Spreksel advocaten Maastricht

Nieuwsoverzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Financiën niet bepalend bij keuze voor 1 of 3 rechters
 • Geplaatst op: 17-04-2019 | 11:16
 • Bij de keuze om een rechtszaak door 1 of 3 rechters te laten behandelen, spelen financiële motieven geen rol. Dat blijkt uit een kort intern onderzoek (pdf, 1,1 MB) van de Rechtspraak. De indruk was ontstaan dat rechtbanken extra geld probeerden binnen te halen door een meervoudige kamer (van 3 rechters) op te tuigen als dat niet nodig was. Daar is niets van gebleken.Financiering van de RechtspraakDe Rechtspraak wordt gefinancierd door de minister voor Rechtsbescherming, op basis van het aantal zaken dat wordt afgedaan. Of die enkel- of meervoudig worden behandeld, speelt geen rol. De Raad voor de rechtspraak verdeelt het geld vervolgens over de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges. Zij geven in hun jaarplannen aan hoeveel zaken zij voor de meervoudige kamer denken te brengen. Daar krijgen ze meer geld voor dan voor enkelvoudige zaken. Aanleiding voor het onderzoekIn het actualiteitenprogramma Nieuwsuur kwam in ...
 • Schadevergoeding na voorarrest verruimd
 • Geplaatst op: 16-04-2019 | 15:20
 • De schadevergoeding die mensen kunnen eisen als ze, achteraf bezien, onterecht in voorarrest hebben gezeten, is verruimd. Bij het bepalen van de periode waarvoor schade moet worden vergoed, tellen voortaan alle dagen volledig mee. Artikel 89 SvMensen die in voorarrest hebben gezeten, kunnen op grond van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering schadevergoeding krijgen als hun zaak eindigt zonder dat de rechter een straf of maatregel oplegt. Dat kan ook als achteraf gezien geen voorlopige hechtenis is toegestaan voor het misdrijf waarvan ze worden verdacht. Bij de berekening van het bedrag werd de dag van invrijheidstelling tot nu toe niet meegeteld. Dat is veranderd. Nieuwe afsprakenEen uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1542) was aanleiding om de afspraken van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) over 89 Sv aan te passen. De oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken op rechtspraak.nl zijn inmiddels aangepast. ...
 • 'Rechtspraak kiest voor nabijheid en maatschappelijke effectiviteit'
 • Geplaatst op: 15-04-2019 | 09:58
 • Jaarverslag Rechtspraak 2018 Rechters die dicht bij de samenleving staan: daar blijft de Rechtspraak zich de komende jaren voor inzetten. Dit blijkt uit het vandaag verschenen Jaarverslag Rechtspraak 2018. Ondanks een lastig jaar vol uitdagingen zijn veel innovatieve projecten gestart die de rechter toegankelijker maken en zich richten op het daadwerkelijke oplossen van problemen. Daarmee toont de Rechtspraak haar vitaliteit, zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.De Rechtspraak zette in 2018 in op innovatie: veel projecten gericht op maatschappelijk effectieve rechtspraak zagen het levenslicht. Initiatieven zoals de wijkrechter, regelrechter en de nieuwe aanpak van schulden stellen de oplossing van het probleem centraal. ‘Deze initiatieven hebben gemeen dat ze kiezen voor samenwerking, aanpak van multi-problematiek en – misschien wel het belangrijkste – een duurzame oplossing van het probleem’, aldus Henk Naves. ‘Tegelijkertijd verlagen ze de drempel die veel ...
 • 'Rechtspraak moet nu in rap tempo moderniseren'
 • Geplaatst op: 22-03-2019 | 13:25
 • Rapportage Commissie Visitatie Gerechten 2018Een stagnerende modernisering, een tekort aan professionele medewerkers en financiële schaarste bedreigen de rechtspraak in Nederland. Dat constateert de Commissie Visitatie Gerechten, die het afgelopen jaar de kwaliteitszorg van de rechtspraak onderzocht in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Tempo en aard van de veranderingen die de rechtspraak probeert door te voeren zijn ontoereikend om het vertrouwen van de samenleving in de rechtspraak in de toekomst te kunnen waarborgen. Als de rechtspraak niet in staat is om de komende jaren in rap tempo te moderniseren, bestaat de kans dat er van buiten wordt ingegrepen. 'Een breed gedragen visie, een heldere toedeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en een omgevingsgerichte cultuur zijn dringend nodig om de rechtspraak toekomstbestendig te maken', aldus de voorzitter van de Commissie Visitatie Gerechten 2018, Joyce Sylvester. TekortkomingenRechters, medewerkers en rechtbankbesturen werken dagelijks met veel toewijding aan ...
 • Rechtspraak snel aan de slag met aanbevelingen visitatiecommissie
 • Geplaatst op: 22-03-2019 | 10:13
 • De Rechtspraak moet snel aan de slag met veranderingen om aan te blijven sluiten op de behoeften en problemen van een snel veranderende samenleving. Zo adviseert de Commissie Visitatie Gerechten op grond van haar onderzoek in het rapport ‘Goede rechtspraak, sterke rechtsstaat’ dat vandaag verscheen. De Raad voor de rechtspraak en de gerechten nemen deze handschoen op en gaan in de organisatie het gesprek aan over cultuurverandering, leiderschap en daarmee de toekomstbestendigheid. De onderhandelingen met de politiek om een oplossing te vinden voor de personele en financiële krapte binnen de Rechtspraak waar de visitatiecommissie op wijst zijn inmiddels van start gegaan.Aanzien en vertrouwenDe commissie doet iedere vier jaar in opdracht van de Raad onderzoek naar de kwaliteit en verbeterpunten van de rechtspraak in Nederland. Uit het rapport komt naar voren dat de Rechtspraak haar kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit hoog in het vaandel ...
 • ‘Samen verder kunnen. Dat is altijd ons doel.’
 • Geplaatst op: 20-03-2019 | 10:00
 • Proef met wijkrechter een succesDe proef met de Haagse wijkrechter werkt ook in de praktijk. Na een aantal succesvolle zaken in het Haagse Escamp, kunnen nu alle inwoners van Den Haag en omstreken een beroep doen op 1 van de 3 wijkrechters. Kleine zaken met grote impactDe wijkrechter, een initiatief vanuit de rechtbank Den Haag, is eind vorig jaar gestart. Oplossingsgerichte rechtspraak, juist voor die kleine zaken met grote impact, aldus wijkrechter Jerzy Luiten. ‘Zaken die we behandelen, gaan over meer dan de dingen die we in een dossier kunnen lezen. Juist door bij de mensen op bezoek te gaan en achter de voordeur het gesprek te voeren, krijgen we een goed beeld bij de problemen. Dat draagt bij aan een goede oplossing.’Want die oplossing, daar is deze speciale rechter op uit. Niet enkel een beslissing nemen over een voorgelegd geschil, maar ...
 • 15 t/m 17 maart: Rechtspraaksystemen niet bereikbaar door groot onderhoud
 • Geplaatst op: 11-03-2019 | 08:53
 • Onderhoud start vrijdagavond 15 maart om 18.30 uurVan vrijdagavond 15 maart tot en met zondag 17 maart zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak is niet bereikbaar.De werkzaamheden starten op vrijdagavond om 18.30 uur en duren tot zondagavond 23.59 uur. Voor gedetailleerde informatie over welke systemen en diensten niet beschikbaar zijn, zie: onderhoud en storingen. Hou het Twitteraccount (@RechtspraakNL) in de gaten voor eventuele updates ...
 • ‘Rechter moet ondermijningszaken in volledige openbaarheid kunnen behandelen’
 • Geplaatst op: 21-02-2019 | 14:00
 • Rechtszaken over ondermijnende criminaliteit moeten bij voorkeur op de klassieke strafrechtelijke manier worden aangepakt. Dit soort zaken – met vaak grote maatschappelijke impact – horen in volledige openbaarheid door de strafrechter te worden onderzocht en berecht. Dit stelt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vandaag in zijn bijdrage op het congres Dealen met Ondermijningsdelicten in Den Haag. Ondermijningszaken gaan over misdrijven waarbij onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken, bijvoorbeeld doordat crimineel geld wordt witgewassen via de aankoop van huizen. Het gaat om complexe, georganiseerde misdaad. Daarbij is sprake van verschillende misdrijven die met elkaar samenhangen; denk aan de productie van en handel in drugs, in combinatie met ingewikkelde fraude- en witwaszaken. ComplexAls dit soort zaken voor de strafrechter komt, volgt vaak een ingewikkeld en tijdrovend proces. Dat heeft te maken met de complexe aard van ondermijningszaken. Daarbij zijn bijzondere ...
 • Rechtspraak bundelt krachten in aanpak ondermijning
 • Geplaatst op: 19-02-2019 | 15:14
 • Rechtbanken in het zuiden van het land bundelen hun krachten in de aanpak van ondermijningszaken. Ervaren rechters, rechters-commissarissen en juridisch medewerkers van 3 rechtbanken vormen een soort vliegende brigade, die ingezet kan worden als in Brabant, Limburg of Zeeland zo’n grote ondermijningszaak speelt. Dat is een vervolg op de vaste ondermijningskamer die de rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 jaar geleden in het leven heeft geroepen. Complex en tijdrovendOndermijningszaken gaan over misdrijven waarbij onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken, bijvoorbeeld doordat crimineel geld wordt witgewassen via de aankoop van huizen. Het gaat om complexe, georganiseerde misdaad. Daarbij is sprake van verschillende misdrijven die met elkaar samenhangen; denk aan de productie van en handel in drugs, in combinatie met ingewikkelde fraude- en witwaszaken. Bijzondere omstandigheden, zoals getuigen die worden bedreigd, zijn geen uitzondering. Bovendien worden vaak veel onderzoekswensen ingediend. Dat leidt tot vertraging doordat de zaak aangehouden ...
 • Helft professionele bewindszaken digitaal
 • Geplaatst op: 14-02-2019 | 08:38
 • Ruim 70 duizend bewindszaken werden vorig jaar gedigitaliseerd door de Rechtspraak. Het gaat om bijna de helft van alle bewindszaken die in 2018 werden behandeld door professionele bewindvoerders.Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel die door de rechter wordt opgelegd als iemand door bijvoorbeeld ziekte of een verstandelijke beperking niet meer goed voor zijn eigen financiën kan zorgen. Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen, maar wordt begeleid door een door de rechter aangewezen bewindvoerder. Dit kan een familielid zijn, maar ook een professional, zoals een stichting of een bewindvoerdersbureau. De rechter controleert of de bewindvoerder zijn werk goed en eerlijk doet, bijvoorbeeld via de zogenoemde ‘rekening en verantwoording’ die jaarlijks bij de rechtbank moet worden ingediend. In 2018 werden bijna 29 duizend digitale rekeningen en verantwoordingen ingediend. DigitaalSinds november 2017 nodigt de Rechtspraak professionele bewindvoerders uit om digitaal ...
 • Rechters maken plan voor betere aanpak schulden
 • Geplaatst op: 28-02-2019 | 11:21
 • Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. Die procedures lossen de problemen vaak niet op, maar maken ze eerder erger. De Rechtspraak wil daar verandering in brengen, onder meer door de inzet van een speciale schuldenrechter, betere voorlichting en toegang tot de rechter en samenwerking met onder meer gemeentes.Complexe samenlevingRechters zien steeds meer mensen die zich moeilijk staande kunnen houden in onze complexe samenleving. Lang niet iedereen is in staat om de snelle informatisering en digitalisering bij te houden en tegenslagen (zoals het verlies van werk) te overwinnen. Als er betalingsachterstanden ontstaan, gaat het vaak snel bergafwaarts. Kleine schulden worden groot door de boetes, rente en incasso- en deurwaarderskosten die er bovenop komen. Er wordt vaak vanuit gegaan dat mensen niet wíllen betalen, terwijl ze dat veelal niet kunnen. 1,4 ...
 • Onderzoek: Rechtspraak kan geldzorgen niet zelfstandig oplossen
 • Geplaatst op: 19-02-2019 | 14:43
 • Rechtszaken steeds complexer en daarmee tijdrovenderDe Rechtspraak kan zijn financiële problemen niet zelfstandig oplossen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd doorlichtingsonderzoek (pdf, 2 MB) dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Ook worden de financiële problemen volgens de onderzoekers vergroot omdat rechtszaken steeds complexer worden zonder dat daar extra geld tegenover staat. De Rechtspraak heeft te maken met forse tekorten op de begroting, mede veroorzaakt door een vertraagd digitaliseringsprogramma en een forse afname van het aantal rechtszaken. Daarbij gaf minister Dekker (voor Rechtsbescherming) eerder aan de Rechtspraak te willen houden aan de bezuinigingen van kabinet Rutte II (ongeveer 9 procent van de totale Rechtspraakbegroting) tenzij objectief vast komt te staan dat dit niet haalbaar is.Om een weg uit de financiële malaise te vinden liet de Raad de ...
 • Ook in 2018 weer meer voornaamswijzigingen
 • Geplaatst op: 29-01-2019 | 15:46
 • Afgelopen jaar meer dan 600 verzoekenOok vorig jaar heeft de rechter weer meer verzoeken gekregen om voornamen te wijzigen. In 2018 werd 608 keer toestemming gevraagd om een voornaam te laten aanpassen. Een stijging van meer dan 20 procent in vergelijking met 2015, toen nog maar 503 verzoeken werden ingediend. Er is geen duidelijke verklaring voor de stijging. Civiel rechter Nienke de Waele van rechtbank Gelderland legt uit hoe een voornaam wijzigen werkt: 'Als rechter wil je vooral weten wat de reden is dat iemand zijn voornaam wil veranderen.'Aantallen voornaamswijzigingen 2015-20182015: 5032016: 5832017: 5762018: 608Waarom moet je naar de rechtbank om je voornaam te veranderen?In de wet staat dat als je een andere voornaam wilt, je naar de rechter moet. Dat staat in artikel 4 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Het is niet wenselijk dat je gemakkelijk van naam kan veranderen, want je voornaam staat ...
 • Omvangrijke archivering digitale asiel- en bewaringszaken
 • Geplaatst op: 23-01-2019 | 14:59
 • De Rechtspraak gaat een groot aantal digitale asiel- en bewaringszaken archiveren. Het gaat om zo’n 15.000 afgesloten zaken. Deze worden vanaf 24 januari 2019 overgeplaatst naar het Centraal Digitaal Depot bij de Justitiële Informatiedienst (JustID). Dossier alsnog inzien?Een dossier dat is gearchiveerd, kunnen partijen niet meer raadplegen via Mijn Rechtspraak. Wel kunnen zij een dossier of stukken daaruit opvragen via het Rechtspraak Servicecentrum. De meeste advocaten en de IND hebben het dossier al gedownload voor eigen dossiervorming. Partijen ontvangen dan ook geen notificatie via Mijn Rechtspraak dat het dossier gearchiveerd wordt.Archivering digitale zakenIn februari 2018 testte de Rechtspraak het systeem om digitale dossiers over te plaatsen naar het Centraal Digitaal Depot. Na de archivering van de 15 duizend zaken worden nieuwe zaken voortaan automatisch gearchiveerd. Zaken blijven voortaan in Mijn Rechtspraak beschikbaar tot minimaal 6 maanden nadat de beroepstermijn is verstreken of nadat uitspraak ...
 • 'Speciale politierechtbank niet per se nodig'
 • Geplaatst op: 16-01-2019 | 13:09
 • Elke rechtbank kan politiezaken goed behandelenElke rechtbank in Nederland kan zaken die gaan over het gebruik van geweld door politieagenten op dit moment al goed behandelen. Het is daarom niet nodig om dit soort zaken te concentreren bij een rechtbank. Dit zegt Kees Sterk, lid van de Raad voor de rechtspraak, vandaag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. SpreidingDe Raad is niet mordicus tegen het plan van de minister om rechtszaken over het gebruik van geweld door politieagenten te concentreren op één plek, maar wil er wel op wijzen dat spreiding van rechtszaken ook een doel dient: het uitgangspunt bij rechtspreken is dat alle rechtbanken alle zaken behandelen. De spreiding van rechtbanken over het land zorgt voor een goede bereikbaarheid en waarborgt daarmee de toegankelijkheid van rechtspraak. Dat is niet alleen belangrijk voor de betrokken agenten, maar ook voor mogelijke slachtoffers en nabestaanden. ...

nl | enTerms and conditions | Disclaimer

Law Firm Spreksel advocaten > Current affairs > Rechtspraak Nederland Algemeen