Advocatenkantoor Maastricht Juridisch advies en rechtsbijstand Spreksel advocaten, advocatenkantoor te Maastricht
Spreksel advocaten Maastricht

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht heeft vooral betrekking op de verschillende rechtsvormen waarin een onderneming kan worden gedreven. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm heeft gevolgen voor de oprichting, vertegenwoordiging en mogelijke aansprakelijkheid van de betrokken personen.

Enkele voorbeelden waarvoor u bij ons terecht kunt:

 • Oprichting en vermogen
 • Interne organisatie en besluitvorming
 • Vertegenwoordiging en aansprakelijkheid van de vennootschap
 • Aansprakelijkheid van de oprichters, vennoten, bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • Conflicten tussen organen van rechtspersonen (aandeelhoudersgeschillen)
 • Herstructuring en liquidatie
 • Advisering over financiering (contracten met bank, zekerheden)
 • (Internationale) handelscontracten en geschillen die in dit verband ontstaan
 • Oprichting en beëindiging van rechtspersonen (BV, NV, Coöperatie, Stichting, Vereniging) en andere ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (vof, maatschap, commanditaire vennootschap)
 • Fusies, splitsing, overnames en bedrijfsoverdrachten
 • Activa-/passivatransacties of aandelentransacties
 • Sanering en reorganisatie
 • Opstellen en beoordelen van contracten (agentuurovereenkomsten, distributieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten)
 • Algemene voorwaarden
 • Due diligence

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Rechtsgebieden > Ondernemingsrecht