Spreksel advocaten Maastricht

Nieuwsoverzicht Rechtbank Limburg

 • Reconstructie schietincident Javastraat Maastricht
 • Geplaatst op: 22-02-2018 | 13:35
 • Donderdag 1 maart vindt in de Javastraat te Maastricht een reconstructie plaats van een schietincident dat plaatsvond op 3 mei 2015.Wat is er gebeurd?De verdachte, een politieagent, heeft op 3 mei 2015 op de Javastraat te Maastricht tijdens de uitoefening van zijn functie met zijn dienstwapen meermalen op een Volkswagen Golf geschoten waarin twee personen zaten die zich wilden onttrekken aan een aanhouding. In de ambtsinstructie van de politie is bepaald in welke situaties een politieagent gebruik mag maken van zijn dienstwapen. Het openbaar ministerie verwijt de verdachte dat hij in dit specifieke geval onrechtmatig heeft gehandeld. Met andere woorden: het openbaar ministerie verwijt de verdachte dat hij met zijn dienstwapen op de auto heeft geschoten terwijl dat niet geoorloofd was. De verdachte wordt daarom vervolgd voor onder meer poging tot doodslag op de twee inzittenden van de Volkswagen Golf. De rechtbank heeft op verzoek van de verdediging bepaald dat ...
 • Eisers niet-ontvankelijk in Chroom-zaak
 • Geplaatst op: 14-02-2018 | 11:06
 • Vier (voormalig) medewerkers van Defensie en de Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen, die de Staat aansprakelijk hebben gesteld voor schade die volgens hen ontstaan is door het werken met chroomverf en andere gevaarlijke stoffen, zijn niet-ontvankelijk in hun vorderingen.Niet-ontvankelijkheidSinds augustus 2013 heeft de Staat meldingen van (voormalig) medewerkers van Defensie ontvangen, waarin zij stellen ziek te zijn geworden door het werken met chroomverf en andere gevaarlijke stoffen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. Vier (voormalig) medewerkers van Defensie hebben, evenals de Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen, de Staat aansprakelijk gesteld. Ook verwijten zij de Staat dat zij hen niet heeft ingelicht over de gevaren die werken met chroomverf en andere gevaarlijke stoffen met zich brengt. Volgens vaste rechtspraak moet een eiser door de burgerlijk rechter in zijn vorderingen niet-ontvankelijk worden verklaard als de weg naar de bestuursrechter open staat of open heeft gestaan. De burgerlijke rechter biedt (slechts) een aanvullende rechtsbescherming. ...
 • Geurverwijderingsrendement van 90 procent blijft in stand
 • Geplaatst op: 14-02-2018 | 12:03
 • De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in een bestuursrechtelijk kort geding die veevoederfabriek De Heus B.V. te Maasbracht had aangespannen tegen een door het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg verleende omgevingsvergunning. De Heus heeft een verzoek om voorlopige voorziening ingediend omdat een aan die vergunning verbonden voorschrift volgens de ondernemer te streng is. De zogeheten Aerox-installatie die de geuremissie van het bedrijf moet reduceren, moet volgens dat voorschrift een geurverwijderingsrendement hebben van 90 procent, terwijl de fabrieksgarantie 80 procent bedraagt. Oordeel van de rechterDe voorzieningenrechter is van oordeel dat uit verrichte onderzoeken blijkt dat die 90 procent haalbaar is, als en zolang de Aerox-installatie volledig en optimaal functioneert, en dat is de bedoeling van het voorschrift en ook in het belang van de ondernemer. Bovendien zal bij eventuele handhaving naar aanleiding van geurklachten het onderzoek primair gericht zijn op de gestelde en niet ...
 • Man uit Venlo veroordeeld voor belaging, bedreiging en verduistering
 • Geplaatst op: 14-02-2018 | 15:14
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van een 44-jarige man uit Venlo. De man is veroordeeld voor belaging van zijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend, voor bedreiging en voor verduistering vanuit zijn dienstbetrekking bij de gemeente. De rechtbank spreekt de Venloënaar vrij van de brandstichting. Hij heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstraf van 240 uur opgelegd gekregen. Ook krijgt de verdachte een contactverbod. Brandstichting niet bewezenDe officier van justitie had 6 jaar gevangenisstraf geëist. De reden dat de opgelegde straf zo afwijkt van de eis, is dat de rechtbank het zwaarste feit, de brandstichting, niet bewezen acht en de verdachte daarvan vrijspreekt. StrafopleggingDe rechtbank heeft bij de strafoplegging met name rekening gehouden met straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd, de gevolgen die de belaging en bedreiging voor de slachtoffers hebben (gehad) en dat de man geen blijk heeft gegeven daar verantwoordelijkheid ...
 • IND moet beter motiveren en opnieuw onderzoek doen in zaak Sri Lankaanse asielzoeker
 • Geplaatst op: 05-02-2018 | 12:13
 • De vreemdelingenrechter van de rechtbank Limburg heeft vrijdag 2 februari uitspraak gedaan in de zaak van een minderjarige Sri Lankaanse asielzoeker die een herhaalde asielaanvraag heeft gedaan. De jongen behoort tot de Tamil bevolkingsgroep en is op 12-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Hij heeft bij zijn uitreis gebruik gemaakt van een vals paspoort waardoor hij Sri Lanka illegaal is uitgereisd. In Nederland heeft hij, na een eerdere afwijzing, opnieuw asiel aangevraagd. De IND heeft de aanvraag weer afgewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de IND een nieuwe beslissing moet nemen op zijn asielaanvraag. AchtergrondIn de asielprocedure heeft de Dienst Terugkeer en Vertrek het valse paspoort van de vreemdeling aan de Sri Lankaanse autoriteiten laten zien waardoor deze autoriteiten op de hoogte zijn geraakt van de illegale uitreis. De vreemdeling stelt dat hij daardoor bij terugkeer naar Sri Lanka door de Sri Lankaanse autoriteiten gevangen zal worden genomen. Aangezien de detentieomstandigheden ...
 • Veroordeling voor opruiing via tweets
 • Geplaatst op: 02-02-2018 | 14:59
 • De rechtbank heeft vandaag een 42-jarige man veroordeeld voor opruiing. De verdachte heeft in 2015 en 2017 via Twitter anderen opgeroepen om geweld tegen politieagenten te gebruiken. De verdachte krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Daarnaast moet de verdachte een taakstraf van 80 uur verrichten.OpruiingDe rechtbank is van oordeel dat met de door de verdachte in zijn berichten op Twitter gebruikte woorden expliciet wordt opgeroepen tot het plegen van een in Nederland strafbaar feit, namelijk een terroristisch misdrijf en het plegen van geweld tegen het openbaar gezag, namelijk tegen de politie. Door het plaatsen van de berichten roept de verdachte anderen op om agenten van de politie te vermoorden, waarmee de bevolking, of in ieder geval een deel ervan, ernstige vrees zou worden aangejaagd. OmstandighedenBij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat de verdachte geen verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen. De ...
 • Lange celstraffen voor liquidatie Sven Prins Brunssum – levenslang en 30 jaar
 • Geplaatst op: 23-01-2018 | 14:59
 • De rechtbank Limburg heeft Xionel B. (40 jaar), Sergio K. (27 jaar) en Jurandy T. (33 jaar) uit Brunssum vandaag tot lange gevangenisstraffen veroordeeld voor een liquidatie op 25 september 2015 in Brunssum. Xionel B. en Sergio K. hebben 30 jaar cel opgelegd gekregen en Jurandy T. is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.Politie-informantTijdens het opsporingsonderzoek is een politie-informant ingezet, die zich voordeed als grote crimineel. Xionel B. en Jurandy T. hebben tegenover de informant bekend dat ze deze liquidatie hebben gepleegd. Op de zitting vertelden zij dat dit “allemaal bluf” was en dat de politie-informant een verhaal bij elkaar verzonnen heeft. Dat gelooft de rechtbank niet. De verdachten hebben details over de aanslag verteld, die zij niet op een andere manier konden weten, zoals het type wapens en munitie dat gebruikt is. Dat wat zij aan de politie-informant hebben verteld, vindt ook steun in ander bewijsmateriaal.VuurwapensDe verdachten hebben ook verschillende ...
 • Man veroordeeld tot 10 jaar cel voor poging tot moord in Kerkrade
 • Geplaatst op: 19-01-2018 | 13:36
 • Een 41-jarige man uit Landgraaf is vandaag door de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor de poging tot moord op een 39-jarige man uit Kerkrade. Ook moet de man een schadevergoeding van ruim 135.000 euro aan het slachtoffer betalen voor het blijvend letsel dat het slachtoffer opliep.BewijsOndanks de ontkenning van de man is de rechtbank ervan overtuigd dat hij degene is geweest die op 25 april 2017 op de Kokelestraat te Kerkrade op het slachtoffer heeft geschoten. De rechtbank leidt dit af uit de beelden van de diverse beveiligingscamera’s waarop de auto van de verdachte te zien is rond het tijdstip van het misdrijf, het DNA van de verdachte op een ter plaatse aangetroffen patroonhuls, het feit dat in de auto van de verdachte schotresten zijn aangetroffen en de verklaring van de verdachte dat hij zijn auto die dag ...
 • Reconstructie
 • Geplaatst op: 09-01-2018 | 09:31
 • Op 16 mei 2016 heeft een incident plaatsgevonden in de achtertuin van een woning aan de Berkenlaan in Bunde. De bewoner wordt onder meer verdacht van het proberen te doden van een van de politiemensen die hem probeerden aan te houden. In juridische termen poging tot doodslag. Omdat uit het dossier van de zaak niet duidelijk is hoe de verdachte dat precies heeft gedaan en of wel van een poging tot doodslag sprake is geweest, heeft de rechtbank opdracht gegeven tot een reconstructie om dat te onderzoeken. Deze reconstructie vindt plaats op donderdag 11 januari 2018 vanaf 17.00 uur. Wat gaat tijdens de reconstructie gebeuren?Tijdens de reconstructie zullen de verdachte en een aantal bij het incident aanwezig politiemensen hun verhaal vertellen aan de reconstructieleider en zullen stand-ins op hun aanwijzingen naspelen wat die avond gebeurd is. Omdat het incident in de nacht plaatsvond, zal de reconstructie ook bij donker worden ...
 • Verbod huisvesten arbeidsmigranten in recreatiepark Elfenmeer blijft in stand
 • Geplaatst op: 22-12-2017 | 09:32
 • De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in bestuursrechtelijke kort gedingen die de eigenaar van vakantiepark Elfenmeer in Herkenbosch en 2 huurders van bungalows en stacaravans hadden aangespannen tegen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen. In een deel van de bungalows en stacaravans worden arbeidsmigranten gehuisvest. Van de gemeente moet dat gebruik vóór 2 januari 2018 worden gestaakt anders moeten de verhuurder en huurders aan de gemeente dwangsommen betalen van 30.000 euro per kalendermaand dat het verbod om arbeidsmigranten te huisvesten wordt overtreden met een maximum van 300.000 euro. De voorzieningenrechter is het met de gemeente eens dat de huisvesting van arbeidsmigranten op het recreatieterrein in strijd is met het bestemmingsplan. Nu dit illegaal is en daarvoor geen ontheffing kan worden verleend, is de gemeente in wezen verplicht om daartegen handhavend op te treden. De voorzieningenrechter is van mening dat de financiële belangen van ...
 • Jeugddetentie voor treffen van voorbereidingen voor uitreizen en aansluiten bij IS
 • Geplaatst op: 19-12-2017 | 13:26
 • Op 19 december 2017 heeft de rechtbank Limburg een 18-jarige vrouw veroordeeld tot een jeugddetentie van 9 maanden voor het treffen van voorbereidingen om uit te reizen naar Syrië om zich daar te voegen bij (een strijder van) IS. Op het moment dat de feiten zijn gepleegd, was zij nog minderjarig.Wat was de vrouw ten laste gelegd?De vrouw, die zich heeft bekeerd tot de islam, werd er van verdacht dat zij in de zomer van 2016, toen zij nog minderjarig was, heeft geprobeerd zich aan te sluiten bij de gewapende strijd van IS of in elk geval bezig was met voorbereidingen daarvoor. Verder werd haar verweten dat zij in mei 2017 een bomaanslag met terroristisch motief had beraamd (samenspanning).Oordeel van de rechtbankDe rechtbank acht niet bewezen dat zij in haar handelen al zo ver was dat zij daadwerkelijk heeft geprobeerd uit te reizen en zich aan te sluiten bij IS, ...
 • Celstraffen voor PGB-fraude
 • Geplaatst op: 15-12-2017 | 14:04
 • De rechtbank in Maastricht heeft vandaag 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 30 maanden. Zij hebben namelijk samen fraude gepleegd met persoonsgebonden budgetten (PGB’s). 2 van hen hebben nog geprobeerd getuigen te beïnvloeden. En 1 verdachte had nog harddrugs in bezit, een verboden stroomstootwapen en munitie.Behalve gevangenisstraf krijgen 3 verdachten ook een voorwaardelijk beroepsverbod: als zij binnen de proeftijd van 5 jaar nog eens een strafbaar feit plegen, dan mogen zij 5 jaren lang niet werken binnen de zorg.De zaak tegen een zevende verdachte is aangehouden wegens ziekte van de verdachte.Waar worden de verdachten voor veroordeeld?Alle verdachten werkten voor een onderneming die mensen met een PGB en zorgverleners bij elkaar bracht, de zorg regelde en de administratie van het PGB verzorgde. De verdachten verleenden daarbij ook nog zelf zorg aan diverse mensen. Zij declareerden echter niet alleen de echt gewerkte uren. Ook uren die niet waren gewerkt, werden in rekening ...
 • 120 uur taakstraf voor ontuchtige handelingen door ex-vrijwilliger Slachtofferzorg
 • Geplaatst op: 18-12-2017 | 08:14
 • De rechtbank heeft een 64-jarige man veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren. De man, een inmiddels ex-vrijwilliger van Slachtofferzorg, heeft in mei 2016 ontuchtige handelingen gepleegd met een 25-jarige vrouw, die hij als hulpverlener bijstond. Hij heeft haar 2 keer onzedelijk betast. De vrouw heeft hier aangifte van gedaan.Was er nog sprake van een hulpverleningsrelatie? De man ontkent de ontuchtige handelingen en heeft verder aangegeven dat de hulpverleningsrelatie in het kader van Slachtofferzorg beëindigd was. De relatie werd daarna als een vriendschappelijke relatie voortgezet, aldus de man.De vraag die de rechtbank moest beantwoorden, was of de grensoverschrijdende handelingen plaats hebben gevonden en of die hebben plaatsgevonden in een hulpverleningsrelatie. Want al het seksuele contact dat plaatsvindt in een relatie hulpverlener-patient/cliënt is strafbaar. Dit omdat in een zo’n relatie een bepaalde mate van afhankelijkheid bestaat. De rechtbank acht bewezen dat er ontuchtige handelingen hebben plaatsgevonden en ook ...
 • Taak- en gevangenisstraffen in valsmunterij-zaak
 • Geplaatst op: 15-12-2017 | 14:19
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in de valsmunterij-zaak. Door de 9 verdachten werden onder meer bankbiljetten nagemaakt en vervoerd met het oogmerk om deze als echt en onvervalst uit te (doen) geven. StraffenAan de verdachten zijn straffen opgelegd van taakstraffen tot gevangenisstraffen. De rechtbank heeft daarbij rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, EVRM en het feit dat een overgroot deel van de verdachten in de tussentijd niet meer met politie of justitie in aanraking is gekomen. Verder is de rol van de verdachten binnen het ‘vals geld’ onderzoek heel divers geweest.   ...
 • Gevangenisstraf voor misbruik stiefdochter
 • Geplaatst op: 12-12-2017 | 13:29
 • Een 32-jarige man uit Reuver krijgt een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het seksueel misbruiken van zijn stiefdochter, zo besliste de rechtbank Limburg vandaag. Het meisje, destijds 11 jaar oud, was de dochter van zijn toenmalige echtgenote. BetrouwbaarheidDe verdachte heeft het misbruik steeds ontkend. De rechtbank acht de verklaring van het slachtoffer echter geloofwaardig. Het meisje heeft namelijk specifiek en gedetailleerd verklaard welke seksuele handelingen de verdachte bij haar heeft verricht. Daarnaast heeft zij in detail verklaard over waar en hoe de seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. Deze verklaringen vinden steun in andere getuigenverklaringen, waaronder verklaringen van twee kennissen van de verdachte tegen wie hij de vrees uitte een lange gevangenisstraf te krijgen voor “ondeugendheden” met zijn stiefdochter. VrijspraakDe rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zijn toenmalige echtgenote heeft bedreigd. Hiervoor is er alleen de aangifte van het slachtoffer en geen bewijs dat ...

nl | enTerms and conditions | Disclaimer

Law Firm Spreksel advocaten > Current affairs > Rechtbank Limburg