Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Rechtspraak introduceert Instagram-lespakket
 • Geplaatst op: 21-09-2018 | 11:54
 • Waarom in de ‘stoffige’ boeken duiken als je ook kan leren op de social media waar je het liefst de hele dag doorheen scrolt? De social media-campagne van De Week van de Rechtspraak (#WvdR) leert jongeren vanaf volgende week meer over het Nederlandse rechtssysteem op Instagram. Zo kunnen jongeren zelf aan rechters via Instagram Stories hun vragen stellen en gaan 10 rechtspraakreporters op pad om verslag te doen vanuit de rechtbanken en de gerechtshoven. Ook worden er actuele en bekende rechtszaken uitgelegd.Van inspiratie tot interactieHet lespakket informeert jongeren over de werking van de (straf)rechtspraak in Nederland. Hoe wordt een vonnis bepaald? Wie beslist welke straf er wordt opgelegd? Wat gebeurt er nog meer in de rechtszaal? Instagram feed Op de Instagrampagina @rechtvoorjou heeft de Rechtspraak een online wereld gebouwd. Via meerdere aan elkaar gelinkte profielen worden alle facetten van de Rechtspraak getoond. Story HighlightsDaarnaast ...
 • Rechters voor de klas tijdens Week van de Rechtspraak
 • Geplaatst op: 19-09-2018 | 12:01
 • Meer dan 100 rechters, raadsheren en juridisch medewerkers gaan volgende week het land in om met scholieren over rechtspraak te praten. Jongeren staan centraal tijdens de Week van de Rechtspraak, die dit jaar van 24 tot en met 28 september wordt gehouden. Aan de hand van spannende thema’s laten rechters zien hoe het recht werkt. En wie een kijkje achter de schermen van de rechtbank wil nemen, kan op Instagram terecht.Onbekende wereldVoor de meeste jongeren is de Rechtspraak een onbekende wereld die ver van ze af staat. Ze denken niet dat ze ooit met een rechter in aanraking zullen komen. Toch kan dat zomaar gebeuren, bijvoorbeeld als hun ouders gaan scheiden of er problemen ontstaan door spijbelen, schulden, online pesten of een vechtpartij tijdens het uitgaan. De Week van de Rechtspraak is bedoeld om jongeren kennis te laten maken met het recht en ...
 • Prinsjesdag: tekort Rechtspraak aangevuld
 • Geplaatst op: 18-09-2018 | 13:26
 • Nog geen structurele oplossing geldzorgenHet kabinet geeft in de vandaag verschenen Miljoenennota en bijbehorende Rijksbegroting (rijksoverheid.nl) aan het financiële tekort van 40 miljoen euro van de Rechtspraak dit jaar aan te vullen. In een eerste reactie zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, dat hiermee de acute geldzorgen zijn opgelost. ‘Maar het is geen structurele oplossing. Volgend jaar hoopt de Rechtspraak tot afspraken te komen met de regering die zorgen voor een structurele oplossing.’ FinancieringDoor een vertraagd digitaliseringprogramma en een forse afname van het aantal rechtszaken zit de Rechtspraak in financieel zwaar weer. Bakker: ‘We doen er alles aan om weer financieel gezond te worden. Een belangrijk deel van de tekorten wordt veroorzaakt door de grote daling van het aantal zaken in combinatie met de manier waarop de Rechtspraak wordt gefinancierd. De Rechtspraak ...
 • Rechtspraak blij met aandacht voor rechtspraak die mensen verder helpt
 • Geplaatst op: 18-09-2018 | 20:05
 • De Rechtspraak is blij met de aandacht van het kabinet voor maatschappelijke effectieve rechtspraak, waarbij het recht wordt ingezet om alledaagse problemen van mensen echt op te lossen. In de vandaag gepresenteerde Prinsjesdagstukken (rijksoverheid.nl) zegt het kabinet samen met de Rechtspraak te willen werken aan nieuwe vormen van rechtspraak die dit mogelijk maken. De Rechtspraak experimenteert al langer met rechtspraak die niet gericht is op louter een juridische knoop doorhakken. Onder de noemer maatschappelijk effectieve rechtspraak zijn door het hele land ideeën bedacht die ervoor zorgen dat het werk van de rechter zoveel mogelijk effect heeft. Hiermee wordt op dit moment ervaring op gedaan. Hiervoor is ook nieuwe wetgeving nodig en het kabinet geeft aan deze in 2019 aan het parlement voor te leggen. Initiatieven die succesvol blijken te zijn kunnen landelijk worden ingevoerd zodra het kabinet daar geld voor beschikbaar stelt. ...
 • Vanaf 24 september is het de Week van de Rechtspraak
 • Geplaatst op: 17-09-2018 | 10:46
 • Rechtbanken en gerechtshoven vieren volgende week de Week van de Rechtspraak. Van 24 tot en met 28 september worden door het hele land activiteiten georganiseerd die laten zien welk werk rechters en raadsheren dagelijks doen. De week richt zich speciaal op jongeren. Zo staan rechters voor de klas en is de Week te volgen via Instagram.In de klas en onlineGastlessen over zware criminaliteit, identiteitsfraude en straffen die jongeren kunnen krijgen, geven scholieren de kans om rechters het hemd van het lijf te vragen. Jongeren die de dingen liever online bekijken en willen reageren, kunnen vanaf 24 september terecht op Instagram. Speciaal voor hun leeftijdgenoten plaatsen de Rechtspraak Reporters daar stories (korte video’s).Andere activiteitenVerschillende rechtbanken organiseren daarnaast eigen activiteiten tijdens de week. In Den Bosch bijvoorbeeld zijn alle leeftijdsgroepen welkom bij een duik in de archieven. Rechters nemen bijzondere uitspraken uit ...
 • Polen geschorst als lid ENCJ
 • Geplaatst op: 18-09-2018 | 11:48
 • Polen is geschorst als lid van het netwerk voor Europese Raden voor de rechtspraak. De ENCJ laat in een persbericht weten het het lidmaatschap van de Poolse Raad voor de rechtspraak, de KRS, tijdelijk op te schorten. Bijna alle aanwezige lidstaten steunen het voorstel dat vorige maand werd ingediend. Door maatregelen van de Poolse regering stond de rechtsstaat in Polen al enige tijd zwaar onder druk. De Poolse Raad voldoet niet meer aan de eisen die aan het lidmaatschap van de ENCJ worden gesteld. Elk land dat lid is van de ENCJ heeft beloofd dat er onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak is. Als een lid zich niet houdt aan deze afspraken, is het mogelijk om het land uit te sluiten van het netwerk.Zie ook Europese rechters steunen Poolse collega's Europese Raden voor de rechtspraak zetten zich in voor versterking rechtsstaat ENCJ: Poolse ...
 • 'Onverstandig om verdachten altijd verplicht te laten luisteren naar slachtofferverklaring'
 • Geplaatst op: 17-09-2018 | 09:36
 • Rechter kan verdachte nu al verplichten aanwezig te zijn in zittingszaalHet is onverstandig om verdachten tijdens een strafzitting standaard verplicht aanwezig te laten zijn als een slachtoffer gebruik maakt van zijn spreekrecht. Dit zegt de Raad voor de rechtspraak in zijn wetgevingsadvies over de uitbreiding van slachtofferrechten. Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil de ‘verschijningsplicht’ in het belang van slachtoffers invoeren voor een categorie verdachten van ernstige strafbare feiten. Volgens de Raad is dit echter niet altijd in het belang van het slachtoffer en druist het in tegen het uitgangspunt dat een verdachte onschuldig is totdat de rechter anders heeft beslist.Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil met de wetsvoorstellen de positie van het slachtoffer in het strafproces verder versterken. In het algemeen vindt de Raad dit een goed idee, maar hij plaatst bij de daadwerkelijke plannen kritische kanttekeningen. Zo wordt in het wetsvoorstel een ongerechtvaardigd ...
 • Stand van zaken digitaal toezicht op professionele bewindvoerders
 • Geplaatst op: 10-09-2018 | 11:44
 • Inmiddels wordt in meer dan 50.000 bewindszaken digitaal gecommuniceerd met de rechtbank. De afgelopen tijd was er veel nieuws rondom de digitalisering van de rechtspraak. Daardoor ontvangt de Rechtspraak veel vragen over digitale bewindszaken en of deze nog wel doorgang vinden. Om meer duidelijkheid te geven staan hieronder enkele veelgestelde vragen en antwoorden.Wat is digitaal toezicht op professionele bewindvoerders? Als iemand niet over zijn financiële zaken kan beslissen, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen en iemand onder bewind stellen. Dit doet de rechter bijvoorbeeld als iemand dementerend is. De rechter houdt vervolgens toezicht op de daarbij benoemde bewindvoerder. Uitwisselen van gegevens in bewindszaken gebeurde altijd op papier maar sinds november 2017 kan dat tussen professioneel bewindvoerder en rechtbank ook digitaal. Zo kunnen professionele bewindvoerders via hun computersysteem bij de rechter voortgangsverslagen indienen, verzoeken om machtigingen en berichten uitwisselen met de rechtbank.Wat zijn de voordelen ...
 • Software ‘Verrijkte uitspraken’ genomineerd voor Computable Award
 • Geplaatst op: 04-09-2018 | 10:43
 • De IT-website Computable heeft de software onder het 'verrijkte uitsprakenregister' van de Rechtspraak genomineerd voor de Computable Awards voor het beste Overheids-ICT-project. Sinds oktober vorig jaar kan via het uitsprakenregister van de Rechtspraak eenvoudig worden doorgeklikt naar de juridische bronnen waarnaar in een uitspraak wordt verwezen. ToegankelijkheidHet juryrapport (computable.nl) spreekt over 'een baanbrekende artificial intelligence-toepassing' die uitspraken toegankelijker maakt. De nieuwe techniek toont bij een uitspraak relevante wetteksten, Europese regelgeving of internationale verdragen in een handig overzicht. Met een muisklik zijn deze te lezen. Eerder moesten gebruikers van het register, veelal juridische professionals, de informatie handmatig opzoeken. De techniek, de zogenoemde LinkeXtractor, is ontwikkeld door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (overheid.nl) en onder andere gefinancierd door de Belastingdienst en de Raad voor de rechtspraak. WinnaarIn totaal zijn 5 projecten genomineerd voor de prijs. De uiteindelijke ...
 • Uitleg over geldtekort Rechtspraak
 • Geplaatst op: 30-08-2018 | 13:46
 • Diverse media berichtten de afgelopen tijd over de financiële situatie van de Rechtspraak. Om eventuele onduidelijkheid weg te nemen publiceert de Rechtspraak antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Hoe groot zijn de financiële zorgen van de Rechtspraak?Het antwoord is helder: de zorgen zijn groot. De tekorten lopen dit jaar op tot 40 miljoen euro, het eigen vermogen is op en zonder maatregelen blijft er een tekort bestaan.Hoe zijn de problemen ontstaan?Er zijn 2 oorzaken. De Rechtspraak heeft in de tijd van kabinet Rutte II een forse bezuiniging voor de kiezen gekregen. Opbrengsten van de digitalisering van rechtspraak moesten deze bezuinigingen (deels) invullen. Helaas is de digitalisering met name in civiel voorlopig mislukt en duurt de digitalisering langer dan verwacht, waardoor de Rechtspraak de geplande opbrengsten niet volledig kan realiseren - iets wat al bij de laatste prijsonderhandelingen met de minister in 2016 onderkend. De tweede ...
 • Vragen en antwoorden over de financiële zorgen van de Rechtspraak
 • Geplaatst op: 21-08-2018 | 12:45
 • NRC schrijft vandaag dat het financieringstekort van de Rechtspraak dit jaar forser toeneemt dan verwacht. Hoe staat de Rechtspraak er financieel voor? Antwoorden op veelgestelde vragen. Zit de Rechtspraak in financieel zwaar weer?Ja, de Rechtspraak staat in het rood. De 40 miljoen euro waar vandaag over wordt bericht is niet nieuw, dit bedrag is onder andere in de Tweede Kamer besproken. Eerder werden tekorten nog worden opgevangen met het eigen vermogen, maar dit geld is op. Hoe zijn deze problemen ontstaan?De tekorten stammen uit de tijd van kabinet Rutte II, waarin de Rechtspraak forse bezuinigingen kreeg opgelegd. De opbrengsten van de digitalisering van rechtspraak moesten deze (deels) invullen, maar de digitalisering kost meer tijd en geld dan verwacht en is vertraagd. Hierdoor kan de Rechtspraak de bezuinigingen niet invullen. Ook daalt het aantal rechtszaken fors. De Rechtspraak wordt per zaak gefinancierd. Minder ...
 • Raad voor de rechtspraak: laat huidige procedure bij vormfouten intact
 • Geplaatst op: 20-08-2018 | 08:54
 • De Raad voor de rechtspraak adviseert ministers Grapperhaus en Dekker de nu bestaande regeling rondom vormfouten intact te laten. Dat stelt de Raad in zijn vandaag verschenen wetgevingsadvies (pdf, 1,3 MB) over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Nu kan de rechter bij een vormfout in een rechtszaak, bijvoorbeeld de politie die een woning binnentreedt zonder voorafgaande machtiging of een verdachte die wordt gefouilleerd zonder dat aan de voorwaarden voor dat fouilleren is voldaan , per geval de impact beoordelen en daar al dan niet consequenties aan verbinden. Het is belangrijk dat dit zo blijft, vindt de Raad.Het wetgevingsadvies van de Raad gaat over de boeken 3 tot en met 6 van het Wetboek van Strafvordering en maakt deel uit van het omvangrijke programma Modernisering Wetboek van strafvordering. Daarin wordt het gehele wetboek onder de loep genomen ...
 • Voorstel Europese rechters om samenwerking met Polen op te schorten
 • Geplaatst op: 24-08-2018 | 09:13
 • Het bestuur van het samenwerkingsverband van Europese Raden voor de rechtspraak (ENCJ) stelt voor de Poolse Raad te schorsen als lid. Door maatregelen van de Poolse regering staat de rechtsstaat in het land zwaar onder druk. In een verklaring (encj.eu) stelt het ENCJ-bestuur dat de Poolse Raad hierdoor niet meer voldoet aan de eisen die aan het lidmaatschap worden gesteld, zoals onafhankelijkheid van de uitvoerende macht. De ENCJ stemt volgende maand over het voorstel. NoodklokHet Europese netwerk luidde al vaker de noodklok over de situatie in Polen. Vorige maand nog spraken Europese rechters hun steun uit voor hun Poolse collega’s. De ENCJ voerde een factfinding mission uit, met als doel om de deelname van de Poolse Raad voor de rechtspraak onder de loep te nemen en te beoordelen of deze lid kan blijven van het Europese netwerk. Kees Sterk, president van de ...
 • Moeten er meer rechters zijn met een niet-westerse achtergrond?
 • Geplaatst op: 14-08-2018 | 13:14
 • Regelmatig wordt er gesproken over het kleine aantal rechters met een niet-westerse achtergrond. Vandaag pleitte D66-Kamerlid Maarten Groothuizen ervoor de diversiteit onder rechters te vergroten. Hoe kijkt de Rechtspraak tegen dit onderwerp aan? Marieke Koek (president gerechtshof Den Haag en voorzitter van de Landelijke selectiecommissie rechters) geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen.Moeten er meer rechters komen met een niet-westerse achtergrond? 'In de Rechtspraak werken al veel collega’s met niet-westerse achtergrond, maar het gaat dan vooral om mensen die geen rechter zijn. Er is een aantal rechters en rechters in opleiding van niet-westerse komaf. Maar het zou goed zijn als zich meer juristen van uiteenlopende culturele achtergronden voor de rechtersopleiding zouden opgeven. De samenleving is diverser samengesteld en het is belangrijk dat mensen zich in het algemeen kunnen herkennen in degenen die rechtspreken. Dit vergroot het vertrouwen in de rechtsstaat, en daarmee het draagvlak en het gezag ...
 • Op de rol: ‘Jij hebt ze allemaal leugens verteld’
 • Geplaatst op: 28-08-2018 | 14:00
 • Verslag van een rechtszittingSimone (62) is blij dat ze vandaag voor de Haagse politierechter zit. Kan ze eindelijk haar verhaal doen. Niet omdat ze een slachtofferverklaring mag voorlezen, maar omdat ze als verdachte ‘het slachtoffer is geweest van heel veel leugens’. Simone* is inmiddels zielsgelukkig in haar nieuwe seniorenwoning in Leidschendam. Maar er is een tijd geweest in het naburige Rijswijk, niet eens zo lang geleden, dat ze erg ongelukkig was. In de Rijswijkse Hoogkamerlaan was er altijd wat. Simone kon geen goed doen bij haar buren, zegt ze. ‘Ik begrijp uit het dossier dat er al geruime tijd ruzie was over uw loslopende hond’, oppert politierechter Veneman. Voor de deur is een fiks grasveld met een kleine kinderspeelplaats. ‘Nee, er was ruzie omdat mijn hond zou hebben gebeten, maar dat heeft ze niet gedaan’. ‘Nu ja, duidelijk is dat het al langer niet boterde ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtspraak Nederland Algemeen