Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Raad: ‘Verander systeem voorwaardelijke invrijheidstelling niet zomaar’
 • Geplaatst op: 18-06-2018 | 14:08
 • Raad voor de rechtspraak kritisch op plannen ministerDe Raad voor de rechtspraak adviseert minister Dekker het wetsvoorstel waarmee het systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling wordt aangepast, te heroverwegen. De Raad herkent de geluiden in de samenleving tegen het automatisme van de voorwaardelijke invrijheidstelling waarop de minister het voorstel baseert. Maar als wordt gekeken naar het doel van voorwaardelijke invrijheidsstelling, dan werkt het huidige systeem goed. Dit schrijft de Raad in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies (pdf, 969,5 KB).De minister wil dat mensen met een lange gevangenisstraf maximaal 2 jaar voor het einde van hun straf voorwaardelijk vrij kunnen komen. Volgens de Raad is dit te kort om deze gevangenen goed te kunnen begeleiden en waar nodig te controleren bij hun terugkeer in de maatschappij en het gevaar op herhaling voldoende te kunnen terugdringen. Terugkeer in de maatschappijNu kan bij lange ...
 • Steeds vaker mediation in strafzaken
 • Geplaatst op: 14-06-2018 | 09:19
 • Nieuwe editie infoblad verschenenHet aantal mediations in strafzaken stijgt. Werden in 2017 nog 950 zaken aangedragen, in de eerste helft van 2018 zijn dat er al 650. Dit staat in het vandaag verschenen Infoblad Mediation in Strafzaken (pdf, 725,4 KB).Bij een mediationtraject gaan slachtoffers en verdachten onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek om zo tot afspraken te komen. AfsprakenVan alle zaken die dit jaar in het strafrecht zijn aangedragen voor mediation slaagt driekwart, vergelijkbaar met de cijfers van vorig jaar. Een geslaagde mediation betekent dat beide partijen afspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld over een schadevergoeding. De gemiddelde mediation in een strafzaak duurt ongeveer 2 weken.GeweldplegingOngeveer de helft van de zaken gaat over mishandeling en geweldpleging. Daarbij kan het gaan om conflicten tussen bekenden, bijvoorbeeld bij burenruzies. Maar ook bij zwaardere strafzaken zoals verkeersongevallen met zwaar letsel ...
 • Вторая Палата одобряет законы в отношении судебного процесса по делу MH17
 • Geplaatst op: 13-06-2018 | 12:18
 • This is a Russian translation of: House of Representatives passes legislation on MH17 trialВторая Палата одобрила законопроекты, которые позволяют проводить в Нидерландах судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении действий, повлекших катастрофу рейса MH17. Все партии поддержали законопроекты, которые имеют отношение к договору о международном юридическом сотрудничестве, заключенному Нидерландами и Украиной в июле 2017г.Договор был необходим в контексте решения Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов - которые сотрудничают в Международной следственной группе (JIT) – о том, чтобы преследование и судебный процесс проводить в Нидерландах и в соответствии с нидерландским законодательством. Прокуратура еще не предъявила обвинений каким-либо конкретным лицам.ЗаконоположенияЗаконы содержат несколько положений, которые связаны с уникальными особенностями судебного процесса по делу MH17. В частности, ввиду международного характера процесса суд может разрешить ведение отдельных частей процесса на английском языке, например, при осуществлении права иностранных родственников погибших выступать на процессе. Помимо этого, в порядке большого исключения, ...
 • Палата представників прийняла закон про судовий розгляд справи MH17
 • Geplaatst op: 13-06-2018 | 12:18
 • This is a Ukrainian translation of: House of Representatives passes legislation on MH17 trialПалата представників затвердила два законопроекти, які передбачають, що ті, кого звинувачують в збитті літака рейсу MH17, мають предстати перед судом у Нідерландах. Законопроекти були прийняті за підтримки кожної партії у парламенті. Закон вводить у дію угоду про міжнародне правове співробітництво, укладену Нідерландами та Україною у липні 2017 року.Ця угода була необхідною для виконання рішення, прийнятого країнами, що увійшли до Об'єднаної слідчої групи (JIT), а саме Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів, про судове переслідування та судовий розгляд цієї справи у Нідерландах відповідно до нідерландського законодавства. На цей час державна прокуратура не висунула звинувачень проти жодної людини. Основні положення Нове закон містить положення, специфічні для цієї унікальної ситуації. Наприклад, з урахуванням міжнародного характеру процесу, для того, щоб родичі загиблих змогли скористатися своїм правом на виступ у суді, суд уповноважений ...
 • Tweede Kamer stemt in met wetten MH17-rechtszaak
 • Geplaatst op: 12-06-2018 | 13:57
 • De wetsvoorstellen die berechting van verdachten van het veroorzaken van de ramp met vlucht MH17 in Nederland mogelijk maken, zijn door de Tweede Kamer aanvaard. Alle partijen steunden de wetsvoorstellen, die betrekking hebben op het verdrag voor internationale, juridische samenwerking dat Nederland en Oekraïne in juli 2017 sloten.Het verdrag was nodig in het kader van de beslissing van de landen Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland – die samenwerken in het Joint Investigation Team (JIT) – om vervolging en berechting in Nederland, volgens de Nederlandse wet, plaats te laten vinden. Het OM heeft nog geen personen in staat van beschuldiging gesteld.BepalingenDe wetten bevatten een aantal bepalingen die te maken hebben met de unieke aard van een MH17-rechtszaak. Vanwege het internationale karakter kan de rechter bijvoorbeeld toestaan dat bepaalde onderdelen van het strafproces in het Engels worden gevoerd, zoals de uitoefening van het spreekrecht ...
 • House of Representatives passes legislation on MH17 trial
 • Geplaatst op: 12-06-2018 | 13:57
 • The House of Representatives has approved two bills making provision for those accused of downing flight MH17 to stand trial in the Netherlands. The bills were passed with the support of every party in parliament. The legislation implements the agreement on international legal cooperation concluded by the Netherlands and Ukraine in July 2017. The agreement was needed to implement the decision taken by the countries that comprise the Joint Investigation Team (JIT) – Australia, Belgium, Malaysia, Ukraine and the Netherlands – to conduct any prosecution and trial in the Netherlands in accordance with Dutch law. As yet, no one has been charged by the Public Prosecution Service.Key provisionsThe new legislation contains provisions that are specific to this unique situation. For example, given the international nature of the proceedings, the court is authorised to allow parts of the proceedings to be conducted in English, ...
 • Europese Raden voor de rechtspraak zetten zich in voor versterking rechtsstaat
 • Geplaatst op: 07-06-2018 | 10:54
 • Europese Raden voor de rechtspraak zetten zich in voor versterking van de positie van de rechterlijke macht in Europese landen. Dit staat in een verklaring (pdf, 518,5 KB) van de ENCJ, de organisatie voor Europese Raden van de rechtspraak. Ook de Nederlandse Raad voor de rechtspraak verbindt zich aan deze verklaring. De gezamenlijke verklaring is de opbrengst van een bijeenkomst in Lissabon, waar 9 leden van de ENCJ ideeën presenteerden die hebben bijgedragen aan versterking van de rechtsstaat. Litouwen won de ENCJ Award for Positive Change met het initiatief #courtscare, een project waar ruimte is voor het welzijn van rechtbankbezoekers, bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers die de bezoekers begeleiden.PolenDe verklaring gaat ook in op de situatie in Polen. Het ENCJ vindt dit alarmerend en maakt duidelijk dat, hoewel Polen aanwezig was in Lissabon, zij niet per se lid kunnen blijven van ...
 • Nederland voorzitter Europese rechtspraak
 • Geplaatst op: 30-05-2018 | 17:00
 • Nederland vervult de komende 2 jaar het voorzitterschap van de organisatie van Europese Raden voor de rechtspraak. De algemene vergadering van de ENCJ koos de Nederlandse rechter Kees Sterk vandaag in Lissabon tot voorzitter. Sterk wil zich inzetten voor de onafhankelijkheid van de rechtspraak in Europa.‘De onafhankelijkheid van de rechtspraak staat onder druk ,’ zegt Sterk. ‘Mensen moeten in elk Europees land terecht kunnen bij een onpartijdige rechter, die recht spreekt aan de hand van de wet en niet aan de hand van politieke of zakelijke belangen.’Versterking rechtsstaatHet European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) bestaat uit de organisaties uit de landen van de Europese Unie die verantwoordelijk zijn voor de rechtspraak. In Nederland is dit de Raad voor de rechtspraak, waarvan Sterk sinds 2014 lid is. De ENCJ zet zich in voor de versterking van de rechtsstaat en de verbetering ...
 • Rechtspraak: Schrap term ‘roekeloosheid’ uit Wegenverkeerswet
 • Geplaatst op: 29-05-2018 | 08:18
 • De Raad voor de rechtspraak wil dat de term ‘roekeloosheid’ uit de Wegenverkeerswet wordt geschrapt. Dat staat in het vandaag verschenen wetgevingsadvies (pdf, 319 KB) van de Raad over het concept wetsvoorstel (internetconsultatie.nl) van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) waarmee de minister zwaardere straffen voor verkeersdelicten bepleit. In zijn advies vraagt de Raad aandacht voor het belang van een goede voorlichting aan slachtoffers en nabestaanden in ernstige verkeerszaken. Juridisch gezien betekent de term roekeloosheid iets anders dan in het dagelijks taalgebruik. In de wet staat roekeloosheid voor de zwaarste vorm van schuld bij verkeersdelicten. Door de manier waarop roekeloosheid in de wet is omschreven en wordt geïnterpreteerd komt een rechter slechts in uitzonderlijke gevallen tot het oordeel dat daarvan sprake is. Het veroorzaken van een ongeval onder invloed van alcohol, daarbij ongeveer 40 kilometer te hard en ...
 • Rechtspraak gereed voor de AVG
 • Geplaatst op: 24-05-2018 | 13:45
 • De Rechtspraak is klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacy van betrokkenen bij de rechtspraak is van groot belang. In een zaaksdossier staan vaak bijzondere en gevoelige persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede rechtspleging. Het is van belang dat betrokkenen in rechtszaken zonder terughoudendheid hun verhaal kunnen doen en niet bang hoeven te zijn dat de informatie in verkeerde handen valt. De Rechtspraak behandelt persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en beveiligt die gegevens conform de bepalingen uit de AVG en – als het om strafzaken gaat – de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie.Landelijk verwerkingsregisterIn het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) had de Rechtspraak al maatregelen genomen, zoals een procedure meldplicht datalekken en de benoeming van een functionaris voor de gegevensbescherming. In het kader van de AVG is nu ook een landelijk privacybeleid vastgesteld, een privacy governance ontworpen (de wijze waarop dit onderwerp bestuurlijk ...
 • Frits Bakker treedt later terug als voorzitter Raad voor de rechtspraak
 • Geplaatst op: 17-05-2018 | 08:53
 • Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, blijft een aantal maanden langer voorzitter dan gepland. In nauw overleg tussen minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en Bakker is besloten de terugtreding van Bakker als voorzitter pas per 1 januari 2019 te laten plaatsvinden.Begin dit jaar kondigde Bakker aan af te zien van een herbenoeming na zijn eerste termijn van 6 jaar, die op 1 juli 2018 afloopt. Omdat er op dit moment veel onderwerpen zijn die bestuurlijke aandacht van de Raad vragen, zoals de reset van de digitalisering en de financiële situatie waarin de Rechtspraak verkeert, heeft Bakker ingestemd met een later vertrek. Minister Dekker heeft Frits Bakker voorgedragen tot herbenoeming tot 1 januari 2019. Daarna wordt Bakker familierechter bij de rechtbank Noord-Holland. ProcedureDe Raad voor de rechtspraak gaat door met de procedure tot benoeming van een ...
 • Vragen en antwoorden over voorwaardelijke invrijheidstelling
 • Geplaatst op: 03-05-2018 | 14:19
 • In gesprek met een strafrechterMinister Dekker (voor Rechtsbescherming) kondigde eerder deze week een wetsvoorstel aan waarmee de voorwaardelijke invrijheidstelling aan banden wordt gelegd. Zo wil de minister dat gevangenen op zijn vroegst 2 jaar voor het einde van de celstraf onder voorwaarden vrij kunnen komen. Nu is dat na tweederde van de straf. De Raad voor de rechtspraak brengt binnenkort advies uit over het wetsvoorstel. Strafrechter Jan Moors beantwoordt enkele vragen over voorwaardelijke invrijheidstelling. Voorwaardelijke invrijheidsstelling, hoe werkt dat precies?‘Globaal is de situatie nu zo: In Nederland is het gebruikelijk dat iemand die is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van langer dan 1 jaar, niet die hele straf achter de tralies hoeft uit te zitten als hij zich goed gedraagt. Het Openbaar Ministerie beslist of iemand het laatste deel van de straf onder bepaalde voorwaarden buiten de gevangenis mag doorbrengen. Die voorwaarden verschillen ...
 • Minister Dekker: stoppen met digitalisering rechtspraak geen optie
 • Geplaatst op: 25-04-2018 | 16:50
 • Het digitaliseren van rechtspraak is volgens minister Dekker (voor Rechtsbescherming) noodzakelijk, en niet te stoppen. Wel vindt hij dat hierbij goed moet worden gekeken naar de manier waarop de Rechtspraak als organisatie wordt bestuurd. Het moet helder zijn waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen. Ook is speciale aandacht nodig voor de snelheid en het ambitieniveau van de digitalisering, stelde de minister tijdens een debat in de Tweede Kamer vandaag. Naast de digitalisering sprak de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid tijdens dit zogenoemd algemeen overleg met de minister over onder meer griffierechten, maatschappelijk effectieve rechtspraak, en de financiering van rechtspraak. DigitaliseringEerder deze maand kondigde de Rechtspraak een reset van het moderniserings- en digitaliseringsprogramma KEI aan, de focus wordt verlegd van het automatiseren van juridische procedures naar vergroting van de digitale toegankelijkheid. Ter voorbereiding van het Kamerdebat informeerde de Rechtspraak vorig week ...
 • Aantal rechtszaken vorig jaar fors gedaald
 • Geplaatst op: 23-04-2018 | 10:36
 • Het aantal rechtszaken is het afgelopen jaar in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen, zo blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de Rechtspraak. Met name het aantal kanton handelszaken is flink gedaald. Vorig jaar zijn daar 81 duizend minder zaken van aangebracht dan een jaar eerder. Kanton handelszaken gaan vaak over incasso's na het niet betalen van rekeningen, bijvoorbeeld voor een zorgverzekering of telefoonabonnement. Reden minder rechtszakenDe daling van het aantal zaken in sommige rechtsgebieden ligt voor de hand: een verbeterde betalingsmoraal na de economische crisis, de toegenomen beschikbaarheid van buitenrechtelijke bemiddeling (als mediation). Maar ook de afschrikkende werking van relatief hoge griffierechten (de kosten die moeten worden betaald om een rechtszaak te mogen voeren) speelt een rol. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, roept in zijn jaarbericht op deze griffierechten te verlagen, omdat moet worden voorkomen dat mensen vanwege financiële ...
 • Projecten voor effectievere rechtspraak overal in startblokken
 • Geplaatst op: 25-04-2018 | 08:02
 • Door het hele land ontwikkelen rechters plannen die gericht zijn op het effectiever inzetten van rechtspraak, en rechtspraak toegankelijk te houden voor iedereen. De belangrijkste winst van maatschappelijk effectieve rechtspraak is dat het recht wordt ingezet om alledaagse problemen van mensen echt op te lossen. Ook het kabinet is voorstander van deze vormen van maatschappelijk effectieve rechtspraak, blijkt uit een brief(rijksoverheid.nl) die minister Dekker (voor Rechtsbescherming) vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. PraktijkFrits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vindt het goed om te zien dat veel van de plannen van de Rechtspraak terug te vinden zijn in de brief van de minister: 'Door het hele land zijn projecten gestart en in ontwikkeling, die gericht zijn om mensen echt verder te helpen. Niet omdat bestuurders als ik daarom hebben gevraagd, maar omdat onze mensen zelf vonden dat het moest gebeuren. ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtspraak Nederland Algemeen