Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Visitatie gerechten van start
 • Geplaatst op: 23-01-2018 | 15:49
 • Commissie evalueert kwaliteitszorg RechtspraakDe visitatie gerechten 2018 gaat vandaag officieel van start. Een onafhankelijke commissie gaat het komende jaar de zorg voor kwaliteit van de Rechtspraak evalueren.VisitatiecommissieDe commissie die de visitatie gaat uitvoeren, is vandaag geïnstalleerd en staat onder leiding van de oud-politica Femke Halsema. De opdracht voor deze visitatiecommissie is neergelegd in een protocol (pdf, 462,5 KB). De onderwerpen van de visitatie zijn gekoppeld aan de speerpunten van de Agenda van de Rechtspraak 2015-2020: snelle, toegankelijke en deskundige rechtspraak, met als overkoepelend thema ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’. OnderzoekHet onderzoek zal onder andere bestaan uit een enquête onder alle medewerkers binnen de gerechten, een vragenlijst voor de gerechtsbestuurders en een bezoek aan de gerechten. De commissie zal naar verwachting begin 2019 haar rapport met aanbevelingen uitbrengen.Verantwoording richting samenlevingElke 4 jaar wordt er binnen de Rechtspraak een visitatie gehouden. Het doel van de visitatie ...
 • Rechters volgen de wet bij opleggen taakstraffen
 • Geplaatst op: 23-01-2018 | 16:07
 • Dat blijkt uit WODC-onderzoekAls rechters taakstraffen opleggen, doen ze dat in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever. Dat concludeert het onderzoekscentrum WODC na evaluatie van de Wet beperking oplegging taakstraffen uit 2012. Regelmatig wordt beweerd dat rechters die wet omzeilen als ze een taakstraf willen opleggen voor een ernstig misdrijf, waar eigenlijk celstraf op hoort te volgen. Het onderzoek – in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid – toont aan dat dat niet zo is.BeperkingDe taakstraf maakt al bijna 30 jaar deel uit van de strafwaaier waar rechters uit kunnen kiezen en geldt sinds 2001 als hoofdstraf. Dat betekent dat rechters kunnen besluiten alléén die straf op te leggen. Begin 2012 werd een wetswijziging van kracht die die keuzevrijheid inperkte. Sindsdien mogen rechters niet meer volstaan met een taakstraf voor misdrijven waar 6 jaar cel op staat, die een ernstige inbreuk hebben ...
 • ‘Geef Rechtspraak begroting die écht onafhankelijk is’
 • Geplaatst op: 22-01-2018 | 13:23
 • Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel voor een onafhankelijke RechtspraakbegrotingDe Tweede Kamer behandelt woensdag een wetsvoorstel waarmee de Rechtspraakbegroting losgekoppeld wordt van de gewone begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, is het een goed moment om de rechtstatelijke waarborgen in ons land verder te verbeteren. De Rechtspraak pleit al langer voor een begroting die politiek neutraal is. Bakker: ‘Het is tijd om de Rechtspraak net als de andere onafhankelijke staatsinstellingen een zogenoemde “buiten departementale” begroting te gunnen, waardoor deze veel losser komt te staan van de gewone begroting van het ministerie. Ontwikkelingen in het buitenland – zoals bijvoorbeeld in Polen – laten zien dat we niet lichtzinnig over dit soort principiële waarborgen moeten doen.’ Onafhankelijke staatsmacht Op dit moment is de begroting van de Rechtspraak ondergebracht bij de gewone begroting het ...
 • Dit jaar nieuwe voorzitter Raad voor de rechtspraak
 • Geplaatst op: 19-01-2018 | 11:06
 • Termijn huidige voorzitter loopt afDe Raad voor de rechtspraak krijgt in 2018 een nieuwe voorzitter. De termijn van Frits Bakker, de huidige voorzitter van de Raad, loopt na 6 jaar ten einde.De procedure om een geschikte voorzitter te vinden is inmiddels gestart. Die procedure kent 2 stappen. Eerst moet een nieuw lid van de Raad worden geworven. Dit begint met het opstellen van het profiel waaraan het nieuwe lid moet voldoen. Het kunnen bekleden van het voorzitterschap maakt daarvan deel uit. Zodra de Raad weer voltallig is (bestaande uit 2 rechterlijke leden en 2 niet-rechterlijke leden), kan de Raad uit de rechterlijke leden de minister een nieuwe voorzitter voordragen. Naar verwachting wordt de opvolger van Frits Bakker in het najaar door de koning benoemd. TogaEen voorzitter heeft de mogelijkheid om te vragen of zijn termijn met nog eens 3 jaar verlengd ...
 • Voorzitter Raad voor de rechtspraak: ‘Verlaag griffiekosten om toegang tot de rechter te garanderen’
 • Geplaatst op: 18-01-2018 | 12:22
 • De griffiekosten voor eenvoudige incassozaken moeten omlaag om de toegang tot de onafhankelijke rechter te garanderen. Dat stelt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vanavond in Nieuwsuur. Omdat de griffierechten voor reguliere rechtspraak hoog zijn - veel hoger dan de werkelijke kosten - leggen bijvoorbeeld zorgverzekeraars en energiebedrijven hun incassozaken voor aan commerciële online geschiloplossers zoals e-Court. Of daarbij de belangen van schuldenaren voldoende zijn gewaarborgd, is echter onduidelijk. Online arbitrageGeschilbeslechting buiten de rechter om bestaat al lang en kan een prima alternatief zijn. Als beide partijen instemmen, kan een conflict worden voorgelegd aan een deskundige arbiter in plaats van de rechter. De laatste tijd is een commerciële incassovariant daarvan sterk in opkomst. Steeds meer bedrijven (waaronder zorgverzekeraars en energiebedrijven) sluiten contracten af met e-Court. Klanten stemmen er via de polis- of algemene voorwaarden mee in dat niet de ...
 • 'Ook Nederlandse rechtsstaat vraagt inzet'
 • Geplaatst op: 11-01-2018 | 16:01
 • Voorzitter Raad voor de rechtspraak roept staatsmachten op meer samen voor rechtsstaat te staanDe wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht moeten meer dan nu samen pal voor de rechtsstaat gaan staan. De afbraak van de rechtsstaat in bijvoorbeeld Polen laat zien dat het zonder inspanning en goede wil van alle 3 de staatsmachten misgaat, en het is naïef om te denken dat onze rechtsstaat niet kwetsbaar is. Dit zei Frits Bakker (voorzitter Raad voor de rechtspraak) vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak. RespectBakker constateert dat de 3 staatsmachten nog te vaak elkaars concurrenten lijken. Bakker: ‘Staatsmachten zijn niet alleen maar onafhankelijk, ze zijn ook van elkaar afhankelijk. Ze beïnvloeden elkaar én versterken elkaar. En juist dat dreigen we te vergeten, vooral als we weer eens in elkaars vaarwater zitten.’ PolenHij begrijpt dat rechterlijke uitspraken soms frustratie kunnen oproepen, maar de oplossing ligt ...
 • Bijna 3000 rechtszaken doorverwezen naar mediator
 • Geplaatst op: 10-01-2018 | 11:35
 • Rechters en officieren van justitie hebben vorig jaar in 2977 rechtszaken de betrokkenen naar een mediator verwezen, om eerst met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurde het vaakst in familiezaken (1668) en in strafzaken (946). Opvallend is dat in strafzaken het vaakst overeenstemming werd bereikt: in 76 procent van de zaken eindigde de mediation succesvol. In totaal (in alle rechtsgebieden) komen de partijen er in 60 procent van de mediationtrajecten samen uit.Mediation naast rechtspraakDe rechter of officier die een zaak behandelt, kijkt eerst of deze zich leent voor mediation. Als dat zo is, doet hij een mediationvoorstel aan partijen. Dat heeft tot doel partijen gezamenlijk tot een oplossing te laten komen, waar ze beiden achter staan.Opvallende stijging strafIn 2017 was een opvallende stijging te zien in het aantal strafzaken waarin de rechter of officier van justitie koos voor doorverwijzing naar de mediator. In 2016 ...
 • Prioriteit voor digitalisering civiel, vertraging voor bestuursrecht
 • Geplaatst op: 11-01-2018 | 11:37
 • De Rechtspraak geeft de komende tijd de hoogste prioriteit aan digitaal procederen in handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging. Dit zal naar verwachting eind 2018 landelijk worden ingevoerd. Dit heeft de Raad voor de rechtspraak vandaag besloten. De digitalisering op het terrein van straf, gaat volgens planning door. Op het terrein van toezicht is in november 2017 de landelijke invoering van digitaal werken in bewindszaken gestart. Deze loopt volledig door in 2018.De complexiteit van de digitalisering en de financiële situatie per 2018 noodzaken ons helaas de invoering van digitaal procederen in reguliere vreemdelingenzaken te vertragen. Ook de start van de pilot schuldsanering (WSNP) is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Deze temporisering geeft ook ruimte om de komende periode de technische keuzes tegen het licht te houden. De digitale systemen voor handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging en vreemdelingen regulier zullen zoveel mogelijk in de ...
 • Planning digitalisering aangepast
 • Geplaatst op: 10-01-2018 | 14:10
 • De Rechtspraak werkt sinds een aantal jaren aan digitalisering en modernisering van juridische procedures. In alle rechtsgebieden zijn inmiddels eerste digitale stappen gezet. Maar het is ook duidelijk geworden dat het realiseren van digitaal procederen door de rechtspraak complexer is dan was voorzien en daardoor meer tijd en geld kost. De digitalisering vraagt om een transformatie van de hele juridische sector. Die is noodzakelijk om de rechtspraak ook voor de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De Rechtspraak gaat dan ook onverminderd door met de modernisering. Voortgang straf, toezicht, civiel en bestuurDe digitalisering op het terrein van straf, gaat volgens planning door. Op het terrein van toezicht is in november 2017 de landelijke invoering van digitaal werken in bewindszaken gestart. Deze loopt volledig door in 2018. De landelijke invoering van digitaal procederen in handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging en vreemdelingen regulier loopt vertraging op, maar ...
 • Volgend jaar 1 miljoen voor mediation in strafrecht
 • Geplaatst op: 22-12-2017 | 08:53
 • Er komt volgend jaar 1 miljoen euro beschikbaar om mediation in het strafrecht mogelijk te blijven maken. De Tweede Kamer stemde gisterenavond, tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid, voor het amendement waarmee het geld wordt vrijgemaakt.Slachtoffer en verdachte in gesprekBij mediation binnen het strafrecht melden officieren van justitie en rechters bepaalde zaken aan voor mediation, waardoor slachtoffers en verdachten die dat willen onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan. Ruim driekwart van de zaken waarbij dit gebeurt, wordt succesvol afgerond. Als mensen ervoor open staan, kan mediation een waardevolle aanvulling zijn op een rechtszaak omdat bij mediation gekeken kan worden naar onderliggende conflicten en afspraken gemaakt kunnen worden over de toekomst. Dit geldt helemaal als mensen na de rechtszaak nog met elkaar door moeten of elkaar tegen kunnen komen. Het geeft slachtoffers meer invloed en ...
 • Takvor Avedissian nieuwe president Centrale Raad van Beroep
 • Geplaatst op: 22-12-2017 | 17:04
 • De Ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van Takvor Avedissian tot president van de Centrale Raad van Beroep per 1 februari 2018. Op dit moment is hij nog president van de rechtbank Overijssel. Na zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit werkte Avedissian onder meer als wetgevingsjurist bij het toenmalige Ministerie van LNV in Den Haag en bij het Bureau voor Rechtshulp in Utrecht. In 2000 ging hij aan de slag als rechter (later als teamvoorzitter) in zijn geboorteplaats Rotterdam. In 2007 stapte hij over naar de toenmalige rechtbank Haarlem als sectorvoorzitter strafrecht en bestuurslid. In 2013 trad hij aan als president van de nieuwe rechtbank Overijssel. Avedissian was daarmee de 1e president van dit fusiegerecht. AppèlcollegeAvedissian (1965) volgt bij de Centrale Raad van Beroep Theo Simons op, die in september president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven is geworden. De Centrale Raad ...
 • Op de rol: 'Nu drink ik geen druppel meer'
 • Geplaatst op: 21-12-2017 | 11:32
 • Verslag van een rechtszittingAutomobilisten op de A4 richting Den Haag weten niet wat ze meemaken als ze die woensdagavond voorbij Zoeterwoude een zwalkende Volkswagen Caddy passeren. De bestuurder van de VW lijkt volkomen de weg kwijt. Het is wachten op (vreselijke) brokken. 112 krijgt het even heel druk. De politie gaat erop af. Pas ter hoogte van de afslag Delft-Zuid op de A13, zo’n 25 kilometer verderop, krijgen ze de Caddy van Henk* (34) in het vizier. Hij slingert de afrit op richting Kruithuisweg. Henk weet kennelijk nog wel dat hij in Delft woont.Henk slingert over de Kruithuisweg en stuitert met zijn Caddy over een stoeprand, maar krijgt de auto op miraculeuze wijze weer op de weg – tot wanhoop van de mede-automobilisten én van de politie. Terwijl de Caddy over de weg slingert, kijken de agenten in de Caddy. Henk heeft zijn ogen half ...
 • Raad voor de rechtspraak waarschuwt voor beperkte rol rechter in gewijzigde faillissementswet
 • Geplaatst op: 20-12-2017 | 13:46
 • De Raad voor de rechtspraak is bezorgd over de beperkte rol van de rechtbank bij het verbindend maken van een onderhands akkoord tussen schuldeisers en bedrijven, als plannen voor de aangepaste faillissementswet worden doorgevoerd. Dit schrijft de Raad in een vandaag gepubliceerd advies over een wetsvoorstel (pdf, 534,3 KB) dat onderlinge afspraken ter voorkoming van een faillissement mogelijk maakt.Het kabinet wil met het voorstel dat het mogelijk wordt dat schuldeisers en een bedrijf onderling een regeling kunnen treffen waardoor een faillissement wordt voorkomen. De getroffen regeling kan vervolgens door de rechtbank bindend worden verklaard voor alle schuldeisers, ook als zij tegen het akkoord hebben gestemd. Beperkte rolDe Raad onderkent het belang van zo’n onderlinge regeling die onnodige faillissementen kan voorkomen. De beperkte rol die de rechtbank hierin krijgt is echter zorgelijk. Het plan is om bij een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren ...
 • 'Herindeling Rechtspraak proces van lange adem'
 • Geplaatst op: 20-12-2017 | 13:28
 • Commissie Kummeling presenteert onderzoekMensen die werken binnen de rechterlijke organisatie beoordelen de Wet herziening gerechtelijke kaart (HGK) met een krappe onvoldoende. De wet heeft nog maar beperkt gebracht wat men voor ogen had. Dit schrijft de commissie die de wet evalueerde in een vandaag gepubliceerd rapport (rijksoverheid.nl). Er is volgens de commissie meer tijd nodig om het doel van de wet (o.a. het slagvaardiger maken van de rechtelijke organisatie) te realiseren. Lange ademVolgens Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, geeft het onderzoek aan dat er nog altijd werk aan de winkel is. Bakker: ‘We wisten in 2013 al dat dit een proces van lange adem zou zijn, en zelfs moest zijn. Het gaat hier om grote veranderingen voor mensen die hun recht willen halen, de lokale gemeenschap en niet in de laatste plaats: de medewerkers. Het rapport van de commissie ...
 • Hoe weerbaar is de Nederlandse rechtsstaat?
 • Geplaatst op: 18-12-2017 | 09:02
 • Voorzitter Raad voor de rechtspraak roept op tot waakzaamheid‘Gebeurtenissen over de grenzen dwingen ons in de spiegel te kijken. Onze samenleving is op orde, maar hoe veilig zijn onze dijken?’ Deze vragen wierp Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vandaag op tijdens de Internationale Dag voor de rechtspraak in Den Haag. Rechters en juridisch medewerkers uit het hele land zijn daar aanwezig om te praten over internationale ontwikkelingen in de rechtspraak en over de weerbaarheid van de Nederlandse rechtsstaat. In landen als Polen, Hongarije en Turkije staat de rechterlijke macht onder druk. Dit terwijl het in deze landen tot enkele jaren geleden juist de goede kant op leek te gaan. Vorige week nog sprak de ENCJ, de Europese koepel van Raden voor de rechtspraak, zijn zorgen uit over nieuwe Poolse wetten die in strijd zijn met de basisprincipes van de democratische rechtsstaat. ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtspraak Nederland Algemeen