Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Hoge Raad der Nederlanden

 • Hoge Raad lentelezingen 2019
 • Geplaatst op: 19-04-2019 | 12:00
 • In navolging van de succesvolle reeks Hoge Raad lezingen in 2018 organiseert de Hoge Raad dit voorjaar twee Lentelezingen. Deze lezingen vinden plaats op 9 mei 2019 en 6 juni 2019. Twee gastsprekers zullen vanuit hun expertisegebied vertellen over aan het recht gerelateerde thema’s waarbij een aantal van de monumentale beelden voor het gebouw van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout centraal staat. Lezing donderdag 9 mei De eerste lezing zal worden gehouden door emeritus hoogleraar Henk Nellen, vermoedelijk de grootste Hugo de Groot-kenner van Nederland. Hij bestudeerde 7700 brieven van zijn hand. Nellen schreef ook een biografie van Hugo de Groot, de man die wordt gezien als een van de grootste juristen aller tijden. De Groot was de grondlegger van het zeerecht en het moderne volkenrecht. Hij was niet alleen rechtsgeleerde, maar ook theoloog en schrijver. Nellen zal het in zijn lezing onder meer hebben over het leven van Hugo de Groot, waarom zijn werk belangrijk ...
 • Veroordeling Heringa wegens bieden van hulp bij zelfdoding moeder blijft in stand
 • Geplaatst op: 16-04-2019 | 11:19
 • De veroordeling van de heer Heringa wegens het bieden van hulp aan zijn bejaarde (stief)moeder om een einde aan haar leven te maken, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De 99-jarige (stief)moeder van Heringa verbleef in een verzorgingstehuis. Zij leed aan hartfalen, had ernstige rugklachten en was nagenoeg blind. In juni 2008 heeft Heringa, die geen arts is, haar op haar uitdrukkelijke verzoek medicijnen verstrekt die zij heeft ingenomen, waarna zij is overleden. Heringa heeft het hele proces op video opgenomen, waaronder een gesprek waarin zijn (stief)moeder zei dat zij klaar was met het leven. De beeldopnamen zijn op 8 februari 2010 in de documentaire ‘De laatste wens van Moek. Een zelf geregisseerde dood’ uitgezonden in het programma Netwerk. Daarop is Heringa vervolgd wegens strafbare hulp bij zelfdoding. Heringa heeft zich in de strafzaak beroepen op noodtoestand, een vorm van overmacht, ...
 • Resultaten onderzoek Wordt Vervolgd: beproefd verzet aangeboden
 • Geplaatst op: 15-04-2019 | 14:47
 • De procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad, Jos Silvis, heeft de minister van Justitie en Veiligheid vandaag, 8 april 2019, de resultaten van een onderzoek naar het functioneren van het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden, getiteld Wordt vervolgd: beproefd verzet. (pdf, 3,4 MB)Het onderzoek is een vervolg op het onderzoeksrapport Beproefd Verzet (pdf, 1 MB). Dat onderzoek ging over de naleving van de wet door het OM bij de afhandeling van het verzet tegen een OM-strafbeschikking. Het vervolgonderzoek richtte zich op de vraag of het OM de conclusies en aanbevelingen uit dit eerdere rapport serieus heeft genomen. Die vraag wordt door de PG bevestigend beantwoord. De meeste conclusies en aanbevelingen worden door het College van procureurs-generaal onderschreven. Er zijn maatregelen genomen om verbetering te brengen in de lange doorlooptijden. Of de genomen maatregelen het gewenste effect zullen sorteren, is een vraag die in het rapport ...
 • Naheffing motorrijtuigenbelasting op auto met buitenlands kenteken geen verboden discriminatie
 • Geplaatst op: 05-04-2019 | 09:35
 • Het naheffen van motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) van Nederlandse inwoners met een andere nationaliteit die in Nederland rijden met een auto met buitenlands kenteken, is in beginsel geen verboden discriminatie naar nationaliteit. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geantwoord op prejudiciële vragen van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Inwoners van Nederland die in Nederland feitelijk beschikken over een auto met buitenlands kenteken moeten daarvoor motorrijtuigenbelasting betalen. Dit geldt zowel voor inwoners met de Nederlandse nationaliteit als voor inwoners met een andere nationaliteit. Als de motorrijtuigenbelasting niet is betaald, kan deze worden nageheven.In de praktijk bleek moeilijk te controleren sinds wanneer een auto met buitenlands kenteken ter beschikking staat aan een inwoner van Nederland, en dus ook sinds wanneer voor die auto motorrijtuigenbelasting is verschuldigd. Daarom is in 2014 een nieuwe wettelijke regeling ingevoerd. Deze regeling komt erop neer dat als geconstateerd wordt dat iemand in Nederland feitelijk ...
 • Aankondiging aanbieding resultaten onderzoek Wordt Vervolgd: beproefd verzet
 • Geplaatst op: 04-04-2019 | 14:18
 • De procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad, Jos Silvis, zal de minister van Justitie en Veiligheid op 8 april 2019 de resultaten van een onderzoek naar het functioneren van het Openbaar Ministerie (OM) aanbieden, getiteld Wordt vervolgd: beproefd verzet. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoeksrapport Beproefd Verzet. (pdf, 1 MB)Dat onderzoek ging over de naleving van de wet door het OM bij de afhandeling van het verzet tegen een OM-strafbeschikking. Het vervolgonderzoek richtte zich op de vraag of het OM de conclusies en aanbevelingen uit dit eerdere rapport serieus heeft genomen. ...
 • Hoge Raad en parket bij de Hoge Raad: focus op rechtsontwikkeling en maatschappelijke betekenis
 • Geplaatst op: 02-04-2019 | 07:55
 • “De Hoge Raad neemt als hoogste rechter beslissingen in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Dat zijn beslissingen in individuele zaken. Maar de taak van de hoogste rechter gaat verder. Hij heeft ook de uitdrukkelijke taak om te zorgen voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling in ons land. Maatschappelijk is dat een belangrijke taak. Op die manier kan de Hoge Raad niet alleen bescherming bieden aan partijen die een zaak aan hem voorleggen. Hij kan daarmee aan veel meer mensen de richting wijzen op juridisch gebied, duidelijkheid bieden hoe de wet moet worden uitgelegd. Het bijdragen aan de rechtsontwikkeling is tegenwoordig de kerntaak van de Hoge Raad.”Maarten Feteris, president Hoge RaadDe Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad hebben er in 2018 onverkort naar gestreefd de rechtsontwikkeling via de cassatierechtspraak helder gestalte te geven. Dat staat in het jaarverslag 2018 dat vandaag is ...
 • Veroordeling voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale blijft in stand
 • Geplaatst op: 02-04-2019 | 10:40
 • De veroordeling van voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale wegens onder meer het aannemen van steekpenningen (omkoping), belastingfraude en meineed, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde de voormalig bestuursvoorzitter op 29 maart 2017 voor niet-ambtelijke omkoping, verduistering in dienstbetrekking, gewoontewitwassen, belastingfraude, valsheid in geschrift en meineed tot een gevangenisstraf van drie jaar en drie maanden. De verdachte was het niet eens met deze veroordeling en ging in cassatie bij de Hoge Raad.In cassatie wordt onder meer geklaagd over het gebruik door het hof van de valse verklaring die de verdachte in 2014 heeft afgelegd tegenover de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. De verdediging van de verdachte is van mening dat art. 6 EVRM, het recht op een eerlijk proces, eraan in de weg staat dat deze door de verdachte afgelegde verklaring in de strafzaak op welke wijze dan ook tegen ...
 • Advies aan Hoge Raad: veroordeling dodelijke aanvaring Vinkeveense Plassen in stand laten
 • Geplaatst op: 02-04-2019 | 10:56
 • De veroordeling van een verdachte wegens het veroorzaken van een dodelijke aanvaring op de Vinkeveense Plassen in 2014 dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Vegter de Hoge Raad in zijn conclusie die vandaag is gepubliceerd.Op 2 augustus 2014 vond rond 22.40 uur op de Vinkeveense Plassen een aanvaring plaats tussen een door de verdachte bestuurde speedboot en een sloep. Twee opvarenden van de sloep kwamen als gevolg van de aanvaring om het leven.Het hof veroordeelde de verdachte wegens het door roekeloosheid veroorzaken van de dodelijke aanvaring en het als schipper opzettelijk niet nakomen van de op hem rustende verplichting tot hulpverlening na het ongeval. Roekeloosheid is de zwaarste vorm van schuld. Het hof legde de verdachte een gevangenisstraf van vijf jaar en een ontzegging van de vaarbevoegdheid van vijf jaar op. De verdachte was het hiermee niet eens en stelde ...
 • Advies AG aan Hoge Raad: beslissing Hof over uitsluiting van bewijsmateriaal in 'tipgeverzaak' kan niet in stand blijven
 • Geplaatst op: 29-03-2019 | 14:16
 • De Belastingdienst heeft voor enkele tonnen documenten van een tipgever verkregen met informatie over Luxemburgse bankrekeningen van Nederlanders. In geschil is of de Belastingdienst deze informatie mag gebruiken voor het opleggen van belastingaanslagen. Eerder heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch beslist van niet, ook al is de informatie betrouwbaar. Advocaat-generaal IJzerman adviseert de Hoge Raad in een vandaag gepubliceerde conclusie dat deze beslissing niet in stand kan blijven.Het Hof heeft bij zijn beslissing vooropgesteld dat de tipgever de documenten heeft verduisterd en dat de verkrijging van het materiaal door de Belastingdienst heling is. Volgens het Hof hangt het van de door de Belastingdienst gemaakte belangenafweging af of dit tot uitsluiting van het bewijsmateriaal moet leiden. Mede vanwege het beperkte inzicht dat de Inspecteur daarover heeft verschaft, heeft het Hof aangenomen dat de belangenafweging ernstig tekort is geschoten. Al met al druist de verkrijging van het bewijsmateriaal naar ...
 • Advies AG aan Hoge Raad: veroordelingen tot levenslang wegens 'Drentse roofmoorden' in stand laten
 • Geplaatst op: 19-03-2019 | 11:40
 • De veroordelingen tot levenslang van twee verdachten wegens de ‘Drentse roofmoorden’ dienen in stand te worden gelaten. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Spronken de Hoge Raad in haar conclusie die vandaag is gepubliceerd.Het gaat in deze zaken om de betrokkenheid van twee broers bij het doden van een man uit Dwingeloo in november 2012 in het natuurgebied Dwingelderveld en het doden van een echtpaar uit Exloo in juli 2013. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde beide broers wegens het driemaal medeplegen van moord tot een levenslange gevangenisstraf. Zowel de twee verdachten als de nabestaanden van de slachtoffers gingen in cassatie bij de Hoge Raad. De advocaat van de jongere broer vraagt de Hoge Raad de beslissing van het hof dat hij de moord op de man uit Dwingeloo heeft medegepleegd te vernietigen, omdat de broers alleen van plan waren de man te beroven en hij tevoren niet wist dat ...
 • Zaak fataal verkeersongeval in Noordgouwe moet over
 • Geplaatst op: 19-03-2019 | 11:40
 • De veroordeling van een verdachte wegens doodslag en poging tot doodslag door het veroorzaken van een fataal verkeersongeval in Noordgouwe op 23 juli 2016, blijft niet in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. De Hoge Raad wijst de zaak terug naar het gerechtshof in Den Bosch voor een nieuwe berechting. Op zaterdag 23 juli 2016 vond rond 03.30 uur ’s nachts een ernstig ongeval plaats in Noordgouwe. Bij het ongeval waren een bedrijfsauto en een motor betrokken. De bestuurster van de motor kwam bij dit ongeval om het leven, haar bijrijder raakte zwaargewond. Na onderzoek bleek de verdachte, de bestuurder van de auto, met te veel drank op achterop de motor te zijn gereden. De snelheid waarmee de verdachte had gereden, kon niet worden vastgesteld. Echter van een overtreding van de maximumsnelheid is niet gebleken. De verdachte was niet in het bezit van een ...
 • Veroordeling van aardbeienteler voor uitbuiting seizoenswerknemers blijft in stand
 • Geplaatst op: 19-03-2019 | 11:40
 • De veroordeling van een Overijsselse aardbeienteler voor mensenhandel door uitbuiting van (overwegend) Slowaakse seizoenswerknemers blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vond bewezen dat de verdachte de werknemers gedurende het plukseizoen in 2010 heeft uitgebuit. Verdachte wierf de werknemers in Slowakije terwijl ze in een zwakke economische positie verkeerden, de Nederlandse en Engelse taal onvoldoende machtig waren en niet op de hoogte waren van de Nederlandse wet- en regelgeving en hun rechten en plichten. Eenmaal in Nederland waren de huisvesting en sanitaire voorzieningen verre van voldoende en werden daarvoor veel te hoge kosten in rekening gebracht. De werknemers kregen substantieel minder betaald dan het minimumloon en dan was afgesproken. Ook kregen ze bij ziekte niet betaald. Door zijn handelen heeft de verdachte aanzienlijk financieel voordeel behaald. Het hof heeft overwogen dat de verdachte de grenzen van alleen maar slecht werkgeverschap ...
 • Vrijspraak voor schuld aan dood vriendin na inschenken GHB blijft in stand
 • Geplaatst op: 12-03-2019 | 11:45
 • De vrijspraak van een vrouw uit Nederhorst den Berg voor schuld aan de dood van haar toenmalige vriendin door een overdosis GHB, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.De vriendin van de verdachte overleed in maart 2014 na het innemen van GHB die was ingeschonken door de verdachte. De vriendin, een volwassen vrouw, die onbekend was met de werking van GHB, had aangegeven wel eens GHB te willen proberen. De verdachte heeft vervolgens GHB in een theeglas geschonken, gemengd met cola en dit glas aan haar vriendin verstrekt. Zij heeft dit bewust en vrijwillig opgedronken. Niet is komen vast te staan wat de exacte hoeveelheid GHB is geweest. Wel had de verdachte zelf eerder van dezelfde GHB vergelijkbare of grotere hoeveelheden gebruikt en dat was goed gegaan. Het Hof oordeelde dat niet is komen vast te staan dat de verdachte een (te) ...
 • Veroordeling voor dood door schuld na innemen van GHB door vriendin blijft in stand
 • Geplaatst op: 15-03-2019 | 09:56
 • De veroordeling van een man tot vier maanden gevangenisstraf voor dood door schuld na GHB-gebruik door zijn toenmalige vriendin, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.De vriendin van de verdachte overleed op 24 februari 2014 na het innemen van alcohol, xtc en GHB op een feestje in Haren (gemeente Oss). Na het innemen van de GHB ging de vriendin ‘out’. Verdachte wist dat zij drugs had gebruikt maar schakelde geen medische hulp in, ondanks dat meerdere mensen hem daarop hadden aangedrongen. In plaats daarvan reed hij met haar vanuit Oss naar huis in Haarlem. Eenmaal thuis besloot hij haar toch naar het ziekenhuis te brengen. Hij informeerde het medisch personeel echter niet over het drugsgebruik, ook niet toen daarnaar werd gevraagd. Zijn vriendin overleed een dag later in het ziekenhuis.Het gerechtshof oordeelde, in navolging van de rechtbank, dat de verdachte een strafrechtelijk verwijt ...
 • Conclusie AG: Advies aan Hoge Raad veroordeling doodslag op 43-jarige man in Weert (9 januari 2013) in stand te laten
 • Geplaatst op: 12-03-2019 | 11:45
 • Op 10 januari 2013 werd een man dood aangetroffen in een JongerenOntmoetingsPlaats (JOP) in de wijk Graswinkel in Weert. Het in Venlo woonachtige slachtoffer bleek van achteren door zijn hoofd te zijn geschoten. Al snel kwam de verdachte bij de politie in beeld: de verdachte en het slachtoffer kenden elkaar uit de plaatselijke drugsscene en zij waren op de dag van het delict samen gezien. Nadat de verdachte aanvankelijk ontkende met het delict te maken te hebben, meldde hij zich in februari 2014 zelf bij de politie en legde hij een bekennende verklaring af. Hij bekende het slachtoffer te hebben neergeschoten en geld uit diens portemonnee te hebben meegenomen. Later trok hij zijn bekennende verklaring weer in. In navolging van de rechtbank, heeft het gerechtshof de verdachte ondanks het intrekken van zijn bekennende verklaring toch veroordeeld voor doodslag op het slachtoffer, gevolgd door diefstal van ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Hoge Raad der Nederlanden