Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Hoge Raad der Nederlanden

 • Geen doorbetaling loon na ontslag op staande voet
 • Geplaatst op: 13-07-2018 | 08:20
 • In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.Een boekdrukkerij had een medewerker op staande voet ontslagen wegens diefstal van boeken. Die medewerker spande een procedure aan. De kantonrechter vernietigde het ontslag. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden echter dat de medewerker terecht op staande voet was ontslagen. Volgens de in juli 2015 ingevoerde nieuwe arbeidswetgeving moet het gerechtshof dan bepalen wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, en mag dat einde niet vóór de datum van zijn uitspraak zijn gelegen. Het hof bepaalde daarom dat de arbeidsovereenkomst eindigde op de dag na zijn uitspraak. Omdat de arbeidsovereenkomst na het ontslag op staande voet is blijven bestaan, is de werknemer in beginsel recht blijven houden ...
 • Veroordeling voor onder meer (poging) oplichting door verzwijgen overlijden moeder blijft in stand
 • Geplaatst op: 03-07-2018 | 10:41
 • De veroordeling van een vrouw uit Rijnsaterwoude wegens onder meer (poging) oplichting van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een pensioenfonds door het verzwijgen van het overlijden van haar moeder, blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.Het gerechtshof in Den Haag stelde als feiten vast dat de vrouw het lichaam van haar moeder direct na haar overlijden met de auto vanuit Rijnsaterwoude naar Tsjechië heeft vervoerd en daar in een bos heeft begraven. Zij deed dit zodat de AOW-uitkering en de pensioenuitkering van haar moeder doorbetaald zouden worden. Het gerechtshof veroordeelde haar tot een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf voor het wegmaken van het lichaam, oplichting en het stelen en het helen van kentekenplaten. De vrouw stelde beroep in cassatie in.In cassatie wordt geklaagd over het bewijs van de oplichtingsfeiten. De Hoge Raad oordeelt dat uit de door het hof vastgestelde omstandigheden naar voren komt dat de verdachte door meer dan ...
 • Conclusie AG: veroordeling Guus K. in stand laten
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:54
 • De veroordeling van de Nederlandse zakenman Guus K. wegens medeplichtigheid aan het medeplegen van oorlogsmisdrijven en wegens het medeplegen van overtredingen van VN-embargo’s in Liberia tussen 1999 en 2003 dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Hofstee de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch vond eerder bewezen dat de verdachte tijdens de tweede Liberiaanse burgeroorlog opzettelijk behulpzaam is geweest bij het plegen van oorlogsmisdrijven door soldaten van het regeringsleger van Charles Taylor. Daartoe zou de verdachte onder meer een aan zijn houtkapbedrijven toebehorend schip hebben gebruikt voor de invoer van wapens en munitie en werknemers van deze bedrijven ter beschikking hebben gesteld voor de gewapende strijd. Met deze handelwijze zou de verdachte ook voor deze periode door Verenigde Naties uitgevaardigde embargo’s hebben overtreden. De rechtbank te ‘s-Gravenhage veroordeelde de verdachte in 2006 tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens het medeplegen van opzettelijke overtredingen van de ...
 • AG advises to uphold conviction Guus K.
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:40
 • Dutch businessman Guus K.’s conviction of being an accessory to war crimes and participation in violation of UN embargoes imposed on Liberia between 1999 and 2003 should be upheld, Advocate General Hofstee advised the Supreme Court in his opinion rendered today.The Court of Appeal of Den Bosch previously found the accused guilty of intentionally aiding soldiers of Charles Taylor’s government army in committing war crimes during the Second Liberian Civil War. Guus K., among other things, allegedly used a vessel belonging to one of his logging companies to import shipments of weapons and ammunition, and supplied employees of these companies for the armed conflict in Liberia. These actions also constituted a violation of the embargoes imposed by the United Nations during the period concerned. In 2006 the District Court of The Hague sentenced the accused to a prison term of eight years for being an accomplice to intentional violations of ...
 • Veroordeling stiefmoeder wegens poging doodslag stiefdochter Roelofarendsveen blijft in stand
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:41
 • De veroordeling van een stiefmoeder wegens poging tot doodslag op haar destijds twaalfjarige dochter in februari 2015 in Roelofarendsveen blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. Het meisje werd op 15 februari 2015 door haar stiefmoeder naar bed gestuurd in een veel te koude, onverwarmde ruimte. Het meisje had daarbij geen beddengoed tot haar beschikking. Dit terwijl zij al ruim een week in zeer slechte fysieke conditie verkeerde. De volgende ochtend werd het meisje vrijwel levenloos en ernstig onderkoeld aangetroffen door haar stiefmoeder. Zij schakelde pas enige tijd later medische hulp in. Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht en herstelde nadat zij een aantal dagen kunstmatig in coma was gehouden.Het gerechtshof Den Haag veroordeelde de stiefmoeder tot 4,5 jaar cel wegens poging doodslag en mishandeling. De verdachte stelde beroep in cassatie in.De advocaat-generaal adviseerde in zijn conclusie dat de door de verdachte ...
 • Conclusies AG: veroordelingen wegens (zware) mishandeling door sliding tackle in het amateurvoetbal in stand laten
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:43
 • De veroordeling van twee mannen voor respectievelijk mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg en zware mishandeling wegens het maken van een sliding tackle tijdens twee verschillende amateurvoetbalwedstrijden kunnen in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Vegter de Hoge Raad in twee conclusies die vandaag zijn gepubliceerd.Sliding tackle tijdens wedstrijd in Schoonhoven op 30 november 2014Op 30 november 2014 vond in Schoonhoven een amateurvoetbalwedstrijd plaats tussen VV Schoonhoven en De Zwervers CCV. Tijdens deze wedstrijd maakte een speler van De Zwervers CCV een sliding op een van zijn tegenspelers. Deze tegenspeler liep hierdoor een dubbele beenbreuk en een scheurtje in zijn enkel op. De speler van De Zwervers kreeg in de tuchtrechtelijke procedure van de KNVB een schorsing van vier maanden opgelegd wegens ernstig gemeen spel. Ook werd hij strafrechtelijk vervolgd. Het gerechtshof Den Haag veroordeelde hem in hoger beroep tot een taakstraf van 100 uur voor mishandeling met zwaar lichamelijk ...
 • Veroordeling Bredase rapper blijft in stand
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:49
 • De veroordeling van een rapper uit Breda wegens beledigende teksten over homoseksuelen en joden in een rap blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. Via YouTube was vanaf 28 april 2014 een rap met bijbehorende videoclip te zien en te beluisteren. Het betrof een rap geschreven door de verdachte. In de rap was onder meer te horen “flikkers geef ik geen hand” en “ik haat die fucking joden nog veel meer dan nazi's”. Deze uitlatingen hebben geleid tot verschillende aangiften wegens belediging en discriminatie.De rechtbank sprak de verdachte vrij. De rechtbank oordeelde dat de rapper in zijn muziekvideo uitlatingen deed die vallen binnen de artistieke expressie en daarom worden beschermd door het recht van de vrijheid van meningsuiting. Het OM was het hiermee niet eens en stelde hoger beroep in. In hoger beroep volgde wel een veroordeling wegens opzettelijke groepsbelediging in het openbaar ...
 • Conclusie AG: veroordelingen voor onder meer gewelddadige overvallen in Rijswijk en Rotterdam in stand laten
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:54
 • De veroordeling van een man tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en tien maanden wegens onder meer twee gewelddadige overvallen in Rijswijk en Rotterdam in 2012 kan in stand blijven. Dat adviseert plaatsvervangend advocaat-generaal Paridaens de Hoge Raad in haar conclusie die vandaag is gepubliceerd.Het gerechtshof in Den Haag achtte bewezen dat de verdachte onder meer betrokken was bij de twee gewelddadige overvallen in Rijswijk en Rotterdam in 2012. Bij de woningoverval in Rijswijk op 22 maart 2012 werden de bewoners door twee gemaskerde mannen met geweld vastgebonden. Er werd onder dreiging van een vuurwapen een grote som geld en een groot aantal waardevolle horloges buitgemaakt. Bij de woningoverval in Rotterdam op 16 november van datzelfde jaar werd een Rotterdams gezin met kleine kinderen in hun woning vastgebonden. De overvallers scheidden de ouders en de jonge kinderen van elkaar en sloten ze urenlang in verschillende kamers op. Het Hof sprak ...
 • Vordering AG cassatie in het belang der wet: billijkheid is maatstaf voor schadevergoeding na onterecht voorarrest
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:48
 • De maatstaf voor schadevergoeding na ten onrechte ondergane voorlopige hechtenis is de billijkheid zoals bedoeld in de wet. De in landelijk verband gemaakte afspraken tussen rechters over de berekening zijn van betekenis voor de uitleg van het begrip billijkheid. Van een billijke schadevergoeding is geen sprake als een gerechtshof de landelijke afspraken zonder toelichting structureel negeert. Dat schrijft advocaat-generaal Vegter vandaag in een vordering in een cassatie in het belang der wet. Aanleiding voor de vordering zijn de bestaande verschillen in de rechtspraak van de gerechtshoven bij de berekening van het aantal dagen voorarrest dat in aanmerking komt bij de bepaling van de schadevergoeding.Gewezen verdachten in strafzaken kunnen in aanmerking komen voor schadevergoeding als ze ten onrechte hebben vastgezeten. In de wet is bepaald dat toekenning van schadevergoeding plaatsheeft als daartoe gronden van billijkheid aanwezig zijn. Voor de berekening van die schadevergoeding zijn in landelijk verband afspraken tussen de rechters ...
 • Conclusie AG: veroordelingen wegens verstoren gemeenteraadsvergadering Zeist in stand laten
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:53
 • De veroordelingen van twee mannen en twee vrouwen wegens het verstoren van een gemeenteraadsvergadering in Zeist in 2015 kunnen in stand blijven. Dat adviseert plaatsvervangend advocaat-generaal Paridaens de Hoge Raad in haar conclusies die vandaag zijn gepubliceerd. Op 6 oktober 2015 organiseerde de Anarchistische Anti-deportatiegroep Utrecht (AAGU) in de avond  een (toegestane) lawaaidemonstratie voor het gemeentehuis te Zeist. Deze demonstratie was gericht tegen het onderbrengen van uitgeprocedeerde asielzoekers op het terrein van detentiecentrum Zeist te Soesterberg (Kamp Zeist). Op een later moment diezelfde avond stond op de raadsvergadering de bespreking gepland van dit onderbrengen van uitgeprocedeerde asielzoekers op het terrein van het detentiecentrum Zeist. Een tiental personen, waaronder de vier verdachten, betrad het gemeentehuis om daar de (openbare) vergadering op de publieke tribune bij te wonen. Tijdens de vergadering riepen de vier harde leuzen en hielden zij een spandoek vast met daarop ‘Sloop Kamp Zeist’. Door hun handelen kon (onder ...
 • Beoordeling of regeling een Regeling voor vervroegde uittreding is moet objectief plaatsvinden
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 07:12
 • Bij de beoordeling of een (vertrek)regeling een Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) vormt, is bepalend of de uitkeringen en verstrekkingen zijn bedoeld ter overbrugging van het inkomen van de (gewezen) werknemer tot de pensioendatum. Bij die beoordeling gaat het om de objectieve voorwaarden en kenmerken van de regeling. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. In de Wet op de loonbelasting kunnen uitkeringen als gevolg van een zogenoemde regeling voor vervroegde uittreding bij de werkgever worden belast tegen 52%. Daarnaast wordt bij de  werknemer over de uitkeringen geheven. Op die manier wil de overheid een einde maken aan  regelingen die het mogelijk maken te stoppen met werken vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (RVU).De belanghebbende is een bedrijf dat in verband met reorganisatie een sociaal plan was overeengekomen met de vakbonden. Dit plan bevatte ook een vertrekregeling voor boventallige werknemers. De werknemers ...
 • Liggelden jachthaven belast tegen het algemene btw-tarief
 • Geplaatst op: 15-06-2018 | 08:23
 • Op vergoedingen voor ligplaatsen voor zeilboten en snelle motorboten in een jachthaven is het algemene btw-tarief van 21 procent van toepassing. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.De zaak gaat over een watersportvereniging die een jachthaven exploiteert. De vereniging is van mening dat op liggelden voor zeilboten en snelle motorboten het verlaagde btw-tarief van 6 procent van toepassing is omdat het ter beschikking stellen van een dergelijke ligplaats moet worden aangemerkt als ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’. De Hoge Raad oordeelt dat ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ ziet op dienstverlening die bestemd en nodig is voor daadwerkelijke sportbeoefening. Daaronder valt niet het gebruik van accommodaties voor het passieve verblijf van bepaalde attributen waarmee een sport wordt bedreven, zoals stalling, berg-, rust-, lig- of opslagplaatsen. Ligplaatsen voor zeilboten en snelle motorboten zijn niet bestemd voor sportbeoefening. De vereniging biedt de gebruikers van de ligplaatsen nog aanvullend enkele andere voorzieningen. ...
 • Beslissing AG: geen nader onderzoek met het oog op herziening in zaak levenslang veroordeelde
 • Geplaatst op: 12-06-2018 | 08:59
 • Er komt geen nader onderzoek met het oog op herziening in de zaak tegen de tot levenslang veroordeelde Louis H. Dat heeft advocaat-generaal Harteveld vandaag beslist. De beslissing van de advocaat-generaal volgt op een advies van de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS). Deze adviescommissie adviseert over de wenselijkheid en de inhoud van nader onderzoek. Ook de ACAS ziet geen gronden voor nader onderzoek.Louis H. werd op 21 november 2006 onherroepelijk veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens de moord op twee kinderen, negen en zes jaar oud, van een vriendin van hem. De kinderen en hun moeder werden op 5 maart 1984 in hun Amsterdamse woning levenloos aangetroffen. H. werd niet veroordeeld voor de moord op de vrouw; de ook tenlastegelegde doodslag was verjaard. In december 2012 diende de raadsman namens de veroordeelde een herzieningsverzoek in. De Hoge Raad wees dit herzieningsverzoek in februari 2014 af omdat, kort gezegd, geen sprake was van ...
 • Vrijspraak Zoetermeerse vrouw van werven voor de gewapende strijd blijft in stand
 • Geplaatst op: 12-06-2018 | 10:48
 • De vrijspraak van een inmiddels 24-jarige vrouw uit Zoetermeer van het werven voor de gewapende strijd in Syrië blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgde haar voor het werven van een aantal mensen, onder wie haar man en een ex-man, voor de gewapende strijd en voor het verspreiden van opruiende bestanden. De rechtbank sprak van beide feiten vrij. In hoger beroep werd ze veroordeeld voor de opruiing maar wederom vrijgesproken van het werven voor de gewapende strijd. Het gerechtshof oordeelde dat van werven voor de gewapende strijd sprake kan zijn wanneer dat werven betrekking heeft op de eigenlijke gevechtshandelingen, het verlenen van concrete hand- en spandiensten, zoals het fouilleren van personen, het controleren van voertuigen en het verlenen van hulp bij het plegen van een aanslag. Echter het enkel moreel, ideologisch of financieel (onder)steunen van de strijd of strijders, het trouwen met ...
 • Veroordeling schietende politieman Rotterdam blijft in stand
 • Geplaatst op: 12-06-2018 | 10:41
 • De veroordeling van een Rotterdamse politieman tot een gevangenisstraf van een maand en 240 uur taakstraf wegens poging tot doodslag, blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.De verdachte maakte in de uitoefening van zijn functie als politieagent gebruik van zijn dienstwapen. Tijdens een alcoholcontrole in Rotterdam op 24 augustus 2012 die hij samen met een collega uitvoerde, schoot de verdachte tot driemaal toe op de bestuurder van een personenauto. De bestuurder was even daarvoor aangehouden op verdenking van rijden onder invloed, maar hij probeerde weg te rijden. Door het schieten werd de bestuurder geraakt in het bovenlichaam en liep een dwarslaesie op.De verdachte stelde na de veroordeling door het hof beroep in cassatie in. In cassatie wordt geklaagd dat het hof is afgeweken van de door de verdediging van verdachte op de zitting naar voren gebrachte standpunten over de betrouwbaarheid van verklaringen van een getuige en over het ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Hoge Raad der Nederlanden