Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Wegenverkeerswet wordt aangepast: andere invulling van 'roekeloosheid'
 • Geplaatst op: 24-07-2017 | 09:10
 • Onderzoek: strafoplegging bij verkeersdelicten is adequaatDe Wegenverkeerswet wordt aangepast. De term ‘roekeloosheid’, die in juridische zin iets anders betekent dan in het alledaagse spraakgebruik, zorgt in de praktijk voor te veel verwarring. De wetswijziging kondigt de minister van Veiligheid en Justitie aan naar aanleiding van het vandaag (donderdag 20 juli 2017) verschenen onderzoek Straftoemeting ernstige verkeersdelicten (rijksoverheid.nl). Uit dit onderzoek blijkt dat over het geheel genomen de strafoplegging ‘adequaat’ is: naarmate de ernst van de verkeersfout en het letsel toenemen, wordt de straf die rechters opleggen hoger. De bestraffing van verkeersdelicten zorgt al een tijd voor maatschappelijke onrust. Opgelegde straffen worden vaak niet begrepen. Verkeersstrafrecht is heel ingewikkeld, omdat er veel verschillende zaken zijn. Een kleine onoplettendheid in het verkeer kan verschrikkelijke gevolgen hebben, terwijl een grove verkeersfout zonder slachtoffers kan aflopen. Het is de taak van de rechter om steeds te kijken of iemand het gedaan heeft en zo ...
 • Raad voor de rechtspraak: balans Wetboek van Strafvordering moet goed zijn
 • Geplaatst op: 19-07-2017 | 15:19
 • Wetgevingsadvies over Wetboek van Strafvordering in wordingDe Raad voor de rechtspraak is van mening dat er belangrijke stappen zijn gezet in de richting van  een modern Wetboek van Strafvordering.  Wel waarschuwt de Raad ervoor niet te veel tot in detail te willen regelen. Ook dreigen goed functionerende juridische kaders te worden vervangen door nieuwe regelingen waarvan het maar de vraag is of die beter zijn dan de huidige. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe regeling van de criteria voor de toepassing van bevoegdheden en de nieuwe vrijheidsbeperkende maatregel als alternatief voor de huidige schorsing van de voorlopige hechtenis. Dat blijkt uit het wetgevingsadvies (79 pagina’s) van de Raad voor de rechtspraak dat gaat over de eerste 2 boeken van het nieuwe wetboek. Het nieuwe Wetboek van Strafvordering bestaat straks uit 8 boeken, die in 4 wetgevingsrondes worden behandeld. De boeken waarover nu advies is uitgebracht, gaan over 'strafvordering in het ...
 • Wetsvoorstel NCC naar Tweede Kamer
 • Geplaatst op: 18-07-2017 | 14:15
 • Het wetsvoorstel dat nodig is om de Netherlands Commercial Court (NCC) van start te kunnen laten gaan, is goedgekeurd door de ministerraad. Het wetsvoorstel (www.tweedekamer.nl) is naar de Tweede Kamer gestuurd.De NCC, een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en het gerechtshof Amsterdam, wordt opgericht om snel en deskundig in het Engels recht te kunnen spreken in internationale handelsgeschillen. Hier is behoefte aan bij het bedrijfsleven.  WetswijzigingVoor de inrichting van de NCC is een wetswijziging nodig, onder meer om het mogelijk te maken om in het Engels uitspraak te doen. De Rechtspraak wil van start met de NCC als het parlement heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Meer informatie ...
 • ENCJ: ontsteld over inperken onafhankelijkheid Poolse rechters
 • Geplaatst op: 18-07-2017 | 08:07
 • Gezamenlijke verklaring De ENCJ, de Europese koepel van Raden voor de rechtspraak, is ontsteld over het feit dat beide Kamers van het Poolse parlement hebben ingestemd met wetsvoorstellen die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht inperken. Dat staat in een vandaag (17 juli 2017) gepubliceerde verklaring op de website van de ENCJ.Het eerste wetsvoorstel dat door het Poolse parlement is aangenomen, geeft de politiek een grote rol in de selectie en benoeming van de leden van de Poolse Raad voor de rechtspraak. Door het tweede wetsvoorstel krijgt de minister van Justitie van Polen de volmacht presidenten van rechtbanken te vervangen. De ENCJ wijst in de verklaring op haar website verder op het feit dat afgelopen woensdag (12 juli 2017) nog een derde wetsvoorstel is ingediend: deze wet ontheft de leden van het Hooggerechtshof (vergelijkbaar met onze Hoge Raad) van hun functie, de nieuwe Raad kan leden opnieuw benoemen.
 • Grote strafzaken sneller door betere samenwerking
 • Geplaatst op: 11-07-2017 | 10:11
 • Logistieke samenweking Rechtspraak en Openbaar Ministerie werpt vruchten afStrafzaken worden steeds minder vaak aangehouden. Dat scheelt niet alleen tijd, geld en administratieve rompslomp, maar het betekent ook een minder zware belasting voor procespartijen, waaronder slachtoffers en nabestaanden. Het landelijke percentage vermijdbare aanhoudingen – het noodgedwongen opschorten van een rechtszitting omdat bijvoorbeeld het dossier niet compleet is – is voor zware zaken gedaald van 10 procent in 2014 naar 6 procent in het eerste kwartaal van 2017. Lokaal zijn er soms spectaculaire resultaten te zien. Voor jeugdzaken in de Meervoudige Kamer zag de rechtbank Rotterdam het percentage in die periode bijvoorbeeld dalen van 14 naar slechts 5 procent.Duurzaam verbeterenDe verbetering is het resultaat van een investering in de logistieke samenwerking door de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. De afgelopen drie jaar hebben beide organisaties samengewerkt in het programma Taskforce OM-ZM. Doel van het programma was het duurzaam verbeteren ...
 • Verdachten neerhalen MH17 in Nederland voor de rechter
 • Geplaatst op: 11-07-2017 | 09:12
 • Besluit van kabinetDe verdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerstorten van de MH17 in Oekraïne op 17 juli 2014, zullen in Nederland voor de rechter komen. Dat schrijft de regering in een brief aan de Tweede Kamer.Dit betekent dat verdachten worden berecht volgens het Nederlands strafrecht. Nederlandse rechters zullen besluiten op welke manier de zaak verloopt. Wanneer het proces van start gaat, is nog niet duidelijk. Dat hangt vooral af van het Nederlandse Openbaar Ministerie en de voortgang van het onderzoek.VertrouwenDe landen die samen aan het onderzoek werken naar het neerstorten van de MH17 hebben hun vertrouwen uitgesproken in het Nederlandse rechtssysteem. Behalve Nederland zijn ook Australië, Maleisië, België en Oekraïne betrokken. De Nederlandse rechter staat internationaal hoog aangeschreven. ‘De Nederlandse rechters behoren tot de onafhankelijkste van de wereld en hebben veel ervaring met juridisch ingewikkelde internationale zaken’, zegt Frits Bakker, voorzitter van ...
 • Suspects downing MH17 to stand trial in the Netherlands
 • Geplaatst op: 05-07-2017 | 08:14
 • Persons suspected of downing flight MH17, will be put on trial in the Netherlands before a Dutch court. This decision was taken at the request of the countries jointly investigating the circumstances surrounding the disaster, the Dutch government writes the Lower House of Parliament. Apart from the Netherlands, Australia, Belgium, Malaysia and Ukraine are participating in the investigation. These five countries have decided to place their trust in the Dutch legal system. The Dutch judiciary ranks consistently among the top of world in terms of independence, impartiality and professionalism, according the Rule of Law Index of the World Justice Project.International court cases‘The Dutch courts have a wealth of experience in judging very complex international legal cases’, says chairman of the Netherlands Council for the Judiciary Frits Bakker. ‘In addition, the Netherlands is home to a number of international tribunals and well aware of the ...
 • Підозрювані, що відповідають за збиття MH17 предстануть перед судом у Нідерландах
 • Geplaatst op: 14-07-2017 | 08:08
 • Підозрюваних, які будуть визнані винними у збитті літака MH17 в Україні 17-го липня 2014 року, судитимуть у Нідерландах. Про це йдеться у листі Уряду до Другої Палати.Це означає, що підозрюваних судитимуть за нідерландським кримінальним правом. Нідерландські судді вирішуватимуть, у який спосіб розглядатиметься справа. Коли процес розпочнеться, наразі невідомо. Насамперед це залежить від нідерландської Генеральної прокуратури і ходу розслідування.ДовіраКраїни, що співпрацюють у розслідуванні збиття MH17, висловили свою довіру нідерландській системі права. Окрім Нідерландів це стосується Австралії, Малайзії, Бельгії та України. Нідерландські судді заслужили міжнародне визнання. «Нідерландські судді відносяться до найбільш незалежних у світі і мають багатий дозвіл розгляду складних міжнародних справ», — каже Фріц Бакер, голова Ради правосуддя.Хід судового процесуНаразі невідомо, який суд розглядатиме справу MH17. Це залежить від того, до якого суду спрямує справу Генеральна прокуратура, і від юридичного характеру обвинувачень. Судовий процес може розпочатися, коли підозрюваним буде вручений виклик до суду. У виклику до суду ...
 • Hoogste rechter Engeland en Wales houdt Rechtspraaklezing
 • Geplaatst op: 24-07-2017 | 21:38
 • Lord Chief Justice of England and Wales spreekt over onafhankelijke rechtspraak, nu en in de toekomst Tijdens de Dag van de Rechtspraak (donderdag 28 september 2017) spreekt de hoogste rechter van Engeland en Wales de jaarlijkse Rechtspraaklezing uit. Lord John Thomas weet hoe het is om recht te spreken in turbulente tijden – onder zijn leiding werd beslist dat de Brexit alleen door mocht gaan met toestemming van het parlement. VisieMet Thomas wordt de Rechtspraaklezing uitgesproken door een man met een duidelijke mening over wat te doen als de onafhankelijkheid van rechters in het geding is. Onlangs hield hij een voordracht tijdens een bijeenkomst van de ENCJ (de koepel van Europese Raden voor de rechtspraak) en liet weten dat rechtspraakorganisaties zich moeten laten horen als de onafhankelijkheid in het geding is. Niet alleen in eigen land maar ook over landsgrenzen heen – zoals de ENCJ zich ...
 • Vereenvoudiging stelsel griffierechten leidt niet tot gewenste effecten
 • Geplaatst op: 30-06-2017 | 13:15
 • Frits Bakker: ‘Precies gebeurd waar we bang voor waren’De vereenvoudiging van het stelsel van griffierechten (geld dat moet worden betaald voor het voeren van een rechtszaak) heeft geleid tot onbedoelde en ongewenste gevolgen. De operatie zorgde onder meer voor minder handelszaken (veel voorkomende zaken over arbeids- en huurzaken, verzekeringen en overeenkomsten). In hoger beroep kwamen - tegen de bedoeling in - juist meer zaken. Onderzoekers spreken over een 'complexe operatie, met duidelijke kosten, niet zulke duidelijke baten en onvoorziene gevolgen'. De Raad voor de rechtspraak waarschuwde in 2011 in een wetgevingsadvies (pdf, 146,4 KB) voor het wetsvoorstel: hij adviseerde het parlement er niet mee in te stemmen. De ongewenste en onbedoelde effecten blijken uit Evaluatie Wet griffierechten burgerlijke zaken: de complexiteit van vereenvoudiging (pdf, 3,6 MB), een gezamenlijk rapport van het WODC (het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie) ...
 • Dag van de Rechtspraak in teken van toekomst rechtsstaat
 • Geplaatst op: 12-07-2017 | 08:33
 • De kansen en risico’s van maatschappelijke, technologische en juridische ontwikkelingenDe Dag van de Rechtspraak staat dit jaar in het teken van De rechter van de toekomst – De toekomst van de rechter. Op donderdag 28 september komen honderden rechters, politici, opinie- en beleidsmakers in Utrecht bij elkaar om te praten over maatschappelijke, technologische en juridische ontwikkelingen die de toekomst van de rechtsstaat bepalen. TechnologieDe Nederlandse rechtsstaat scoort internationaal gezien goed. Maar om dit te blijven doen is het noodzakelijk om niet door de toekomst te worden verrast. Daarom kijkt de Rechtspraak nu al naar de (mogelijke) invloed van technologische ontwikkelingen als big data en artificial intelligence. Welke nieuwe mogelijkheden geven ze om rechters te ondersteunen bij hun werk? Of extremer: kunnen computers het werk van de rechter (deels) overnemen? Een robot op de stoel van de rechter, voor de meeste juristen is het ...
 • Verplicht digitaal procederen: 3x zoveel zaken digitaal ingediend
 • Geplaatst op: 28-06-2017 | 14:29
 • Nu vreemdelingenadvocaten verplicht digitaal moeten procederen in asiel- en bewaringzaken worden per dag 3 keer zoveel zaken via de computer ingediend als in de periode daarvoor.Sinds 12 juni is het verplicht om deze zaken digitaal te laten behandelen, voor die tijd konden advocaten dit al op vrijwillige basis doen. Gemiddeld stroomden sinds 12 juni zo’n 62 zaken per dag binnen*, eerder waren dat er gemiddeld ongeveer 22**. Voor 80 advocaten was de start van de verplichte fase aanleiding om voor het eerst kennis te maken met het systeem. Ruim 90 procent van alle asieladvocaten heeft nu ervaring met digitaal procederen.VragenHet Rechtspraak Servicecentrum (RSC) staat klaar om advocaten te helpen bij deze nieuwe vorm van procederen. Sinds 12 juni hebben zo’n 55 advocaten zich gemeld omdat ze vragen hadden of problemen ondervonden, bijvoorbeeld met het inloggen op de online omgeving Mijn Rechtspraak. Het RSC ...
 • Rolzittingen rond feestdagen
 • Geplaatst op: 22-06-2017 | 13:53
 • In 2017 en 2018 zijn er een aantal roldata op of rond feestdagen waardoor er geen nieuwe zaken kunnen worden aangebracht dan wel de roldatum komt te vervallen. Maandag 25 december en dinsdag 26 december 2017 zijn de rechtbanken gesloten. Op 27 december 2017 kunnen er geen nieuwe zaken worden aangebracht. Dinsdag 25 december en woensdag 26 december 2018 zijn de rechtbanken gesloten.De roldatum 26 december 2018 komt hierdoor te vervallen. ...
 • Theo Simons nieuwe president College van Beroep voor het bedrijfsleven
 • Geplaatst op: 16-06-2017 | 11:41
 • Herman Bolt naar Raad van StateTheo Simons is met ingang van 16 september 2017 de nieuwe president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste bestuursrechter in het economisch bestuursrecht. Theo Simons volgt Herman Bolt op. Bolt vertrekt naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Theo Simons is nu nog president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste bestuursrechter in het socialezekerheidsrecht en het ambtenarenrecht. De vacature president van de Centrale Raad van Beroep wordt op korte termijn opengesteld. Theo Simons werkt sinds 1997 in de Rechtspraak. Van 1997 tot 2002 was hij vicepresident van de rechtbank Rotterdam. In 2002 stapte hij als coördinerend vicepresident over naar de CRvB, waar hij in 2005 bestuurslid werd en in 2008 president. Hij is verder onder meer sinds 2008 staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ...
 • 6 juli: Consultatiebijeenkomst procesreglement NCC voor advocaten
 • Geplaatst op: 10-07-2017 | 12:19
 • De Rechtspraak is bezig met de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC). Op donderdag 6 juli 2017 wordt een consultatiebijeenkomst gehouden rond het procesreglement van de NCC. Advocaten worden hiervoor van harte uitgenodigd. De NCC richt zich specifiek op de behandeling van internationale handelsgeschillen. Zaken zullen standaard in het Engels worden behandeld. De NCC wordt een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en van het gerechtshof Amsterdam.​ProcesreglementIn voorbereiding op de lancering van de NCC is de Rechtspraak bezig met het opstellen van het procesreglement. Dit reglement beschrijft de werkwijze van de NCC: de procedures en termijnen, het aanbrengen van zaken, het indienen van stukken en het oproepen van getuigen.Input advocaten belangrijkDe Rechtspraak wil dat het procesreglement van de NCC optimaal aansluit bij de praktijk. De inbreng van advocaten is daarbij van grote waarde.  Daarom worden advocaten hierbij uitgenodigd deel te nemen aan een consultatiebijeenkomst ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtspraak Nederland Algemeen