Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Rechtspraak blij met Rouvoet-rapport over vechtscheiding
 • Geplaatst op: 23-02-2018 | 10:05
 • Hervormingsplannen familierechters overgenomenDe Rechtspraak is blij met de resultaten van het Platform Scheiden zonder schade, dat plannen heeft gemaakt om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van een problematische scheiding. Oud-politicus André Rouvoet presenteerde vandaag het resultaat van een opdracht die de ministeries van Justitie en VWS hem gaven: samen met betrokken organisaties ideeën ontwikkelen voor een nieuwe manier van omgaan met (dreigende) vechtscheidingen. Alternatieve werkwijzen die familierechters de afgelopen jaren hebben bedacht en uitgeprobeerd, zijn daarin opgenomen. ‘Dit is een bevestiging dat we op de goede weg zijn’, zegt rechter Johan Visser.Steeds meer vechtscheidingenProblematische scheidingen komen steeds vaker voor en daar zijn de kinderen de dupe van. Zij worden vaak inzet van het gevecht tussen hun vader en moeder, die niet in staat zijn goed om te gaan met de scheiding en zich zo vastbijten in hun strijd, dat ...
 • 'Uitbreiding spreekrecht slachtoffers is een logische stap'
 • Geplaatst op: 22-02-2018 | 15:04
 • Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft vandaag, op de Europese Dag van het Slachtoffer, zijn plannen bekendgemaakt om de positie van slachtoffers in strafzaken te verbeteren. Een van de voorstellen is het spreekrecht voor slachtoffers uit te breiden. 'Het is goed dat slachtoffers en nabestaanden een stem in de rechtszaal hebben gekregen. Rechters ervaren in de zittingszaal dagelijks het belang hiervan. Nu wil de minister ook stieffamilie de mogelijkheid geven om te vertellen wat de impact van een misdrijf is geweest, dat is een logische stap', aldus Frits Bakker, voorzitter Raad voor de rechtspraak.AdviesDe minister is van plan voor het eind van 2018 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen, waarin hij zijn plannen verder uitwerkt. Bakker: 'De Rechtspraak zal dan adviseren over de voorstellen en beoordelen of het in lijn is met de afspraken die we onder andere in Nederland gezamenlijk hebben gemaakt, bijvoorbeeld ...
 • Test archivering met digitale vreemdelingenzaken
 • Geplaatst op: 19-02-2018 | 13:29
 • De Rechtspraak ontwikkelt een systeem om digitale zaken te archiveren. Op 21 februari vindt een test plaats met digitale vreemdelingenzaken uit 2015. Advocaten van deze zaken hebben daarover bericht ontvangen. Archivering digitale zakenNet zoals papieren zaken, moeten ook digitale zaken worden gearchiveerd. Zo’n zaak blijft in Mijn Rechtspraak tot 6 maanden na afdoening in hoogste instantie. Na die tijd stuurt de Rechtspraak alle dossierstukken, zaakgegevens en het zaakverloop naar de digitale archiefkast van het Centraal Digitaal Depot bij de Justitiële Informatiedienst JustID. Partijen kunnen de zaak dan niet meer raadplegen in Mijn Rechtspraak. Het blijft mogelijk om het dossier nog op te vragen, via het Rechtspraak Servicecentrum. TestOp 21 februari start de test met het overzetten van dossiers naar het Centraal Digitaal Depot. De Rechtspraak gebruikt daarvoor een deel van de digitale vreemdelingenzaken uit 2015. De betreffende advocaten hebben hierover bericht ontvangen. Hoewel ...
 • 9 t/m 11 maart: Rechtspraaksystemen niet bereikbaar door groot onderhoud
 • Geplaatst op: 15-02-2018 | 14:05
 • Onderhoud start vrijdagavond 9 maart om 18.30 uurVan vrijdagavond 9 maart tot en met zondag 11 maart zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak is niet bereikbaar.De werkzaamheden starten op vrijdagavond om 18.30 uur en duren tot zondagavond 23.59 uur. Voor gedetailleerde informatie over welke systemen en diensten niet beschikbaar zijn, zie: onderhoud en storingen. ...
 • Inschrijving Summercourt geopend
 • Geplaatst op: 14-02-2018 | 09:45
 • Rechtenstudenten die een loopbaan als rechter of officier van justitie overwegen, kunnen zich weer aanmelden voor SummerCourt. Hetb evenement, georganiseerd tussen 2 en 6 juli, biedt de kans om een zomerweek lang te proeven aan de wereld van rechters en officieren van justitie.SummerCourt is bedoeld voor universitaire studenten Nederlands recht in het 3e of 4e jaar van hun bachelor- of hun masterfase. De deelnemers worden de 1e week van juli ondergedompeld in de praktijk van het recht en ervaren zelf hoe het is om een strafeis te bepalen, requisitoir te houden, zitting te leiden en vonnis te schrijven. Er is plaats voor 80 studenten, die bij rechtbanken in het hele land aan de slag gaan. De inschrijving eindigt 11 maart. ...
 • Raad voor de rechtspraak waarschuwt: zie voorarrest niet als een lichtvoetige maatregel
 • Geplaatst op: 14-02-2018 | 15:56
 • Vanavond wordt de Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme besproken in de Tweede Kamer. De nieuwe wet moet onder andere het verlengen van voorarrest voor verdachten van  terroristische misdrijven mogelijk maken. De Raad voor de rechtspraak waarschuwt om het voorarrest niet als een lichtvoetige maatregel te zien en daar zorgvuldig mee om te gaan. De voorgestelde wet heeft drie speerpunten. Ten eerste de mogelijkheid om het voorarrest te verlengen zonder dat er sprake is van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Nu is voorarrest zonder ernstige bezwaren (een sterkere vorm van verdenking dan alleen een redelijk vermoeden van schuld) al mogelijk, maar verlenging nog niet. Het tweede speerpunt is gericht op het verruimen van mogelijkheden om DNA onderzoek te doen bij de verdachte. Tot slot noemt de nieuwe wet een brede aangifteplicht voor een ieder die kennis draagt van terroristische misdrijven. DilemmaIn zijn advies
 • 'Goede rechtspraak is essentieel voor een sterke rechtsstaat'
 • Geplaatst op: 12-02-2018 | 08:13
 • Goede rechtspraak is essentieel voor een sterke rechtsstaat. Maar de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland staat onder druk. Dit zei Kees Sterk, lid van de Raad voor de rechtspraak in een deskundigendebat over de staat van de rechtsstaat in de Eerste Kamer. De 3 staatsmachten moeten samenwerken aan de versterking van de rechtsstaat, zei hij. Daarbij moet de rechter niet door andere staatsmachten gezien worden als een sta-in-de-weg of als louter een kostenpost. Op peil houdenSterk besprak 3 onderwerpen die volgens de Raad essentieel voor het op peil houden van de rechtsstaat en het in balans houden van de staatsmachten. Om te beginnen benadrukte hij dat de overheidsrechter bijdraagt aan een evenwichtige rechtsstaat door neveneffecten als rechtshandhaving, rechtsbescherming en rechtsontwikkeling. En door het publieke debat naar aanleiding van uitspraken van de rechter. ‘De rechter vervult dus niet alleen een taak in individuele zaken, ...
 • Tweede Kamer voor meer disciplinaire maatregelen rechters
 • Geplaatst op: 06-02-2018 | 15:38
 • Rechtspraak pleit al langer voor meer mogelijkhedenDe Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen worden verruimd. Alle partijen in de Kamer stemde voor de wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. De Rechtspraak pleit al langer voor zo’n wijziging en adviseerde eerder positief over het wetsvoorstel. De rechterlijke organisatie kan op dit moment maar zeer beperkt maatregelen treffen als rechters ongeoorloofd gedrag vertonen.SteunToen zich vorige week tijdens een Kamerdebat over het voorstel een meerderheid leek af te tekenen, reageerde Kees Sterk (vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak) tevreden. Hij benadrukte dat de uiteindelijke keuze vanzelfsprekend aan de politiek is, maar ook dat de Rechtspraak graag ziet dat de mogelijke disciplinaire maatregelen worden uitgebreid. Sterk: ‘Het voorstel komt voor een belangrijk deel overeen met ...
 • Rechtspraak oriënteert zich op onafhankelijke toetsing digitalisering
 • Geplaatst op: 05-02-2018 | 18:17
 • De Rechtspraak oriënteert zich op een verzoek aan het Bureau ICT-toetsing (BIT) om een onafhankelijke toets uit te voeren ten behoeve van de verdere digitalisering van de rechtspraak. De Rechtspraak gaat op korte termijn met het CIO Rijk, verantwoordelijk voor ICT bij de Rijksoverheid, in overleg om de mogelijkheden te verkennen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het borgen van de onafhankelijkheid en rechtsstatelijkheid van de Rechtspraak. Om deze reden zijn onderzoeken van de digitalisering tot nu toe uitgevoerd door onafhankelijke bureaus.In alle rechtsgebieden zijn inmiddels eerste digitale stappen gezet. Maar het is ook duidelijk geworden dat het realiseren van digitaal procederen door de Rechtspraak complexer is dan was voorzien en daardoor meer tijd en geld kost. Zoals eerder gemeld in de voortgangsrapportage aan de minister van Justitie en Veiligheid (pdf, 257,5 KB) noodzaken de complexiteit van de digitalisering ...
 • Kamermeerderheid tekent zich af voor meer disciplinaire maatregelen rechters
 • Geplaatst op: 01-02-2018 | 16:28
 • Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt voorstander van het verruimen van mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen. Dit beeld tekende zich vandaag af tijdens een Kamerdebat over de wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. De Rechtspraak pleit al langer voor zo’n wijziging en adviseerde eerder positief over het wetsvoorstel. De rechterlijke organisatie kan op dit moment maar zeer beperkt maatregelen treffen als rechters ongeoorloofd gedrag vertonen.Kees Sterk, vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak: ‘Hoewel de uiteindelijke keuze natuurlijk aan de politiek is, zijn we blij om te zien dat dit voorstel steun lijkt te krijgen in de Kamer. Het komt voor een belangrijk deel overeen met voorstellen die de Rechtspraak eerder zelf deed. Op dit moment kunnen we geen maatwerk bieden als een rechter zich ongepast gedraagt. We kunnen óf een schriftelijke waarschuwing geven, of een ...
 • Onderzoek: rechtsstaat wereldwijd onder druk
 • Geplaatst op: 31-01-2018 | 15:36
 • Nederland op 5de plaats op gezaghebbende internationale ranglijstWereldwijd staat de rechtsstaat onder druk. Dit blijkt uit de vandaag verschenen Rule of Law Index (worldjusticeproject.org). In een meerderheid van de 113 onderzochte landen ging het vergeleken met vorig jaar slechter op het gebied van mensenrechten en de mogelijkheden om de overheid te kunnen controleren. Ook was het voor mensen moeilijker om hun recht te halen bij een rechter. Elk jaar stelt het gezaghebbende World Justice Project de ranglijst samen door rechtsstelsels van over de hele wereld met elkaar te vergelijken. In Scandinavië zijn volgens de lijst de beste rechtssystemen ter wereld te vinden. Direct daarna volgt Nederland. Met een 5de plek handhaaft Nederland zijn positie van vorig jaar. Op het gebied van civiel recht staat Nederland zelfs bovenaan en ook worden wetten en regels hier het beste gehandhaafd. Helemaal onderaan de lijst, op de ...
 • 5 vragen en antwoorden over de digitalisering van rechtspraak
 • Geplaatst op: 31-01-2018 | 15:38
 • Hieronder antwoorden op veelgestelde vragen over de digitalisering van rechtspraak.1. Het voorop stellen van de zaken die wél goed gaan en het verbloemen van zaken die niet goed verlopen lijkt een rode draad te zijn voor ICT-projecten van de overheid. Heeft de Rechtspraak deze les van de commissie Elias wel geleerd?De Raad voor de rechtspraak laat de aanpak van de digitalisering regelmatig toetsen door externe bureaus. Ook de Rekenkamer heeft in 2015 een onderzoek uitgevoerd en concludeerde toen dat het positief is dat bij de digitalisering van de rechtspraak lessen uit het verleden worden meegenomen.De maatregelen die recent zijn getroffen, om de planning en aansturing aan te passen, komen voort uit deze evaluaties.2. In hoeveel rechtszaken kan er nu digitaal worden geprocedeerd? De Rechtspraak behandelt op jaarbasis zo’n 1,5 tot 2 miljoen zaken. Bij zaken waarin de rechter een toezichthoudende rol ...
 • 'Rechtspraak wil positie slachtoffers verbeteren'
 • Geplaatst op: 30-01-2018 | 12:48
 • Waardering Rechtspraak hoog, slachtoffers minder tevreden Slachtoffers die zich kunnen vinden in het oordeel van de rechter en wiens zaak snel wordt behandeld, zijn positiever over de Rechtspraak dan slachtoffers waarbij dit niet het geval is. Een grote meerderheid van de professionals, rechtzoekenden en curatoren is (erg) tevreden over de Rechtspraak. De waarderingscijfers van slachtoffers zijn een stuk lager. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde klantwaarderingsonderzoek. De komende tijd neemt de Rechtspraak maatregelen die tegemoetkomen aan de wensen van slachtoffers die uit het onderzoek naar voren komen. WaarderingUit het onderzoek blijkt dat de waardering voor de Rechtspraak over het algemeen hoog is. Mensen zijn vooral tevreden over het functioneren van de rechter. Minder tevreden is men over de doorlooptijden (hoe snel een zaak wordt behandeld) en de digitale voorzieningen, ...
 • Visitatie gerechten van start
 • Geplaatst op: 23-01-2018 | 15:49
 • Commissie evalueert kwaliteitszorg RechtspraakDe visitatie gerechten 2018 gaat vandaag officieel van start. Een onafhankelijke commissie gaat het komende jaar de zorg voor kwaliteit van de Rechtspraak evalueren.VisitatiecommissieDe commissie die de visitatie gaat uitvoeren, is vandaag geïnstalleerd en staat onder leiding van de oud-politica Femke Halsema. De opdracht voor deze visitatiecommissie is neergelegd in een protocol (pdf, 462,5 KB). De onderwerpen van de visitatie zijn gekoppeld aan de speerpunten van de Agenda van de Rechtspraak 2015-2020: snelle, toegankelijke en deskundige rechtspraak, met als overkoepelend thema ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’. OnderzoekHet onderzoek zal onder andere bestaan uit een enquête onder alle medewerkers binnen de gerechten, een vragenlijst voor de gerechtsbestuurders en een bezoek aan de gerechten. De commissie zal naar verwachting begin 2019 haar rapport met aanbevelingen uitbrengen.Verantwoording richting samenlevingElke 4 jaar wordt er binnen de Rechtspraak een visitatie gehouden. Het doel van de visitatie ...
 • Rechters volgen de wet bij opleggen taakstraffen
 • Geplaatst op: 23-01-2018 | 16:07
 • Dat blijkt uit WODC-onderzoekAls rechters taakstraffen opleggen, doen ze dat in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever. Dat concludeert het onderzoekscentrum WODC na evaluatie van de Wet beperking oplegging taakstraffen uit 2012. Regelmatig wordt beweerd dat rechters die wet omzeilen als ze een taakstraf willen opleggen voor een ernstig misdrijf, waar eigenlijk celstraf op hoort te volgen. Het onderzoek – in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid – toont aan dat dat niet zo is.BeperkingDe taakstraf maakt al bijna 30 jaar deel uit van de strafwaaier waar rechters uit kunnen kiezen en geldt sinds 2001 als hoofdstraf. Dat betekent dat rechters kunnen besluiten alléén die straf op te leggen. Begin 2012 werd een wetswijziging van kracht die die keuzevrijheid inperkte. Sindsdien mogen rechters niet meer volstaan met een taakstraf voor misdrijven waar 6 jaar cel op staat, die een ernstige inbreuk hebben ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtspraak Nederland Algemeen