Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtbank Limburg

 • Tijdelijk gebruik van Schootsvelden Sittard voor evenementen mag
 • Geplaatst op: 17-07-2018 | 09:14
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag de beroepen van een aantal omwonenden van de Noordelijke Schootsvelden en het Ligneplein in Sittard ongegrond verklaard. De omwonenden hadden beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning, die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen heeft verleend voor het tijdelijk – voor de duur van 60 maanden - gebruiken van de Noordelijke Schootsvelden en het Ligneplein in Sittard voor evenementen. Op deze terreinen wordt onder andere het Oktoberfeest gehouden. GeluidhinderDoor de omwonenden was bij de rechtbank aangevoerd dat het college niet bevoegd was een tijdelijke vrijstelling te verlenen en dat hun woon- en leefklimaat, vooral door de geluidhinder, onevenredig wordt aangetast door de toegestane evenementen. RegelsDe rechtbank heeft geoordeeld dat het college een tijdelijke vergunning mocht verlenen ook al is de behoefte aan evenementen niet tijdelijk en werd het terrein voorheen ook al voor evenementen gebruikt. De rechtbank vindt ...
 • Bouw turborotonde krijgt toch groen licht
 • Geplaatst op: 13-07-2018 | 12:17
 • De bouw van de turborotonde als onderdeel van de Buitenring Parkstad Limburg kan toch doorgang vinden. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van rechtbank Limburg vandaag in de vervolgprocedure tussen provincie Limburg en de eigenaar van het direct naast de voorziene rotonde gelegen landgoed. Vorige maand heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat een uit 1938 daterende erfdienstbaarheid van uitzicht in de weg staat aan de bouw van de turborotonde. Er is volgens de voorzieningenrechter sprake van een zogenoemde ‘evidente privaatrechtelijke belemmering’. Civiele rechterVervolgens is de provincie naar de civiele rechter gestapt en heeft betoogd dat het beroep van de landgoedeigenaar op de erfdienstbaarheid leidt tot misbruik van recht nu feitelijk geen zicht bestaat vanuit het landgoed op de rotonde. De civiele rechter heeft kort gezegd geoordeeld dat, indien voldoende financiële compensatie door de provincie wordt geboden, sprake is van misbruik van recht bij het volharden in het beroep ...
 • Geluidmuur rond parkeerterrein in Venlo niet in strijd met bestemmingsplan
 • Geplaatst op: 05-07-2018 | 12:37
 • Vandaag heeft de rechtbank uitspraak gedaan op het beroep dat 2 omwonenden hadden ingesteld tegen de bouwvergunning voor het oprichten van een geluidmuur rond een parkeerterrein in Venlo. Aanleiding beroepDe omwonenden betwijfelden of de muur wel voldoende geluid zou tegenhouden bij hun woning. Over de geldigheid van het bestemmingsplan is eerder door de omwonenden een procedure gevoerd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling). De Afdeling heeft beslist dat het parkeerterrein kan worden aangelegd als er een geluidmuur van 2 meter hoogte omheen wordt gebouwd. Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling heeft de gemeente Venlo het bestemmingsplan aangepast en gezorgd voor geluidsvoorschriften. De eigenaar van het parkeerterrein heeft daarna bij de gemeente vergunning gevraagd om de geluidmuur Oordeel rechtbankDe rechtbank heeft nu beslist dat de gemeente Venlo de vergunning terecht heeft verleend omdat die in overeenstemming is met de ...
 • Gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal hoeven aanbesteding van basishulp jeugd voor de jaren 2019 - 2022 niet te staken
 • Geplaatst op: 02-07-2018 | 11:58
 • De gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal hoeven de aanbesteding van de basishulp jeugd voor de jaren 2019-2022 niet te staken. Dat heeft de voorzieningenrechter vandaag bepaald. Aanleiding De gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal hebben op 13 maart 2018 een aanbesteding voor basishulp jeugd voor de jaren 2019-2022 in de markt gezet. De uiterste termijn voor inschrijving verstrijkt op 6 juli 2018.Meerdere zorgaanbieders willen dat de gemeentes de aanbesteding staken en tot heraanbesteding overgaan. Zij zijn van mening dat de plafondbedragen die de gemeentes hebben vastgesteld te laag zijn en dat de partij aan wie gegund wordt alle risico’s draagt bij overschrijding van deze plafonds omdat er geen veiligheidsventiel is opgenomen in de overeenkomst.Oordeel van de rechterDe voorzieningenrechter is van oordeel dat de zorgaanbieders niet aannemelijk hebben gemaakt dat de keuzes die de gemeentes gemaakt hebben tot irreële plafondbedragen leiden althans dat op voorhand al zonder ...
 • Landgoedeigenaar mag zich verzetten tegen plannen Buitenring Parkstad Limburg
 • Geplaatst op: 02-07-2018 | 12:19
 • De rechtbank heeft vandaag in kort geding de vordering van de Provincie Limburg afgewezen waarin wordt gevraagd om te bepalen dat een landgoedeigenaar in de buurt van Buitenring Parkstad Limburg zijn bezwaar tegen de vergunning moet intrekken zodat het stilgelegde werk hervat kan worden. Waar gaat de zaak over?De eigenaar van een landgoed dicht bij de plek waar de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg plaatsvindt, heeft zich eerder tevergeefs verzet tegen het plan voor de buitenring en de onteigening van een deel van zijn landgoed om dit plan uit te kunnen voeren. Op dit moment loopt er een bezwaar van de landgoedeigenaar tegen de vergunning voor het realiseren van een aantal viaducten in het kader van het plan. De bestuursrechter heeft deze vergunning op verzoek van de landgoedeigenaar geschorst tot na de beslissing van de Provincie Limburg op dit bezwaar. Daardoor zijn ...
 • Voorwaardelijke taakstraf voor uitvoeringsfout met dienstwapen
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 12:20
 • De rechtbank heeft vandaag een politiefunctionaris veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 80 uren. De verdachte heeft tijdens de uitoefening van het politiewerk terecht zijn dienstwapen gebruikt. Gelet op de schootslijnen had dit schieten totaal verkeerd kunnen uitpakken, waardoor personen gedood hadden kunnen worden. Gebruik dienstwapen door politiefunctionarisDe verdachte stond terecht omdat hij op 3 mei 2015 geschoten heeft op een auto met twee inzittenden. Volgens het openbaar ministerie was dat niet gerechtvaardigd. Twee door de verdachte afgevuurde kogels zijn via de zijruiten van de auto door de voorruit gegaan en hadden de inzittenden kunnen raken. Volgens de officier van justitie is er daarom sprake van een dubbele poging tot doodslag. De officier heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden geëist en een taakstraf van 240 uren. Was het schieten gerechtvaardigd? De rechtbank concludeert dat schieten op zichzelf wel gerechtvaardigd was op basis van de ...
 • Gevangenisstraf en TBS voor moord op taxichauffeur
 • Geplaatst op: 25-06-2018 | 07:15
 • Een 46-jarige man is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot 18 jaren gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. De rechtbank vindt dat bewezen kan worden dat verdachte met voorbedachten rade een taxichauffeur met messteken om het leven heeft gebracht en hem heeft achtergelaten in het bos net over de grens in Duitsland. Wat is er gebeurd? Op 7 mei 2017 krijgt de politie Limburg melding van politie Den Haag dat de taxi van het slachtoffer om 9.30 uur onbeheerd en met bloed besmeurd op de A12, ter hoogte van Zevenhuizen, is aangetroffen. De politie-eenheid Den Haag stelt een onderzoek in naar de sporen in de taxi en in de omgeving van de taxi en kijkt uit naar de eventuele personen in omgeving die gewond zijn. De verdachte wordt even later besmeurd met bloed aangetroffen op een afstand van 1750 meter van de taxi. Op de route ...
 • Gevangenisstraf voor mishandeling met dodelijke afloop in Well
 • Geplaatst op: 20-06-2018 | 12:25
 • Rechtbank Limburg heeft een 43-jarige man tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de mishandeling met de dood tot gevolg van een 72-jarige inwoner van Well. Dit heeft plaatsgevonden op 22 maart 2014. Geen doodslagDe rechtbank heeft geoordeeld dat de hartaanval die tot de dood van het slachtoffer heeft geleid het gevolg is geweest van het geweld dat door de verdachte is toegepast. Dat de verdachte het opzet had om het slachtoffer te doden acht de rechtbank niet bewezen. Valsheid in geschrifteDe verdachte is ook veroordeeld voor het gebruik maken van valse overeenkomsten. Door gebruikmaking van deze valse overeenkomsten heeft de verdachte een bedrag van 1.400.000 euro geclaimd van de erfgenamen van het slachtoffer.Geen uitlokkingDe rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van poging tot uitlokking om het slachtoffer van zijn vrijheid te beroven, te doden en/of het lijk weg te maken. StrafDe rechtbank heeft verdachte een gevangenisstraf opgelegd voor ...
 • 6 maanden celstraf voor verbergen stoffelijk overschot moeder en fraude
 • Geplaatst op: 12-06-2018 | 13:08
 • Een man van 65 jaar uit Oirsbeek is vandaag door de rechtbank Limburg veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. De verdachte heeft bijna 3 jaar lang het stoffelijk overschot van zijn moeder in zijn eigen huis verborgen. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan uitkeringsfraude en het verzwijgen van haar overlijden bij de instanties. Wat heeft de verdachte gedaan?De verdachte heeft zijn moeder, nadat zij was overleden, in plastic folie gewikkeld en in een kist gelegd. Vervolgens heeft hij deze kist dichtgekit, met tape afgeplakt en met touw dichtgebonden. Ook heeft de verdachte geurmiddelen in de ruimte geplaatst tegen de stank. Niet gemeldDe verdachte heeft het overlijden van zijn moeder niet gemeld bij de juiste instanties, terwijl dit verplicht is. De uitkeringen van zijn moeder werden daardoor na haar overlijden gewoon doorbetaald. Verdachte had toegang tot de rekening van zijn moeder en heeft het uitkeringsgeld, totaal ...
 • Huisarts vrijgesproken van ontucht
 • Geplaatst op: 12-06-2018 | 13:25
 • Rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van een huisarts die tijdens een huisbezoek seks heeft gehad met een patiënte. Hij is vrijgesproken. Hem waren 2 feiten verweten. Ten eerste zou hij seks hebben gehad met iemand die zich daartegen niet kan verzetten doordat ze bewusteloos is, verminderd bewustzijn heeft of fysiek onmachtig is. Ten tweede zou hij ontucht met een patiënte hebben gehad die zich aan zijn hulp en zorg had toevertrouwd, door haar borsten en haar vagina te betasten.Het staat niet ter discussie dat de verdachte op 8 augustus 2017 seksuele handelingen heeft verricht met de patiënte tijdens een huisbezoek. Dat heeft de verdachte toegegeven. De beide feiten die hem tenlastegelegd zijn, kunnen echter niet bewezen worden.Verminderd bewustzijn? De vraag die de rechtbank moet beantwoorden is: verkeerde de aangeefster, toen de seksuele handelingen plaatsvonden, in een staat van ...
 • Veroordeling voor het veroorzaken van een verkeersongeval na gebruik alcohol
 • Geplaatst op: 06-06-2018 | 12:27
 • De rechtbank Limburg heeft op 6 juni 2018 een 25-jarige man uit Roermond veroordeeld wegens het veroorzaken van een verkeersongeval op de Hendriklaan in Roermond op 1 januari 2018. De rechtbank heeft aan de verdachte een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden opgelegd, met een proeftijd van 3 jaren en de bijzondere voorwaarden van reclasseringscontact en behandeling. Daarnaast moet verdachte ook een taakstraf van 240 uur uitvoeren en krijgt hij een rijverbod voor de duur van 3 jaren. VerkeersongevalDe verdachte reed in de vroege ochtend van 1 januari 2018 op een snorfiets naar huis. Op de Hendriklaan reed de verdachte op de linker weghelft van de Hendriklaan, terwijl het slachtoffer op dat moment op de weg vlak naast een geparkeerde auto stond. De verdachte heeft het slachtoffer vervolgens aangereden, waarna zij beiden zijn gevallen. De voetganger heeft hierdoor zwaar lichamelijk letsel aan zijn gezicht opgelopen en ervaart ...
 • Voorzieningenrechter zet stoplicht voor Limburgse turborotonde op rood
 • Geplaatst op: 01-06-2018 | 11:56
 • De werkzaamheden die moeten leiden tot de aanleg van de grootste rotonde van Limburg boven de A76 bij Nuth kunnen voorlopig niet van start gaan, zo volgt uit een uitspraak van vandaag van de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. ErfdienstbaarheidNaar het voorlopige oordeel van de rechter staat een uit 1938 daterende erfdienstbaarheid in de weg aan de aanleg. De eigenaar van een direct naast de voorziene rotonde gelegen landgoed heeft hier een beroep op gedaan. De erfdienstbaarheid staat namelijk een maximale bouwhoogte van 78 meter toe, terwijl het de bedoeling is dat de rotonde hoger zal worden. De uitspraak van de voorzieningenrechter betekent (nog) niet dat de rotonde definitief niet gerealiseerd kan worden. De uitspraak van de voorzieningenrechter geldt voorlopig.Partijen kunnen eventueel bij de burgerlijke rechter een (kort geding) procedure starten over de (definitieve) uitleg van de erfdienstbaarheid en de mogelijkheid deze op te heffen. ...
 • Bedreiging met een terroristisch misdrijf was hulpkreet
 • Geplaatst op: 29-05-2018 | 12:21
 • Een 39-jarige man uit Venlo is door de rechtbank veroordeeld voor een bedreiging met een terroristisch misdrijf. Op 25 mei 2017 belde de verdachte de 112-meldkamer met de mededeling dat hij namens IS sprak, een bomgordel droeg en zichzelf wilde opblazen. Persoonlijkheidsstoornis en hulpkreetAchteraf is gebleken dat deze bedreiging in werkelijkheid een schreeuw om hulp was van de verdachte. Uit onderzoek is gebleken dat bij de verdachte sprake was van een autismespectrumstoornis die van invloed was op zijn gedrag. Daarnaast waren er  oplopende spanningen op allerlei vlakken, zoals een verbouwing, financiële onduidelijkheid en relatiestress. Daardoor ontstond onder invloed van zijn stoornis een overbelasting en zag verdachte geen andere uitweg dan de politie te bellen en te dreigen met een aanslag. Voorwaardelijke gevangenisstraf en voorwaardenDe rechtbank heeft mede in verband met de persoonlijkheid van de verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. De rechtbank is ...
 • Twee veroordelingen en een vrijspraak voor brandstichting recreatiewoningen Ohé en Laak
 • Geplaatst op: 29-05-2018 | 12:28
 • De rechtbank heeft vandaag 2 verdachten veroordeeld wegens brandstichting in drijvende recreatiewoningen in Ohé en Laak op 10 december 2014. Een derde verdachte (59 jaar) is vrijgesproken. Aan de beide mannen van 36 en 51 jaar oud is een gevangenisstraf van 3 jaar opgelegd. De brand in de drijvende woningen in Ohé en Laak staat bekend als één van de vier ‘nautische branden’ die eind 2014, begin 2015 plaatsvonden in Roermond en omgeving. Naast de brand in Ohé en Laak ging het om 2 loodsen met motorboten in Roermond (16 december 2014), een boot in Herten (6 december 2014) en een brand in de haven van Wessem (15 januari 2015). De zaak waarin de rechtbank vandaag uitspraak heeft gedaan, gaat alleen over de brandstichting in Ohé en Laak. VrijspraakDe rechtbank ziet geen bewijs voor betrokkenheid van de 59-jarige verdachte – die mede-eigenaar is van ...
 • Rechtbank oordeelt dat de tijd rijp is voor erkenning van een derde gender
 • Geplaatst op: 28-05-2018 | 11:10
 • De meervoudige kamer van team Familie- en Jeugdrecht van de rechtbank Limburg heeft het verzoek van de officier van justitie toegewezen om in de geboorteakte van belanghebbende de vermelding van het geslacht ‘vrouwelijk’ te verbeteren in ‘geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’. AanleidingBelanghebbende is in 1961 geboren. Bij de geboorte kon het geslacht van belanghebbende niet worden vastgesteld. De ouders hebben toen in de geboorteakte laten opnemen dat het kind van het mannelijk geslacht was, “omdat dat gemakkelijker was voor het kind”.  Belanghebbende kwam er in de pubertijd achter dat zij zich geen man voelde. Zij heeft medische behandelingen ondergaan om vrouw te worden. In 2001 heeft zij na een geslaagd beroep op artikel 1 : 28 BW het geslacht laten wijzigen in ‘vrouwelijk’. Uiteindelijk bleek ook dit geslacht niet te passen omdat belanghebbende zichzelf als genderneutraal beleeft. Zij wenst dat erkend wordt dat er een ‘derde gender’ is, namelijk ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtbank Limburg