Spreksel advocaten Maastricht

Nieuwsoverzicht Rechtbank Limburg

 • Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor verduisteren geld kinderboerderij
 • Geplaatst op: 01-08-2018 | 12:54
 • De rechtbank heeft op 1 augustus een 29-jarige man veroordeeld voor het verduisteren van geld dat toebehoorde aan de kinderboerderij waarvan hij de penningmeester was. Wat is er gebeurd? De man heeft het geld, een bedrag van meer dan 7.600 euro, gebruikt voor privédoeleinden. Zo heeft hij, op kosten van de kinderboerderij, zijn auto laten repareren, studieboeken gekocht en diverse keren contant geld opgenomen. De verdachte heeft de feiten gedeeltelijk bekend. Toch houdt de rechtbank hem voor meer verantwoordelijk. De verdachte heeft gesteld dat geld gebruikt is voor betaling van rekeningen van de kinderboerderij, dat er zwarte geldstromen waren en dat er geld is opgenomen met een van hem gestolen pinpas. Dat gelooft de rechtbank echter niet.StrafDe verdachte wordt veroordeeld tot een taakstraf van 200 uren en een gevangenisstraf van 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Ook moet hij 7.654,67 euro terugbetalen ...
 • 25 jaar gevangenisstraf voor viervoudige poging tot moord
 • Geplaatst op: 24-07-2018 | 12:07
 • Een 50-jarige man is vandaag veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor 4 pogingen tot moord en verboden wapenbezit. De verdachte heeft 2 keer geschoten op de auto waarin de man zat op wie hij het gemunt had, 1 keer in 2014 en 1 keer in 2016. De eerste keer raakte er niemand gewond, maar de tweede keer liep het slachtoffer ernstig en onherstelbaar letsel op in zijn knieën. De tweede keer had het slachtoffer zijn vrouw en zoon bij zich, die ook geraakt hadden kunnen worden.Voorbedachte raad? De verdachte heeft zich duidelijk voorbereid op het doden van zijn doelwit: hij had wapens, munitie, een snelle auto en een stellage waarop zijn wapen kon rusten. De tweede keer heeft hij zich verdekt opgesteld achter een schakelkast op een T-splitsing. Beide keren was er genoeg gelegenheid om zich te beraden op zijn voorgenomen daad. De tweede keer ...
 • Forse celstraffen voor nepagenten
 • Geplaatst op: 23-07-2018 | 16:33
 • Een 41-jarige man uit Heerlen en een 29-jarige man uit Kerkrade zijn op 23 juli 2018 door de rechtbank Limburg veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Zij hebben onder andere, verkleed als politieagenten, een woning overvallen waarbij de bewoner ernstig gewond is geraakt. Woningoverval door nepagentenBeide verdachten hebben op 10 mei 2016, verkleed als politieagenten een bewapende overval gepleegd op een woning in Landgraaf. Dat de bewoners thuis waren, weerhield de verdachten niet.Hun bedoeling hennep te stelen, werd verhinderd omdat een van de bewoners weerstand bood. Een verdachte werd in zijn been, en de ander in zijn bil gestoken. Daarop riep de ene verdachte tegen de ander te schieten op de bewoner. De andere verdachte heeft toen meerdere kogels afgevuurd. De bewoner werd ernstig gewond. De verdachten zijn toen de woning uit gevlucht. Op straat hebben ze een auto onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen te ...
 • Nieuwe expositie locatie Maastricht
 • Geplaatst op: 18-07-2018 | 08:19
 • Tot 14 september 2018 exposeren weer 2 nieuwe kunstenaars in de centrale hal van de rechtbank in Maastricht. Ditmaal kunt u werken bekijken van Aron Abbink en Harald van Noordt. Kijk voor meer informatie op onze pagina Kunst en exposities. ...
 • 3 jaar cel en opnieuw TBS voor verkrachting
 • Geplaatst op: 17-07-2018 | 14:21
 • Een 34-jarige man heeft vandaag een gevangenisstraf van 3 jaar en opnieuw de maatregel van terbeschikkingstelling (TBS) met verpleging van overheidswege opgelegd gekregen. De rechtbank Limburg acht bewezen dat de man op 9 december 2016 een jonge vrouw in Oostrum heeft verkracht en bedreigd. Dit gebeurde terwijl de man op onbegeleid verlof was in het kader van zijn TBS-behandeling.De verdachte heeft de feiten ontkend. Hij stelt dat de vrouw hem op straat heeft gevraagd of hij zin had in seks en dat de vrouw hem vervolgens oraal heeft bevredigd.Verklaringen ondersteund door feitenDe rechtbank vindt de verklaringen van de vrouw geloofwaardig en die van de verdachte ongeloofwaardig. De vrouw heeft van meet af aan eenduidig verklaard en haar verklaringen worden door feiten ondersteund. Zo is in de vagina van de vrouw DNA-materiaal van de man aangetroffen, terwijl verdachte ontkent haar daar te hebben aangeraakt. De verdachte ...
 • 5 jaar gevangenisstraf voor oplichting
 • Geplaatst op: 17-07-2018 | 14:41
 • Een 57-jarige man is vandaag veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft 8 slachtoffers opgelicht en in 4 gevallen goederen verkregen van slachtoffers zonder te betalen (flessentrekkerij). Ook wordt hij veroordeeld voor valsheid in geschrift.Identiteitsfraude?De man, 57 jaar oud en Tunesiër van geboorte, genaamd G.,  heeft tegenover de rechtbank volgehouden dat hij niet G. is, maar S., geboren in Liverpool in Groot-Brittannië. Hij zegt dat hij niet degene is die identiteitsfraude heeft gepleegd, maar dat hij daar juist zelf het slachtoffer van is.De rechtbank komt tot de conclusie dat hij niet S. kan zijn, omdat de persoon die de verdachte zegt te zijn in 1979 overleden is. De verdachte heeft bovendien in 2001 terechtgestaan voor soortgelijke feiten en in die zaak al toegegeven dat hij G. is.Alleen civiele geschillen?De verdediging heeft betoogd dat geen sprake is geweest van oplichting of flessentrekkerij omdat de verdachte altijd ...
 • Tijdelijk gebruik van Schootsvelden Sittard voor evenementen mag
 • Geplaatst op: 17-07-2018 | 09:14
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag de beroepen van een aantal omwonenden van de Noordelijke Schootsvelden en het Ligneplein in Sittard ongegrond verklaard. De omwonenden hadden beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning, die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen heeft verleend voor het tijdelijk – voor de duur van 60 maanden - gebruiken van de Noordelijke Schootsvelden en het Ligneplein in Sittard voor evenementen. Op deze terreinen wordt onder andere het Oktoberfeest gehouden. GeluidhinderDoor de omwonenden was bij de rechtbank aangevoerd dat het college niet bevoegd was een tijdelijke vrijstelling te verlenen en dat hun woon- en leefklimaat, vooral door de geluidhinder, onevenredig wordt aangetast door de toegestane evenementen. RegelsDe rechtbank heeft geoordeeld dat het college een tijdelijke vergunning mocht verlenen ook al is de behoefte aan evenementen niet tijdelijk en werd het terrein voorheen ook al voor evenementen gebruikt. De rechtbank vindt ...
 • Bouw turborotonde krijgt toch groen licht
 • Geplaatst op: 13-07-2018 | 12:17
 • De bouw van de turborotonde als onderdeel van de Buitenring Parkstad Limburg kan toch doorgang vinden. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van rechtbank Limburg vandaag in de vervolgprocedure tussen provincie Limburg en de eigenaar van het direct naast de voorziene rotonde gelegen landgoed. Vorige maand heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat een uit 1938 daterende erfdienstbaarheid van uitzicht in de weg staat aan de bouw van de turborotonde. Er is volgens de voorzieningenrechter sprake van een zogenoemde ‘evidente privaatrechtelijke belemmering’. Civiele rechterVervolgens is de provincie naar de civiele rechter gestapt en heeft betoogd dat het beroep van de landgoedeigenaar op de erfdienstbaarheid leidt tot misbruik van recht nu feitelijk geen zicht bestaat vanuit het landgoed op de rotonde. De civiele rechter heeft kort gezegd geoordeeld dat, indien voldoende financiële compensatie door de provincie wordt geboden, sprake is van misbruik van recht bij het volharden in het beroep ...
 • Geluidmuur rond parkeerterrein in Venlo niet in strijd met bestemmingsplan
 • Geplaatst op: 05-07-2018 | 12:37
 • Vandaag heeft de rechtbank uitspraak gedaan op het beroep dat 2 omwonenden hadden ingesteld tegen de bouwvergunning voor het oprichten van een geluidmuur rond een parkeerterrein in Venlo. Aanleiding beroepDe omwonenden betwijfelden of de muur wel voldoende geluid zou tegenhouden bij hun woning. Over de geldigheid van het bestemmingsplan is eerder door de omwonenden een procedure gevoerd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling). De Afdeling heeft beslist dat het parkeerterrein kan worden aangelegd als er een geluidmuur van 2 meter hoogte omheen wordt gebouwd. Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling heeft de gemeente Venlo het bestemmingsplan aangepast en gezorgd voor geluidsvoorschriften. De eigenaar van het parkeerterrein heeft daarna bij de gemeente vergunning gevraagd om de geluidmuur Oordeel rechtbankDe rechtbank heeft nu beslist dat de gemeente Venlo de vergunning terecht heeft verleend omdat die in overeenstemming is met de ...
 • Gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal hoeven aanbesteding van basishulp jeugd voor de jaren 2019 - 2022 niet te staken
 • Geplaatst op: 02-07-2018 | 11:58
 • De gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal hoeven de aanbesteding van de basishulp jeugd voor de jaren 2019-2022 niet te staken. Dat heeft de voorzieningenrechter vandaag bepaald. Aanleiding De gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal hebben op 13 maart 2018 een aanbesteding voor basishulp jeugd voor de jaren 2019-2022 in de markt gezet. De uiterste termijn voor inschrijving verstrijkt op 6 juli 2018.Meerdere zorgaanbieders willen dat de gemeentes de aanbesteding staken en tot heraanbesteding overgaan. Zij zijn van mening dat de plafondbedragen die de gemeentes hebben vastgesteld te laag zijn en dat de partij aan wie gegund wordt alle risico’s draagt bij overschrijding van deze plafonds omdat er geen veiligheidsventiel is opgenomen in de overeenkomst.Oordeel van de rechterDe voorzieningenrechter is van oordeel dat de zorgaanbieders niet aannemelijk hebben gemaakt dat de keuzes die de gemeentes gemaakt hebben tot irreële plafondbedragen leiden althans dat op voorhand al zonder ...
 • Landgoedeigenaar mag zich verzetten tegen plannen Buitenring Parkstad Limburg
 • Geplaatst op: 02-07-2018 | 12:19
 • De rechtbank heeft vandaag in kort geding de vordering van de Provincie Limburg afgewezen waarin wordt gevraagd om te bepalen dat een landgoedeigenaar in de buurt van Buitenring Parkstad Limburg zijn bezwaar tegen de vergunning moet intrekken zodat het stilgelegde werk hervat kan worden. Waar gaat de zaak over?De eigenaar van een landgoed dicht bij de plek waar de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg plaatsvindt, heeft zich eerder tevergeefs verzet tegen het plan voor de buitenring en de onteigening van een deel van zijn landgoed om dit plan uit te kunnen voeren. Op dit moment loopt er een bezwaar van de landgoedeigenaar tegen de vergunning voor het realiseren van een aantal viaducten in het kader van het plan. De bestuursrechter heeft deze vergunning op verzoek van de landgoedeigenaar geschorst tot na de beslissing van de Provincie Limburg op dit bezwaar. Daardoor zijn ...
 • Voorwaardelijke taakstraf voor uitvoeringsfout met dienstwapen
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 12:20
 • De rechtbank heeft vandaag een politiefunctionaris veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 80 uren. De verdachte heeft tijdens de uitoefening van het politiewerk terecht zijn dienstwapen gebruikt. Gelet op de schootslijnen had dit schieten totaal verkeerd kunnen uitpakken, waardoor personen gedood hadden kunnen worden. Gebruik dienstwapen door politiefunctionarisDe verdachte stond terecht omdat hij op 3 mei 2015 geschoten heeft op een auto met twee inzittenden. Volgens het openbaar ministerie was dat niet gerechtvaardigd. Twee door de verdachte afgevuurde kogels zijn via de zijruiten van de auto door de voorruit gegaan en hadden de inzittenden kunnen raken. Volgens de officier van justitie is er daarom sprake van een dubbele poging tot doodslag. De officier heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden geëist en een taakstraf van 240 uren. Was het schieten gerechtvaardigd? De rechtbank concludeert dat schieten op zichzelf wel gerechtvaardigd was op basis van de ...
 • Gevangenisstraf en TBS voor moord op taxichauffeur
 • Geplaatst op: 25-06-2018 | 07:15
 • Een 46-jarige man is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot 18 jaren gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. De rechtbank vindt dat bewezen kan worden dat verdachte met voorbedachten rade een taxichauffeur met messteken om het leven heeft gebracht en hem heeft achtergelaten in het bos net over de grens in Duitsland. Wat is er gebeurd? Op 7 mei 2017 krijgt de politie Limburg melding van politie Den Haag dat de taxi van het slachtoffer om 9.30 uur onbeheerd en met bloed besmeurd op de A12, ter hoogte van Zevenhuizen, is aangetroffen. De politie-eenheid Den Haag stelt een onderzoek in naar de sporen in de taxi en in de omgeving van de taxi en kijkt uit naar de eventuele personen in omgeving die gewond zijn. De verdachte wordt even later besmeurd met bloed aangetroffen op een afstand van 1750 meter van de taxi. Op de route ...
 • Gevangenisstraf voor mishandeling met dodelijke afloop in Well
 • Geplaatst op: 20-06-2018 | 12:25
 • Rechtbank Limburg heeft een 43-jarige man tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de mishandeling met de dood tot gevolg van een 72-jarige inwoner van Well. Dit heeft plaatsgevonden op 22 maart 2014. Geen doodslagDe rechtbank heeft geoordeeld dat de hartaanval die tot de dood van het slachtoffer heeft geleid het gevolg is geweest van het geweld dat door de verdachte is toegepast. Dat de verdachte het opzet had om het slachtoffer te doden acht de rechtbank niet bewezen. Valsheid in geschrifteDe verdachte is ook veroordeeld voor het gebruik maken van valse overeenkomsten. Door gebruikmaking van deze valse overeenkomsten heeft de verdachte een bedrag van 1.400.000 euro geclaimd van de erfgenamen van het slachtoffer.Geen uitlokkingDe rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van poging tot uitlokking om het slachtoffer van zijn vrijheid te beroven, te doden en/of het lijk weg te maken. StrafDe rechtbank heeft verdachte een gevangenisstraf opgelegd voor ...
 • 6 maanden celstraf voor verbergen stoffelijk overschot moeder en fraude
 • Geplaatst op: 12-06-2018 | 13:08
 • Een man van 65 jaar uit Oirsbeek is vandaag door de rechtbank Limburg veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. De verdachte heeft bijna 3 jaar lang het stoffelijk overschot van zijn moeder in zijn eigen huis verborgen. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan uitkeringsfraude en het verzwijgen van haar overlijden bij de instanties. Wat heeft de verdachte gedaan?De verdachte heeft zijn moeder, nadat zij was overleden, in plastic folie gewikkeld en in een kist gelegd. Vervolgens heeft hij deze kist dichtgekit, met tape afgeplakt en met touw dichtgebonden. Ook heeft de verdachte geurmiddelen in de ruimte geplaatst tegen de stank. Niet gemeldDe verdachte heeft het overlijden van zijn moeder niet gemeld bij de juiste instanties, terwijl dit verplicht is. De uitkeringen van zijn moeder werden daardoor na haar overlijden gewoon doorbetaald. Verdachte had toegang tot de rekening van zijn moeder en heeft het uitkeringsgeld, totaal ...

nl | enTerms and conditions | Disclaimer

Law Firm Spreksel advocaten > Current affairs > Rechtbank Limburg