Spreksel advocaten Maastricht

Nieuwsoverzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Rechtspraak bundelt krachten in aanpak ondermijning
 • Geplaatst op: 19-02-2019 | 15:14
 • Rechtbanken in het zuiden van het land bundelen hun krachten in de aanpak van ondermijningszaken. Ervaren rechters, rechters-commissarissen en juridisch medewerkers van 3 rechtbanken vormen een soort vliegende brigade, die ingezet kan worden als in Brabant, Limburg of Zeeland zo’n grote ondermijningszaak speelt. Dat is een vervolg op de vaste ondermijningskamer die de rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 jaar geleden in het leven heeft geroepen. Complex en tijdrovendOndermijningszaken gaan over misdrijven waarbij onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken, bijvoorbeeld doordat crimineel geld wordt witgewassen via de aankoop van huizen. Het gaat om complexe, georganiseerde misdaad. Daarbij is sprake van verschillende misdrijven die met elkaar samenhangen; denk aan de productie van en handel in drugs, in combinatie met ingewikkelde fraude- en witwaszaken. Bijzondere omstandigheden, zoals getuigen die worden bedreigd, zijn geen uitzondering. Bovendien worden vaak veel onderzoekswensen ingediend. Dat leidt tot vertraging doordat de zaak aangehouden ...
 • Helft professionele bewindszaken digitaal
 • Geplaatst op: 14-02-2019 | 08:38
 • Ruim 70 duizend bewindszaken werden vorig jaar gedigitaliseerd door de Rechtspraak. Het gaat om bijna de helft van alle bewindszaken die in 2018 werden behandeld door professionele bewindvoerders.Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel die door de rechter wordt opgelegd als iemand door bijvoorbeeld ziekte of een verstandelijke beperking niet meer goed voor zijn eigen financiën kan zorgen. Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen, maar wordt begeleid door een door de rechter aangewezen bewindvoerder. Dit kan een familielid zijn, maar ook een professional, zoals een stichting of een bewindvoerdersbureau. De rechter controleert of de bewindvoerder zijn werk goed en eerlijk doet, bijvoorbeeld via de zogenoemde ‘rekening en verantwoording’ die jaarlijks bij de rechtbank moet worden ingediend. In 2018 werden bijna 29 duizend digitale rekeningen en verantwoordingen ingediend. DigitaalSinds november 2017 nodigt de Rechtspraak professionele bewindvoerders uit om digitaal ...
 • Rechters maken plan voor betere aanpak schulden
 • Geplaatst op: 11-02-2019 | 15:58
 • Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. Die procedures lossen de problemen vaak niet op, maar maken ze eerder erger. De Rechtspraak wil daar verandering in brengen, onder meer door de inzet van een speciale schuldenrechter, betere voorlichting en toegang tot de rechter en samenwerking met onder meer gemeentes.Complexe samenlevingRechters zien steeds meer mensen die zich moeilijk staande kunnen houden in onze complexe samenleving. Lang niet iedereen is in staat om de snelle informatisering en digitalisering bij te houden en tegenslagen (zoals het verlies van werk) te overwinnen. Als er betalingsachterstanden ontstaan, gaat het vaak snel bergafwaarts. Kleine schulden worden groot door de boetes, rente en incasso- en deurwaarderskosten die er bovenop komen. Er wordt vaak vanuit gegaan dat mensen niet wíllen betalen, terwijl ze dat veelal niet kunnen. 1,4 ...
 • Onderzoek: Rechtspraak kan geldzorgen niet zelfstandig oplossen
 • Geplaatst op: 19-02-2019 | 14:43
 • Rechtszaken steeds complexer en daarmee tijdrovenderDe Rechtspraak kan zijn financiële problemen niet zelfstandig oplossen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd doorlichtingsonderzoek (pdf, 2 MB) dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Ook worden de financiële problemen volgens de onderzoekers vergroot omdat rechtszaken steeds complexer worden zonder dat daar extra geld tegenover staat. De Rechtspraak heeft te maken met forse tekorten op de begroting, mede veroorzaakt door een vertraagd digitaliseringsprogramma en een forse afname van het aantal rechtszaken. Daarbij gaf minister Dekker (voor Rechtsbescherming) eerder aan de Rechtspraak te willen houden aan de bezuinigingen van kabinet Rutte II (ongeveer 9 procent van de totale Rechtspraakbegroting) tenzij objectief vast komt te staan dat dit niet haalbaar is.Om een weg uit de financiële malaise te vinden liet de Raad de ...
 • Ook in 2018 weer meer voornaamswijzigingen
 • Geplaatst op: 29-01-2019 | 15:46
 • Afgelopen jaar meer dan 600 verzoekenOok vorig jaar heeft de rechter weer meer verzoeken gekregen om voornamen te wijzigen. In 2018 werd 608 keer toestemming gevraagd om een voornaam te laten aanpassen. Een stijging van meer dan 20 procent in vergelijking met 2015, toen nog maar 503 verzoeken werden ingediend. Er is geen duidelijke verklaring voor de stijging. Civiel rechter Nienke de Waele van rechtbank Gelderland legt uit hoe een voornaam wijzigen werkt: 'Als rechter wil je vooral weten wat de reden is dat iemand zijn voornaam wil veranderen.'Aantallen voornaamswijzigingen 2015-20182015: 5032016: 5832017: 5762018: 608Waarom moet je naar de rechtbank om je voornaam te veranderen?In de wet staat dat als je een andere voornaam wilt, je naar de rechter moet. Dat staat in artikel 4 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Het is niet wenselijk dat je gemakkelijk van naam kan veranderen, want je voornaam staat ...
 • Omvangrijke archivering digitale asiel- en bewaringszaken
 • Geplaatst op: 23-01-2019 | 14:59
 • De Rechtspraak gaat een groot aantal digitale asiel- en bewaringszaken archiveren. Het gaat om zo’n 15.000 afgesloten zaken. Deze worden vanaf 24 januari 2019 overgeplaatst naar het Centraal Digitaal Depot bij de Justitiële Informatiedienst (JustID). Dossier alsnog inzien?Een dossier dat is gearchiveerd, kunnen partijen niet meer raadplegen via Mijn Rechtspraak. Wel kunnen zij een dossier of stukken daaruit opvragen via het Rechtspraak Servicecentrum. De meeste advocaten en de IND hebben het dossier al gedownload voor eigen dossiervorming. Partijen ontvangen dan ook geen notificatie via Mijn Rechtspraak dat het dossier gearchiveerd wordt.Archivering digitale zakenIn februari 2018 testte de Rechtspraak het systeem om digitale dossiers over te plaatsen naar het Centraal Digitaal Depot. Na de archivering van de 15 duizend zaken worden nieuwe zaken voortaan automatisch gearchiveerd. Zaken blijven voortaan in Mijn Rechtspraak beschikbaar tot minimaal 6 maanden nadat de beroepstermijn is verstreken of nadat uitspraak ...
 • 'Speciale politierechtbank niet per se nodig'
 • Geplaatst op: 16-01-2019 | 13:09
 • Elke rechtbank kan politiezaken goed behandelenElke rechtbank in Nederland kan zaken die gaan over het gebruik van geweld door politieagenten op dit moment al goed behandelen. Het is daarom niet nodig om dit soort zaken te concentreren bij een rechtbank. Dit zegt Kees Sterk, lid van de Raad voor de rechtspraak, vandaag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. SpreidingDe Raad is niet mordicus tegen het plan van de minister om rechtszaken over het gebruik van geweld door politieagenten te concentreren op één plek, maar wil er wel op wijzen dat spreiding van rechtszaken ook een doel dient: het uitgangspunt bij rechtspreken is dat alle rechtbanken alle zaken behandelen. De spreiding van rechtbanken over het land zorgt voor een goede bereikbaarheid en waarborgt daarmee de toegankelijkheid van rechtspraak. Dat is niet alleen belangrijk voor de betrokken agenten, maar ook voor mogelijke slachtoffers en nabestaanden. ...
 • Wensen rechters voor een toegankelijke rechtspraak
 • Geplaatst op: 11-01-2019 | 10:22
 • Vijf rechters over de toegankelijkheid van de Rechtspraak Wat is er nodig om de rechtspraak ook in 2019 goed toegankelijk te houden voor iedereen? 5 rechters vertellen wat zij zelf doen om toegankelijk te zijn en wat hun wensen zijn om rechtspraak nog beter toegankelijk te maken. De Rotterdamse regelrechter Wim Wetzels vertelt bijvoorbeeld over hoe het mogelijk is om eenvoudiger en sneller een probleem voor te leggen aan de rechter. Betere toegang noodzakelijkVoorzitter Henk Naves stelde gisteren in zijn nieuwjaarsspeech dat betere toegang tot de rechter noodzakelijk is. ‘Als ons rechtssysteem optimaal functioneert, is de rechter altijd in de buurt. Toch is de rechter op dit moment niet altijd goed bereikbaar. De beweegredenen zijn nobel, vaak wil men het proces versnellen en de rechter ontlasten. Maar is het niet juist de rechter die – met zijn mogelijkheden tot maatwerk, ...
 • ‘We moeten zorgen dat niemand onrecht hoeft te accepteren’
 • Geplaatst op: 11-01-2019 | 12:27
 • Nieuwe voorzitter Raad voor de rechtspraak pleit voor betere toegang tot de rechter‘Als ons rechtssysteem optimaal functioneert, is de rechter altijd in de buurt. Toch weten u en ik dat het niet altijd zo werkt.’ Henk Naves, de nieuwe voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, pleit vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak voor verbetering van de toegang tot de rechter door onnodige drempels weg te nemen.DrempelsOp dit moment is de rechter niet altijd goed bereikbaar, stelt Naves. Bijvoorbeeld omdat zaken buiten de rechter om worden afgedaan of niet vooraf, maar juist achteraf aan de rechter worden voorgelegd. ‘De beweegredenen zijn nobel, vaak wil men het proces versnellen en de rechter ontlasten. Maar is het niet juist de rechter die – met zijn mogelijkheden tot maatwerk, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval – hierover zou moeten gaan?’ De voorzitter van ...
 • Rechters leggen vaker tbs op
 • Geplaatst op: 04-01-2019 | 14:14
 • Het aantal zaken waarin de rechter terbeschikkingstelling (tbs) oplegt aan een verdachte is de afgelopen jaren gestaag toegenomen met zo’n 30-40 gevallen per jaar. Zo blijkt uit de meest recente cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2018 werd in 237 zaken tbs opgelegd, tegen 205 gevallen in 2017, 171 in 2016 en 146 in 2015. Een duidelijke reden voor de stijging is er niet. De rechter kan tbs opleggen als de verdachte een misdrijf heeft gepleegd waar minstens 4 jaar gevangenisstraf op staat, het misdrijf is begaan onder invloed van een stoornis en de veiligheid van anderen in gevaar is vanwege de kans op herhaling. Er is een aanknopingspunt nodig om vast te stellen dat iemand lijdt aan een stoornis, en iemand (geheel of verminderd) ontoerekeningsvatbaar te verklaren en tbs op te leggen. Bij voorkeur is dat actuele rapportage door een psycholoog en psychiater, ...
 • Op de rol: 'Het schuim stond hem op de mond'
 • Geplaatst op: 16-01-2019 | 14:16
 • Verslag van een rechtszittingSommige leerlingen duiken onder tafel, anderen hollen verward door het klaslokaal. ‘Hij gaat ons vermoorden’, roept een doodsbange leerling. Leraren zetten zich schrap. Mehmed* is namelijk verhaal komen halen bij de school over het onrecht dat zijn nichtje die ochtend zou zijn aangedaan. ‘Ik vermoord jullie allemaal; ik ga jullie allemaal pakken. Het is mijn eer’, roept Mehmed, terwijl hij door het Rijswijkse Van Vredenburg College dendert.Mehmed wijst dreigend naar het klaslokaal van zijn nichtje. ‘Ik ga jullie allemaal vermoorden.’ Leraren hebben Mehmed (20) herkend - hij heeft op het Van Vredenburg College gezeten - en manen hem te vertrekken. Een vermetele docent grijpt de flinkgebouwde Mehmed vast en probeert de klasdeur voor hem gesloten te houden. Pas dan dringt een oud-docente wiskunde tot Mehmed door en komt hij tot bedaren. ‘Nu mijn school uit, je maakt de kinderen bang.’ Mehmed druipt ...
 • Aangepaste openingstijden rondom de feestdagen
 • Geplaatst op: 21-12-2018 | 08:07
 • Vanwege de feestdagen hanteren veel gerechten aangepaste openingstijden. Zo zijn sommige gerechtsgebouwen op 24 en 31 december gesloten. Tijdens de Kerstdagen en op nieuwjaarsdag zijn alle locaties dicht.Rechtspraak ServicecentrumOok het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) heeft aangepaste openingstijden rondom Kerst en oud en nieuw. Op 24 en 31 december is het RSC tot 17.30 uur bereikbaar. Tijdens Kerst en op nieuwjaarsdag is het servicecentrum niet bereikbaar.Meer informatieKijk voor meer informatie op de pagina van het gerecht dat u wilt bezoeken.RechtbankenGerechtshovenCollege van Beroep van het bedrijfslevenCentrale Raad van Beroep ...
 • Eerste Kamer akkoord: Nederland krijgt internationale handelskamer
 • Geplaatst op: 11-12-2018 | 14:24
 • De Eerste Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Deze uitkomst is het sluitstuk in de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC), een rechtbank gespecialiseerd in complexe internationale handelszaken. De nieuwe gespecialiseerde voorziening wordt een bijzondere kamer van de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam. Met de oprichting van de Netherlands Commercial Court komt de Rechtspraak tegemoet aan de roep van het internationaal opererende bedrijfsleven. Daar bestaat al langer de vraag om gespecialiseerde en Engelstalige overheidsrechtspraak. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, geeft in onderstaande video een korte reactie: VestigingsklimaatDe NCC kent 2 kamers, 1 bij de rechtbank Amsterdam en 1 bij het gerechtshof Amsterdam. In deze gespecialiseerde kamers vindt internationale handelsrechtspraak in het Engels plaats. De Rechtspraak denkt dat de NCC bijdraagt aan het ...
 • Henk Naves voorgedragen als voorzitter Raad voor de rechtspraak
 • Geplaatst op: 30-11-2018 | 13:41
 • Henk Naves is door het kabinet voorgedragen bij de Koning als voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. De 59-jarige Naves is sinds 1 september lid van de Raad. Hij volgt 1 januari 2019 Frits Bakker op als voorzitter. Naves wordt voorzitter in een periode waarin er veel op de Rechtspraak en op de Raad afkomt. De verdere digitalisering en de financiële situatie van de Rechtspraak vormen belangrijke uitdagingen. Bestuurlijke ervaringHenk Naves rondde begin jaren '80 een studie rechten af aan de Universiteit Utrecht. Na een korte tijd als docent en juridisch medewerker werd hij in 1992 rechter bij de rechtbank Den Haag. Hij neemt veel bestuurlijke ervaring mee naar de Raad. Naast president van de rechtbank Amsterdam was hij was bijvoorbeeld president van de rechtbank Gelderland en de rechtbank Breda. ...
 • Raad rectificeert over de zaak Westenberg-Smit
 • Geplaatst op: 06-02-2019 | 16:00
 • In NRC Handelsblad en het Financieele Dagblad staat vandaag een rectificatie van een brief van de Raad voor de rechtspraak over de zaak Westenberg-Smit. Deze rectificatie is geplaatst omdat de Hoge Raad op 23 november 2018 definitief heeft vastgesteld dat een uitlating in een brief uit 2006 van de Raad aan een Tweede Kamerlid over deze kwestie onrechtmatig was. De volledige tekst van de rectificatie luidt als volgt:Ingevolge het arrest d.d. 7 maart 2017 van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch rectificeert de Raad voor de rechtspraak hierbij zijn brief d.d. 3 mei 2006 aan de Tweede Kamerfractie SP.Deze brief, waarin is vermeld dat een advocaat – waarbij het niet onbekend was dat het om mr. H.J. Smit ging – aantijgingen had geuit van ernstige aard die het aanzien van de rechter, het ambt en de rechterlijke macht schaadden, bevat de beschuldiging dat het handelen van mr. Smit niet door de ...

nl | enTerms and conditions | Disclaimer

Law Firm Spreksel advocaten > Current affairs > Rechtspraak Nederland Algemeen