Advocatenkantoor Maastricht Juridisch advies en rechtsbijstand Spreksel advocaten, advocatenkantoor te Maastricht
Spreksel advocaten Maastricht

Sociaal zekerheidsrecht

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en / of verzorging te garanderen voor onder andere natuurlijke personen of gezinnen die daar, tijdelijk of blijvend, zelf niet (langer) toe in staat zijn. Dat geldt bijvoorbeeld bij pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of werkloosheid.

Enkele voorbeelden waarvoor u bij ons terecht kunt:

  • WAO (Wet op Arbeidsongeschiktheidsuitkering)
  • WW (Werkloosheidswet)
  • WWB (Wet Werk en Bijstand)
  • WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
  • ZW (Ziektewet)
  • IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers)

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Rechtsgebieden > Sociaal zekerheidsrecht