Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Hoge Raad der Nederlanden

 • Nieuw aangeschafte auto 'gebruikt' op tijdstip heffing bpm
 • Geplaatst op: 21-09-2018 | 08:20
 • Voor de heffing van belasting van personenauto’s en motorrijtuigen (bpm) is de staat van de auto (nieuw of gebruikt) op het tijdstip van het belastbare feit beslissend. Dat is het moment waarop de auto’s in Nederland op kenteken worden gezet. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag in twee zaken.De zaken gaan over in Nederland gevestigde bedrijven die een nieuwe auto hebben gekocht. Het ene bedrijf heeft de auto in Duitsland gekocht en heeft daarmee eerst ongeveer 3000 kilometer in Duitsland gereden voordat de auto in Nederland op kenteken werd gezet. In de tweede zaak is de auto in Nederland gekocht en op een trailer naar Duitsland overgebracht. Vervolgens is ook met die auto in Duitsland ongeveer 3000 kilometer gereden voordat deze in Nederland op kenteken werd gezet. In beide zaken gaat het om de vraag of de auto’s voor de heffing van bpm ‘nieuw’ of ...
 • Afwijken van landelijke afspraken over schadevergoeding na onterecht voorarrest niet ontoelaatbaar
 • Geplaatst op: 11-09-2018 | 10:23
 • Het afwijken van de afspraken tussen rechters, de zogenoemde LOVS (Landelijk Overleg Vakinhoud Strafzaken)-afspraken, over de schadevergoeding na ten onrechte ondergane voorlopige hechtenis is niet ontoelaatbaar. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag naar aanleiding van een vordering in een cassatie in het belang der wet.Aanleiding voor de vordering zijn de bestaande verschillen in de rechtspraak van de gerechtshoven bij de berekening van het aantal dagen voorarrest dat in aanmerking komt bij de bepaling van de schadevergoeding. Gewezen verdachten in strafzaken kunnen in aanmerking komen voor schadevergoeding als ze ten onrechte hebben vastgezeten. In de wet is bepaald dat toekenning van schadevergoeding plaats heeft als daartoe gronden van billijkheid aanwezig zijn. Voor de berekening van die schadevergoeding zijn in landelijk verband afspraken tussen de rechters gemaakt. Die afspraken worden door het gerechtshof in Den Bosch niet volledig nagekomen. Dat Hof is namelijk van oordeel dat de ...
 • AIVD en MIVD mogen gegevens blijven ontvangen van buitenlandse inlichtingendiensten
 • Geplaatst op: 07-09-2018 | 08:14
 • De Nederlandse inlichtingendiensten (AIVD en MIVD) mogen doorgaan met het ontvangen van gegevens van buitenlandse inlichtingendiensten. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.Het gaat hierbij met name over gegevens van de inlichtingendienst NSA uit de VS en de GCHQ uit het Verenigd Koninkrijk.De eisers in deze zaak zijn onder meer belangenorganisaties die zich de persvrijheid en de privacy aantrekken, en ook een advocaat en een journalist. Zij vinden dat uit de ‘Snowden-onthullingen’ blijkt dat de NSA bij het verzamelen van inlichtingen ongeoorloofde methoden hanteert. De NSA zou met het verzamelen van gegevens de grondrechten van burgers schenden. Onder meer zou de NSA stelselmatig en ongericht zogenoemde kabelgebonden verkeersgegevens ‘in bulk’ verzamelen. Verkeersgegevens zijn details over wie met wie op welk tijdstip en vanuit welke plaats langs elektronische weg heeft gecommuniceerd, maar niet de inhoud van deze communicatie. Hier kunnen ook gegevens tussen zitten van inwoners ...
 • Programma open dag Hoge Raad zaterdag 15 september 2018
 • Geplaatst op: 07-09-2018 | 07:08
 • De Hoge Raad opent tijdens het Prinsjesfestival op zaterdag 15 september zijn deuren voor publiek. Geïnteresseerden zijn welkom om het publieke deel van het gebouw te komen bezoeken. Ook wordt een inkijkje gegeven in het werk van de Hoge Raad.Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud):• 10.30 uur  Deuren open• 11.00 uur  Lezing ‘De blinddoek van Justitia’ door hoogleraar Rechtsgeschiedenis (Universiteit Leiden) Egbert Koops  • 11.00 uur  Ontmoet een advocaat-generaal    • 11.45 uur  Ontmoet een raadsheer     • 12.00 uur  Spel ‘Het geheim van de raadkamer’ door raadsheren Carla Sieburgh en Edgar du Perron • 12.30 uur  Ontmoet een advocaat-generaal    • 13.00 uur  Lezing ‘De blinddoek van Justitia’ door hoogleraar Rechtsgeschiedenis (Universiteit Leiden) Egbert Koops  • 13.15 uur  Ontmoet een raadsheer     • 14.00 uur  Spel ‘Het geheim van de raadkamer’ door raadsheren Carla Sieburgh en Edgar du Perron  • 14.00 uur  Ontmoet een advocaat-generaal    • 14.45 uur  Ontmoet een raadsheer       • 15.30 uur  Ontmoet een advocaat-generaal    ...
 • Conclusie AG: veroordelingen oud-premier van Curaçao en zijn partner in stand laten
 • Geplaatst op: 04-09-2018 | 10:23
 • De veroordelingen van de voormalig minister-president van Curaçao Schotte en zijn levenspartner wegens onder meer ambtelijke corruptie en witwassen dienen in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Bleichrodt de Hoge Raad in zijn conclusies die vandaag zijn gepubliceerd. Schotte was ten tijde van de bewezen strafbare feiten politicus in Curaçao. Hij richtte de politieke partij Movementu Future Korsou (MFK) op. Met ingang van 10 oktober 2010 was Schotte de eerste minister-president van Curaçao. Deze functie bekleedde hij tot eind september 2012. De medeverdachte is zijn partner. In de strafzaak tegen verdachte Schotte staat ambtelijke corruptie centraal. Het hof vond onder meer bewezen dat verdachte giften had aangenomen die bedoeld waren om hem te bewegen een voorkeursbehandeling te geven aan bepaalde bedrijven. Facturen die in dat verband werden verstuurd, zijn volgens het hof vals opgemaakt. Ook hebben de verdachte en zijn medeverdachte zich in de visie ...
 • Veroordelingen voor onder meer gewelddadige overvallen in Rijswijk en Rotterdam blijven in stand
 • Geplaatst op: 04-09-2018 | 10:24
 • De veroordeling van een man tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en tien maanden wegens onder meer twee gewelddadige overvallen in Rijswijk en Rotterdam in 2012 blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. Het gerechtshof in Den Haag achtte bewezen dat de verdachte onder meer betrokken was bij twee gewelddadige overvallen in Rijswijk en Rotterdam in 2012. Bij de woningoverval in Rijswijk op 22 maart 2012 werden de bewoners door twee gemaskerde mannen met geweld vastgebonden. Er werd onder dreiging van een vuurwapen een grote som geld en een groot aantal waardevolle horloges buitgemaakt. Bij de woningoverval in Rotterdam op 16 november van datzelfde jaar werd een Rotterdams gezin met kleine kinderen in hun woning vastgebonden. De overvallers scheidden de ouders en de jonge kinderen van elkaar en sloten ze urenlang in verschillende kamers op. Het Hof sprak de verdachte vrij van een ...
 • Conclusie AG: oplegging ontnemingsmaatregel van ruim 1,5 miljoen euro in zaak Baybaşin in stand laten
 • Geplaatst op: 29-08-2018 | 08:57
 • De uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch in de ontnemingszaak tegen Baybaşin waarbij het hof een ontnemingsmaatregel van ruim 1,5 miljoen euro oplegde, kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Keulen de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.Baybaşin werd in 2002 in de strafzaak tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens onder andere het medeplegen van moord en pogingen tot uitlokking daartoe, het medeplegen van gijzeling en het als bestuurder deelnemen aan een criminele organisatie. Een aanvraag tot herziening van deze veroordeling is op 17 april jl. door de Hoge Raad afgewezen. De ontnemingszaak betreft wederrechtelijk vermogen dat Baybaşin in de jaren ’90 zou hebben verkregen. Het gerechtshof in Den Bosch wees in zijn uitspraak van 30 juni 2017 een te ontnemen bedrag van € 1.587.470 toe. Dit bedrag betrof het voordeel verkregen uit een afpersingszaak. De zaak had betrekking op een nieuwbouwproject in ...
 • Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over het verstrekken van op de zaak betrekking hebbende stukken
 • Geplaatst op: 17-08-2018 | 08:19
 • De Hoge Raad geeft vandaag in drie arresten meer duidelijkheid over de verstrekking van alle op de zaak betrekking hebbende stukken.Indien een belanghebbende in bezwaar of beroep gaat, is de Inspecteur (of bij lagere overheden: de heffingsambtenaar) op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verplicht alle op de zaak betrekking hebbende stukken te verstrekken. Het gaat dan om alle stukken die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het geschil. In een arrest van 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad regels gegeven over de uitleg van dit voorschrift (HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:672). In de uitspraken van vandaag verstrekt de Hoge Raad verdere duidelijkheid.In de eerste zaak gaat het over het ter inzage leggen van op de zaak betrekking hebbende stukken. De Hoge Raad oordeelt dat deze verplichting zich niet uitstrekt tot informatie die de heffingsambtenaar zelf niet kan raadplegen. Als  ...
 • Conclusie PG: beslissing in rechtszaak tussen advocaat en voormalig rechter over onrechtmatigheid van eerdere procedure in stand laten
 • Geplaatst op: 22-08-2018 | 06:43
 • De beslissing in een rechtszaak tussen een advocaat en een voormalig rechter over de onrechtmatigheid van een eerdere civiele procedure in de periode 2004–2009 moet in stand blijven. Dat adviseert plv. procureur-generaal Langemeijer de Hoge Raad in zijn vandaag gepubliceerde conclusie. Wel vindt hij dat de beslissing dat een uitlating in een brief van de Raad voor de rechtspraak aan een Tweede Kamerlid onrechtmatig was, vernietigd en opnieuw beoordeeld moet worden.In deze zaak procedeert een advocaat tegen een voormalig rechter en de Staat om eerherstel en schadevergoeding te krijgen. De oud-rechter startte in 2004 eerst zelf een procedure tegen deze advocaat vanwege een interview in een boek. Die procedure is uiteindelijk in 2009 ingetrokken.De advocaat spande vervolgens in 2010 een civiele procedure aan tegen de oud-rechter en de Staat. Hij is van mening dat hij in zijn goede naam en in zijn werk als advocaat ...
 • Anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningen vallen onder verhuurderheffing
 • Geplaatst op: 17-08-2018 | 08:18
 • Woningen die tijdelijk worden verhuurd in afwachting van afbraak vallen onder de verhuurderheffing. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. Het ging in deze zaak om een gemeente die eigenaar was van 62 anti-kraakwoningen en 30 leegstandwetwoningen en deze woningen tijdelijk verhuurde.Verhuurderheffing wordt geheven van personen en instellingen die meer dan tien huurwoningen verhuren. In de wet wordt een ‘huurwoning’ gedefinieerd als een in Nederland gelegen voor verhuur bestemde woning. De belangrijkste vraag die in deze procedure aan de orde kwam, was of tijdelijk verhuurde anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningen ‘voor verhuur bestemd’ zijn en dus (kunnen) vallen onder de verhuurderheffing, ook als het voornemen bestaat de woningen af te breken. Advocaat-generaal Wattel concludeerde dat dit niet het geval is. De Hoge Raad volgt deze conclusie niet. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat eenvoud en uitvoerbaarheid bij de vormgeving van de verhuurderheffing een grote rol hebben gespeeld. Ook ...
 • Parkeren bij ingang natuurpark belast tegen het algemene btw-tarief van 21 procent
 • Geplaatst op: 17-08-2018 | 08:18
 • Op de parkeervergoeding van de auto op parkeerterreinen bij een natuurpark is het algemene btw-tarief van 21 procent van toepassing. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De zaak gaat over een stichting die een natuurpark beheert. Voor de toegang tot het park vraagt de stichting entreegeld. Wie met de auto het park wil bezoeken, kan parkeren op een parkeerterrein buiten de hekken van het natuurpark. Daarvoor moet parkeergeld worden betaald. Voor het entreegeld geldt het verlaagde btw-tarief van 6 procent. De stichting is van mening dat het parkeergeld ook is onderworpen aan het verlaagde btw-tarief omdat zij die parkeergelegenheid aanbiedt om een bezoek aan het park ‘optimaal’ te maken en daarmee aantrekkelijker voor bezoekers die met de auto naar het park afreizen. Het bieden van de parkeergelegenheid hangt volgens de stichting zo nauw samen met het bezoek aan het park dat zij als één ...
 • Open dag Hoge Raad: zaterdag 15 september 2018
 • Geplaatst op: 03-08-2018 | 12:23
 • De Hoge Raad opent tijdens het Prinsjesfestival op zaterdag 15 september zijn deuren voor publiek. Geïnteresseerden zijn welkom om het publieke deel van het gebouw te komen bezoeken. Ook wordt een inkijkje gegeven in het werk van de Hoge Raad. Het programma bestaat onder meer uit een lezing over Vrouwe Justitia en haar rol op het schilderij Hoge Raad van Helen Verhoeven, het spel ‘Het geheim van de raadkamer’, de togaselfie, Meet the Judge, Meet the advocaat-generaal en nog veel meer.Praktische informatieWat: Open DagWaar: Korte Voorhout 8 in Den HaagWanneer: zaterdag 15 september 2018, van 10.30 tot 16.30 uurVoor wie: iedereen die geïnteresseerd is in het gebouw van de Hoge Raad, wat de Hoge Raad doet en wie de Hoge Raad is Toegang: gratisRoute naar de Hoge RaadVanaf Den Haag Centraal is het tien minuten lopen naar het gebouw van de Hoge Raad. Komt u met de auto, dan ...
 • Hoge Raad vraagt Hof van Justitie om opschorting van een prejudiciële beslissing in twee zaken over dividendbelasting
 • Geplaatst op: 19-07-2018 | 09:56
 • De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie gevraagd om opschorting van een prejudiciële beslissing in twee zaken over dividendbelasting. In twee zaken (ECLI:NL:HR:2017:342 en ECLI:NL:HR:2017:346) heeft de Hoge Raad op 3 maart 2017 aan het Hof van Justitie prejudiciële vragen gesteld. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van prejudiciële vragen die de rechtbank Zeeland-West-Brabant aan de Hoge Raad heeft voorgelegd (ECLI:NL:RBZWB:2016:4829 en ECLI:NL:RBZWB:2016:4829). De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft hierbij overwogen dat die vragen aan de orde zijn in zo’n 2000 à 3000 zaken die bij die rechtbank kunnen worden aangebracht.De vragen stellen aan de orde of de vrijheid van kapitaal (artikel 63 VWEU) meebrengt dat, en zo ja onder welke voorwaarden, een buitenlands beleggingsfonds – op gelijke voet als een fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 – recht heeft op teruggave van ...
 • Geen doorbetaling loon na ontslag op staande voet
 • Geplaatst op: 13-07-2018 | 08:20
 • In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.Een boekdrukkerij had een medewerker op staande voet ontslagen wegens diefstal van boeken. Die medewerker spande een procedure aan. De kantonrechter vernietigde het ontslag. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden echter dat de medewerker terecht op staande voet was ontslagen. Volgens de in juli 2015 ingevoerde nieuwe arbeidswetgeving moet het gerechtshof dan bepalen wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, en mag dat einde niet vóór de datum van zijn uitspraak zijn gelegen. Het hof bepaalde daarom dat de arbeidsovereenkomst eindigde op de dag na zijn uitspraak. Omdat de arbeidsovereenkomst na het ontslag op staande voet is blijven bestaan, is de werknemer in beginsel recht blijven houden ...
 • Veroordeling voor onder meer (poging) oplichting door verzwijgen overlijden moeder blijft in stand
 • Geplaatst op: 03-07-2018 | 10:41
 • De veroordeling van een vrouw uit Rijnsaterwoude wegens onder meer (poging) oplichting van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een pensioenfonds door het verzwijgen van het overlijden van haar moeder, blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.Het gerechtshof in Den Haag stelde als feiten vast dat de vrouw het lichaam van haar moeder direct na haar overlijden met de auto vanuit Rijnsaterwoude naar Tsjechië heeft vervoerd en daar in een bos heeft begraven. Zij deed dit zodat de AOW-uitkering en de pensioenuitkering van haar moeder doorbetaald zouden worden. Het gerechtshof veroordeelde haar tot een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf voor het wegmaken van het lichaam, oplichting en het stelen en het helen van kentekenplaten. De vrouw stelde beroep in cassatie in.In cassatie wordt geklaagd over het bewijs van de oplichtingsfeiten. De Hoge Raad oordeelt dat uit de door het hof vastgestelde omstandigheden naar voren komt dat de verdachte door meer dan ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Hoge Raad der Nederlanden