Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtbank Limburg

 • Celstraf voor onttrekken aan het gezag van baby en mishandeling van de moeder en haar zus
 • Geplaatst op: 20-06-2017 | 12:19
 • Rechtbank Limburg heeft vandaag 2 vrouwen en 2 mannen tot celstraffen veroordeeld voor het met geweld onttrekken van een 6 maanden oude baby aan het gezag van zijn moeder. Dit gebeurde op 9 oktober 2016 in Heerlen.Wat is er gebeurd? De verdachten zijn de woning van de moeder binnengedrongen en hebben haar mishandeld met een honkbalknuppel, waarna zij er met het kind vandoor zijn gegaan. Haar zus werd ook geslagen. Daarnaast werden er vernielingen aangericht. Een van de mannen was de vader van het kind. Geen poging doodslagDe rechtbank spreekt de verdachten vrij van de poging tot doodslag op de moeder van de baby. Bewijsbaar is alleen dat zij één keer op haar hoofd is geslagen met de honkbalknuppel. Hoe hard dat is gebeurd, heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen. Er is daarom alleen sprake van een poging tot zware mishandeling. De tweede man wordt vrijgesproken van geweldshandelingen.Vrijheidsstraffen ...
 • AWACS-problematiek opnieuw voor de rechter
 • Geplaatst op: 13-06-2017 | 14:32
 • Donderdag 15 juni 2017 behandelt de bestuursrechter van de rechtbank Limburg 2 zaken over de AWACS-problematiek. De rechtbank moet beoordelen of 2 beslissingen over geluidoverlast en schadevergoeding konden worden genomen. Waar gaan deze zaken over? De eerste zaak gaat over een verzoek uit 2012 van de Vereniging Stop Awacs Overlast. In dat verzoek heeft de vereniging de minister van Defensie verzocht maatregelen te nemen die leiden tot beëindiging van de geluidsoverlast van AWACS-vliegtuigen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat de minister een nieuwe beslissing hierover moest nemen. Die nieuwe beslissing, waarin de minister het bezwaarschrift van de Vereniging opnieuw ongegrond heeft verklaard, moet de rechtbank nu beoordelen.De tweede zaak gaat over een verzoek uit 2013 van ongeveer 180 bewoners uit oostelijk Zuid-Limburg. In dat verzoek hebben zij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verzocht om toekenning van een schadevergoeding voor de immateriële schade als gevolge van ...
 • Voorlopig geen openbaarmaking concessieovereenkomst MAA
 • Geplaatst op: 09-06-2017 | 12:53
 • De provincie Limburg hoeft de concessieovereenkomst over Maastricht Achen Airport (MAA) voorlopig niet openbaar te maken, zo oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg deze week. Waar ging de zaak over?Enkele belangengroepen (samen onder de naam “Alliantie Tegen Uitbreiding MAA”) deden bij de provincie Limburg een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om inzage te krijgen in de concessieovereenkomst voor MAA.Twee omwonenden deden een soortgelijk verzoek bij de staassecretaris van Infrastructuur en Milieu. Inzage was nodig, zo stelden zij, om hun bezwaren tegen het ontwerp Luchthavenbesluit Maastricht goed te kunnen onderbouwen. De provincie weigerde de openbaarmaking. De Alliantie vroeg vervolgens een voorlopige voorziening aan de rechter. Naast openbaarmaking van de concessieovereenkomst verzochten de omwonenden en de Alliantie de rechter om een verbod op het gebruik van de verlengde startbaan van de luchthaven. De beslissing van de voorzieningenrechterHet verzoek om het gebruik van de verlengde startbaan van de ...
 • Expositie Jeroen Quirijns
 • Geplaatst op: 06-06-2017 | 06:58
 • Tot en met 21 juli 2017 exposeert Jeroen Quirijns in de hal van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. De expositie is op werkdagen vrij toegankelijk van 8.30 tot 17.00 uur Jeroen QuirijnsDe tentoongestelde schilderijen gaan over onderwerpen die ons in het dagelijks leven passeren. Tegenwoordig al te vaak via de media, want de wereld is aanzienlijk kleiner geworden sinds de komst van internet. Items die, als we er op inzoomen, tot de verbeelding spreken, die we toelaten of ondergaan maar soms gewoon accepteren vanuit onwetendheid of desinteresse. Antwoorden geeft hij niet, maar stof tot nadenken of dialoog. Om nieuw werk te maken, laat hij zich graag inspireren door Havel, Kafka, Ad Verbruggen, Joris Luyendijk, Sartre, Tiepolo om er zo maar een paar te noemen.Zie ook: www.jeroenquirijns.com ...
 • Celstraf voor mishandeling kind
 • Geplaatst op: 02-06-2017 | 12:27
 • De rechtbank heeft vandaag een 25-jarige vrouw uit Susteren veroordeeld tot een gevangenisstraf. De rechtbank acht mishandeling van haar zoontje en poging tot moord op haar dochtertje bewezen. MishandelingDe rechtbank is van oordeel dat de vrouw schuldig is aan de mishandeling van haar zoontje. De vrouw heeft medicatie in de woning laten rondslingeren die vervolgens door het zoontje is ingenomen. De vrouw krijgt hiervoor een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Bijzonder is dat zij een proeftijd van tien jaar krijgt. De rechtbank vindt deze lange proeftijd van belang als ‘stok achter de deur’ zodat voor een langere tijd controle kan worden gehouden op de verdachte. Poging tot moordDe rechtbank is van oordeel dat de vrouw ook schuldig is aan een poging tot moord op haar dochtertje. Er is voldoende bewijs dat ze geprobeerd heeft haar dochtertje door wurging om het leven te brengen. Voor dit feit vindt ...
 • Telefoonstoring rechtbank Limburg
 • Geplaatst op: 21-06-2017 | 12:49
 • Noodnummers in gebruikRechtbank Limburg is vanwege een technische storing op dit moment niet bereikbaar via het algemene telefoonnummer. Voor spoedzaken kunt u het gewenste team bereiken via de volgende noodnummers:Kabinet RC  0655481851Strafrecht   0655481864Insolventies  0655481862Toezicht        0655244550Toezicht        0629179691Bewind          0655244571Bestuursrecht   0629494963Familie / Jeugd Maastricht 0629389193Familie / Jeugd Roermond 0655244640Handel / Kanton Maastricht 0629490479Handel / Kanton Maastricht 0629503220Kanton Roermond   0629159609 ...
 • Celstraf voor poging tot brandstichting in het AZC in Heerlen
 • Geplaatst op: 09-05-2017 | 12:30
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag een 33-jarige Irakees veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, voor een poging tot brandstichting in het AZC waar hij verbleef en het steken van een medebewoner op 2 november 2016.Poging brandstichtingDe verdachte heeft een gasslang in de keuken van zijn unit van het AZC kapot gesneden en het uitstromende gas aangestoken en probeerde vervolgens de keuken in brand te steken, omdat hij een einde aan zijn leven wilde maken nadat zijn asielaanvraag was afgewezen. Ook heeft de verdachte een medebewoner gestoken toen die de gaskraan dichtdraaide en het vuur bluste. Dat levert een poging tot zware mishandeling op.VrijsprakenDe officier van justitie gaat uit van een voltooide brandstichting, maar de rechtbank vindt het enkele aansteken van het uitstromende gas geen voltooid delict opleveren. De verdachte wordt verder vrijgesproken van een ander verwijt: het steken met een schaar van een medegedetineerde op ...
 • 4 jaar gevangenisstraf voor ronselen voor IS en deelname aan criminele terroristische organisatie
 • Geplaatst op: 26-04-2017 | 11:46
 • De rechtbank Limburg heeft een 28-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan het werven (ronselen) van 2 asielzoekers voor de gewapende strijd van IS. Daarnaast is bewezen dat de man opruiende video’s en foto’s op zijn telefoon had staan en dat hij deelnam aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk (IS). De duur van de gevangenisstraf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.RonselenDe politie hield de verdachte in april 2016 aan na een melding van het asielzoekerscentrum (AZC) in Echt. Twee in dat AZC verblijvende mannen zouden door verdachte zijn benaderd om deel te nemen aan IS. Hun verklaringen in combinatie met de bestanden op de telefoon van de verdachte, brengen de rechtbank tot het oordeel dat de verdachte de twee heeft willen ronselen voor IS. Ernst van de feitenMet de straf onderstreept de rechtbank de ernst van de ...
 • Veroordelingen voor witwassen en deelname criminele organisatie
 • Geplaatst op: 26-04-2017 | 14:14
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag aan vier Venloose familieleden (een man, zijn partner, hun kleinzoon en hun ex-schoondochter) gevangenisstraffen en taakstraffen opgelegd voor het witwassen van criminele gelden en bij drie van hen ook voor deelname aan een criminele organisatie. (Gewoonte)witwassenIn verschillende strafrechtelijke onderzoeken (overtredingen Opiumwet en witwassen) naar een ander familielid zijn deze vier personen naar voren gekomen. Hun woningen in Venlo zijn tijdens die onderzoeken op 8 mei 2010, 23 mei 2011 en 7 februari 2012 doorzocht. Bij iedere doorzoeking is beslag gelegd op geld en/of op goederen.5,5 miljoen euroBij de doorzoekingen zijn grote contante geldbedragen (in totaal bijna 5,5 miljoen euro) gevonden in verborgen en ongebruikelijke bergplaatsen. De vier hebben geen (geloofwaardige) verklaringen gegeven waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het geld - ondanks het vermoeden van witwassen - toch een legale herkomst kent. Dat betekent volgens de rechtbank dat het niet anders kan zijn dan dat deze geldbedragen ...
 • Gemeente moet vergunningen voor Solar beter onderbouwen
 • Geplaatst op: 21-04-2017 | 12:58
 • De rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak over Solar 2015. Op een aantal belangrijke punten zijn de omwonenden in het gelijk gesteld.Waar gaat de zaak over? In De Weerd in Roermond vindt ieder jaar het Solar-festival plaats. Omwonenden stellen de laatste jaren steeds meer overlast te hebben van het festival. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast. In 2015 maakten de omwonenden bezwaar tegen de vergunningen die voor het festival werden verleend. De bezwaren werden grotendeels ongegrond verklaard. De omwonenden gingen vervolgens in beroep bij de rechtbank. De vraag die de rechtbank moest beantwoorden, was of de gemeente Roermond goed heeft kunnen uitleggen waarom de vergunningen aan Solar konden worden verleend zoals dat is gebeurd. Om daarover een goede beslissing te nemen, heeft de rechtbank zich laten adviseren door een onafhankelijke deskundige op het gebied van geluid. Toelichting van de persrechter
 • Reconstructie in strafzaak schietpartij coffeeshop Heerlen
 • Geplaatst op: 18-04-2017 | 06:59
 • Op 11 november 2015 heeft de rechtbank Limburg een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden voor het plegen van een ramkraak, 4 bedrijfsinbraken, opzet heling van een auto en 4 keer tanken zonder te betalen. Bij de beraadslaging is de rechtbank echter tot het oordeel gekomen dat het onderzoek onvolledig is geweest voor wat de tenlastegelegde feiten betreft die zich op 22 augustus 2013 in Heerlen hebben voorgedaan. De rechtbank heeft het onderzoek daarom heropend en bepaald dat een reconstructie moet plaatsvinden. Deze vindt plaats op donderdag 20 april 2017 vanaf 15.00 uur. Wat is er op 22 augustus 2013 in Heerlen gebeurd? Volgens de officier van justitie heeft de verdachte zich die dag willen onttrekken aan een aanhouding. Daarbij zou hij met zijn auto op verschillende agenten zijn ingereden en twee auto’s hebben vernield, aldus de officier van justitie. Verdachte zelf heeft tijdens de inhoudelijke behandeling ...
 • Vestiging van Decathlon op het Outdoor Center in Roermond kan doorgaan
 • Geplaatst op: 14-04-2017 | 13:07
 • Rechtbank Limburg heeft uitspraak gedaan in de zaak over de vestiging van de sport- en rijwielwinkel Decathlon op het Outdoor Center in Roermond. Het college van de gemeente Roermond had hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Een omgevingsvergunning was nodig, omdat een Decathlon op die plek in strijd is met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan staat namelijk alleen kampeerwinkels in het gebouw toe. Een aantal concurrerende (sport- en rijwiel)winkels heeft beroep ingesteld. Zij vrezen onaanvaardbare leegstand in Roermond en omgeving. Zij vroegen de rechtbank daarom het besluit van het college te vernietigen. Oordeel rechtbankDe vestiging van Decathlon is onderbouwd met een rapport. In dat rapport is onderzoek gedaan naar de gevolgen van de vestiging van de Decathlon op de leegstand in de omgeving. In dat rapport wordt geconcludeerd dat ondernemers in de sport- en rijwielbranche met een omzetdaling worden geconfronteerd, maar dat geen sprake zal zijn van een onaanvaardbare toename van de leegstand. ...
 • Celstraffen voor de uitbuiting van Hongaarse prostituees
 • Geplaatst op: 13-04-2017 | 13:15
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag vijf veroordelingen uitgesproken wegens de uitbuiting van Hongaarse prostituees in Nederland (mensenhandel). Een zesde verdachte is vrijgesproken. AlgemeenIn het procesdossier wordt het beeld geschetst van een duistere wereld, waarin Hongaarse vrouwen naar Nederland worden gebracht om hier in de prostitutie te worden uitgebuit door een netwerk van in Nederland verblijvende Hongaren. De feiten zouden gepleegd zijn in de periode 2010 – 2013. Het procesdossier is omvangrijk en bevat een grote hoeveelheid getuigenverklaringen. Deze getuigenverklaringen zijn echter vaak wisselend of ‘van horen zeggen’. Daarnaast bevat het procesdossier relatief weinig objectief steunbewijs. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de verweten strafbare feiten niet kan worden bewezen. Een gedeelte van de strafbare feiten acht de rechtbank echter wel wettig en overtuigend bewezen. Vijf verdachten zijn daarvoor veroordeeld. Bij de straftoemeting heeft de rechtbank strafkorting gegeven vanwege de zeer lange duur van de strafzaak. Uitbuiting door ...
 • Raadkamer gevangenhouding meerderjarige verdachten - locatie Maastricht
 • Geplaatst op: 11-04-2017 | 06:56
 • Vrijdag 28 april en vrijdag 26 mei 2017 zijn blokdagen voor de rechtbank en dan is de rechtbank gesloten. De raadkamer gevangenhouding die doorgaans op vrijdag in Maastricht plaatsvindt, wordt daarom verplaatst naar de woensdag voorafgaand aan deze blokdagen.De termijnen voor het aanleveren van nieuwe vorderingen, verzoekschriften en/of bezwaarschriften ten behoeve van de raadkamer gevangenhouding worden in verband met de vrije dagen als volgt gewijzigd: Raadkamer 26 april 2017Voor de raadkamer gevangenhouding van woensdag 26 april 2017 is de deadline voor het indienen van vorderingen / bezwaarschriften / verzoekschriften vastgesteld op maandag 24 april 2017 tot 12.00 uur. Aanvullende processen-verbaal kunnen tot uiterlijk dinsdag 25 april 2017 10.00 uur worden aangeleverd. Raadkamer 24 mei 2017Voor de raadkamer gevangenhouding van woensdag 24 mei 2017 is de deadline voor het indienen van vorderingen / bezwaarschriften / verzoekschriften vastgesteld op maandag 22 mei 2017 tot 12.00 uur. Aanvullende processen-verbaal kunnen tot uiterlijk dinsdag ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtbank Limburg