Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Raad voor de rechtspraak: 'Pas regels wrakingsprocedure aan'
 • Geplaatst op: 16-07-2018 | 12:29
 • De Raad voor de rechtspraak pleit voor een mogelijkheid om sommige wrakingsverzoeken vereenvoudigd te kunnen afdoen. Dat geeft de Raad samen met het College van procureurs-generaal aan in een brief  (pdf, 518,2 KB)aan minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Het aantal wrakingsverzoeken is de afgelopen 10 jaar toegenomen, terwijl het aantal gegrond verklaarde wrakingen relatief laag is. De Raad wil het gemakkelijker maken wrakingsverzoeken die, kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn, sneller af te handelen zodat behandeling niet onnodig wordt vertraagd.Misbruik procesrecht tegengaanAls iemand vindt dat een rechter in zijn zaak niet onafhankelijk of niet onpartijdig is, kan hij tegen die rechter een wrakingsverzoek indienen. De zaak wordt dan stilgelegd. 3 andere rechters kijken vervolgens zo snel mogelijk of het verzoek gegrond is. Pas als zij hebben beslist, kan de behandeling van de zaak weer worden voortgezet. Een wrakingsverzoek heeft daardoor altijd ...
 • Eerste Kamer stemt in met wetten MH17-rechtszaak
 • Geplaatst op: 13-07-2018 | 07:07
 • De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 unaniem ingestemd met de wetsvoorstellen die het mogelijk maken dat verdachten van het veroorzaken van het neerstorten van vlucht MH17 in Nederland worden berecht. Alle partijen in de Eerste Kamer steunden de wetsvoorstellen, die betrekking hebben op het verdrag voor internationale, juridische samenwerking dat Nederland en Oekraïne in juli 2017 sloten.Het verdrag was nodig in het kader van de beslissing van de landen Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland – die samenwerken in het Joint Investigation Team (JIT) – om vervolging en berechting in Nederland, volgens de Nederlandse wet, plaats te laten vinden. Het OM heeft nog geen personen in staat van beschuldiging gesteld.BepalingenDe wetten bevatten een aantal bepalingen die te maken hebben met de unieke aard van een MH17-rechtszaak. Vanwege het internationale karakter kan de rechter bijvoorbeeld toestaan dat bepaalde onderdelen van het ...
 • Europese rechters steunen Poolse collega's
 • Geplaatst op: 06-07-2018 | 09:15
 • Het Europese netwerk van raden voor de rechtspraak (ENCJ) zegt in een statement (pdf, 187,9 KB)/toegankelijke tekst (pdf, 96,7 KB) achter hun Poolse collega's te staan. Eerder werd bekend dat door een nieuwe wet een groot deel van de rechters van de Poolse Hoge Raad gedwongen worden eerder met pensioen te gaan. Met deze wet versterkt de regering de greep op de Poolse Hoge Raad en komt de onafhankelijkheid verder onder druk te staan.  'De invoering van deze wet is een volgende maatregel om de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak onder controle te brengen van de regering' zo stelt de ENCJ. Kees Sterk, voorzitter van de ENCJ en lid van de Nederlandse Raad voor de rechtstaat, onderschrijft het belang van onafhankele rechtspraak in Europa: 'Burgers verdienen het vertrouwen dat de rechter onafhankelijk naar een zaak kijkt, zonder daarbij beïnvloed te worden door de overheid.'Nieuwsbericht ...
 • Raad verheugd over wettelijke ruimte voor effectievere rechtspraak
 • Geplaatst op: 03-07-2018 | 13:11
 • De Raad voor de rechtspraak is verheugd over een wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) dat ruimte biedt om te experimenteren met andere procedures voor het voeren van een rechtszaak. Dat staat in een advies van de Raad (pdf, 582,8 KB) over het wetsvoorstel Experimentenwet rechtspleging. Rechters zijn op zoek naar manieren om de rechtspraak effectiever en toegankelijker te maken, zodat problemen van mensen kunnen worden opgelost. Wettelijke regels staan daarbij soms in de weg. Door te experimenteren met nieuwe procedures kan in de praktijk worden onderzocht hoe rechtszaken eenvoudiger, sneller, flexibeler en effectiever kunnen verlopen. En hoe deze gericht kunnen worden op het oplossen van de onderliggende problemen. De nieuwe wet maakt het mogelijk in civiele zaken af te wijken van bestaande wetgeving. Maatschappelijk effectieve rechtspraakOp verschillende plekken in het land ontwikkelen rechters plannen die gericht zijn op het effectiever inzetten van ...
 • Raad: maak het makkelijker om wraakporno te bestraffen
 • Geplaatst op: 02-07-2018 | 11:24
 • Raad voor de rechtspraak kritisch over strenge eisen bewijs in wetsvoorstelDe Raad voor de rechtspraak stelt voor om minder hoge eisen te stellen aan het bewijs bij zaken die gaan om de verspreiding van wraakporno. Dat blijkt uit het wetgevingsadvies over een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) waarmee het verspreiden van wraakporno als apart delict strafbaar wordt gesteld. Het voorstel van de minister stelt hoge eisen aan het bewijs voor een veroordeling voor het verspreiden van wraakporno. De Raad vreest dat het effect van de wet daardoor in de praktijk zal tegenvallen. Het verspreiden van wraakporno is tot nu toe niet expliciet strafbaar. Daardoor moet de officier van justitie voor een vervolging vaak teruggrijpen op andere strafbaarstellingen, zoals die van smaad of laster. Met deze nieuwe wet wordt het eenvoudiger om het verspreiden van wraakporno aan te pakken en is een ...
 • Nieuwe ontwikkelingen rond digitalisering Rechtspraak
 • Geplaatst op: 16-07-2018 | 12:45
 • De Raad voor de rechtspraak wil digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging niet landelijk invoeren en zal de minister niet vragen het daartoe benodigde koninklijk besluit voor te bereiden. Deze manier van procederen is vorig jaar als pilot gestart bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, maar daar wordt geen uitbreiding aan gegeven. Ook het systeem waarmee digitaal wordt geprocedeerd in het bestuursrecht wordt niet verder ontwikkeld. De Raad heeft minister Dekker verder ingelicht over de nieuwe besluitvormingsstructuur voor de digitalisering (pdf, 287 KB)/alternatieve tekst van de brief (pdf, 119,6 KB)(de zogeheten IV-governance). De minister had in april om concrete stappen op dat gebied gevraagd. Zie ook: Bijlage 1 brief (pdf, 937,1 KB) Bijlage 2 brief (pdf, 1,8 MB)Geen landelijke invoering De Raad vindt het ...
 • Veelgestelde vragen digitaal procederen in handelsvorderingszaken
 • Geplaatst op: 28-06-2018 | 13:42
 • De Raad voor de rechtspraak zal digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging met het huidige systeem niet landelijk invoeren. Wat betekent dit voor lopende digitale zaken, het Aansluitpunt Rechtspraak en de toekomst van digitaal procederen? Lees de antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Ik procedeer al digitaal in een handelsvorderingszaak bij de rechtbank Gelderland of Midden-Nederland. Kan ik dat blijven doen? Ja, bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland blijft digitaal procederen in handelsvorderingen verplicht. Voor deze arrondissementen zijn wetten ingevoerd voor digitaal procederen. Het procesrecht bij deze 2 rechtbanken wijkt daarmee af van de andere rechtbanken. De Rechtspraak wil deze ongelijkheid zo snel mogelijk opheffen. De Raad voor de rechtspraak overlegt daarover met de betrokken rechtbanken, de minister van Justitie en Veiligheid en ketenpartners, zoals de orde van advocaten (NOvA) en de beroepsvereniging voor gerechtsdeurwaarders (KBvG).Ik vond digitaal procederen in handelsvorderingen prettig werken. ...
 • ‘Onafhankelijke rechtspraak in buitenland belangrijk voor Nederlandse burgers en bedrijven’
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 08:10
 • Nederlandse Raad voor de rechtspraak komt op voor rechtsstaat elders ‘Als Nederlandse burgers in het buitenland zijn, willen ze dezelfde rechten hebben als de mensen in dat land.’ Kees Sterk, lid van de Raad voor de rechtspraak en onlangs verkozen tot voorzitter van de Europese rechterskoepel ENCJ, legt in een korte video uit waarom het belangrijk is dat Nederland zich inzet voor een onafhankelijke rechtspraak in andere landen. Sterk benadrukt dat een betrouwbare rechtsstaat niet alleen belangrijk is voor mensen die bijvoorbeeld voor een vakantie of familiebezoek de grenzen overgaan. ‘Ook voor ondernemers is het van belang. Zij investeren in het buitenland en moeten ervan op aan kunnen dat ze daar door de rechter goed worden beschermd.’Niet aan de zijlijnDe Nederlandse Raad voor de rechtspraak zet zich regelmatig in voor de versterking van de rechtsstaat in Europa. Bijvoorbeeld door rechters ...
 • Eerste Kamer voor meer disciplinaire maatregelen rechters
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 12:04
 • De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd (eerstekamer.nl) met een wetsvoorstel waarmee de mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen worden verruimd. De Rechtspraak pleit al langer voor zo’n wijziging en adviseerde eerder positief over het wetsvoorstel. De rechterlijke organisatie kan op dit moment maar zeer beperkt maatregelen treffen als rechters ongeoorloofd gedrag vertonen.Rechtspraak tevredenToen eerder de Tweede Kamer instemde met het wetsvoorstel, reageerde Kees Sterk (vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak) tevreden. Sterk: ‘Het voorstel komt voor een belangrijk deel overeen met voorstellen die de Rechtspraak eerder zelf deed. Op dit moment kunnen we geen maatwerk bieden als een rechter zich ongepast gedraagt. We kunnen óf een schriftelijke waarschuwing geven, of een ontslagprocedure starten bij de Hoge Raad. Een vrij lichte straf en een hele zware straf dus. Dat is echt te beperkt.’ Met het instemmen ...
 • Henk Naves nieuw lid Raad voor de rechtspraak
 • Geplaatst op: 22-06-2018 | 13:24
 • Henk Naves is voorgedragen als nieuw rechterlijk lid van de Raad voor de rechtspraak. Dit maakte de ministerraad zojuist bekend. Naves wordt per 1 september lid van de Raad. Tot die tijd blijft hij zijn huidige functie als president van de rechtbank Amsterdam vervullen. Omdat Frits Bakker, de huidige voorzitter van de Raad, op 1 januari 2019 zijn functie neerlegt, is tijdens de werving van het nieuwe lid nadrukkelijk gezocht naar een kandidaat die mede geschikt is om het voorzitterschap over te nemen. Daarmee ligt het in lijn der verwachting dat de Raad Naves zal voordragen voor benoeming om deze rol te zijner tijd te gaan vervullen. Tot die tijd bestaat de Raad niet uit 4 maar uit 5 leden, waarbij Naves de huidige voorzitter zal vervangen bij zijn afwezigheid. UitdagingenNaves wordt lid van de Raad in een periode waarin er veel op de Rechtspraak ...
 • Rechters straffen zwaarder bij geweld tegen hulpverleners
 • Geplaatst op: 21-06-2018 | 16:21
 • De discussie rond het zwaarder straffen van geweld tegen hulpverleners als agenten, ambulancepersoneel en andere mensen met een publieke taak laait regelmatig weer op. Het idee dat daar vaak een ‘te lichte’ straf op staat is gemeengoed en er gaan stemmen op dat op dit soort geweld altijd celstraf moet staan. Maar zijn die straffen wel zo licht? Hoe weegt de rechter dit mee in het strafoordeel? Rechter Elianne van Rens legt uit. Wordt geweld tegen ambulancepersoneel, agenten anders bestraft?‘Ja, rechters kijken zeker anders naar dit soort specifieke zaken. ‘De verontwaardiging in de samenleving over geweld tegen mensen met een publieke taak (zoals ambulance- brandweer- en ziekenhuispersoneel) is terecht. Dat vinden rechters ook en dat komt zeker tot uitdrukking in de straf. Rechters hebben zogeheten oriëntatiepunten die ze raadplegen bij het opleggen van de straf. Daarin staat dat straffen 33 tot 100% hoger kunnen ...
 • Raad: ‘Verander systeem voorwaardelijke invrijheidstelling niet zomaar’
 • Geplaatst op: 18-06-2018 | 14:08
 • Raad voor de rechtspraak kritisch op plannen ministerDe Raad voor de rechtspraak adviseert minister Dekker het wetsvoorstel waarmee het systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling wordt aangepast, te heroverwegen. De Raad herkent de geluiden in de samenleving tegen het automatisme van de voorwaardelijke invrijheidstelling waarop de minister het voorstel baseert. Maar als wordt gekeken naar het doel van voorwaardelijke invrijheidsstelling, dan werkt het huidige systeem goed. Dit schrijft de Raad in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies (pdf, 969,5 KB).De minister wil dat mensen met een lange gevangenisstraf maximaal 2 jaar voor het einde van hun straf voorwaardelijk vrij kunnen komen. Volgens de Raad is dit te kort om deze gevangenen goed te kunnen begeleiden en waar nodig te controleren bij hun terugkeer in de maatschappij en het gevaar op herhaling voldoende te kunnen terugdringen. Terugkeer in de maatschappijNu kan bij lange ...
 • Steeds vaker mediation in strafzaken
 • Geplaatst op: 14-06-2018 | 09:19
 • Nieuwe editie infoblad verschenenHet aantal mediations in strafzaken stijgt. Werden in 2017 nog 950 zaken aangedragen, in de eerste helft van 2018 zijn dat er al 650. Dit staat in het vandaag verschenen Infoblad Mediation in Strafzaken (pdf, 725,4 KB).Bij een mediationtraject gaan slachtoffers en verdachten onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek om zo tot afspraken te komen. AfsprakenVan alle zaken die dit jaar in het strafrecht zijn aangedragen voor mediation slaagt driekwart, vergelijkbaar met de cijfers van vorig jaar. Een geslaagde mediation betekent dat beide partijen afspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld over een schadevergoeding. De gemiddelde mediation in een strafzaak duurt ongeveer 2 weken.GeweldplegingOngeveer de helft van de zaken gaat over mishandeling en geweldpleging. Daarbij kan het gaan om conflicten tussen bekenden, bijvoorbeeld bij burenruzies. Maar ook bij zwaardere strafzaken zoals verkeersongevallen met zwaar letsel ...
 • Вторая Палата одобряет законы в отношении судебного процесса по делу MH17
 • Geplaatst op: 13-06-2018 | 12:18
 • This is a Russian translation of: House of Representatives passes legislation on MH17 trialВторая Палата одобрила законопроекты, которые позволяют проводить в Нидерландах судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении действий, повлекших катастрофу рейса MH17. Все партии поддержали законопроекты, которые имеют отношение к договору о международном юридическом сотрудничестве, заключенному Нидерландами и Украиной в июле 2017г.Договор был необходим в контексте решения Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов - которые сотрудничают в Международной следственной группе (JIT) – о том, чтобы преследование и судебный процесс проводить в Нидерландах и в соответствии с нидерландским законодательством. Прокуратура еще не предъявила обвинений каким-либо конкретным лицам.ЗаконоположенияЗаконы содержат несколько положений, которые связаны с уникальными особенностями судебного процесса по делу MH17. В частности, ввиду международного характера процесса суд может разрешить ведение отдельных частей процесса на английском языке, например, при осуществлении права иностранных родственников погибших выступать на процессе. Помимо этого, в порядке большого исключения, ...
 • Палата представників прийняла закон про судовий розгляд справи MH17
 • Geplaatst op: 13-06-2018 | 12:18
 • This is a Ukrainian translation of: House of Representatives passes legislation on MH17 trialПалата представників затвердила два законопроекти, які передбачають, що ті, кого звинувачують в збитті літака рейсу MH17, мають предстати перед судом у Нідерландах. Законопроекти були прийняті за підтримки кожної партії у парламенті. Закон вводить у дію угоду про міжнародне правове співробітництво, укладену Нідерландами та Україною у липні 2017 року.Ця угода була необхідною для виконання рішення, прийнятого країнами, що увійшли до Об'єднаної слідчої групи (JIT), а саме Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів, про судове переслідування та судовий розгляд цієї справи у Нідерландах відповідно до нідерландського законодавства. На цей час державна прокуратура не висунула звинувачень проти жодної людини. Основні положення Нове закон містить положення, специфічні для цієї унікальної ситуації. Наприклад, з урахуванням міжнародного характеру процесу, для того, щоб родичі загиблих змогли скористатися своїм правом на виступ у суді, суд уповноважений ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtspraak Nederland Algemeen