Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Frits Bakker treedt later terug als voorzitter Raad voor de rechtspraak
 • Geplaatst op: 17-05-2018 | 08:53
 • Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, blijft een aantal maanden langer voorzitter dan gepland. In nauw overleg tussen minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en Bakker is besloten de terugtreding van Bakker als voorzitter pas per 1 januari 2019 te laten plaatsvinden.Begin dit jaar kondigde Bakker aan af te zien van een herbenoeming na zijn eerste termijn van 6 jaar, die op 1 juli 2018 afloopt. Omdat er op dit moment veel onderwerpen zijn die bestuurlijke aandacht van de Raad vragen, zoals de reset van de digitalisering en de financiële situatie waarin de Rechtspraak verkeert, heeft Bakker ingestemd met een later vertrek. Minister Dekker heeft Frits Bakker voorgedragen tot herbenoeming tot 1 januari 2019. Daarna wordt Bakker familierechter bij de rechtbank Noord-Holland. ProcedureDe Raad voor de rechtspraak gaat door met de procedure tot benoeming van een ...
 • Vragen en antwoorden over voorwaardelijke invrijheidstelling
 • Geplaatst op: 03-05-2018 | 14:19
 • In gesprek met een strafrechterMinister Dekker (voor Rechtsbescherming) kondigde eerder deze week een wetsvoorstel aan waarmee de voorwaardelijke invrijheidstelling aan banden wordt gelegd. Zo wil de minister dat gevangenen op zijn vroegst 2 jaar voor het einde van de celstraf onder voorwaarden vrij kunnen komen. Nu is dat na tweederde van de straf. De Raad voor de rechtspraak brengt binnenkort advies uit over het wetsvoorstel. Strafrechter Jan Moors beantwoordt enkele vragen over voorwaardelijke invrijheidstelling. Voorwaardelijke invrijheidsstelling, hoe werkt dat precies?‘Globaal is de situatie nu zo: In Nederland is het gebruikelijk dat iemand die is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van langer dan 1 jaar, niet die hele straf achter de tralies hoeft uit te zitten als hij zich goed gedraagt. Het Openbaar Ministerie beslist of iemand het laatste deel van de straf onder bepaalde voorwaarden buiten de gevangenis mag doorbrengen. Die voorwaarden verschillen ...
 • Minister Dekker: stoppen met digitalisering rechtspraak geen optie
 • Geplaatst op: 25-04-2018 | 16:50
 • Het digitaliseren van rechtspraak is volgens minister Dekker (voor Rechtsbescherming) noodzakelijk, en niet te stoppen. Wel vindt hij dat hierbij goed moet worden gekeken naar de manier waarop de Rechtspraak als organisatie wordt bestuurd. Het moet helder zijn waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen. Ook is speciale aandacht nodig voor de snelheid en het ambitieniveau van de digitalisering, stelde de minister tijdens een debat in de Tweede Kamer vandaag. Naast de digitalisering sprak de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid tijdens dit zogenoemd algemeen overleg met de minister over onder meer griffierechten, maatschappelijk effectieve rechtspraak, en de financiering van rechtspraak. DigitaliseringEerder deze maand kondigde de Rechtspraak een reset van het moderniserings- en digitaliseringsprogramma KEI aan, de focus wordt verlegd van het automatiseren van juridische procedures naar vergroting van de digitale toegankelijkheid. Ter voorbereiding van het Kamerdebat informeerde de Rechtspraak vorig week ...
 • Aantal rechtszaken vorig jaar fors gedaald
 • Geplaatst op: 23-04-2018 | 10:36
 • Het aantal rechtszaken is het afgelopen jaar in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen, zo blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de Rechtspraak. Met name het aantal kanton handelszaken is flink gedaald. Vorig jaar zijn daar 81 duizend minder zaken van aangebracht dan een jaar eerder. Kanton handelszaken gaan vaak over incasso's na het niet betalen van rekeningen, bijvoorbeeld voor een zorgverzekering of telefoonabonnement. Reden minder rechtszakenDe daling van het aantal zaken in sommige rechtsgebieden ligt voor de hand: een verbeterde betalingsmoraal na de economische crisis, de toegenomen beschikbaarheid van buitenrechtelijke bemiddeling (als mediation). Maar ook de afschrikkende werking van relatief hoge griffierechten (de kosten die moeten worden betaald om een rechtszaak te mogen voeren) speelt een rol. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, roept in zijn jaarbericht op deze griffierechten te verlagen, omdat moet worden voorkomen dat mensen vanwege financiële ...
 • Projecten voor effectievere rechtspraak overal in startblokken
 • Geplaatst op: 25-04-2018 | 08:02
 • Door het hele land ontwikkelen rechters plannen die gericht zijn op het effectiever inzetten van rechtspraak, en rechtspraak toegankelijk te houden voor iedereen. De belangrijkste winst van maatschappelijk effectieve rechtspraak is dat het recht wordt ingezet om alledaagse problemen van mensen echt op te lossen. Ook het kabinet is voorstander van deze vormen van maatschappelijk effectieve rechtspraak, blijkt uit een brief(rijksoverheid.nl) die minister Dekker (voor Rechtsbescherming) vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. PraktijkFrits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vindt het goed om te zien dat veel van de plannen van de Rechtspraak terug te vinden zijn in de brief van de minister: 'Door het hele land zijn projecten gestart en in ontwikkeling, die gericht zijn om mensen echt verder te helpen. Niet omdat bestuurders als ik daarom hebben gevraagd, maar omdat onze mensen zelf vonden dat het moest gebeuren. ...
 • 'Je recht halen is voor velen niet te betalen'
 • Geplaatst op: 15-05-2018 | 07:09
 • Voorzitter Raad voor de rechtspraak pleit voor verlaging griffierechten Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag. Dit bepleit Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) in zijn jaarbericht (pdf, 38,3 KB) dat volgende week maandag als onderdeel van het jaarverslag van de Rechtspraak verschijnt. Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) verstuurde gisteren een brief aan de Tweede Kamer (tweedekamer.nl) waarin hij aangeeft in debat te willen over de hoogte van de griffierechten.Fors minder rechtszakenHet aantal rechtszaken nam vorig jaar bij vrijwel alle rechtsgebieden fors af, een trend die al een paar jaar zichtbaar is. Vooral de afname van het aantal zaken met een klein financieel belang (civiele kantonzaken) baart zorgen. Bakker: 'Een klein financieel belang, ...
 • Digitale procedures Rechtspraak blijven gewoon in gebruik
 • Geplaatst op: 17-04-2018 | 09:10
 • Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) heeft afgelopen vrijdag een brief (tweedekamer.nl) naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over de digitalisering van de Rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak heeft begrip voor deze zorgen en is in gesprek met de minister over de ontstane situatie en de gevolgen voor de toekomst.In de brief geeft de minister aan dat hij het vooralsnog onverantwoord vindt om op de nu voorgestane wijze door te gaan met de digitalisering en er voldoende waarborgen moeten zijn dat het vanaf nu anders gaat. Dat heeft geen invloed op de digitale procedures die al zijn opgeleverd in de rechtsgebieden toezicht, straf, bestuur en civiel. Die blijven gewoon in gebruik en worden voorlopig gewoon doorontwikkeld.Digitalisering onontkoombaarDe mededeling van de minister heeft natuurlijk wel gevolgen voor de manier waarop de digitalisering komende jaren kan worden voortgezet. Dekker ...
 • Vragen en antwoorden over digitale toegankelijkheid in plaats van automatisering
 • Geplaatst op: 17-04-2018 | 14:14
 • De Rechtspraak verlegt de focus van het automatiseren van juridische procedures naar vergroting van de digitale toegankelijkheid. Hieronder antwoorden op enkele veelgestelde vragen.Ik lees in het nieuws dat de digitalisering opnieuw moet, klopt dat? Ik procedeer al digitaal, kan ik dat blijven doen? Berichten dat de digitalisering zou worden stopgezet, of opnieuw moet, kloppen niet. In rechtsgebieden waarin al digitaal wordt geprocedeerd en gecommuniceerd, blijft dit gewoon doorgaan. In asiel- en bewaringszaken kun je dus gewoon digitaal blijven procederen. Ook de pilot met digitaal procederen in civiele handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland gaat gewoon door. Digitale uitwisseling van stukken in faillissementszaken gaat ook gewoon door.Dat geldt ook voor de in november 2017 gestarte landelijke invoering van digitaal werken in bewindszaken. Deze loopt volledig door in 2018. De digitalisering op het terrein van strafrecht, gaat eveneens ...
 • Rechtspraak: digitale toegankelijkheid in plaats van automatisering
 • Geplaatst op: 23-04-2018 | 07:06
 • De Rechtspraak verlegt de focus van het automatiseren van juridische procedures naar vergroting van de digitale toegankelijkheid. Dat schrijft de Raad voor de rechtspraak in een brief (pdf, 916,9 KB) aan minister Dekker voor Rechtsbescherming. De digitalisering wordt daarmee eenvoudiger en beter te beheersen. Uit extern onderzoek is gebleken dat de Rechtspraak heeft onderschat hoe ingewikkeld het is om juridische procedures te digitaliseren.De Rechtspraak werkt sinds enkele jaren aan de modernisering en digitalisering van juridische procedures. In alle rechtsgebieden zijn digitale stappen gezet. Maar digitaal procederen bleek meer tijd en geld te kosten dan gepland. In opdracht van de Raad heeft een onafhankelijke commissie het digitaliseringsprogramma onderzocht en advies gegeven voor verbeteringen. De Raad heeft de minister vandaag geïnformeerd over het onderzoek en de maatregelen die de Rechtspraak neemt om de digitalisering op een goede manier voort te zetten.ResetDe digitalisering ...
 • Rechtspraak: Wetsvoorstel legale wietverkoop stuit op bezwaren
 • Geplaatst op: 04-04-2018 | 14:26
 • Een wetsvoorstel dat een experiment mogelijk maakt met legale teelt en verkoop van hennep, stuit op een aantal bezwaren. Dat schrijft de Raad voor de rechtspraak in een advies (pdf, 322,5 KB) aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De proef is niet in overeenstemming met internationale verdragen en er ligt willekeur op de loer bij de selectie van telers en coffeeshops die mee mogen doen. Dat kan leiden tot juridische procedures, stelt de Raad.ExperimentDe regering wil 6 tot 10 gemeenten aanwijzen waarin coffeeshops 4 jaar lang hennep kunnen verkopen zonder dat dat strafbaar is. Ook worden telers aangewezen, die uitsluitend voor dit experiment hennep telen. Als deelnemers zich niet aan de voorwaarden van het experiment houden, is de Opiumwet - die de teelt en verkoop strafbaar stelt - weer gewoon van toepassing. Een adviescommissie buigt zich over de vraag hoe de ...
 • Meerderheid Tweede Kamer tegen onafhankelijke Rechtspraakbegroting
 • Geplaatst op: 03-04-2018 | 13:52
 • 'Een gemiste kans om derde staatsmacht te versterken'Een meerderheid van de Tweede Kamerleden is tegen een initiatiefwetsvoorstel dat een onafhankelijke begroting voor de Rechtspraak beoogt. Dat bleek vandaag na een stemming in de Tweede Kamer over het voorstel. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, spreekt over een gemiste kans om de derde staatsmacht in zijn onafhankelijkheid te versterken. Het wetsvoorstel van SP-Kamerlid Van Nispen had als doel de Rechtspraak een onafhankelijke – zogenoemde niet-departementale – begroting te geven. Bakker: ‘Nu is de begroting als apart hoofdstuk onderdeel van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierdoor kan de financiering van rechtspraak afhankelijk worden van beleidskeuzes van de minister. Weliswaar heeft de Rechtspraak een apart wettelijk bekostigingssysteem, maar toch is in het recente verleden gebleken dat de minister dit systeem niet altijd kan volgen vanwege tekorten op de rest van zijn ...
 • Законопроекти про судові розгляди щодо MH17 подано до Палати представників
 • Geplaatst op: 26-03-2018 | 10:07
 • Законопроекти, які дадуть змогу судити осіб, підозрюваних у спричиненні катастрофи MH17, було надіслано урядом до Палати представників. На питання, підняті Радою з судових справ в консультативному звіті, було в основному отримано відповіді. Ці законопроекти містять положення, що забезпечують право на справедливий судовий розгляд у випадку використання у судовому процесі над підозрюваним, який не знаходиться в Нідерландах, технології відеоконференцій. У своєму звіті Рада зазначила, що до цього часу у Нідерландах ніколи не використовувався відеоконференційний зв'язок у судових процесах над підозрюваними, і саме тому необхідно запровадити додаткові заходи. Судові розгляди у НідерландахЧерез те, що справа MH17 має міжнародний характер, у своєму звіті Рада настійно закликала до забезпечення того, щоб певні частини судочинства проводилися англійською мовою. Уряд скористався цією порадою. У законопроектах передбачено, що рішення про те, які частини судового розгляду веститимуться англійською мовою, наприклад, коли близькі родичі жертви, які не є голландцями, використовують ...
 • Wetten MH17-rechtszaak naar de Tweede Kamer
 • Geplaatst op: 04-04-2018 | 07:20
 • Wetsvoorstellen die berechting in Nederland van verdachten van het veroorzaken van de ramp met vlucht MH17 mogelijk maken, zijn door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd. De vragen die de Raad voor de rechtspraak in een eerder stadium in een wetgevingsadvies heeft opgeworpen, zijn grotendeels beantwoord.In de wetsvoorstellen zijn waarborgen opgenomen hoe het recht op een eerlijk proces wordt gewaarborgd bij het gebruik van videoconferentie bij de berechting van een verdachte in het buitenland. De Raad had erop gewezen dat Nederland er tot nu toe voor heeft gekozen verdachten niet via videoconferentie te berechten, zodat extra waarborgen op hun plaats zouden zijn.Berechting in NederlandVanwege dit internationale karakter van een MH17-rechtszaak adviseerde de Raad in het wetgevingsadvies met klem onderdelen van de rechtszaak in het Engels te kunnen voeren. Dit advies is door het kabinet opgevolgd. Het is volgens ...
 • Bills on MH17 trials submitted to the House of Representatives
 • Geplaatst op: 21-03-2018 | 16:15
 • Legislative bills that will make it possible to try persons suspected of causing the MH17 disaster have been sent by the government to the House of Representatives. The questions raised by the Netherlands Council for the Judiciary in an advisory report have largely been answered.These bills include provisions safeguarding the right to a fair trial in the event that video conferencing technology is used to try a suspect who is not in the Netherlands. The Council pointed out in its report that until now the Netherlands has not tried suspects via video conference link, so additional safeguards need to be put in place. Trial in the NetherlandsBecause of the international nature of the MH17 case, the Council’s report strongly urged that provision be made for certain parts of the proceedings to be conducted in English. The government has followed this advice. The ...
 • Planning van digitale zittingen
 • Geplaatst op: 15-03-2018 | 15:04
 • Sinds 1 september is het verplicht om in de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in civiele handelsvorderingen digitaal te procederen. Op dit moment zijn ruim 800 zaken digitaal ingediend. Afgelopen week is op de website van het Advocatenblad een bericht gepubliceerd waaruit men zou kunnen opmaken dat bij de planning van de mondelinge behandeling van digitale zaken er geen rekening wordt gehouden met de verhinderdata van advocaten. Om misverstanden te voorkomen lichten wij de wijze van planning van zittingen in digitale zaken toe, zoals deze ook in het procesreglement (pdf, 788,3 KB)is beschreven.Hoe gaan de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland om met verhinderdata van advocaten in digitale zaken? Advocaten kunnen, zoals altijd al gebruikelijk is, verhinderdata opgeven. Bij de planning van de zitting wordt daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. De precieze datum is uiteraard afhankelijk van de verhinderdata van advocaten en zittingscapaciteit van rechters en secretarissen. Dat is ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtspraak Nederland Algemeen