Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Raad voor de rechtspraak: laat huidige procedure bij vormfouten intact
 • Geplaatst op: 20-08-2018 | 08:54
 • De Raad voor de rechtspraak adviseert ministers Grapperhaus en Dekker de nu bestaande regeling rondom vormfouten intact te laten. Dat stelt de Raad in zijn vandaag verschenen wetgevingsadvies (pdf, 1,3 MB) over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Nu kan de rechter bij een vormfout in een rechtszaak, bijvoorbeeld de politie die een woning binnentreedt zonder voorafgaande machtiging of een verdachte die wordt gefouilleerd zonder dat aan de voorwaarden voor dat fouilleren is voldaan , per geval de impact beoordelen en daar al dan niet consequenties aan verbinden. Het is belangrijk dat dit zo blijft, vindt de Raad.Het wetgevingsadvies van de Raad gaat over de boeken 3 tot en met 6 van het Wetboek van Strafvordering en maakt deel uit van het omvangrijke programma Modernisering Wetboek van strafvordering. Daarin wordt het gehele wetboek onder de loep genomen ...
 • Voorstel Europese rechters om samenwerking met Polen op te schorten
 • Geplaatst op: 16-08-2018 | 14:29
 • Het bestuur van het samenwerkingsverband van Europese Raden voor de rechtspraak (ENCJ) stelt voor de Poolse Raad te schorsen als lid. Door maatregelen van de Poolse regering staat de rechtsstaat in het land zwaar onder druk. In een verklaring (encj.eu) stelt het ENCJ-bestuur dat de Poolse Raad hierdoor niet meer voldoet aan de eisen die aan het lidmaatschap worden gesteld, zoals onafhankelijkheid van de uitvoerende macht. De ENCJ stemt volgende maand over het voorstel. NoodklokHet Europese netwerk luidde al vaker de noodklok over de situatie in Polen. Vorige maand nog spraken Europese rechters hun steun uit voor hun Poolse collega’s. De ENCJ voerde een factfinding mission uit, met als doel om de deelname van de Poolse Raad voor de rechtspraak onder de loep te nemen en te beoordelen of deze lid kan blijven van het Europese netwerk. Kees Sterk, president van de ...
 • Moeten er meer rechters zijn met een niet-westerse achtergrond?
 • Geplaatst op: 14-08-2018 | 13:14
 • Regelmatig wordt er gesproken over het kleine aantal rechters met een niet-westerse achtergrond. Vandaag pleitte D66-Kamerlid Maarten Groothuizen ervoor de diversiteit onder rechters te vergroten. Hoe kijkt de Rechtspraak tegen dit onderwerp aan? Marieke Koek (president gerechtshof Den Haag en voorzitter van de Landelijke selectiecommissie rechters) geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen.Moeten er meer rechters komen met een niet-westerse achtergrond? 'In de Rechtspraak werken al veel collega’s met niet-westerse achtergrond, maar het gaat dan vooral om mensen die geen rechter zijn. Er is een aantal rechters en rechters in opleiding van niet-westerse komaf. Maar het zou goed zijn als zich meer juristen van uiteenlopende culturele achtergronden voor de rechtersopleiding zouden opgeven. De samenleving is diverser samengesteld en het is belangrijk dat mensen zich in het algemeen kunnen herkennen in degenen die rechtspreken. Dit vergroot het vertrouwen in de rechtsstaat, en daarmee het draagvlak en het gezag ...
 • Rechters zien steeds meer voornaamswijzigingen
 • Geplaatst op: 13-08-2018 | 12:24
 • Steeds meer mensen veranderen hun voornaam. Werden in 2015 bij de rechtbank nog 503 namen gewijzigd, in 2016 en 2017 steeg dat naar 583 en 576. Voor dit jaar wordt eenzelfde aantal verwacht. Een duidelijke verklaring voor de stijging is er niet, maar je voornaam veranderen gaat niet zomaar. Daar heb je altijd een advocaat voor nodig die een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Civiel rechter Jan Kloosterhuis van rechtbank Amsterdam legt uit hoe dat werkt: ‘Als rechter wil ik vooral graag weten welke motivatie iemand heeft om de voornaam te veranderen.’Waarom moet je naar de rechtbank om je voornaam te veranderen?‘Omdat de wet dat voorschrijft. Dat staat in artikel 4 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, om precies te zijn. Maar verder kan ik me daarbij voorstellen dat het niet te eenvoudig moet zijn om je naam te kunnen veranderen. Hoe minder wijziging in ...
 • Vertrouwen in rechters stijgt verder
 • Geplaatst op: 25-07-2018 | 12:45
 • Het vertrouwen van Nederlanders in rechters is gestegen. Al langere tijd groeit het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in rechters, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook het vertrouwen in andere instituten is toegenomen.Het CBS publiceerde cijfers over de algemene welvaart in Nederland. Hieruit blijkt dat het vertrouwen in overheidsinstanties de afgelopen jaren het sterkste toenam. Het vertrouwen in rechters steeg van 68,8% in 2012 naar 72,9% in 2017. Volgens het CBS is het stijgende vertrouwen in instituten deels toe te rekenen aan de verbeterde economische situatie in Nederland. Naast de toename bij rechters, kunnen ook de Tweede Kamer en de politie rekenen op een grotere mate van vertrouwen. Het CBS vraagt de Nederlandse bevolking jaarlijks hoe zij acht uiteenlopende aspecten van hun leven beoordelen. ...
 • Joyce Sylvester volgt Femke Halsema op als voorzitter commissie Visitatie Gerechten 2018
 • Geplaatst op: 17-07-2018 | 13:00
 • Joyce Sylvester (twitter.com) is de nieuwe voorzitter van de commissie Visitatie Gerechten 2018. Ze volgt Femke Halsema op die stopt als voorzitter vanwege haar benoeming tot burgemeester van Amsterdam. De visitatiecommissie evalueert de kwaliteitszorg binnen de Rechtspraak.Met Sylvester krijgt de commissie wederom een voorzitter die een schat aan waardevolle werkervaring met zich meebrengt. In haar huidige functie als substituut ombudsman is zij betrokken bij de afhandeling van klachten tegen de overheid, onder andere op het gebied van strafrecht, politie en justitie. Eerder was zij onder meer waarnemend burgemeester van Naarden en Eerste Kamerlid voor de PvdA.OpdrachtDe opdracht voor deze visitatiecommissie is neergelegd in een protocol (pdf, 462,5 KB). De onderwerpen van de visitatie zijn gekoppeld aan de speerpunten van de Agenda van de Rechtspraak 2015-2020: snelle, toegankelijke en deskundige rechtspraak, met als overkoepelend thema ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’. OnderzoekHet onderzoek ...
 • Raad voor de rechtspraak: 'Pas regels wrakingsprocedure aan'
 • Geplaatst op: 18-07-2018 | 08:34
 • De Raad voor de rechtspraak pleit voor een mogelijkheid om sommige wrakingsverzoeken vereenvoudigd te kunnen afdoen. Dat geeft de Raad samen met het College van procureurs-generaal aan in een brief  (pdf, 518,2 KB)aan minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Het aantal wrakingsverzoeken is de afgelopen 10 jaar toegenomen, terwijl het aantal gegrond verklaarde wrakingen relatief laag is. De Raad wil het gemakkelijker maken wrakingsverzoeken die, kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn, sneller af te handelen zodat behandeling niet onnodig wordt vertraagd.Misbruik procesrecht tegengaanAls iemand vindt dat een rechter in zijn zaak niet onafhankelijk of niet onpartijdig is, kan hij tegen die rechter een wrakingsverzoek indienen. De zaak wordt dan stilgelegd. 3 andere rechters kijken vervolgens zo snel mogelijk of het verzoek gegrond is. Pas als zij hebben beslist, kan de behandeling van de zaak weer worden voortgezet. Een wrakingsverzoek ...
 • Eerste Kamer stemt in met wetten MH17-rechtszaak
 • Geplaatst op: 18-07-2018 | 09:33
 • De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 unaniem ingestemd met de wetsvoorstellen die het mogelijk maken dat verdachten van het veroorzaken van het neerstorten van vlucht MH17 in Nederland worden berecht. Alle partijen in de Eerste Kamer steunden de wetsvoorstellen, die betrekking hebben op het verdrag voor internationale, juridische samenwerking dat Nederland en Oekraïne in juli 2017 sloten.Het verdrag was nodig in het kader van de beslissing van de landen Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland – die samenwerken in het Joint Investigation Team (JIT) – om vervolging en berechting in Nederland, volgens de Nederlandse wet, plaats te laten vinden. Het OM heeft nog geen personen in staat van beschuldiging gesteld.BepalingenDe wetten bevatten een aantal bepalingen die te maken hebben met de unieke aard van een MH17-rechtszaak. Vanwege het internationale karakter kan de rechter bijvoorbeeld toestaan dat bepaalde onderdelen van het ...
 • Senate passes legislation on MH17 trial
 • Geplaatst op: 18-07-2018 | 09:58
 • On 10 July 2018 the Senate unanimously approved two bills making provision for those accused of downing flight MH17 to stand trial in the Netherlands. The bills were passed with the support of every party in the Senate. The legislation implements the agreement on international legal cooperation concluded by the Netherlands and Ukraine in July 2017.The agreement was needed to implement the decision taken by the countries that comprise the Joint Investigation Team (JIT) – Australia, Belgium, Malaysia, Ukraine and the Netherlands – to conduct any prosecution and trial in the Netherlands in accordance with Dutch law. As yet, no one has been charged by the Public Prosecution Service.Key provisionsThe new legislation contains provisions that are specific to this unique situation. For example, given the international nature of the proceedings, the court is authorised to allow parts of the proceedings to be ...
 • Сенат приймає закони про суд по справі MH17
 • Geplaatst op: 18-07-2018 | 09:54
 • Ukrainian translation of 'Senate passes legislation on MH17 trial'10 липня 2018 року Сенат одностайно ухвалив два законопроекти, передбачаючі, що особи, яких обвинувачують у збитті літака рейсу MH17, мають передстати перед судом у Нідерландах. Ці законопроекти були прийняті за підтримки кожної партії в Сенаті. Закони вводять у дію угоду про міжнародне правове співробітництво, укладену Нідерландами та Україною у липні 2017 року.Ця угода була необхідною для виконання рішення, прийнятого країнами, що увійшли до Об'єднаної слідчої групи (JIT), а саме Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів, про судове переслідування та судовий розгляд цієї справи у Нідерландах відповідно до нідерландського законодавства. На цей час державна прокуратура не висунула звинувачень проти жодної людини.Основні положенняНові закони містять положення, специфічні для цієї унікальної ситуації. Наприклад, з урахуванням міжнародного характеру процесу, для того, щоб родичі загиблих змогли скористатися своїм правом на виступ у суді, суд уповноважений дозволяти проведення частини судового розгляду ...
 • Первая Палата проголосовала за принятие законов по судебному процессу MH17
 • Geplaatst op: 18-07-2018 | 09:58
 • Russian translation of 'Senate passes legislation on MH17 trial'10 июля 2018 г. Первая Палата единогласно приняла законопроекты, которые позволяют проводить в Нидерландах судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении действий, повлекших за собой крушение рейса MH17. Все партии, представленные в Первой Палате, поддержали законопроекты, которые имеют отношение к договору о международном юридическом сотрудничестве, заключенному Нидерландами и Украиной в июле 2017 г.Этот договор был необходим в контексте решения стран Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов, которые сотрудничают в Международной следственной группе (JIT), о том, чтобы преследование и судебный процесс проводить в Нидерландах в соответствии с нидерландским законодательством. Прокуратура еще не предъявила обвинений каким-либо конкретным лицам.ЗаконоположенияЗаконы содержат несколько положений, которые связаны с уникальными особенностями судебного процесса по делу MH17. Ввиду его международного характера суд может, например, разрешить ведение определенных частей уголовного процесса на английском языке, в частности, для того, чтобы иностранные родственники погибших могли воспользоваться своим ...
 • Europese rechters steunen Poolse collega's
 • Geplaatst op: 13-08-2018 | 09:37
 • Het Europese netwerk van raden voor de rechtspraak (ENCJ) zegt in een statement (pdf, 187,9 KB)/toegankelijke tekst (pdf, 96,7 KB) achter hun Poolse collega's te staan. Eerder werd bekend dat door een nieuwe wet een groot deel van de rechters van de Poolse Hoge Raad gedwongen worden eerder met pensioen te gaan. Met deze wet versterkt de regering de greep op de Poolse Hoge Raad en komt de onafhankelijkheid verder onder druk te staan.  'De invoering van deze wet is een volgende maatregel om de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak onder controle te brengen van de regering' zo stelt de ENCJ. Kees Sterk, voorzitter van de ENCJ en lid van de Nederlandse Raad voor de rechtstaat, onderschrijft het belang van onafhankelijke rechtspraak in Europa: 'Burgers verdienen het vertrouwen dat de rechter onafhankelijk naar een zaak kijkt, zonder daarbij beïnvloed te worden door de overheid.'Nieuwsbericht ...
 • Raad verheugd over wettelijke ruimte voor effectievere rechtspraak
 • Geplaatst op: 03-07-2018 | 13:11
 • De Raad voor de rechtspraak is verheugd over een wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) dat ruimte biedt om te experimenteren met andere procedures voor het voeren van een rechtszaak. Dat staat in een advies van de Raad (pdf, 582,8 KB) over het wetsvoorstel Experimentenwet rechtspleging. Rechters zijn op zoek naar manieren om de rechtspraak effectiever en toegankelijker te maken, zodat problemen van mensen kunnen worden opgelost. Wettelijke regels staan daarbij soms in de weg. Door te experimenteren met nieuwe procedures kan in de praktijk worden onderzocht hoe rechtszaken eenvoudiger, sneller, flexibeler en effectiever kunnen verlopen. En hoe deze gericht kunnen worden op het oplossen van de onderliggende problemen. De nieuwe wet maakt het mogelijk in civiele zaken af te wijken van bestaande wetgeving. Maatschappelijk effectieve rechtspraakOp verschillende plekken in het land ontwikkelen rechters plannen die gericht zijn op het effectiever inzetten van ...
 • Raad: maak het makkelijker om wraakporno te bestraffen
 • Geplaatst op: 02-07-2018 | 11:24
 • Raad voor de rechtspraak kritisch over strenge eisen bewijs in wetsvoorstelDe Raad voor de rechtspraak stelt voor om minder hoge eisen te stellen aan het bewijs bij zaken die gaan om de verspreiding van wraakporno. Dat blijkt uit het wetgevingsadvies over een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) waarmee het verspreiden van wraakporno als apart delict strafbaar wordt gesteld. Het voorstel van de minister stelt hoge eisen aan het bewijs voor een veroordeling voor het verspreiden van wraakporno. De Raad vreest dat het effect van de wet daardoor in de praktijk zal tegenvallen. Het verspreiden van wraakporno is tot nu toe niet expliciet strafbaar. Daardoor moet de officier van justitie voor een vervolging vaak teruggrijpen op andere strafbaarstellingen, zoals die van smaad of laster. Met deze nieuwe wet wordt het eenvoudiger om het verspreiden van wraakporno aan te pakken en is een ...
 • Nieuwe ontwikkelingen rond digitalisering Rechtspraak
 • Geplaatst op: 16-07-2018 | 12:45
 • De Raad voor de rechtspraak wil digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging niet landelijk invoeren en zal de minister niet vragen het daartoe benodigde koninklijk besluit voor te bereiden. Deze manier van procederen is vorig jaar als pilot gestart bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, maar daar wordt geen uitbreiding aan gegeven. Ook het systeem waarmee digitaal wordt geprocedeerd in het bestuursrecht wordt niet verder ontwikkeld. De Raad heeft minister Dekker verder ingelicht over de nieuwe besluitvormingsstructuur voor de digitalisering (pdf, 287 KB)/alternatieve tekst van de brief (pdf, 119,6 KB)(de zogeheten IV-governance). De minister had in april om concrete stappen op dat gebied gevraagd. Zie ook: Bijlage 1 brief (pdf, 937,1 KB) Bijlage 2 brief (pdf, 1,8 MB)Geen landelijke invoering De Raad vindt het ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtspraak Nederland Algemeen