Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Hoge Raad der Nederlanden

 • Veroordelingen voor openlijk telen van wiet blijven in stand
 • Geplaatst op: 13-06-2017 | 11:08
 • De veroordelingen van een man en een vrouw voor het openlijk telen van hennep in Bierum voor de productie van wiet blijven in stand. De verdachten kregen 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar.De man en de vrouw teelden openlijk hennepplanten. Ze leverden vervolgens wietproducten van naar eigen zeggen hoge kwaliteit aan twee gedoogde coffeeshops. Ze probeerden dit zo goed mogelijk te doen: ze gebruikten geen bestrijdingsmiddelen, ze betaalden voor de stroom die ze gebruikten bij de productie en ze droegen belasting af over hun inkomsten.Volgens de advocaat van de verdachten is het hypocriet dat de overheid de verkoop van wiet door coffeeshops gedoogt maar de teelt daarvan verbiedt. Dat zorgt ervoor dat coffeeshops voor hun handelswaar afhankelijk zijn van criminele kwekers die slechte kwaliteit leveren. Omdat ook de samenleving dit als hypocriet ervaart, zouden de verdachten niet gestraft moeten worden.Het hof is het daar niet mee ...
 • Veroordeling Vidgen in stand, iets lagere straf
 • Geplaatst op: 06-06-2017 | 11:18
 • De Hoge Raad laat de veroordeling  in de zaak Vidgen voor de geplande smokkel van 104 kilo xtc naar Australië in stand. Wel verlaagt de Hoge Raad de opgelegde gevangenisstraf vanwege het lange verloop van de zaak.De zaak Vidgen is een bekende strafzaak geworden doordat de Britse verdachte na zijn in Nederland definitief geworden veroordeling een klacht indiende bij  het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Bij het EHRM klaagde hij er over dat zijn advocaat een getuige niet had kunnen ondervragen. Deze getuige had het doorslaggevende bewijs geleverd voor zijn veroordeling. Hij beriep zich terecht op zijn verschoningsrecht en legde geen verklaring af. Het EHRM gaf de verdachte gelijk. Het oordeelde dat het ondervragingsrecht en daarmee het recht op een eerlijk proces was geschonden. Het herzieningsverzoek dat hier op volgde, werd door de Hoge Raad toegewezen. Het hof dat de zaak opnieuw behandelde, hoorde de getuige ...
 • Conclusie AG: onvoldoende overtuigend bewijs tegen Zes van Breda
 • Geplaatst op: 06-06-2017 | 11:15
 • In de strafzaak tegen de Zes van Breda zijn volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad Harteveld de al eerder ontstane twijfels aan de juistheid van hun veroordeling nog steeds niet weggenomen. Het zestal, drie mannen en drie vrouwen, was veroordeeld wegens de moord in 1993 op een Chinese restauranthoudster in Breda. De Hoge Raad wees een verzoek tot herziening van die veroordeling in 2012 toe, waarna het hof Den Haag in 2015 de zaak opnieuw heeft behandeld maar de veroordeling in stand liet. Tegen die veroordeling is bij de Hoge Raad cassatieberoep ingesteld dat volgens de AG Harteveld slaagt. Het bewijs in deze zaken berust nog steeds op de verklaringen van de drie vrouwelijke verdachten, die  later zijn ingetrokken. Ondersteunend bewijs ontbreekt terwijl er juist wel aanwijzingen zijn dat hun verklaringen niet kunnen kloppen. Met name zijn er de verklaringen van twee getuigen die de nacht van de moord ...
 • 'Dramatische doorlooptijden in verzetprocedure tegen OM-strafbeschikking'
 • Geplaatst op: 29-05-2017 | 12:20
 • De doorlooptijden van zaken bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie waarin verzet is ingesteld tegen een OM-strafbeschikking zijn ‘ronduit dramatisch’. In meer dan 75 procent van de zaken wordt de redelijke termijn van 2 jaar overschreden. Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Beproefd verzet’ van de procureur-generaal bij de Hoge Raad over de afhandeling van verzet tegen een OM-strafbeschikking. Door de lange doorlooptijden worden veel zaken geseponeerd. Ook legt de rechter lagere straffen op omdat zaken zo lang lopen.‘Beproefd Verzet’ is een van de twee onderzoeken naar het functioneren van het Openbaar Ministerie die de procureur-generaal vandaag heeft aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie.Een OM-strafbeschikking is een door het Openbaar Ministerie opgelegde straf voor een strafbaar feit waaraan geen rechter te pas is gekomen. Als een verdachte zich hiertegen verzet, wordt de zaak alsnog aan de rechter voorgelegd of de strafbeschikking wordt naar aanleiding van het verzet ingetrokken of ...
 • Prejudiciële vraag over toepassing algemene heffingskorting
 • Geplaatst op: 12-05-2017 | 08:12
 • Aan degene die slechts een gedeelte van een jaar premie heeft betaald voor de volksverzekeringen, wordt ook alleen over dit deel van het jaar het premiedeel van de algemene heffingskorting toegekend. De Hoge Raad vraagt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie of deze regeling in strijd is met het Europese recht.In deze zaak heeft een Poolse vrouw in 2013 gedurende zes maanden in Nederland gewerkt. In deze periode is zij in Nederland verplicht verzekerd en premieplichtig geweest voor de volksverzekeringen. Nadat zij haar werkzaamheden in Nederland had beëindigd, is zij teruggekeerd naar Polen en was zij niet langer premieplichtig. De belastinginspecteur heeft het premiedeel van de algemene heffingskorting tijdsevenredig verminderd naar verhouding tot de tijd waarin de vrouw in 2013 premieplichtig is geweest.In cassatie heeft de vrouw aangevoerd dat de Nederlandse regeling in strijd is met het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Zij stelt ...
 • Tax planning structuur met winstvennootschappen mag niet
 • Geplaatst op: 21-04-2017 | 08:07
 • Het belastingvoordeel dat een bankconcern wilde creëren door middel van een tax planning structuur met zogenoemde winstvennootschappen kan niet door de beugel. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Het bankconcern kocht de aandelen in vennootschappen die kort daarvoor hun onderneming hadden verkocht en daardoor grote boekwinsten hadden behaald. Vervolgens namen deze vennootschappen binnen het bankconcern grote leningen op. Door de aftrekbare rentelast die daardoor ontstond zou de heffing van vennootschapsbelasting over de ‘gekochte’ boekwinsten worden tenietgedaan. Het belastingvoordeel werd tussen het bankconcern en de verkopers van de aandelen in de winstvennootschappen verdeeld door verrekening in de koopprijs van de aandelen.Deze vorm van belastingverijdeling kan niet worden aanvaard, aldus de Hoge Raad Tot het bedrag van de ‘gekochte’ boekwinsten wordt daarom de rente op de interne leningen bij de winstvennootschappen niet in aftrek toegelaten. Daardoor blijft de belastingheffing over hun boekwinsten gehandhaafd. Het restant van de rente is wel aftrekbaar, maar ...
 • Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto
 • Geplaatst op: 21-04-2017 | 08:11
 • De Hoge Raad heeft vandaag vier uitspraken gedaan over btw die moet worden betaald over het privégebruik van auto’s van de zaak. In deze uitspraken  oordeelt de Hoge Raad over problemen die samenhangen met de (ingrijpende) wijziging van de heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak per 1 juli 2011. Vanaf die datum is de ondernemer – indien voor het gebruik van de auto geen vergoeding wordt ontvangen – btw verschuldigd over de kosten van het privégebruik. Omdat deze kosten niet altijd makkelijk zijn vast te stellen, heeft de staatssecretaris van Financiën besloten dat ondernemers ervoor mogen kiezen voor het privégebruik 2,7% van de catalogusprijs van de auto aan btw te betalen (forfaitaire regeling). Als de gebruiker voor het privégebruik van de auto aan de ondernemer een vergoeding moet betalen, geldt sinds 1 juli 2011 dat als deze vergoeding lager is dan in de markt ...
 • Veroordelingen in Havenschandaal blijven in stand
 • Geplaatst op: 11-04-2017 | 10:31
 • De veroordelingen van zakenman Joep van den Nieuwenhuijzen en de oud-controller van het Rotterdamse Havenbedrijf zijn definitief. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.Van den Nieuwenhuijzen en de oud-controller werden veroordeeld voor hun rol in de fraude- en omkopingszaak rond het Rotterdamse Havenbedrijf. Van den Nieuwenhuijzen kreeg 365 dagen gevangenisstraf waarvan 285 dagen voorwaardelijk, en een boete van 150.000 euro. De oud-controller kreeg een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Tegen de veroordeling van Van den Nieuwenhuijzen kwamen zowel de Openbaar Ministerie als de verdachte in cassatie. Volgens de verdachte had het hof ten onrechte geoordeeld dat zijn giften aan de toenmalige directeur van het Havenbedrijf tot doel hadden tegenprestaties en een voorkeursbehandeling van deze directeur te verkrijgen. Maar volgens de Hoge Raad staat aan dit oordeel van het hof niets in de weg. Ook een klacht over de hoogte van de boete werd verworpen.Het Openbaar Ministerie klaagde bij de Hoge Raad over de ...
 • Holleeder moet restant van eerdere gevangenisstraf uitzitten
 • Geplaatst op: 11-04-2017 | 10:31
 • Willem Holleeder moet als gevolg van zijn veroordeling voor het bedreigen van Peter R. de Vries het restant van de hem eerder opgelegde gevangenisstraf uitzitten. De Hoge Raad heeft dat vandaag geoordeeld.Holleeder werd in 2009 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar met aftrek van voorarrest voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, afpersing, mishandeling en bedreiging. In 2012 toen hij twee derde deel van zijn straf had uitgezeten mocht hij de gevangenis verlaten onder de voorwaarde dat hij zich niet voor het einde van een proeftijd schuldig zou maken aan een strafbaar feit. In die proeftijd bedreigde hij misdaadverslaggever Peter R. de Vries met de dood. Hiervoor werd hij veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. Het hof bepaalde dat hij nu ook zijn vorige gevangenisstraf geheel moest uitzitten omdat hij binnen zijn proeftijd was veroordeeld voor een ernstig feit.Volgens Holleeder had het hof kunnen besluiten om hem slechts een ...
 • Veroordelingen voor moord op Danny Gubbels (12) blijven in stand
 • Geplaatst op: 04-04-2017 | 10:40
 • Drie veroordelingen voor het medeplegen van de moord op Danny Gubbels (12) in Breda in 2010 blijven in stand. Door bewust en in nauwe samenwerking volgens een vooropgezet plan de woonwagen te beschieten waarin Danny zich met zijn moeder bevond, is er sprake van moord en poging tot moord op Danny Gubbels en zijn moeder. Danny Gubbels zat met zijn moeder aan de keukentafel toen een groep van 7 personen rond 23.00 uur ’s avonds schoot op de woonwagen waarin licht brandde. Er waren 27 inslagen. Danny Gubbels werd geraakt en overleed als gevolg daarvan. Zijn moeder raakte gewond aan haar hoofd.Volgens de advocaat was de schietpartij die Danny Gubbels het leven kostte niet gepland maar was het eigenlijk de bedoeling diens vader te ontvoeren. De voor medeplegen van (poging tot) moord veroordeelde verdachten ontkennen te hebben geweten van een plan voor de beschieting en/of ontkennen aanwezig te zijn geweest ...
 • Veroordeling voor behandeling met ibogaïne blijft in stand
 • Geplaatst op: 04-04-2017 | 10:40
 • De veroordeling voor het behandelen met ibogaïne met ernstige medische gevolgen blijft in stand . Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De verdachte werd voor deze behandeling veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd en het betalen van schadevergoeding aan het slachtoffer.De vrouw behandelde verslaafden en mensen met angsten en fobieën vanuit haar woning in Kockengen. Zonder dat zij ingeschreven stond als arts of hulpverlener diende zij daarbij Ibogaïne toe, een anti-verslavingsmiddel. Een van de mensen die ibogaïne van de vrouw kreeg, werd enkele uren daarna getroffen door een hartstilstand. Hij overleefde die maar is de rest van zijn leven invalide.Het hof stelde een causaal verband vast tussen de toegediende Ibogaïne en de hartstilstand. Een hartstilstand is volgens het hof een bekende bijwerking van Ibogaïne. Andere oorzaken voor de hartstilstand heeft het hof niet gevonden.In cassatie wordt bestreden dat er een verband bestaat tussen het toedienen van de ibogaïne ...
 • Tamil Tijgers in Nederland veroordeeld wegens strijd in Sri Lanka
 • Geplaatst op: 04-04-2017 | 11:04
 • De Nederlandse strafwet kan worden toegepast op leden van een gewapende oppositiegroep die zich buiten Nederland in het kader van een intern gewapend conflict schuldig maken aan terroristische misdrijven. Het internationaal humanitair recht (oorlogsrecht) is niet exclusief van toepassing.De Hoge Raad komt tot dit oordeel in de strafzaken tegen zogenoemde ‘Tamil Tijgers’ die in Nederland zijn veroordeeld wegens hun betrokkenheid bij het ‘’Bevrijdingsleger van Tamil Eelam” (de LTTE). De vijf verdachten zijn onder meer veroordeeld voor  het in de periode van oktober 2003 tot en met april 2010 deelnemen aan een internationale criminele organisatie (de LTTE) die ernaar streeft terroristische misdrijven op Sri Lanka te plegen.Tegen hun veroordelingen door het hof Den Haag, hebben vier van de vijf Tamil Tijgers cassatieberoep bij de Hoge Raad ingesteld. Het Openbaar Ministerie heeft in alle vijf zaken cassatieberoep ingesteld.In cassatie is onder meer de vraag aan de orde of de verdachten als lid ...
 • Eisen aan onderzoek smartphone
 • Geplaatst op: 04-04-2017 | 10:40
 • De politie mag een smartphone doorzoeken als dit niet verder gaat dan een beperkte inbreuk op de privacy. Maar als alle gegevens op een smartphone worden uitgelezen, waardoor volledig inzicht wordt verkregen in contacten, oproepgeschiedenis, berichten en foto’s mag de politie dat niet zo maar doen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.In deze zaak doorzocht de politie de smartphone van een man die werd verdacht van het smokkelen van cocaïne via Schiphol. Op zijn smartphone werd voor hem belastend bewijs aangetroffen.Volgens zijn advocaat werd met het doorzoeken van de smartphone van de verdachte diens recht op privacy (artikel 8 EVRM) geschonden. Om die reden zou het op de telefoon gevonden bewijs niet gebruikt mogen worden.Van het hof mocht de politie de smartphone in beslag nemen en doorzoeken. De wet biedt daar voldoende grondslag voor in artikel 94 Strafvordering, zo meent het hof. Daarin staat dat voorwerpen in beslag mogen ...
 • Zeer strenge eisen aan hulp bij zelfdoding door niet-arts
 • Geplaatst op: 14-03-2017 | 12:51
 • Hulp bij zelfdoding en het toepassen van euthanasie is wettelijk uitsluitend voorbehouden aan artsen die zich houden aan de strikte zorgvuldigheidseisen die hiervoor gelden. Hulp bij zelfdoding en het toepassen van euthanasie door een niet-arts kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden straffeloos zijn. Een ander hof moet opnieuw onderzoeken of Heringa die zijn 99-jarige moeder hielp overlijden zich terecht op zo’n uitzonderlijke situatie beroept. De 99-jarige moeder van Heringa verbleef in een verzorgingstehuis, leed aan hartfalen, had ernstige rugklachten en was nagenoeg blind. In juni 2008 heeft Heringa haar op haar uitdrukkelijke verzoek medicijnen verstrekt die zij heeft ingenomen, waarna ze is overleden. Heringa heeft het hele proces op video opgenomen, waaronder een gesprek waarin zijn moeder zei dat ze klaar was met het leven. De beeldopnamen zijn op 8 februari 2010 in de documentaire ‘De laatste wens van Moek. Een zelf geregisseerde dood’ uitgezonden in het programma Netwerk. Daarop is Heringa vervolgd ...
 • Hof moet opnieuw kijken naar vrijspraak Syriëganger
 • Geplaatst op: 14-03-2017 | 12:49
 • Het hof moet de zaak waarin een Syriëganger werd vrijgesproken van het voorbereiden en bevorderen van moord of doodslag opnieuw behandelen. Dat oordeelde de Hoge Raad vandaag.De verdachte had contact gezocht met personen in Syrië en van hen informatie gekregen over de te volgen route naar Syrië en met welke mensen hij daar contact op kon nemen. Hij had een auto gehuurd en was met een geldbedrag en koffers met survivalkleding en spullen op weg gegaan. Bij Kleef in Duitsland werd hij met een medeverdachte in een andere auto aangehouden. Bij de verdachte werd jihadistische materiaal aangetroffen zoals films en artikelen.Dat de verdachte op weg was naar zijn broer in Syrië om zich daar aan te sluiten bij de gewapende strijd staat volgens het hof vast. Maar daaruit volgt niet automatisch dat hij moord of doodslag heeft voorbereid, aldus het hof. Daarvoor zou uit de bewijsmiddelen moeten volgen dat de ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Hoge Raad der Nederlanden