Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Rolzittingen rond feestdagen
 • Geplaatst op: 22-06-2017 | 13:53
 • In 2017 en 2018 zijn er een aantal roldata op of rond feestdagen waardoor er geen nieuwe zaken kunnen worden aangebracht dan wel de roldatum komt te vervallen. Maandag 25 december en dinsdag 26 december 2017 zijn de rechtbanken gesloten. Op 27 december 2017 kunnen er geen nieuwe zaken worden aangebracht. Dinsdag 25 december en woensdag 26 december 2018 zijn de rechtbanken gesloten.De roldatum 26 december 2018 komt hierdoor te vervallen. ...
 • Theo Simons nieuwe president College van Beroep voor het bedrijfsleven
 • Geplaatst op: 16-06-2017 | 11:41
 • Herman Bolt naar Raad van StateTheo Simons is met ingang van 16 september 2017 de nieuwe president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste bestuursrechter in het economisch bestuursrecht. Theo Simons volgt Herman Bolt op. Bolt vertrekt naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Theo Simons is nu nog president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste bestuursrechter in het socialezekerheidsrecht en het ambtenarenrecht. De vacature president van de Centrale Raad van Beroep wordt op korte termijn opengesteld. Theo Simons werkt sinds 1997 in de Rechtspraak. Van 1997 tot 2002 was hij vicepresident van de rechtbank Rotterdam. In 2002 stapte hij als coördinerend vicepresident over naar de CRvB, waar hij in 2005 bestuurslid werd en in 2008 president. Hij is verder onder meer sinds 2008 staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ...
 • 6 juli: Consultatiebijeenkomst procesreglement NCC voor advocaten
 • Geplaatst op: 14-06-2017 | 12:46
 • De Rechtspraak is bezig met de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC). Op donderdag 6 juli 2017 wordt een consultatiebijeenkomst gehouden rond het procesreglement van de NCC. Advocaten worden hiervoor van harte uitgenodigd. De NCC richt zich specifiek op de behandeling van internationale handelsgeschillen. Zaken zullen standaard in het Engels worden behandeld. De NCC wordt een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en van het gerechtshof Amsterdam.​ProcesreglementIn voorbereiding op de lancering van de NCC is de Rechtspraak bezig met het opstellen van het procesreglement. Dit reglement beschrijft de werkwijze van de NCC: de procedures en termijnen, het aanbrengen van zaken, het indienen van stukken en het oproepen van getuigen.Input advocaten belangrijkDe Rechtspraak wil dat het procesreglement van de NCC optimaal aansluit bij de praktijk. De inbreng van advocaten is daarbij van grote waarde.  Daarom worden advocaten hierbij uitgenodigd deel te nemen aan een consultatiebijeenkomst ...
 • Start verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringzaken
 • Geplaatst op: 14-06-2017 | 08:22
 • Vanaf vandaag (12 juni 2017) moeten vreemdelingenadvocaten digitaal procederen in asiel- en bewaringzaken. Dat betekent dat ze als ze een rechtszaak starten, digitaal stukken moeten indienen. Gedurende de rechtszaak verrichten ze de proceshandelingen in een digitaal dossier. Dit levert veel tijdwinst en gemak op.Asiel- en vreemdelingenbewaringszaken zijn de eerste zaken waarin het voor professionals verplicht wordt digitaal te procederen. In het kader van het digitaliserings- en moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, wordt digitaal procederen voor juridische professionals in de verschillende rechtsgebieden gefaseerd verplicht. Voor particulieren blijft het mogelijk op papier te procederen als zij dat willen. Hiervoor is gekozen om de drempel tot de rechter zo laag mogelijk te houden.ErvaringIn asiel- en bewaringszaken is er op vrijwillige basis al ruim ervaring opgedaan met de nieuwe manier van werken. Ruim 300 advocaten hebben al meer dan 6 duizend zaken digitaal ingediend. Er zijn ...
 • Digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken officieel van start
 • Geplaatst op: 16-06-2017 | 09:12
 • Voorzitter Bakker van de Raad voor de rechtspraak en minister Blok van Veiligheid en Justitie hebben vandaag het formele startsein gegeven voor verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Zij deden dit tijdens een bijeenkomst in het Paleis van Justitie in Den Haag. Zie ook een filmpje over de voordelen van digitaal procederen.Impressie van de middag (vanaf linksboven met de klok mee): KEI-directeur Monique Commelin beantwoordt een vraag vanuit de zaal, minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok geeft het officiële startsein, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Frits Bakker houdt een toespraak, bestuurder van de rechtbank Gelderland Lorenzo Civile leidt de paneldiscussie tussen president van de rechtbank Den Haag Maarten van de Laarschot, IND-directeur Nanette van Schelven en algemeen deken Bart van Tongeren. In het kader van het digitaliserings- en moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, wordt digitaal procederen voor juridische professionals ...
 • Nederlandse rechters bij Europese top op gebied van onafhankelijkheid
 • Geplaatst op: 09-06-2017 | 15:18
 • Nederlandse rechters vinden dat ze zeer onafhankelijk hun werk kunnen doen. Als ze deze onafhankelijkheid een rapportcijfer geven, is dat een ruime 9. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 11 duizend Europese rechters door het Europese netwerk van Raden voor de rechtspraak (ENCJ). Met dit rapportcijfer behoort Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Scandinavië tot de Europese top op het gebied van onafhankelijke rechtspraak.Frits Bakker, voorzitter van de Nederlandse Raad voor de rechtspraak: ‘Zonder onafhankelijkheid bestaat geen goede rechtspraak, dus het is goed om bevestigd te zien dat Nederlandse rechters dit zo ervaren. Dit onderzoek toont aan dat het besef dat een rechter onpartijdig moet zijn, echt in de vezels van ons land zit. Maar zodra we over onze dijken kijken zien we ook dat het geen vanzelfsprekendheid is.’ Bakker doelt op de flink lagere mate van onafhankelijkheid die onder rechters wordt ...
 • Jongerensite over rechtspraak vernieuwd: rechtvoorjou.nl
 • Geplaatst op: 21-06-2017 | 13:15
 • De jongerensite van de Rechtspraak, rechtvoorjou.nl, is vernieuwd. De website is speciaal voor jongeren die meer willen weten over het recht of te maken krijgen met de rechter. Op rechtvoorjou zijn bijvoorbeeld beelden en verhalen te vinden over wat het (juridisch) betekent als je ouders gaan scheiden, je een HALT-straf krijgt of onder toezicht wordt gesteld. De website is vooral ontworpen om te gebruiken op telefoons en tablets.Rechtvoorjou.nl bevat informatie over het recht, persoonlijke verhalen van jongeren en leuke weetjes. Verder is te zien wat het werk van een rechter precies inhoudt, wie wat doet in de zittingszaal en wat een democratische rechtstaat is. De website is gericht op jongeren, maar biedt ook aan volwassenen overzichtelijke informatie. Voor leraren die hun leerlingen willen onderwijzen over rechtspraak of advocaten die jonge cliënten achtergrondinformatie willen geven, is de website een handig hulpmiddel.​Bezoeken en lessenDe Rechtspraak vindt ...
 • Kamer stemt in met opnemen recht op eerlijk proces in Grondwet
 • Geplaatst op: 30-05-2017 | 13:19
 • Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met het in de Grondwet opnemen van het recht op een eerlijk proces. Het kabinet reageert met dit voorstel op aanbevelingen van de Staatscommissie Grondwet (rijksoverheid.nl) uit 2010. Behalve het recht op een eerlijk proces - en daarbij het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter - moet ook de bepaling ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten' vóór artikel 1 komen te staan. Deze bepaling dient dan als een algemene leeswijzer van de gehele Grondwet.ToetsingsverbodDe Rechtspraak is voorstander van het expliciet in de Grondwet opnemen van het recht op een eerlijk proces. Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak is echter van mening dat dit pas echt waarde krijgt als Nederlandse rechters wetten mogen toetsen aan de Grondwet. Nederland is een van de weinige rechtsstaten ter wereld waarin ...
 • Uitspraken nu ook als pdf te downloaden
 • Geplaatst op: 29-05-2017 | 09:01
 • Uitspraken hiermee offline beschikbaarRechterlijke uitspraken zijn vanaf nu ook als pdf-bestand te downloaden vanuit het uitsprakenregister van de Rechtspraak. Bij elke uitspraak kan rechtsboven worden geklikt op ‘Download pdf’, waarmee de pdf wordt binnengehaald. Offline beschikbaar In het register kan worden gezocht naar, en in, de uitspraken van honderdduizenden rechtszaken. Veel gebruikers gaven aan uitspraken graag als pdf-bestand te willen downloaden. Door de uitspraken op deze manier beschikbaar te maken, zijn ze ook te lezen op apparaten die niet (continu) met internet verbonden zijn, zoals de meeste e-readers. VerbeterenHet uitsprakenregister is een van de meest bezochte onderdelen van rechtspraak.nl. Er wordt voortdurend gevraagd naar de ervaringen van bezoekers. Op basis van deze geluiden kan het register continu worden verbeterd.Het uitsprakenregister is te bereiken via de homepage van rechtspraak.nl. ...
 • 'Recht op eerlijk proces in Grondwet opnemen gaat niet ver genoeg'
 • Geplaatst op: 24-05-2017 | 08:02
 • Frits Bakker pleit voor opheffen verbod toetsen wetten aan Grondwet Het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet krijgt pas echt waarde als Nederlandse rechters wetten mogen toetsen aan de Grondwet. Dat zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. De Tweede Kamer praat vandaag (woensdag 24 mei 2017, vanaf 14 uur) over aanpassing van de Grondwet.​Voorstellen kabinetHet kabinet stelt voor het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter in de Grondwet op te nemen. Ook moet de bepaling ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten' vóór artikel 1 komen te staan, als een algemene leeswijzer. Het kabinet reageert hiermee, na aandringen door de Eerste Kamer, op aanbevelingen van de Staatscommissie Grondwet (rijksoverheid.nl) uit 2010.Fundamentele mensenrechtenFrits Bakker wijst er op dat de kabinetsvoorstellen in de praktijk pas echt iets uitmaken als ...
 • Initiatiefwetsvoorstel voor eigen begroting Rechtspraak
 • Geplaatst op: 24-05-2017 | 07:00
 • SP-Kamerlid Van Nispen heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat moet leiden tot een eigen begroting voor de Rechtspraak. De Raad van State bracht vandaag (23 mei 2017) zijn advies uit over dit wetsvoorstel. Dat is ook het moment dat het initiatiefwetsvoorstel openbaar wordt.Van Nispen wil met zijn initiatiefwetsvoorstel een heldere scheiding creëren tussen de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie en die van de Rechtspraak. De Rechtspraakbegroting is nu een apart onderdeel van de begroting van het ministerie. Een klacht van de Rechtspraak is dat haar financiering daardoor onderdeel is van beleidskeuzes, terwijl in de Wet op de rechterlijke organisatie (Wro) staat dat die op objectieve gronden plaats moet vinden.WaarderingDe Raad voor de rechtspraak spreekt in een wetgevingsadvies zijn waardering uit voor het initiatiefwetsvoorstel. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, heeft in deze discussie diverse malen aangegeven dat de ...
 • Minder behoefte aan strengere straffen door meer informatie
 • Geplaatst op: 19-05-2017 | 11:04
 • Onderzoek: duur gewenste straf keldert bij meer kennis over zaakMeer informatie over de achtergrond van een strafzaak zorgt voor een minder grote behoefte aan een strengere straf. Dit geldt voor zowel lager als hoger opgeleiden, maar bij de eerste groep is de invloed van meer informatie veel groter. Dit blijkt uit onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in het vakblad Trema (nscr.nl). 88 psychologiestudenten en 71 studenten dienstverlening bij een ROC werden gevraagd een mishandelingszaak te beoordelen. Ze kregen óf een samengevat strafdossier te lezen óf een kort krantenbericht. Na het lezen hiervan werd de studenten gevraagd welke straf zij zouden opleggen als ze rechter zouden zijn in deze zaak. Hierbij mocht alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd.Meer informatie, lagere strafUit het onderzoek blijkt dat als de groep hoger opgeleiden op de stoel van de rechter zit, gemiddeld een celstraf van bijna 5 maanden wordt opgelegd. De lager ...
 • Steun 17 EU-lidstaten voor onafhankelijkheid Poolse rechtspraak
 • Geplaatst op: 17-05-2017 | 13:28
 • 17 lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, steunen eurocommissaris Frans Timmermans in zijn strijd voor het herstel van de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak. Dat bleek gisteren tijdens de Europese Raad van ministers van Buitenlandse en Europese Zaken in Brussel. Die startte de voorbereidingen voor de Europese top in juni van de Europese Raad. In een persconferentie (europa.eu) na afloop zei Timmermans dat de steun van de 17 lidstaten 'heel inspirerend' en 'een uitstekend uitgangspunt' voor de voortzetting van zijn beleid is.VerklaringDe Nederlandse eurocommissaris heeft in de afgelopen 1,5 jaar al diverse keren de situatie van de Poolse rechters ter sprake gebracht. De Poolse regering is bezig de rechterlijke macht te reorganiseren, waarbij ze de onafhankelijkheid van de Poolse rechters ernstig ondermijnt. De ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary), de koepel van Europese Raden voor de rechtspraak, publiceerde recent een
 • Cybercrime groeit: investering in geld én kennis vereist
 • Geplaatst op: 11-05-2017 | 13:19
 • Complexe zaken doen steeds groter beroep op ICT-kennis rechters‘Er zijn investeringen nodig om de groeiende cybercriminaliteit het hoofd te bieden. Investeringen in geld, maar zeker ook op het gebied van kennisverwerving, kennisontwikkeling en kennisdeling.’ Leendert Verheij, president van het gerechtshof Den Haag, onderstreepte tijdens de jaarlijkse themadag van het Kenniscentrum Cybercrime van de Rechtspraak met zijn openingstoespraak het belang van informatie-uitwisseling. In het Amsterdamse filmmuseum Eye kwamen vandaag specialisten van binnen en buiten de Rechtspraak bijeen om elkaar op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Onderwerpen als cybercriminele netwerken, de Wet computercriminaliteit III en sexting passeerden de revue.Groeimarkt‘De technische en juridische complexiteit van cybercrime-zaken neemt enorm toe’, citeerde Verheij uit het jaarverslag van het kenniscentrum – onderdeel van het gerechtshof Den Haag. ‘Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de ICT-kennis van rechters (…) En 1 ding is ...
 • Zaterdag: onderhoud aan rechtspraak.nl
 • Geplaatst op: 24-05-2017 | 13:38
 • Delen van website werken mogelijk niet optimaalIn verband met onderhoudswerkzaamheden is het mogelijk dat zaterdag 6 mei delen van rechtspraak.nl niet goed werken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de zoekfunctie niet bruikbaar is en nieuwsoverzichten niet worden getoond. De werkzaamheden beginnen zaterdagochtend om 7 uur en zullen naar verwachting in de loop van zaterdagavond zijn afgerond.Kijk voor meer informatie op de pagina onderhoud en storingen. ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtspraak Nederland Algemeen