Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Aantal wrakingsverzoeken stijgt
 • Geplaatst op: 20-05-2019 | 10:38
 • In 2018 zijn er fors meer wrakingsverzoeken ingediend tegen rechters ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2018 werd 750 keer een wrakingsverzoek bij een rechtbank of hof ingediend, tegen 605 verzoeken in 2017. Een klein deel van de verzoeken, rond de 2,5 procent, is daadwerkelijk toegewezen. In 2018 betekende dit dat in totaal 20 keer een rechter werd vervangen. Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal wrakingsverzoeken in 2018 vooral is toegenomen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, het gerechtshof Den Haag en de rechtbank Gelderland. Bij deze gerechten was de toename 60 procent of meer vergeleken met het gemiddeld aantal wrakingsverzoeken in 2013-2017. In mindere mate steeg ook bij de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Midden-Nederland het aantal wrakingsverzoeken, met meer dan 20 procent. StijgingWaardoor de stijging wordt veroorzaakt, is lastig te verklaren. Eind 2018 ...
 • Rechtspraak: 'Maak van pij-maatregel geen jeugd-tbs'
 • Geplaatst op: 09-05-2019 | 10:11
 • Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij), een behandelmaatregel voor minderjarigen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd, moet niet veranderen in jeugd-tbs. Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in zijn advies (pdf, 653,5 KB) over de concept-Invoeringswet USB. In dat wetsvoorstel wordt de pij-maatregel zodanig gestroomlijnd met tbs voor volwassenen, dat het bijzondere pedagogische karakter verloren dreigt te gaan. Opvoedkundig ‘Het jeugdstrafrecht zit wezenlijk anders in elkaar dan strafrecht voor volwassenen’, licht kinderrechter Susanne Tempel toe. ‘Kinderen worden gestraft op een pedagogische, opvoedkundige manier, terwijl bij volwassenen de nadruk meer ligt op genoegdoening, vergelding en afschrikking. De reden daarvoor is dat de hersenen van minderjarigen volop in ontwikkeling zijn. Zij kunnen nog wezenlijk veranderen. Daarom is de pij-maatregel ook anders dan tbs voor volwassenen. De behandeling duurt korter en kinderen gaan niet naar een kliniek, maar naar een jeugdinrichting met gespecialiseerd personeel. Pij moet in het belang ...
 • Reportage: Community Court krijgt Nederlands gezicht
 • Geplaatst op: 20-05-2019 | 12:57
 • Roode Hoek leidt de wegRechtspraak, Openbaar Ministerie en gemeenten willen in wijkrechtbanken gericht de problemen van verdachten oplossen. De mens achter de strafzaak staat daarom centraal. Net als in het Red Hook Community Justice Center in Brooklyn.Prachtig uitzicht op het Vrijheidsbeeld en Manhattan. Wat wil je nog meer als vestigingsplek voor het nieuwe Red Hook Community Justice Center in New York? De mensen voor wie het centrum was bedoeld, de inwoners van de verarmde Brooklynse wijk Red Hook, dachten er anders over. Wat heb je als buurt nou aan zo’n hippe plek aan het water? ‘Gemeenschapsleiders reden met een bus langs 7 plekken en kozen voor een verlaten katholieke school in de wijk. Ze herinnerden zich de maatschappelijke rol van de school. Ze hadden gelijk en wij niet. Daar hoort het centrum, midden in Red Hook’, zegt directeur criminal justice van het Center for Court ...
 • Wijkrechtbanken bloeien op
 • Geplaatst op: 09-05-2019 | 12:48
 • Ook in Nederland de rechter in de buurtNa de experimenten met civiele rechtspraak in de wijk, worden nu voor strafrechtelijke zaken ook de mogelijkheden voor wijkrechtbanken verkend. Dit bleek afgelopen vrijdag tijdens een door de Raad voor de rechtspraak georganiseerde bijeenkomst in Den Haag over wijkrechtbanken (‘community courts’) met vertegenwoordigers van de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, gemeenten, het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Speciale gast was Adam Mansky, directeur criminal justice programs van het Center for Court Innovation in New York.Om rechtspraak toegankelijker te maken en multi-problematiek aan te pakken, investeert de Rechtspraak in laagdrempelige en eenvoudige toegang. De wijkrechtbank is hiervan een voorbeeld. In Eindhoven wordt sinds eind 2018 gewerkt aan de oprichting van een wijkrechtbank, waarbij de nadruk ligt op het oplossen van problemen van verdachten, niet op het straffen. GezinnenDe focus ligt op jeugdige daders of overlastgevers ...
 • Rechtspraak moet werkwijze digitale handtekening aanpassen na uitspraken Raad van State
 • Geplaatst op: 30-04-2019 | 13:44
 • De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat de Rechtspraak zijn werkwijze bij het digitaal ondertekenen van digitale uitspraken moet aanpassen. De manier waarop zogenoemde ‘tweefactorauthenticatie’ wordt toegepast, is in een aantal gevallen niet betrouwbaar genoeg. Nu er duidelijkheid is over deze kwestie, gaat de Rechtspraak aan de slag met het aanpassen van de werkwijze. De uitspraak van de Raad van State heeft geen rechtsgevolgen voor al gedane uitspraken.Digitale handtekeningDe digitale handtekening die rechters en griffiers gebruiken bij de ondertekening van digitale uitspraken in asiel- en bewaringzaken voldoet volgens de Raad van State in sommige gevallen niet aan de wet. De manier waarop zogenoemde ‘tweefactorauthenticatie’ wordt toegepast, is in een aantal gevallen niet betrouwbaar genoeg. De Rechtspraak moet daarom zijn werkwijze aanpassen. Vooruitlopend op de uitspraak van vandaag worden uitspraken in digitale asiel- en bewaringszaken al sinds 19 maart 2019 ondertekend met een reguliere, ...
 • Rechtbank experimenteert met speciale zittingen voor wanbetalers zorgpremie
 • Geplaatst op: 29-04-2019 | 12:55
 • De rechtbank Midden-Nederland experimenteert sinds enkele maanden met speciale zittingen voor mensen die een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar hebben. Hierbij zijn, naast de schuldenaar, ook onder meer de schuldhulpverlening van de gemeente, deurwaarders en incassopartijen aanwezig. Door de handen ineen te slaan wordt geprobeerd meteen duidelijkheid te geven en mensen met problematische schulden verder te helpen. ZorgenRechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in dure juridische procedures verwikkeld raakt. Achter een niet betaalde zorgverzekeringspremie gaat vaak een woud van problemen schuil. Mensen kampen met veel meer schulden of er is bijvoorbeeld persoonlijke problematiek. Alleen een juridisch oordeel van de rechter lost deze problemen meestal niet op, maar kan ze wel verergeren. Bijvoorbeeld omdat de gang naar de rechter hoge kosten met zich meebrengt en de geldproblemen zo nog groter maakt. Reden voor de ...
 • Methode voor helder formuleren uitspraken steeds vaker gebruikt door strafrechters
 • Geplaatst op: 25-04-2019 | 10:02
 • Stijgende lijn promis-uitsprakenSteeds meer uitspraken van strafrechters zijn zo opgeschreven dat lezers goed kunnen volgen hoe de rechters tot hun oordeel zijn gekomen. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2018 van de Rechtspraak (jaarverslagrechtspraak.nl). Bij de rechtbanken voldeed vorig jaar 78 procent van de uitspraken binnen het strafrecht aan de zogeheten promis-richtlijnen, bij de gerechtshoven (voor hoger beroep) 61 procent.PromisIn uitspraken staat in grote lijnen waar de verdachte van wordt beschuldigd, hoe hij daartoe is gekomen, welke bewijzen zijn aangevoerd, wat betrokkenen daarover hebben verklaard en welke reactie (een straf, maatregel of vrijspraak) daarop volgt. Maar hoe is de rechter tot dat oordeel gekomen? Waarom vindt hij de ene verklaring overtuigend en de andere niet? Naar aanleiding van dit soort vragen ging de Rechtspraak 15 jaar geleden aan de slag met het project motiveringsverbetering in strafvonnissen (promis). Die methode biedt de schrijver van een uitspraak ...
 • Op de rol: ‘Ik heb het zwaar verkloot’
 • Geplaatst op: 24-04-2019 | 12:13
 • Verslag van een rechtszittingPolitieagenten weten uit ervaring: als jij poolshoogte komt nemen, dan kan de vlam zomaar in de pan slaan; en dan heb jíj het gedaan. Als agenten op 28 juli van het vorige jaar thuis bij Herman* in Alphen aan den Rijn aan de deur komen, lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Herman slaapt zijn roes uit. De agenten zijn op zoek naar de onverlaat die zijn auto ‘s nachts op een rotonde in de prak heeft gereden en hem vervolgens op de weg heeft laten staan.De auto staat op naam van zijn moeder, maar die vertelt de agenten dat ze Herman moeten hebben. Op naar de bovenverdieping, alwaar ze Herman proberen te wekken. Dat lukt in eerste instantie niet, maar als het dan tóch lukt, is de beer los. De 18-jarige zoon des huizes scheldt en schreeuwt dat het een aard ...
 • Financiën niet bepalend bij keuze voor 1 of 3 rechters
 • Geplaatst op: 17-04-2019 | 11:16
 • Bij de keuze om een rechtszaak door 1 of 3 rechters te laten behandelen, spelen financiële motieven geen rol. Dat blijkt uit een kort intern onderzoek (pdf, 1,1 MB) van de Rechtspraak. De indruk was ontstaan dat rechtbanken extra geld probeerden binnen te halen door een meervoudige kamer (van 3 rechters) op te tuigen als dat niet nodig was. Daar is niets van gebleken.Financiering van de RechtspraakDe Rechtspraak wordt gefinancierd door de minister voor Rechtsbescherming, op basis van het aantal zaken dat wordt afgedaan. Of die enkel- of meervoudig worden behandeld, speelt geen rol. De Raad voor de rechtspraak verdeelt het geld vervolgens over de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges. Zij geven in hun jaarplannen aan hoeveel zaken zij voor de meervoudige kamer denken te brengen. Daar krijgen ze meer geld voor dan voor enkelvoudige zaken. Aanleiding voor het onderzoekIn het actualiteitenprogramma Nieuwsuur kwam in ...
 • Schadevergoeding na voorarrest verruimd
 • Geplaatst op: 16-04-2019 | 15:20
 • De schadevergoeding die mensen kunnen eisen als ze, achteraf bezien, onterecht in voorarrest hebben gezeten, is verruimd. Bij het bepalen van de periode waarvoor schade moet worden vergoed, tellen voortaan alle dagen volledig mee. Artikel 89 SvMensen die in voorarrest hebben gezeten, kunnen op grond van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering schadevergoeding krijgen als hun zaak eindigt zonder dat de rechter een straf of maatregel oplegt. Dat kan ook als achteraf gezien geen voorlopige hechtenis is toegestaan voor het misdrijf waarvan ze worden verdacht. Bij de berekening van het bedrag werd de dag van invrijheidstelling tot nu toe niet meegeteld. Dat is veranderd. Nieuwe afsprakenEen uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1542) was aanleiding om de afspraken van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) over 89 Sv aan te passen. De oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken op rechtspraak.nl zijn inmiddels aangepast. ...
 • 'Rechtspraak kiest voor nabijheid en maatschappelijke effectiviteit'
 • Geplaatst op: 15-04-2019 | 09:58
 • Jaarverslag Rechtspraak 2018 Rechters die dicht bij de samenleving staan: daar blijft de Rechtspraak zich de komende jaren voor inzetten. Dit blijkt uit het vandaag verschenen Jaarverslag Rechtspraak 2018. Ondanks een lastig jaar vol uitdagingen zijn veel innovatieve projecten gestart die de rechter toegankelijker maken en zich richten op het daadwerkelijke oplossen van problemen. Daarmee toont de Rechtspraak haar vitaliteit, zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.De Rechtspraak zette in 2018 in op innovatie: veel projecten gericht op maatschappelijk effectieve rechtspraak zagen het levenslicht. Initiatieven zoals de wijkrechter, regelrechter en de nieuwe aanpak van schulden stellen de oplossing van het probleem centraal. ‘Deze initiatieven hebben gemeen dat ze kiezen voor samenwerking, aanpak van multi-problematiek en – misschien wel het belangrijkste – een duurzame oplossing van het probleem’, aldus Henk Naves. ‘Tegelijkertijd verlagen ze de drempel die veel ...
 • 'Rechtspraak moet nu in rap tempo moderniseren'
 • Geplaatst op: 22-03-2019 | 13:25
 • Rapportage Commissie Visitatie Gerechten 2018Een stagnerende modernisering, een tekort aan professionele medewerkers en financiële schaarste bedreigen de rechtspraak in Nederland. Dat constateert de Commissie Visitatie Gerechten, die het afgelopen jaar de kwaliteitszorg van de rechtspraak onderzocht in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Tempo en aard van de veranderingen die de rechtspraak probeert door te voeren zijn ontoereikend om het vertrouwen van de samenleving in de rechtspraak in de toekomst te kunnen waarborgen. Als de rechtspraak niet in staat is om de komende jaren in rap tempo te moderniseren, bestaat de kans dat er van buiten wordt ingegrepen. 'Een breed gedragen visie, een heldere toedeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en een omgevingsgerichte cultuur zijn dringend nodig om de rechtspraak toekomstbestendig te maken', aldus de voorzitter van de Commissie Visitatie Gerechten 2018, Joyce Sylvester. TekortkomingenRechters, medewerkers en rechtbankbesturen werken dagelijks met veel toewijding aan ...
 • Rechtspraak snel aan de slag met aanbevelingen visitatiecommissie
 • Geplaatst op: 22-03-2019 | 10:13
 • De Rechtspraak moet snel aan de slag met veranderingen om aan te blijven sluiten op de behoeften en problemen van een snel veranderende samenleving. Zo adviseert de Commissie Visitatie Gerechten op grond van haar onderzoek in het rapport ‘Goede rechtspraak, sterke rechtsstaat’ dat vandaag verscheen. De Raad voor de rechtspraak en de gerechten nemen deze handschoen op en gaan in de organisatie het gesprek aan over cultuurverandering, leiderschap en daarmee de toekomstbestendigheid. De onderhandelingen met de politiek om een oplossing te vinden voor de personele en financiële krapte binnen de Rechtspraak waar de visitatiecommissie op wijst zijn inmiddels van start gegaan.Aanzien en vertrouwenDe commissie doet iedere vier jaar in opdracht van de Raad onderzoek naar de kwaliteit en verbeterpunten van de rechtspraak in Nederland. Uit het rapport komt naar voren dat de Rechtspraak haar kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit hoog in het vaandel ...
 • ‘Samen verder kunnen. Dat is altijd ons doel.’
 • Geplaatst op: 20-03-2019 | 10:00
 • Proef met wijkrechter een succesDe proef met de Haagse wijkrechter werkt ook in de praktijk. Na een aantal succesvolle zaken in het Haagse Escamp, kunnen nu alle inwoners van Den Haag en omstreken een beroep doen op 1 van de 3 wijkrechters. Kleine zaken met grote impactDe wijkrechter, een initiatief vanuit de rechtbank Den Haag, is eind vorig jaar gestart. Oplossingsgerichte rechtspraak, juist voor die kleine zaken met grote impact, aldus wijkrechter Jerzy Luiten. ‘Zaken die we behandelen, gaan over meer dan de dingen die we in een dossier kunnen lezen. Juist door bij de mensen op bezoek te gaan en achter de voordeur het gesprek te voeren, krijgen we een goed beeld bij de problemen. Dat draagt bij aan een goede oplossing.’Want die oplossing, daar is deze speciale rechter op uit. Niet enkel een beslissing nemen over een voorgelegd geschil, maar ...
 • 15 t/m 17 maart: Rechtspraaksystemen niet bereikbaar door groot onderhoud
 • Geplaatst op: 11-03-2019 | 08:53
 • Onderhoud start vrijdagavond 15 maart om 18.30 uurVan vrijdagavond 15 maart tot en met zondag 17 maart zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak is niet bereikbaar.De werkzaamheden starten op vrijdagavond om 18.30 uur en duren tot zondagavond 23.59 uur. Voor gedetailleerde informatie over welke systemen en diensten niet beschikbaar zijn, zie: onderhoud en storingen. Hou het Twitteraccount (@RechtspraakNL) in de gaten voor eventuele updates ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtspraak Nederland Algemeen