscheidingen’.   Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak: ‘Het nieuwe kabinet heeft oor gehad voor onze roep om procedures laagdrempeliger en eenvoudiger te maken. Gebleken is dat huidige juridische procedures bij de geschillen van gewone mensen vaak te complex zijn en de drempels voor een gang naar de rechter te hoog. Rechters moeten verschillende instrumenten in hun gereedschapskist hebben. De Rechtspraak wil kunnen experimenteren met eenvoudige procedures. Zo’n procedure moet partijen bij ...
 • Geregistreerde criminaliteit verder gedaald
 • Geplaatst op: 09-10-2017 | 07:49
 • Nieuwe editie Criminaliteit en rechtshandhavingDe geregistreerde criminaliteit is in 2016 opnieuw gedaald: er werden minder misdrijven geregistreerd en minder verdachten aangehouden dan het jaar ervoor. Deze daling werkt door in nagenoeg de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere Rechtspraak, politie en Openbaar Ministerie toe behoren. Dit blijkt uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2016 (cbs.nl).  Dit is een gezamenlijke publicatie van de Raad voor de rechtspraak, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en het Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.Alleen wat wordt geregistreerdDat de geregistreerde criminaliteit daalt, wil niet per se zeggen dat er ook minder criminaliteit is. Zo blijkt uit Criminaliteit en rechtshandhaving dat de bereidheid om aangifte te doen van criminaliteit laag is. Ook wordt maar een ...

nl | enTerms and conditions | Disclaimer

Law Firm Spreksel advocaten > Current affairs > Rechtspraak Nederland Algemeen