Advocatenkantoor Maastricht Juridisch advies en rechtsbijstand Spreksel advocaten, advocatenkantoor te Maastricht
Spreksel advocaten Maastricht

Verbintenissenrecht

Enkele voorbeelden waarvoor u bij ons terecht kunt:

 • Goederenrecht
 • Handelsrecht
 • Uitleg en inhoud van een overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenissen
 • Overeenkomsten met meer dan twee partijen
 • (Hoofdelijke) aansprakelijkheid en de gevolgen daarvan
 • Onderlinge verhoudingen van partijen (regres, bijdrageplicht, subrogatie)
 • Verhaal bij insolventie
 • (Niet) nakoming van overeenkomsten (betaling, verzuim, wanprestatie, overmacht)
 • Ontbinding en beëindiging van overeenkomsten
 • Verrekening en opschorting
 • Schadevergoeding (wettelijke rente en kosten)
 • Zekerheden (pand, hypotheek, borgtocht)
 • Executie
 • Overgang van vorderingen en schulden

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Rechtsgebieden > Verbintenissenrecht