Spreksel advocaten Maastricht

Nieuwsoverzicht Rechtbank Limburg

 • Gemeente Heerlen geeft ten onrechte geen keuzemogelijkheid voor een pgb
 • Geplaatst op: 18-05-2018 | 11:15
 • De rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan over de wijze van zorg aanbieden door de gemeente Heerlen. De rechtbank is van oordeel dat de begeleiding door Stand-By geen algemene voorziening is, maar dient te worden beschouwd als een zogenaamde maatwerkvoorziening. Dit betekent dat burgers die recht hebben op persoonlijke begeleiding kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee ze zelf begeleiding kunnen inkopen, in plaats van dat zij aangewezen zijn op begeleiding door een medewerker van een van de zorgaanbieders aangesloten bij Stand-By.Zelf zorg inkopenDe gemeente Heerlen heeft ervoor gekozen om maatschappelijke ondersteuning, die bestaat uit persoonlijke begeleiding, aan te bieden als algemene voorziening. Daarvoor heeft de gemeente met Stand-By, bestaande uit 8 zorgaanbieders, een overeenkomst gesloten die inhoudt dat Stand-By die begeleiding als algemene voorziening levert. Twee personen waren het niet eens met het aanbod van persoonlijke begeleiding, dat Stand-By aan hen had gedaan ...
 • 1 dag gevangenisstraf en taakstraf voor vervaardigen kinderporno
 • Geplaatst op: 18-05-2018 | 12:30
 • De rechtbank heeft vandaag een 47-jarige man en een 45-jarige vrouw veroordeeld wegens het vervaardigen van foto’s van hun (stief)dochter die door de rechtbank als kinderpornografie worden beschouwd. De foto’s zijn in 2006 of 2007 gemaakt. De man wordt ook veroordeeld wegens het in bezit hebben van een grote hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen en films in 2013. KinderpornografieDe verdachten hebben verklaard dat de foto’s van hun (stief)dochter voor de grap of tijdens een gek moment zijn gemaakt en zij stellen dat de foto’s geen seksuele lading hebben. Zij ontkennen daarmee dat het hun intentie was om kinderporno te vervaardigen. De rechtbank ziet dit anders. Omdat de foto’s deel uitmaken van een reeks, waarbij ook foto’s werden gemaakt die expliciet seksueel van aard waren, hebben ook de andere foto’s uit die reeks een duidelijke seksuele strekking.StrafGelet op het tijdsverloop sinds de foto’s gemaakt zijn, acht de rechtbank ...
 • Celstraf voor ronselen voor IS
 • Geplaatst op: 15-05-2018 | 12:09
 • De rechtbank Limburg heeft een 29-jarige man van Syrische afkomst veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, voor het ronselen voor de gewapende strijd van IS. Het ronselen is beperkt gebleven tot 1 persoon, waar de officier van justitie uitging van 4 personen. De rechtbank acht niet bewezen dat de man lid van IS is geweest.Werven voor een terreurorganisatieDe verdachte heeft een ander gevraagd deel te nemen aan de gewapende strijd van IS in Syrië. De verdachte hing het gedachtegoed van IS aan en bracht zijn radicale ideeën in de praktijk door die ander bijvoorbeeld aan te moedigen op YouTube naar filmpjes te kijken en hem in contact te brengen met de ideeën van geleerden die die strijd verheerlijkten.De man die de verdachte wilde werven moest niets hebben van de ideologie van de verdachte en is niet afgereisd naar Syrië. Dat ...
 • Verlenging van tbs van veroordeelde in brandstichtingzaak Roermond
 • Geplaatst op: 15-05-2018 | 11:42
 • De terbeschikkingstelling met dwangverpleging van de man die in 2003 werd veroordeeld voor een brandstichting in Roermond wordt opnieuw met 2 jaar verlengd, zo besliste de rechtbank Limburg vandaag. De man kreeg destijds een gevangenisstraf met tbs voor het in brand steken van zijn woning waarbij 6 van zijn kinderen om het leven kwamen. Blijvende begeleiding nodig en risico op herhaling De rechtbank is van oordeel dat een verlenging met 1 jaar niet realistisch is. Er bestaan nog steeds recidiverisico’s op de langere termijn en de man heeft blijvende begeleiding nodig. De kliniek wil de relatie van de man met zijn huidige vriendin goed volgen en daarnaast is nog geen toestemming gegeven voor proefverlof. De man wil op termijn naar een woonvoorziening in het zuiden van het land, maar er is nog geen overeenstemming over het traject wat daarvoor gevolgd moet worden. Kortom, er ...
 • Nader onderzoek in zaak seksueel misbruik van kinderen
 • Geplaatst op: 15-05-2018 | 11:57
 • Op 1 mei heeft het openbaar ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 54-jarige man uit Kerkrade wegens seksueel misbruik van kinderen. De rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in deze zaak en heeft besloten dat nader onderzoek moet worden gedaan. De zaak wordt daarom heropend en verwezen naar de rechter-commissaris, zodat de verdachte kan worden geplaatst in het Pieter Baan Centrum voor een klinische observatie. Waar gaat de zaak over?De 54-jarige verdachte heeft op zitting een bekennende verklaring afgelegd: hij had kinderporno in zijn bezit en hij heeft jonge meisjes aangezet tot het verrichten van seksuele handelingen via skype of andere media en nam deze handelingen regelmatig op. Hij deed zich hierbij voor als zijn 16-jarige zoon, zodat de meisjes niet in de gaten hadden dat ze te maken hadden met een volwassen man. Verdachte deed dit volgens zijn verklaring ter zitting, vanuit een bepaalde ...
 • Vordering schadevergoeding door misleidende mededelingen Staatsloterij afgewezen
 • Geplaatst op: 09-05-2018 | 09:00
 • De kantonrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag geoordeeld dat de gevorderde schadevergoeding van een deelnemer aan de Staatsloterij in de jaren tussen 2000 en 2008 afgewezen moet worden. De reden daarvoor is dat niet is komen vast te staan dat de deelnemer in die jaren deelnam aan de loterij als gevolg van misleidende mededelingen van Staatsloterij. AanleidingIn een Collectieve Actie tussen de Stichting Loterijverlies en Staatsloterij bij het gerechtshof Den Haag is vastgesteld dat Staatsloterij gedurende de periode 2000 tot en met 2007 misleidende mededelingen heeft gedaan over het wel- of niet-gegarandeerd zijn van de prijzen, de winkansen en het aantal gewonnen prijzen en dat Staatsloterij hierdoor in strijd heeft gehandeld met artikel 6:194 (oud) van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Daarnaast is vastgesteld dat Staatsloterij in 2008 misleidende mededelingen heeft gedaan over de hoogte van prijzen en hierdoor in strijd heeft gehandeld met artikel 6:194 (oud) BW. ...
 • Afvalverwerker in Elsloo moet opslag kunststof afval tot 100 ton beperken
 • Geplaatst op: 09-05-2018 | 12:06
 • De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag, 9 mei 2018, uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening die door een afvalverwerkingsbedrijf was gevraagd. Het afvalverwerkingsbedrijf probeerde daarmee te voorkomen dat de opslag van kunststof afval moet worden teruggebracht naar maximaal 100 ton. De voorzieningenrechter heeft het verzoek afgewezen. Dit betekent dat het bedrijf de opslag van kunststof afval voor 23 mei a.s. moet afbouwen tot de in de milieuvergunning toegestane hoeveelheid van maximaal 100 ton. Als dat niet gebeurt, moet de afvalverwerker per week een dwangsom van 10.000 euro betalen met een maximum van 80.000 euro. Geen nieuwe vergunningDe voorzieningenrechter heeft het verweer dat voor de opslag van meer afval een nieuwe vergunning kan worden verleend, verworpen. De gemeente heeft in maart van dit jaar een aanvraag om meer opslag van kunststof afval te vergunnen afgewezen. Tegen dat besluit heeft de afvalverwerker bezwaar gemaakt, maar volgens de voorzieningenrechter kan niet ...
 • Gewijzigde datum raadkamer gevangenhouding meerderjarige verdachten vanwege Hemelvaart
 • Geplaatst op: 04-05-2018 | 07:46
 • In verband met Hemelvaartsdag wordt de raadkamer gevangenhouding in week 19 gehouden op woensdag 9 mei 2018. Voor de betreffende raadkamer gevangenhouding is de deadline voor het indienen van vorderingen / bezwaarschriften / verzoekschriften vastgesteld op maandag 7 mei 2018 12.00 uur. Aanvullende processen-verbaal kunnen tot uiterlijk dinsdag 8 mei 2018 10.00 uur worden aangeleverd. De behandeling van de raadkamerzittingen ten behoeve van meerderjarige verdachten vindt plaats in de Rechtbank Limburg, Sint Annadal 1 te Maastricht. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de griffier, tel. 088 - 361 16 80. ...
 • Veroordeling in verkeerszaak met dodelijk slachtoffer
 • Geplaatst op: 04-05-2018 | 12:24
 • Een 40-jarige man uit Heerlen is door de rechtbank Limburg veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uren. Door te keren op een weg en hierbij geen voorrang te verlenen, heeft hij gevaar op de weg veroorzaakt. Wat is er gebeurd?De verdachte reed op 25 maart 2016 met zijn auto op de Nicolaas Beetsstraat te Heerlen toen hij besloot zijn auto te keren. Een 18-jarige jongen is vervolgens met zijn bromfiets tegen de zijkant van de auto gebotst en is even later aan zijn verwondingen overleden. De rechtbank vindt dat de verdachte een verkeersfout heeft gemaakt omdat hij, tijdens het keren op de weg, geen voorrang heeft verleend aan de bromfietser. Ondanks dat hij had gekeken, had hij de bromfietser niet gezien. De gevolgen hiervan zijn bijzonder ernstig en tragisch. Vrijspraak van het misdrijf (artikel 6 Wegenverkeerswet 1994)De verdachte werd allereerst verweten dat hij met ...
 • Exploitant mag volledige baanlengte Luchthaven Maastricht benutten
 • Geplaatst op: 01-05-2018 | 12:05
 • Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank geoordeeld dat de volledige start- en landingsbaan van de Luchthaven Maastricht nu al gebruikt kan worden, in afwachting van nieuwe regels. Wat is er aan de hand?Sinds enige maanden wordt de volledige baan van de Luchthaven Maastricht gebruikt. De Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek en 19 omwonenden hebben zich daarom tot de bestuursrechter gewend. Zij vragen de bestuursrechter om de minister op te dragen niet langer het gebruik van de volledige baan toe te staan. De verzoekers wijzen erop dat volgens de geldende regels slechts 2.500 meter baan mag worden gebruikt en niet de volledige 2.750 meter.Zwaardere vliegtuigen en meer overlast?De rechter erkent dat de bewoners overlast ervaren. Hij stelt echter vast dat de toekomstige regels het gebruik van zwaardere vliegtuigen niet toestaan. Wel kunnen de vliegtuigen die nu al op de Luchthaven Maastricht vliegen, door de extra ...
 • Veroordeling en vrijspraak voor geweld op nieuwjaarsochtend in Echt
 • Geplaatst op: 24-04-2018 | 14:48
 • De rechtbank Limburg heeft een 19-jarige jongeman uit Echt veroordeeld tot 14 maanden jeugddetentie, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, voor een poging tot doodslag op een man uit Echt. Zinloos geweldOp nieuwsjaarsochtend 2018 vond een geweldsincident plaats in Echt, waarbij het slachtoffer onder meer een hersenkneuzing opliep.Uit het dossier blijkt dat de verdachte het slachtoffer meerdere malen hard heeft geslagen en geschopt, onder meer tegen het hoofd en dat zelfs terwijl het slachtoffer op de grond lag. De rechtbank bestempelt deze uitbarsting van de verdachte als zinloos geweld tegen een man die enkel een groep jongeren aanspraak op baldadig gedrag. De rechtbank is niet meegegaan in het standpunt van de verdachte dat sprake was van uit de hand gelopen zelfverdediging (noodweerexces). Integendeel, de rechtbank concludeert dat juist de verdachte zelf de confrontatie opzocht en het slachtoffer uitdaagde.Vrijspraak broerDe 20-jarige broer van de 19-jarige jongeman is vrijgesproken. ...
 • Rechtbank ontslaat schuldsaneringsbewindvoerder
 • Geplaatst op: 23-04-2018 | 13:25
 • Rechtbank Limburg heeft afgelopen week een schuldsaneringsbewindvoerder ontslagen omdat hij - naar aanleiding van een melding bij de rechter-commissaris van onze rechtbank - heeft erkend dat hij geld, afkomstig van boedelrekeningen in diverse schuldsaneringsregelingen, heeft vergokt. De rechtbank heeft hier ook aangifte van gedaan. Wat betekent dit ontslag voor de mensen in wiens zaken deze bewindvoerder was benoemd? Op dit moment is nog niet bekend in welke regelingen geld is onttrokken en dus ook nog niet om welke bedragen het per regeling gaat. Omdat zijn handelswijze onverenigbaar is met zijn taak en verantwoordelijkheid en bovendien leidt tot een gebrek aan vertrouwen in hem, is hij in alle zaken waarin hij was benoemd ontslagen. Er zijn 178 lopende regelingen overgedragen aan andere saneringsbewindvoerders. Het ziet er naar uit dat niet in al deze regelingen geld is onttrokken. Aan de opvolgend bewindvoerders is gevraagd hun bevindingen ten aanzien van de boedelrekeningen aan ...
 • Vrijspraak voor veroorzaken ongeval Carboonplein Kerkrade
 • Geplaatst op: 20-04-2018 | 12:26
 • In 2014 heeft een inmiddels 69-jarige man uit Kerkrade een ongeval met meerdere slachtoffers veroorzaakt. De man werd onwel in de auto en is daardoor de controle over zijn voertuig kwijtgeraakt. De auto is in de richting van de stoep bewogen met gewonden en materiële schade als gevolg. De rechtbank oordeelt vandaag dat de man dit niet had kunnen zien aankomen en dat hem dus geen schuld treft. Verklaring verdachteDe verdachte heeft verklaard dat hij voorafgaand aan het ongeval onwel is geworden in de supermarkt. Hij dacht zelf dat het mogelijk een hartaanval zou kunnen zijn. Hij is terug gegaan naar zijn auto en heeft daar gewacht totdat hij zich weer beter voelde. Toen hij zich weer in staat voelde om aan het verkeer deel te nemen, is hij weggereden uit het parkeervak. Kort daarna is hij onwel geworden. VerwijtVolgens de officier van justitie had de man niet in de ...
 • Gevangenisstraffen voor woningoverval Roermond
 • Geplaatst op: 20-04-2018 | 12:26
 • De rechtbank Limburg heeft op 20 april 2018 twee personen veroordeeld voor het medeplegen van een gewapende woningoverval in Roermond in de nacht van 19 op 20 oktober 2017. De 22-jarige mannelijke verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, met aftrek van voorarrest. Deze man stond ook terecht voor heling, maar de rechtbank spreekt hem daar van vrij. De 21-jarige vrouwelijke verdachte van de woningoverval krijgt een gevangenisstraf van 3 jaar, met aftrek van voorarrest en een proeftijd van 3 jaar. Wat is er gebeurd?De mannelijke verdachte is, samen met zijn mededader, na een tip van de vrouwelijke verdachte dat er geld in de woning zou liggen, op brute wijze en met dreiging van een op een vuurwapen lijkend voorwerp een woning binnengegaan. Dit gebeurde in de nacht. In die woning bevonden zich op dat moment 3 personen en een klein kind.Een andere mededader hield ...
 • Geen straf voor steken met mes
 • Geplaatst op: 20-04-2018 | 12:26
 • De rechtbank heeft op 20 april 2018 uitspraak gedaan in een zaak tegen een 33-jarige vrouw die ervan verdacht wordt dat zij haar toenmalige partner in hun woning in Roermond met een mes in de nek heeft gestoken. Volgens de rechtbank heeft de vrouw gehandeld uit noodweer. NoodweerDe rechtbank vindt het bewezen dat de verdachte haar toenmalige partner met een mes in de nek heeft gestoken en is van oordeel dat zij daarmee een poging tot doodslag heeft begaan. Aan de verdachte is echter geen straf opgelegd, omdat de rechtbank vindt dat de verdachte heeft gehandeld uit zelfverdediging. De toenmalige partner van de verdachte had benzine over haar gegooid, haar gedreigd in brand te steken en haar in een soort nekklem gehouden waaruit zij niet kon komen. Door het steken met het mes dat binnen haar handbereik lag heeft de verdachte zich hiertegen op gepaste wijze verdedigd door eenmaal te steken. De rechtbank ...

nl | enTerms and conditions | Disclaimer

Law Firm Spreksel advocaten > Current affairs > Rechtbank Limburg