Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Hoge Raad der Nederlanden

 • Veroordeling radio-dj wegens rijden onder invloed definitief
 • Geplaatst op: 19-02-2019 | 11:35
 • De veroordeling van een bekende radio-dj wegens het rijden onder invloed is definitief. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. De rechtbank veroordeelde de dj wegens het rijden onder invloed tot een geldboete van € 750 en een rijontzegging van zes maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De verdachte ging tegen dit vonnis in hoger beroep. Hij stelde dat hij dit om puur pragmatische redenen deed, namelijk om zo uitstel van de ongeldigverklaring van zijn rijbewijs te krijgen. Het gerechtshof in Amsterdam verklaarde hem niet-ontvankelijk in dit hoger beroep omdat deze reden niet als grief (bezwaar) tegen het vonnis valt aan te merken. De verdachte stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. In cassatie wordt geklaagd over de motivering van de niet-ontvankelijkverklaring door het hof. De Hoge Raad vindt het oordeel van het hof niet onjuist en ...
 • Eerste jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht
 • Geplaatst op: 18-02-2019 | 10:05
 • Eerste jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht Vandaag (18 februari 2019) hebben de vier hoogste bestuursrechters het eerste jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht gepubliceerd. In het jaaroverzicht licht de commissie haar werkzaamheden van het afgelopen jaar toe. De commissie heeft zich in 2018 over verschillende bestuursrechtelijke onderwerpen gebogen. Wat is de Commissie rechtseenheid bestuursrecht? In 2010 hebben de vier hoogste bestuursrechtelijke colleges (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad) afgesproken regelmatig te overleggen om de rechtseenheid in het bestuursrecht te bewaken en te bevorderen. Dat betekent dat zij rechtsregels die alle hoogste bestuursrechters toepassen, zoveel mogelijk hetzelfde willen uitleggen. In de commissie zitten rechters en juridisch medewerkers van alle vier de rechtscolleges. Waarom een jaaroverzicht?De commissie wil met het jaaroverzicht inzicht bieden in haar werkwijze, samenstelling en in de onderwerpen die zij in ...
 • Opgelegde ontnemingsmaatregel aan Jan-Dirk P. van ruim 24 miljoen euro definitief
 • Geplaatst op: 12-02-2019 | 11:35
 • De door het Amsterdamse hof aan Jan-Dirk P. opgelegde ontnemingsmaatregel van ruim 24 miljoen euro is definitief. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.Het bedrag van ruim 24 miljoen euro bestaat naast de ruim 17 miljoen euro die verband houdt met de afpersing van Endstra, uit de vruchten daarvan, het zogenaamde vervolgprofijt, en uit voordeel uit heling. In cassatie is geklaagd dat het hof de vaststelling van de omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel niet voldoende heeft gemotiveerd omdat het zou gaan om oude strafbare feiten waarvoor de wet geen ontneming toelaat.Deze cassatieklacht slaagt naar het oordeel van de Hoge Raad niet. De Hoge Raad heeft de zaak zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat het cassatieberoep ongegrond is en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproept.De aan P. opgelegde ontnemingsmaatregel van ruim 24 miljoen euro staat hiermee definitief vast. ...
 • Conclusie AG: veroordeling doodslag ex-vriendin in Lelystad in stand laten
 • Geplaatst op: 12-02-2019 | 11:40
 • De veroordeling van een verdachte wegens doodslag op zijn ex-vriendin dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Vegter de Hoge Raad in zijn conclusie die vandaag is gepubliceerd.De 41-jarige vrouw werd op 12 mei 2012 dood aangetroffen in haar woning in Lelystad. Ze had een schotverwonding aan het hoofd. Haar ex-vriend werd aangehouden en vervolgd voor de levensberoving.De rechtbank sprak de verdachte vrij van betrokkenheid bij de levensberoving en veroordeelde hem tot vier maanden gevangenisstraf wegens het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie. Zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. In de hoger beroepsprocedure legde de verdachte een verklaring af, kort gezegd inhoudende dat de vrouw het slachtoffer was van zelfdoding. Zij zou zichzelf in zijn aanwezigheid door het hoofd hebben geschoten met een aan haar toebehorend pistool. Het hof oordeelde dat dit scenario niet aannemelijk is geworden en ...
 • Conclusie AG: oordeel hof dat Nederland deels aansprakelijk is voor schade Moeders van Srebrenica kan niet in stand blijven
 • Geplaatst op: 01-02-2019 | 10:14
 • Het oordeel van het gerechtshof in Den Haag van 17 november 2017 dat Nederland deels aansprakelijk is voor geleden schade door de nabestaanden van ruim 300 moslimmannen kan niet in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Vlas de Hoge Raad in zijn conclusie die vandaag is gepubliceerd.De zaak gaat over de vraag of Dutchbat (en daarmee de Staat) onrechtmatig heeft gehandeld bij de evacuatie van de ruim 300 moslimmannen die na de val van de enclave Srebrenica op 11 juli 1995 hun toevlucht hadden gezocht tot de compound van Dutchbat. Zij moesten op 12 en 13 juli 1995 de compound van Dutchbat verlaten. Bij de evacuatie probeerde Dutchbat de chaos op de compound in goede banen te leiden door groepen te formeren en een soort sluis, bestaande uit voertuigen en Dutchbatters, te vormen om daarmee de evacuatie ordelijk te laten verlopen. Tijdens de gang door deze ...
 • Advocate General: Court of Appeal's judgment holding the Netherlands partially liable for losses suffered by Mothers of Srebrenica cannot be upheld
 • Geplaatst op: 01-02-2019 | 10:41
 • The Hague Court of Appeal’s judgment of 17 November 2017, in which it ruled that the Netherlands was partially liable for the losses suffered by the relatives of more than 300 Muslim men, cannot be upheld. This is Advocate General Vlas’ advice to the Supreme Court in an advisory opinion published today.The case concerns the question as to whether Dutchbat (and thus the State) acted wrongfully during the evacuation of the more than 300 Muslim men who had sought shelter in the Dutch compound after the fall of the Srebrenica enclave on 11 July 1995. The men were made to leave the Dutchbat compound on 12 and 13 July 1995. During the evacuation, Dutchbat tried to minimise the chaos at the compound by forming groups and creating a kind of funnel consisting of vehicles and Dutchbat personnel, in an attempt to ensure an orderly evacuation. ...
 • Honderd jaar arrest Lindenbaum-Cohen, arrest gepubliceerd op rechtspraak.nl
 • Geplaatst op: 31-01-2019 | 08:50
 • Het arrest Lindenbaum-Cohen bestaat vandaag, 31 januari 2019, precies 100 jaar. Het arrest is met ingang van vandaag online te raadplegen op rechtspraak.nl  Het arrest Lindenbaum-Cohen gaat over de onrechtmatige daad. De Hoge Raad oordeelde in het arrest dat ook handelingen die ingingen tegen de maatschappelijke zorgvuldigheid als onrechtmatig konden worden aangeduid. Hiermee deed het ongeschreven recht zijn intrede. Het arrest is van groot belang geweest voor de rechtsontwikkeling in Nederland. Rechtsontwikkeling ziet de Hoge Raad tegenwoordig als zijn belangrijkste taak. Het arrest heeft ook vooral historische waarde; het criterium staat tegenwoordig als zodanig in de wet (art. 6:162 BW).  Vandaag organiseren de Universiteit Leiden, de UvA en de Hoge Raad, met ondersteuning van het Juridisch Post Academisch Onderwijs (JPAO) Leiden gezamenlijk een symposium over 100 jaar Lindenbaum-Cohen. De afsluiting van deze dag vindt plaats bij de Hoge Raad waar ook een mini-opera, ‘NJ ...
 • Veroordeling voor het veroorzaken fataal verkeersongeval op A2 blijft in stand
 • Geplaatst op: 18-02-2019 | 08:05
 • De veroordeling van een man wegens het door schuld veroorzaken van een fataal verkeersongeval op 30 december 2015 op de A2 blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaaldOp de bewuste dag reed de verdachte met zijn auto op de A2 van Amsterdam naar Utrecht en botste achterop een andere auto. Eén van de inzittenden van deze andere auto kwam daarbij om het leven, vijf andere inzittenden raakten ernstig gewond. Uit onderzoek bleek dat de verdachte veel te hard had gereden, meer dan 200 km/u. Deskundigen stelden vast dat de verdachte ten tijde van het ongeval, als gevolg van het gebruik van speed de avond ervoor, in een psychose verkeerde.Zowel de rechtbank als het hof oordeelde dat de psychose geen invloed had op de toerekenbaarheid; het ongeval werd de man volledig toegerekend. Het gerechtshof veroordeelde hem wegens schuld aan het veroorzaken van het ...
 • Conclusie AG: veroordeling wegens doodslag door veroorzaken fataal verkeersongeval kan niet in stand blijven
 • Geplaatst op: 29-01-2019 | 12:16
 • De veroordeling van een verdachte wegens doodslag en poging tot doodslag door het veroorzaken van een fataal verkeersongeval in Noordgouwe op 23 juli 2016 kan niet in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Bleichrodt de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag. Op zaterdag 23 juli 2016 vond rond 03.30 uur ’s nachts een ernstig ongeval plaats in Noordgouwe. Bij het ongeval waren een bedrijfsauto en een motor betrokken. De bestuurster van de motor kwam bij dit ongeval om het leven, haar bijrijder raakte zwaargewond. Na onderzoek bleek de verdachte, de bestuurder van de auto, met te veel drank op achterop de motor te zijn gereden. De snelheid waarmee de verdachte had gereden, kon niet worden vastgesteld. Echter van een overtreding van de maximumsnelheid is niet gebleken. De verdachte was niet in het bezit van een geldig rijbewijs.Zowel de rechtbank als het hof veroordeelde de ...
 • President schrijft boek 'Hoge Raad voor dummies'
 • Geplaatst op: 23-01-2019 | 07:55
 • Morgen verschijnt het boek De kleine Hoge Raad voor dummies, geschreven door de president van de Hoge Raad Maarten Feteris met medewerking van zijn (voormalig) persoonlijk medewerker. De president streeft met deze Dummie naar het bekendmaken van de Hoge Raad en zijn werkzaamheden bij een groter publiek dan alleen ingewijde juristen. Feteris: “Het is mij opgevallen, bijvoorbeeld bij open dagen en bij lezingen, dat veel mensen een heel beperkt of een onjuist beeld hebben van wat de Hoge Raad is en doet. Als je erover vertelt, fascineert het hen vaak wel. De Dummie is dan ook gericht op mensen die weinig tot niets van de Hoge Raad weten maar er wel in geïnteresseerd zijn. Daardoor is dit boek waarschijnlijk interessant voor een veel grotere doelgroep dan alleen juristen. Het taalgebruik is daarop afgestemd.” De president vindt het belangrijk dat een grotere groep mensen in de samenleving weet wat de Hoge Raad ...
 • Veroordeling gastouder wegens veroorzaken zwaar letsel bij baby blijft in stand
 • Geplaatst op: 22-01-2019 | 11:40
 • De veroordeling van een gastouder wegens het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld bij een zes maanden oude baby in Hardenberg in april 2012 blijft in stand. Zij mag drie jaar niet als gastouder werkzaam zijn. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De gastouder werd vervolgd voor het dusdanig door elkaar schudden van een zes maanden oude baby dat hij hierdoor ernstig hersenletsel opliep en meervoudig gehandicapt raakte. Het gerechtshof veroordeelde de vrouw onder meer tot een deels voorwaardelijke celstraf met als bijzondere voorwaarde dat de vrouw gedurende de proeftijd van drie jaar geen werkzaamheden als gastouder mag verrichten. In de procedure bij de Hoge Raad gaat het onder meer om de vraag of deze bijzondere voorwaarde wel mocht worden gesteld. De wet kent namelijk de ontzetting uit het recht een beroep uit ...
 • Russische faillietverklaring van Yukos Oil definitief niet erkend in Nederland
 • Geplaatst op: 18-01-2019 | 09:40
 • Het Russische vonnis waarbij Yukos Oil in 2006 in de Russische Federatie failliet is verklaard, wordt in Nederland definitief niet erkend. Dat is de uitkomst in cassatie nu de Hoge Raad vandaag het beroep tegen de beslissing van het gerechtshof Amsterdam heeft verworpen. Een belangrijk gevolg van het niet-erkennen van het Russische faillissementsvonnis is dat ook de bevoegdheid van de curator van Yukos Oil om rechtshandelingen te verrichten, in Nederland niet wordt erkend. Daarmee staat definitief vast dat de curator niet bevoegd was de aandelen in Yukos Finance aan de Russische vennootschap OOO Promneftstroy over te dragen en dat Promneftstroy dus geen rechthebbende op de aandelen in Yukos Finance is geworden. Kern van de zaak: verkoop aandelen in Yukos Finance B.V. De Moscow City ...
 • Russian court's declaration of Yukos Oil bankruptcy not recognised in the Netherlands - final judgment
 • Geplaatst op: 18-01-2019 | 09:40
 • The Dutch Supreme Court has ruled in a final judgment that the 2006 Russian judgment declaring Yukos Oil bankrupt in the Russian Federation will not be recognised in the Netherlands. The Supreme Court today dismissed the appeal in cassation lodged against Amsterdam Court of Appeal’s decision. One key consequence of the judgment is that the Netherlands does not recognise the authority of Yukos Oil’s liquidator to perform legal transactions. This means it has been established definitively that the liquidator was not authorised to transfer shares in Yukos Finance to the Russian company OOO Promneftstroy and that Promneftstroy therefore did not become the owner of shares in Yukos Finance. Case summary: sale of shares in Yukos Finance B.V.In 2006, the Russian company OAO Yukos Oil Company (‘Yukos Oil’) was declared bankrupt ...
 • Veroordelingen wegens uitbuiting van inwonend nichtje blijven in stand
 • Geplaatst op: 15-01-2019 | 11:35
 • De veroordeling van een echtpaar wegens het medeplegen van mensenhandel door een inwonend, illegaal in Nederland verblijvend nichtje zwaar met huishoudelijke taken te belasten en van school weg te houden, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Het gerechtshof in Den Haag vond bewezen dat het echtpaar hun nichtje, dat zich in een kwetsbare positie bevond, gedurende een zeer lange periode heeft uitgebuit. Het meisje kwam op tienjarige leeftijd vanuit Turkije terecht in het gezin van het echtpaar en hun vier kinderen. Het meisje sprak de Nederlandse taal niet. Ze ging niet net als de andere vier kinderen naar school maar moest in plaats daarvan alle dagen het grootste deel van de huishoudelijke taken en oppastaken verrichten. Ze werd daardoor buitensporig belast. Ook werd ze geslagen en uitgescholden. Ze mocht niet naar een arts ...
 • Oproep: denk mee met te publiceren 'oude' arresten van de Hoge Raad
 • Geplaatst op: 10-01-2019 | 10:59
 • De Hoge Raad gaat binnenkort een groot aantal belangrijke ‘oude’ arresten publiceren. Er wordt gestart met de publicatie van zo’n 500 arresten. De Hoge Raad heeft daarvoor zelf een eerste lijst gemaakt maar stelt ook graag anderen in de gelegenheid om deze lijst aan te vullen. Die mogelijkheid is er de komende weken. Uitspraken van de Hoge Raad worden sinds het jaar 2000 geanonimiseerd gepubliceerd op rechtspraak.nl. Daarvóór vond publicatie van arresten hoofdzakelijk plaats via redacties van jurisprudentie-uitgaven van uitgevers. Een aantal arresten is door de uitgevers wel digitaal beschikbaar gesteld maar staat, in veel gevallen ook bewerkt, in databanken waarvoor een abonnement moet worden afgesloten. De Hoge Raad ziet het maatschappelijk belang van, en ook als zijn maatschappelijke taak in, het ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Hoge Raad der Nederlanden