Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Hoge Raad der Nederlanden

 • Prejudiciële vragen over pensioen- en lijfrenteaanspraken in verdragssituaties beantwoord
 • Geplaatst op: 14-07-2017 | 08:13
 • Nederland kan lijfrentepremies die zijn betaald voor 1 januari 2001 of na 15 juli 2009 en van het inkomen zijn afgetrokken bij emigratie naar Frankrijk belasten. Dat is niet in strijd met het tussen Nederland en Frankrijk geldende belastingverdrag. Hetzelfde geldt voor pensioenpremies voldaan na 15 juli 2009. Dit heeft de Hoge Raad in een prejudiciële beslissing geantwoord op vragen die hem waren voorgelegd door de rechtbank Zeeland-West Brabant.In Nederland kunnen lijfrentepremies worden afgetrokken van het inkomen en kan pensioen belastingvrij worden opgebouwd. Het is de bedoeling dat in de uitkeringsfase alsnog belasting wordt geheven. Als iemand emigreert, wordt de aftrek en de belastingvrije pensioenopbouw teruggedraaid door het heffen van belasting. Omdat die belastingheffing volgens de wet plaatsvindt op het moment direct voorafgaand aan emigratie, kan de belastingplichtige geen beroep doen op een eventueel door Nederland met het emigratieland gesloten belastingverdrag. De belastingheffing bij emigratie kan echter wel in strijd ...
 • Zaak over muziekuitgave-contracten Golden Earring moet over
 • Geplaatst op: 07-07-2017 | 08:11
 • Het hof moet opnieuw beoordelen of de leden van popgroep Golden Earring (Kooymans c.s.) de overeenkomsten kunnen beëindigen die zij gedurende de periode 1971-1991 hebben gesloten met een aantal vennootschappen van Willem van Kooten (Nanada c.s.). Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist.Met deze overeenkomsten hebben Kooymans c.s. een deel van hun auteursrecht, (het ‘uitgaverecht’) op een groot aantal muziekwerken, voor de duur van het auteursrecht op die werken, overgedragen aan Nanada c.s. Deze vennootschappen hebben op grond van de overeenkomsten de verplichting de betrokken werken te promoten en exploiteren. Kooymans c.s. hebben in augustus 2010 aan Nanada c.s. laten weten de overeenkomsten te willen ontbinden, omdat Nanada c.s. naar hun mening onvoldoende aan promotie en exploitatie hebben gedaan. Nanada c.s. hebben die ontbinding niet geaccepteerd en zijn een procedure tegen Kooymans c.s. begonnen. In die procedure hebben Kooymans c.s. de overeenkomsten, voor zover de ontbinding geen stand zou houden, opgezegd. ...
 • Kindgebonden budget vermindert niet behoefte aan partneralimentatie
 • Geplaatst op: 07-07-2017 | 08:16
 • Het kindgebonden budget is bestemd om te worden besteed aan het kind of de kinderen en niet om te voorzien in het levensonderhoud van de verzorgende ouder. Het vermindert dus niet diens behoefte aan partneralimentatie. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist in een prejudiciële procedure (daarin stelt een lagere rechter in een lopende procedure een vraag aan de Hoge Raad). In een eerdere prejudiciële beslissing van 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3011) heeft de Hoge Raad bepaald dat bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking moeten worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Vervolgens is de vraag gerezen of het kindgebonden budget (voor zover daarmee een hoger bedrag is gemoeid dan ...
 • Geen gronden voor herziening in de zaak Baybasin
 • Geplaatst op: 04-07-2017 | 11:35
 • Er zijn geen gronden voor herziening van de veroordeling van de in 2002 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeelde Koerd Hüseyin Baybasin, zo luidt de conclusie van advocaat-generaal D. Aben. Baybasin’s advocaat, A.G. van der Plas, diende in april 2011 bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek in. Die besliste in oktober 2012 dat de advocaat-generaal een onderzoek kon instellen naar de mogelijke gronden voor een herziening van de veroordeling van Baybasin. Dat onderzoek is nu afgerond.Baybasin, die altijd heeft volgehouden onschuldig te zijn, werd onder andere voor medeplegen van moord en meer pogingen tot uitlokking daartoe, gijzeling en drugshandel veroordeeld. Die veroordeling is voor een aanzienlijk deel gebaseerd op telefoongesprekken die door de Nederlandse politie in 1997/1998 zijn getapt. De advocaat stelt zich op het standpunt dat deze tapgesprekken (in Turkije) zijn gemanipuleerd. Die gesprekken zouden in het kader van een onrechtmatige samenwerking tussen de Turkse en de Nederlandse politie in ...
 • Gemeente mag vast bedrag aan leges per bouwkostenklasse heffen
 • Geplaatst op: 30-06-2017 | 08:20
 • Vandaag oordeelde de Hoge Raad dat het heffen door de gemeente Rotterdam van een vast bedrag aan leges per bouwkostenklasse, het zogenoemde zaagtandtarief, is toegestaan. Het Hof had eerder geoordeeld dat sprake was van onredelijke en willekeurige belastingheffing. De advocaat-generaal vond dat ook.In deze zaak had een projectontwikkelaar omgevingsvergunningen aangevraagd voor woningbouwprojecten in Hoek van Holland. De daarvoor door hem te betalen leges waren door de gemeente berekend op basis van een tarieventabel. In die tabel was per tariefklasse, bestaande uit een bepaalde bandbreedte aan bouwkosten, het te betalen bedrag aan leges bepaald. Hoe hoger de tariefklasse, hoe hoger het te betalen bedrag aan leges. In deze uitspraak stelt de Hoge Raad voorop dat het gemeenten binnen de grenzen van de Gemeentewet vrij staat zelf te bepalen waarover en hoeveel belasting zij heffen maar dat dat niet afhankelijk mag zijn van inkomen, winst of vermogen. Daarbij staat het ze vrij ...
 • Klacht deels gegrond: raadsheer had geen opinie moeten geven
 • Geplaatst op: 30-06-2017 | 08:23
 • De Hoge Raad heeft een klacht van de Russische Federatie tegen een raadsheer in buitengewone dienst (i.b.d.) bij de Hoge Raad deels gegrond verklaard. De raadsheer in buitengewone dienst (een raadsheer die na zijn pensionering nog werkzaamheden kan verrichten) had zich vanwege zijn positie als lid van de Hoge Raad moeten onthouden van het geven van een opinie in een Belgische procedure tussen de Russische Federatie en olieconcern Yukos.AchtergrondIn drie arbitrageprocedures is de Russische Federatie in 2014 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Hulley Enterprises Ltd., Veteran Petroleum Ltd. en Yukos Universal Limited van 50 miljard dollar. De Russische Federatie heeft daarop bij de rechtbank Den Haag vorderingen ingesteld tot vernietiging van deze arbitragevonnissen. Bij de rechtbank in Brussel heeft de Russische Federatie gevraagd de uitvoering van de arbitrale vonnissen op te houden in afwachting van de afloop van de procedure bij de rechtbank Den Haag. Yukos heeft ...
 • Dinsdag 4 juli conclusie in herzieningsverzoek Baybasin
 • Geplaatst op: 29-06-2017 | 14:44
 • Op dinsdag 4 juli neemt advocaat-generaal D. Aben een conclusie in het herzieningsverzoek van Hüseyin Baybasin.Baybasin werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf onder andere voor medeplegen van moord en meer pogingen tot uitlokking daartoe, gijzeling en drugshandel. Tegen die veroordeling diende zijn advocaat A.G. van der Plas in april 2011 bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek in. Die besliste in oktober 2012 dat de advocaat-generaal een onderzoek kon instellen naar de mogelijke gronden voor een herziening van de veroordeling van Baybasin. Dat onderzoek is nu afgerond.Het nemen van een conclusie is een administratieve handeling waarbij niet op de inhoud wordt ingegaan. De conclusie wordt dinsdag 4 juli om 12.45 uur gepubliceerd op de site van Hoge Raad met een nieuwsbericht. ...
 • Veroordelingen voor openlijk telen van wiet blijven in stand
 • Geplaatst op: 13-06-2017 | 11:08
 • De veroordelingen van een man en een vrouw voor het openlijk telen van hennep in Bierum voor de productie van wiet blijven in stand. De verdachten kregen 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar.De man en de vrouw teelden openlijk hennepplanten. Ze leverden vervolgens wietproducten van naar eigen zeggen hoge kwaliteit aan twee gedoogde coffeeshops. Ze probeerden dit zo goed mogelijk te doen: ze gebruikten geen bestrijdingsmiddelen, ze betaalden voor de stroom die ze gebruikten bij de productie en ze droegen belasting af over hun inkomsten.Volgens de advocaat van de verdachten is het hypocriet dat de overheid de verkoop van wiet door coffeeshops gedoogt maar de teelt daarvan verbiedt. Dat zorgt ervoor dat coffeeshops voor hun handelswaar afhankelijk zijn van criminele kwekers die slechte kwaliteit leveren. Omdat ook de samenleving dit als hypocriet ervaart, zouden de verdachten niet gestraft moeten worden.Het hof is het daar niet mee ...
 • Veroordeling Vidgen in stand, iets lagere straf
 • Geplaatst op: 29-06-2017 | 12:06
 • De Hoge Raad laat de veroordeling  in de zaak Vidgen voor de geplande smokkel van 104 kilo xtc naar Australië in stand. Wel verlaagt de Hoge Raad de opgelegde gevangenisstraf vanwege het lange verloop van de zaak.De zaak Vidgen is een bekende strafzaak geworden doordat de Britse verdachte na zijn in Nederland definitief geworden veroordeling een klacht indiende bij  het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Bij het EHRM klaagde hij er over dat zijn advocaat een getuige niet had kunnen ondervragen. Deze getuige had het doorslaggevende bewijs geleverd voor zijn veroordeling. Hij beriep zich terecht op zijn verschoningsrecht en legde geen verklaring af. Het EHRM gaf de verdachte gelijk. Het oordeelde dat het ondervragingsrecht en daarmee het recht op een eerlijk proces was geschonden. Het herzieningsverzoek dat hier op volgde, werd door de Hoge Raad toegewezen. Het hof dat de zaak opnieuw behandelde, hoorde de getuige ...
 • Conclusie AG: onvoldoende overtuigend bewijs tegen Zes van Breda
 • Geplaatst op: 27-06-2017 | 08:06
 • In de strafzaak tegen de Zes van Breda zijn volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad Harteveld de al eerder ontstane twijfels aan de juistheid van hun veroordeling nog steeds niet weggenomen. Het zestal, drie mannen en drie vrouwen, was veroordeeld wegens de moord in 1993 op een Chinese restauranthoudster in Breda. De Hoge Raad wees een verzoek tot herziening van die veroordeling in 2012 toe, waarna het hof Den Haag in 2015 de zaak opnieuw heeft behandeld maar de veroordeling in stand liet. Tegen die veroordeling is bij de Hoge Raad cassatieberoep ingesteld dat volgens de AG Harteveld slaagt. Het bewijs in deze zaken berust nog steeds op de verklaringen van de drie vrouwelijke verdachten, die  later zijn ingetrokken. Ondersteunend bewijs ontbreekt terwijl er juist wel aanwijzingen zijn dat hun verklaringen niet kunnen kloppen. Met name zijn er de verklaringen van twee getuigen die de nacht van de moord ...
 • 'Dramatische doorlooptijden in verzetprocedure tegen OM-strafbeschikking'
 • Geplaatst op: 29-05-2017 | 12:20
 • De doorlooptijden van zaken bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie waarin verzet is ingesteld tegen een OM-strafbeschikking zijn ‘ronduit dramatisch’. In meer dan 75 procent van de zaken wordt de redelijke termijn van 2 jaar overschreden. Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Beproefd verzet’ van de procureur-generaal bij de Hoge Raad over de afhandeling van verzet tegen een OM-strafbeschikking. Door de lange doorlooptijden worden veel zaken geseponeerd. Ook legt de rechter lagere straffen op omdat zaken zo lang lopen.‘Beproefd Verzet’ is een van de twee onderzoeken naar het functioneren van het Openbaar Ministerie die de procureur-generaal vandaag heeft aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie.Een OM-strafbeschikking is een door het Openbaar Ministerie opgelegde straf voor een strafbaar feit waaraan geen rechter te pas is gekomen. Als een verdachte zich hiertegen verzet, wordt de zaak alsnog aan de rechter voorgelegd of de strafbeschikking wordt naar aanleiding van het verzet ingetrokken of ...
 • Prejudiciële vraag over toepassing algemene heffingskorting
 • Geplaatst op: 12-05-2017 | 08:12
 • Aan degene die slechts een gedeelte van een jaar premie heeft betaald voor de volksverzekeringen, wordt ook alleen over dit deel van het jaar het premiedeel van de algemene heffingskorting toegekend. De Hoge Raad vraagt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie of deze regeling in strijd is met het Europese recht.In deze zaak heeft een Poolse vrouw in 2013 gedurende zes maanden in Nederland gewerkt. In deze periode is zij in Nederland verplicht verzekerd en premieplichtig geweest voor de volksverzekeringen. Nadat zij haar werkzaamheden in Nederland had beëindigd, is zij teruggekeerd naar Polen en was zij niet langer premieplichtig. De belastinginspecteur heeft het premiedeel van de algemene heffingskorting tijdsevenredig verminderd naar verhouding tot de tijd waarin de vrouw in 2013 premieplichtig is geweest.In cassatie heeft de vrouw aangevoerd dat de Nederlandse regeling in strijd is met het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Zij stelt ...
 • Tax planning structuur met winstvennootschappen mag niet
 • Geplaatst op: 21-04-2017 | 08:07
 • Het belastingvoordeel dat een bankconcern wilde creëren door middel van een tax planning structuur met zogenoemde winstvennootschappen kan niet door de beugel. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Het bankconcern kocht de aandelen in vennootschappen die kort daarvoor hun onderneming hadden verkocht en daardoor grote boekwinsten hadden behaald. Vervolgens namen deze vennootschappen binnen het bankconcern grote leningen op. Door de aftrekbare rentelast die daardoor ontstond zou de heffing van vennootschapsbelasting over de ‘gekochte’ boekwinsten worden tenietgedaan. Het belastingvoordeel werd tussen het bankconcern en de verkopers van de aandelen in de winstvennootschappen verdeeld door verrekening in de koopprijs van de aandelen.Deze vorm van belastingverijdeling kan niet worden aanvaard, aldus de Hoge Raad Tot het bedrag van de ‘gekochte’ boekwinsten wordt daarom de rente op de interne leningen bij de winstvennootschappen niet in aftrek toegelaten. Daardoor blijft de belastingheffing over hun boekwinsten gehandhaafd. Het restant van de rente is wel aftrekbaar, maar ...
 • Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto
 • Geplaatst op: 21-04-2017 | 08:11
 • De Hoge Raad heeft vandaag vier uitspraken gedaan over btw die moet worden betaald over het privégebruik van auto’s van de zaak. In deze uitspraken  oordeelt de Hoge Raad over problemen die samenhangen met de (ingrijpende) wijziging van de heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak per 1 juli 2011. Vanaf die datum is de ondernemer – indien voor het gebruik van de auto geen vergoeding wordt ontvangen – btw verschuldigd over de kosten van het privégebruik. Omdat deze kosten niet altijd makkelijk zijn vast te stellen, heeft de staatssecretaris van Financiën besloten dat ondernemers ervoor mogen kiezen voor het privégebruik 2,7% van de catalogusprijs van de auto aan btw te betalen (forfaitaire regeling). Als de gebruiker voor het privégebruik van de auto aan de ondernemer een vergoeding moet betalen, geldt sinds 1 juli 2011 dat als deze vergoeding lager is dan in de markt ...
 • Veroordelingen in Havenschandaal blijven in stand
 • Geplaatst op: 11-04-2017 | 10:31
 • De veroordelingen van zakenman Joep van den Nieuwenhuijzen en de oud-controller van het Rotterdamse Havenbedrijf zijn definitief. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.Van den Nieuwenhuijzen en de oud-controller werden veroordeeld voor hun rol in de fraude- en omkopingszaak rond het Rotterdamse Havenbedrijf. Van den Nieuwenhuijzen kreeg 365 dagen gevangenisstraf waarvan 285 dagen voorwaardelijk, en een boete van 150.000 euro. De oud-controller kreeg een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Tegen de veroordeling van Van den Nieuwenhuijzen kwamen zowel de Openbaar Ministerie als de verdachte in cassatie. Volgens de verdachte had het hof ten onrechte geoordeeld dat zijn giften aan de toenmalige directeur van het Havenbedrijf tot doel hadden tegenprestaties en een voorkeursbehandeling van deze directeur te verkrijgen. Maar volgens de Hoge Raad staat aan dit oordeel van het hof niets in de weg. Ook een klacht over de hoogte van de boete werd verworpen.Het Openbaar Ministerie klaagde bij de Hoge Raad over de ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Hoge Raad der Nederlanden