Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Intellectueel Eigendomsrecht - algemeen nieuws

 • IEPT20170705, Rb Den Haag, Stichting de Thuiskopie v Imation
 • Geplaatst op: 24-07-2017 | 22:00
 • Imation is € 290.972,99 aan thuiskopievergoeding verschuldigd voor leveringen van gegevensdragers via Consumer Channel: verweer dat niet is bewezen dat is geleverd aan privégebruikers afgewezen nu Imation dit eerder zelf heeft gesteld en het aantal dragers niet is betwist. Thuiskopieheffing voor leveringen via Commercial Channel bepaald op € 115.959,49 in plaats van het gevorderde bedrag van € 1.193.184,86: voldoende aangetoond dat dragers bij leveringen aan afnemers als Bruna en Primera uiteindelijk aan privégebruikers zijn verkocht, voor de overige leveringen is dit echter onvoldoende aangetoond. Beslissing over beroep op verrekening met teveel betaalde thuiskopievergoeding aangehouden in afwachting van antwoord op prejudiciële vragen uit (IEPT20170308). AUTEURSRECHT Zie eerder (IEPT20130220) en (IEPT20150526). Eerder overwoog het gerechtshof in navolging van de rechtbank dat Imation alleen verplicht is thuiskopievergoeding ...
 • Hema bekijkt stappen tegen Alibaba's gelijknamige supermarkt
 • Geplaatst op: 24-07-2017 | 22:00
 • Algemeen Dagblad bericht: "De Nederlandse warenhuisketen heeft een merkenbureau ingeschakeld dat onderzoekt of het wat tegen de nieuwe naamgenoot in China kan doen. Dat bevestigt woordvoerster Nathalie Kruger aan deze krant. ,,Het internationale merkenrecht is ingewikkeld. De supermarkten die Alibaba onder de naam Hema in China heeft, zijn een ander soort winkels dan onze warenhuizen.'' [...] Alibaba benadrukt dat het 'niet de intentie heeft om een grote supermarktketen te runnen'. Doel van de Hema-supermarkten is het uittesten van nieuwe technologieën en consumenten daar de voordelen van te laten zien, stelt het bedrijf. De resultaten zijn tot nu toe 'veelbelovend', aldus Alibaba. ,,Gemiddeld wordt meer dan de helft van de bestellingen online gedaan. In winkels die al langer bestaan, ligt dat percentage zelfs boven de 70 procent.'' Vanwege de dubbelfunctie als magazijn zou per vierkante meter bovendien drie tot vijf keer zoveel worden verkocht als in een reguliere supermarkt." Lees hier meer. ...
 • IEPT20170719, Rb Gelderland, Companero v DG Rubber
 • Geplaatst op: 23-07-2017 | 22:00
 • Structuurmatten met antislipprofiel voor in beton van Compañero hebben geen eigen gezicht op de markt: genoemde kenmerken gebruiksgemak en materiaalkeuze hebben betrekking op functionaliteit, genoemde productieproces heeft geen betrekking op de uiterlijke verschijningsvorm van de matten, profielen bestaan uit eenvoudige standaardvormen die niet bijdragen aan het eigen gezicht en ook commercieel succes/verworven marktaandeel leiden niet tot een eigen gezicht. Voor zover handelen DG Rubber als stelselmatig nabootsen kan worden aangemerkt leidt dit niet tot onrechtmatig handelen: stelling dat stelselmatig nabootsen van producten ook indien de individuele nabootsingen niet onrechtmatig zijn toch een onrechtmatige daad oplevert, wordt in de literatuur weliswaar verdedigd maar vindt geen steun in de wet of jurisprudentie. Compañero dient te stellen en zo nodig te bewijzen dat zij gerechtigd is eventueel verbeurde dwangsommen te incasseren: verbod toegewezen ten gunste van [X] terwijl niet is gebleken van inbrengen in of cederen aan Compañero.
 • IEPT20170719, Rb Amsterdam, Schaatsenfabriek Viking v Viking Outdoor Footwear
 • Geplaatst op: 23-07-2017 | 22:00
 • Overeengekomen zin “Viking Fottoy will only use the Viking trade marks for boots (not for other outdoor footwear) in the Benelux” levert Viking Outdoor Footwear niet de verplichting op om alle professionele wederverkopers te verbieden om haar schoenen te verkopen in de Benelux: zowel de tekst van de overeenkomst als de overige omstandigheden rechtvaardigen een dergelijke uitleg niet. De reikwijdte van de term boot wordt aan de hand van de betekenis naar de Engelse taal vastgesteld op schoeisel dat net iets boven de enkel komt: niet gebleken waarom de (Nederlandstalige) Van Dale definitie leidend zou moeten zijn in een Engelstalig overeenkomst tussen een Nederlandse en Noorse partij. Overeengekomen beperking van het merkgebruik ziet enkel op in de overeenkomst opgenomen merken: niet gebleken van feiten of omstandigheden die een afwijking in de letterlijke tekst van de overeenkomst rechtvaardigen.
 • BREIN’s activiteiten eerste semester 2017
 • Geplaatst op: 23-07-2017 | 22:00
 • Brein bericht: “BREIN verrichtte in de eerste zes maanden van 2017 onderstaande handhavingsacties. Alle acties betreffen muziek, films, series, boeken, beeld en games tenzij anders vermeld. •268 onderzoeken voltooid •231 illegale sites/diensten verwijderd •154 verkopers van illegale mediaspelers gestopt •14 grote uploaders aangepakt •7 Facebookgroepen verwijderd •692.951 zoekresultaten verwijderd •2.137 vraag-en-aanbod advertenties verwijderd, inclusief 80 m.b.t. mediaspelers Naast deze onderzoeken handelde BREIN 41 meldingen af die scamsites bleken te betreffen. Daarbij worden klanten gelokt met illegaal aanbod van nieuwe populaire content maar worden hen gegevens afhandig gemaakt zonder dat het illegale aanbod geleverd wordt. Het gaat hierbij dus niet om ...
 • IEPT20170707, Rb Den Haag, Hennessy v Van Caem
 • Geplaatst op: 20-07-2017 | 22:00
 • Vorderingen Hennessy jegens tot Van Caem behorende gedaagden KWF, JMN en DelicaSea afgewezen: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat KWF handelingen heeft verricht die merkinbreuk zouden vormen, geen spoedeisend belang bij vorderingen jegens JMN nu meest recente gestelde inbreukmakende handelingen dateren van 2013 en geen spoedeisend belang bij vorderingen jegens DelicaSea nu meest recente verweten transactie dateert van 2014. LB11 kan beroep doen op uitputting met betrekking tot partij flessen Hennessy en Moet & Chandon: betreffende producten zijn door Hennessy binnen de EER zijn verkocht en geleverd aan derden, dat de producten waren bedoeld voor export buiten de EER doet hier niet aan af. Wel inbreuk LB11 door gebruik Hennessy-merken in prijslijsten: gebruik ter onderscheiding van waren LB11, niet gesteld of gebleken dat het gaat om uitgeputte goederen of dat er een andere geldige reden is voor gebruik.
 • Bas Kist: namaak Toblerone bij Poundland
 • Geplaatst op: 20-07-2017 | 22:00
 • Bas Kist (Chiever), de Volkskrant 20-7-2017: "De nieuwe chocoladereep Twin Peaks van de Engelse discounter Poundland zorgt voor grote onrust bij Mondelez, het bedrijf achter de Toblerone. Volgens Mondelez lijkt de Twin Peaks, een driehoekige reep met stukjes in de vorm van twee bergen, wel erg veel op de Toblerone.In een persbericht laat Barry Williams, de directeur van Poundland, weten dat de introductie van Twin Peaks een reactie is op de aanpassing van de Toblerone-reep in Engeland. Eind 2016 besloot Mondelez, in poging kosten te besparen, bij twee soorten Toblerone-repen de ruimte tussen de stukjes te vergroten, waardoor je minder chocolade krijgt voor hetzelfde geld. De kostenbewuste klanten van Poundland, dat ook Toblerone verkoopt, hadden de bezuinigingsactie meteen door. ‘Daarom hebben we een alternatief voor hen bedacht: een reep van het formaat dat ze willen, voor slechts £1 en met de ruimtes tussen de stukjes op de juiste ...
 • IEPT20170711, Rb Den Haag, ASD v Heuvelhof
 • Geplaatst op: 20-07-2017 | 22:00
 • Mededeling ‘ZIPtuning wordt ZIPperformance’ misleidend: wekt de onjuiste indruk dat Ziptuning van ASD stopt en wordt vervangen door Heuvelhof aangeboden waren en diensten. Zipperformance maakt inbreuk op Uniewoordmerk Ziptuning: beide vangen aan met het onderscheidende en dominante element Zip en de toevoegingen stemmen begripsmatig overeen nu beide relateren aan prestatievermogen, sprake van concurrerende diensten nu beiden zich richten op publiek dat hun voertuig wil tunen gevaar voor verwarring, versterkt door overeenstemming in de logo’s. ONRECHTMATIGE DAAD - MERKENRECHT Kort geding. Binnen ASD wordt onder de naam Ziptuning (ook wel geschreven als ZIPtuning) maatwerksoftware voor voertuigen ontwikkeld en geproduceerd en die software wordt geïmplementeerd in het motormanagement van voertuigen (‘tuning’). Door die software worden de prestaties van voertuigen op het gebied van vermogen en verbruik ...
 • IEPT20170720, HvJEU, Ornua v Tindale
 • Geplaatst op: 19-07-2017 | 22:00
 • Uit feit dat Uniemerk en nationaal merk in deel van de Unie vreedzaam co-existeren kan niet worden afgeleid dat in ander deel van de Unie waar dit Uniemerk en het aan dit nationale merk gelijke teken niet vreedzaam co-existeren, geen gevaar voor verwarringsgevaar bestaat. Rechtbank voor het Uniemerk mag een deel van de Unie waar de vordering geen betrekking op heeft in oordeel over merkinbreuk betrekken mits marktomstandigheden en socioculturele omstandigheden in die beide delen van de Unie onderling niet duidelijk verschillen. Uit feit dat Uniemerk en teken in deel van de Unie vreedzaam co-existeren kan niet worden afgeleid dat in ander deel van de Unie waar deze niet vreedzaam co-existeren, een geldige reden bestaat die het gebruik van het teken rechtvaardigt. MERKENRECHT Ornua, een ...
 • IEPT20170628, Rb Den Haag, VWS
 • Geplaatst op: 19-07-2017 | 22:00
 • Procedure geschorst: de door het hof te nemen beslissingen in het hoger beroep in een andere procedure zijn van belang voor de uitkomst van onderhavige herroepingsprocedure.OCTROOIRECHT - PROCESRECHTVonnis in incident. Het geschil maakt onderdeel uit van een reeks van procedures over een asfalt-additief (RheoFalt HP-AM en RheoFalt HP-EM). VWS vordert in hoofdzaak dat de rechtbank het geding dat heeft geleid tot het vonnis van 27 juli 2016 van de rechtbank Den Haag tussen VWS als eiseres in conventie en [A] als gedaagde in reconventie zal herroepen, met heropening van van het geding in conventie en bepaling van een roldatum waarop VWS zich per conclusie nader kan uitlaten in de heropende procedure en met veroordeling van [A] in de nakosten. VWS stelt dat herroeping van het vonnis op basis van artikel 382 Rv aan de orde is. Het vonnis van ...
 • Jurre Reus versterkt IT- en Privacy-praktijk Houthoff Buruma
 • Geplaatst op: 19-07-2017 | 22:00
 • Uit het persbericht: "Jurre Reus (30) is per 1 juli in dienst getreden als advocaat bij Houthoff Buruma. Hier versterkt hij de IT- en Privacy-praktijk onder leiding van Thomas de Weerd.Reus houdt zich in het bijzonder bezig met privacyrecht, IT-contractenrecht en rechtsgebieden relevant voor digitale media en online dienstverlening. Ook bij Houthoff Buruma gaat hij zich met deze onderwerpen bezighouden.Voordat Reus bij Houthoff Buruma in dienst trad, was hij werkzaam bij advocatenkantoor CMS en mediabedrijf Fox Networks Group."Lees het volledige persbericht hier. ...
 • IEPT20170704, Hof Den Haag, De Staat v Warner-Lambert
 • Geplaatst op: 19-07-2017 | 22:00
 • Voorshands oordeel dat publicatie full label Summary of Product Characteristics (SmPC) en bijsluiter door CGB in geneesmiddeleninformatiebank (GIB) geen directe of indirecte octrooi-inbreuk betreft. Prejudiciële vragen: moet de mededeling door de aanvrager of houder van een handelsvergunning voor een generiek geneesmiddel dat hij gebruik maakt van een carve out worden aangemerkt als verzoek tot beperking handelsvergunning m.b.t. geoctrooieerde indicaties of doseringsvormen? Mag de bevoegde autoriteit bij een carve out de volledige samenvatting van de productkenmerken en bijsluiter openbaarmaken inclusief de door de carve out weggelaten kenmerken? Maakt het voor vraag 2 uit dat de bevoegde autoriteit eist dat de vergunninghouder bij de bijsluiter in de verpakking een verwijzing opneemt naar de door de bevoegde autoriteit op haar website gepubliceerde volledige samenvatting van de productkenmerken inclusief de door de carve out weggelaten kenmerken? OCTROOIRECHT
 • Noot Geerts bij Hof Arnhem-Leeuwarden Trebs v Food&Fun
 • Geplaatst op: 19-07-2017 | 22:00
 • Paul Geerts, Universiteit Groningen en bureau Brandeis, Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2016:10330 (Trebs v Food&Fun), ook verschenen in IER 2017/28, p. 234-236."1. De vraag die in dit arrest centraal staat, is of de pizzaoven van Trebs (de PizzaGusto) een slaafse nabootsing is van de pizzaoven van Food & Fun (de Pizzarette). In het verlengde daarvan komt ook aan de orde de vraag of Food & Fun als concurrent een rechtstreeks beroep op de Wet op de oneerlijke handelspraktijken toekomt en of de mededelingen van Food & Fun aan haar afnemers over de PizzaGusto van Trebs, onrechtmatig zijn. Het zijn deze onderwerpen waaraan ik in deze noot aandacht besteed. Geen aandacht wordt besteed aan de uitleg van art. 9 van de vaststellingovereenkomst die tussen partijen is gesloten en waarvan Trebs van het hof bewijs mag aanbieden. Aan de vraag of de bestuurder van Food & Fun aansprakelijk is voor ...
 • Brein wil blokkade Pirate-Bay vóór uitspraak Hoge Raad
 • Geplaatst op: 19-07-2017 | 22:00
 • Tweakers bericht: "Stichting Brein wil via de rechtbank in Den Haag afdwingen dat providers Ziggo en Xs4all een blokkade voor The Pirate Bay invoeren. Tim Kuik, directeur van de stichting, zegt tegen Tweakers dat er op 1 september een zitting plaatsvindt. Via een voorlopige voorziening wil Brein afdwingen dat de providers een blokkade invoeren, nog voordat de Hoge Raad zich uitspreekt over de zaak. Het EU-Hof verklaarde halverwege juni dat The Pirate Bay illegaal is en baande daarmee de weg voor het opnieuw invoeren van een blokkade. De Hoge Raad moet aan de hand van het oordeel van het Hof nog een uitspraak doen in de zaak. Uit die uitspraak moet blijken of providers de torrentsite moeten blokkeren."Lees hier meer. Zie ook IEPT20170614, HvJEU, Brein v Ziggo-XS4ALL. ...
 • IEPT20170628, Rb Den Haag, VWS v Ventraco
 • Geplaatst op: 19-07-2017 | 22:00
 • Procedure geschorst: de door het hof te nemen beslissingen in het hoger beroep in een andere procedure zijn van belang voor de uitkomst van onderhavige procedure. OCTROOIRECHT - PROCESRECHT Vonnis in incident. VWS vordert in hoofdzaak onder meer dat de rechtbank zal verklaren voor recht dat RheoFalt HP-EM en RheoFalt HP-AM een wezenlijke bestanddeel vormen van de werkwijze van conclusie 1 van NL 442 en EP 415 en Ventraco Colour zal verbieden om inbreuk te maken op EP 415. Het geschil maakt onderdeel uit van een reeks van procedures over een asfalt-additief.VWC vordert in dit geschil in incident dat de rechtbank de onderhavige procedure zal schorsen totdat een eindarrest van het Hof Den Haag in de procedure met zaaknummer 200.206.556 gezag van gewijsde zal hebben, dan wel ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Intellectueel Eigendomsrecht - algemeen nieuws