Spreksel advocaten Maastricht

Nieuwsoverzicht Hoge Raad der Nederlanden

 • Hoge Raad geeft invulling aan criterium 'duidelijk grensoverschrijdend belang' bij aanbestedingen in dienstensector
 • Geplaatst op: 18-05-2018 | 08:31
 • De Hoge Raad heeft in drie uitspraken waarin de vraag centraal staat wanneer bij een aanbesteding in de dienstensector sprake is van een ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’, invulling gegeven aan dit criterium. Als aan het criterium is voldaan, moet openbaar worden aanbesteed. Een hoge omzet die met de opdracht kan worden behaald is hierbij van betekenis.  Een groot reclamebedrijf had een verbod geëist van verdere uitvoering van een onderhandse aanbesteding in de dienstensector in de gemeente Eindhoven omdat het werk openbaar had moeten worden aanbesteed. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde dat het reclamebedrijf niet genoeg had gesteld om een duidelijk grensoverschrijdend belang te kunnen aannemen. Het bedrijf had gewezen op de grote economische waarde van de opdracht en de plaats van uitvoering nabij de landsgrens. Volgens het hof had ook moeten worden uiteengezet waarom ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie daadwerkelijk geïnteresseerd kunnen zijn in de opdracht. De Hoge Raad ...
 • Conclusie AG: veroordeling voor dodelijke schietpartij bij winkelcentrum Breda in stand laten
 • Geplaatst op: 15-05-2018 | 10:43
 • De veroordeling van een man tot een gevangenisstraf van negen jaar wegens een dodelijke schietpartij bij een winkelcentrum in Breda kan in stand blijven. Dat adviseert plaatsvervangend advocaat-generaal Paridaens de Hoge Raad in haar conclusie die vandaag is gepubliceerd.De vecht- en schietpartij vond plaats op 3 april 2015 op klaarlichte dag op een parkeerterrein bij een winkelcentrum in Breda waarbij onder meer verschillende leden van motorclub Satudarah waren betrokken. Een man werd bij deze gebeurtenis neergeschoten en overleed diezelfde dag in het ziekenhuis. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de verdachte, de schutter, tot een celstraf van negen jaar wegens doodslag en het voorhanden hebben van een pistool en munitie.De verdachte stelde na deze veroordeling beroep in cassatie in. In cassatie wordt geklaagd over de betrouwbaarheid van de verklaringen van een getuige en over dat het Hof het beroep op (putatief) noodweer (exces), het plegen van een strafbaar feit om ...
 • Uitleg begrip 'woning' van tijdelijke arbeidsmigranten in de bouw
 • Geplaatst op: 04-05-2018 | 08:13
 • De ‘woning’ van een werknemer in de bouw is de plaats  waar deze werknemer in de periode die het werk duurt, zijn reguliere verblijfplaats heeft. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.Deze uitleg gaat over art. 55 van de CAO Bouwnijverheid. Daarin staat dat als het werk zo ver van de woning van de werknemer is gelegen dat dagelijks huiswaarts keren van de werknemer onredelijk zou zijn, de kosten van onder meer huisvesting voor rekening van de werkgever komen. De FNV betoogde dat bij arbeidsmigranten in de bouw de ‘woning’ hun woonplaats in het land van herkomst is. Daardoor zou de werkgever op grond van art. 55 CAO onder meer gratis huisvesting in de buurt van de werkplaats moeten verzorgen. De werkgever vond dat ‘de woning’ van een arbeidsmigrant de plaats is van waaruit hij in Nederland zijn werkzaamheden verricht. De arbeidsmigrant moet daarom zelf voor die woning betalen. Het ...
 • Conclusie AG: veroordeling schietende politieman Rotterdam in stand laten
 • Geplaatst op: 20-04-2018 | 08:58
 • De veroordeling van een Rotterdamse politieman tot een gevangenisstraf van een maand en 240 uur taakstraf wegens poging tot doodslag kan in stand blijven. Dat adviseert plaatsvervangend advocaat-generaal Paridaens de Hoge Raad in haar conclusie die vandaag is gepubliceerd.De verdachte maakte in de uitoefening van zijn functie als politieagent gebruik van zijn dienstwapen. Tijdens een alcoholcontrole in Rotterdam op 24 augustus 2012 die hij samen met een collega uitvoerde, schoot de verdachte tot driemaal toe op de bestuurder van een personenauto. De bestuurder was even daarvoor aangehouden op verdenking van rijden onder invloed, maar hij probeerde weg te rijden. De bestuurder werd geraakt in het bovenlichaam en liep een dwarslaesie op.De verdachte stelde na de veroordeling door het hof beroep in cassatie in. In cassatie wordt geklaagd dat het hof is afgeweken van de door de verdediging van verdachte op de zitting naar voren gebrachte standpunten over de betrouwbaarheid van ...
 • Conclusie AG: Veroordeling stiefmoeder wegens poging doodslag stiefdochter Roelofarendsveen kan niet in stand blijven
 • Geplaatst op: 17-04-2018 | 14:11
 • De veroordeling van een stiefmoeder wegens poging doodslag op haar destijds twaalfjarige stiefdochter in Roelofarendsveen kan niet in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Machielse de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.Het meisje werd op 15 februari 2015 door haar stiefmoeder naar bed gestuurd in een veel te koude, onverwarmde ruimte. Het meisje had daarbij geen beddengoed tot haar beschikking. Dit terwijl zij al ruim een week in zeer slechte fysieke conditie verkeerde. De volgende ochtend werd het meisje vrijwel levenloos en ernstig onderkoeld aangetroffen door haar stiefmoeder. Zij schakelde pas enige tijd later medische hulp in. Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht en herstelde nadat zij een aantal dagen kunstmatig in coma was gehouden.Het gerechtshof Den Haag veroordeelde de stiefmoeder tot 4,5 jaar cel wegens poging doodslag en mishandeling. De verdachte stelde beroep in cassatie in.Volgens de advocaat-generaal slagen de door de verdachte ingediende cassatiemiddelen niet. Wel is ...
 • Hoge Raad wijst herzieningsverzoek Baybaşin af
 • Geplaatst op: 17-04-2018 | 11:14
 • De Hoge Raad heeft het herzieningsverzoek van Hüseyin Baybaşin afgewezen. Baybaşin werd in 2002 door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens onder meer het medeplegen van moord en meerdere pogingen tot uitlokking daartoe, drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Met de afwijzing van het herzieningsverzoek blijft deze veroordeling in stand.De veroordeling van Baybaşin is voor een groot deel gebaseerd op telefoongesprekken die door de Nederlandse politie in 1997/1998 zijn opgenomen en afgeluisterd. Baybaşin heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Hij heeft zich op het standpunt gesteld dat zijn veroordeling het resultaat is van een samenspanning tussen Nederland en Turkije. Tapgesprekken zouden (in Turkije) zijn gemanipuleerd. Ook zouden de Nederlandse taptolken de voornamelijk in het Engels en Koerdisch gevoerde telefoongesprekken onjuist hebben vertaald. Deze verweren zijn door het Hof uitvoerig onderzocht en verworpen.Baybaşin’s advocaat diende in april 2011 bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek in. Die besliste ...
 • Aansprakelijkheidsverzekeraar moet letselschade na schudden baby vergoeden
 • Geplaatst op: 13-04-2018 | 08:10
 • De aansprakelijkheidsverzekeraar van een vader die zijn baby met kracht door elkaar had geschud met letsel tot gevolg, moet de schade vergoeden. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. In zijn uitspraak geeft de Hoge Raad uitleg over de toepassing van de zogenoemde ‘opzetclausule’ in aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP).Aanleiding is een voorval waarbij een vader zijn baby, een jongetje van bijna zes maanden oud, met kracht door elkaar heeft geschud. De baby liep daardoor blijvend hersenletsel op (shaken baby syndroom). De vader werd strafrechtelijk veroordeeld voor het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Hij kreeg geen straf opgelegd onder meer omdat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. In een civiele procedure heeft de moeder, als vertegenwoordiger van de zoon, schadevergoeding van de vader gevorderd voor de gevolgen van het letsel van de zoon. Die vordering is door de rechtbank toegewezen en speelt in de procedure bij de Hoge Raad geen ...
 • Afbouw algemene heffingskorting minstverdienende partner niet in strijd met mensenrechten
 • Geplaatst op: 13-04-2018 | 08:09
 • De afbouw van de algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner is geen ongerechtvaardigde inmenging in het privé-, familie- en gezinsleven. De afbouw komt ook niet in strijd met het verdragsrechtelijke gelijkheidsbeginsel en het recht op ongestoord genot van eigendom. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De Wet op de inkomstenbelasting 2001 biedt een mogelijkheid om, kort gezegd, de algemene heffingskorting van de minstverdienende partner uit te laten betalen. Deze mogelijkheid is in de loop der jaren versoberd. Sinds 2008 wordt zij gedurende vijftien jaar met 6 2/3 procentpunt per jaar afgebouwd. Met ingang van 2023 komt deze mogelijkheid daardoor geheel te vervallen. De afbouw is bedoeld om arbeidsdeelname te bevorderen, werken lonender te maken, de afhankelijkheid van de minstverdienende partner te verkleinen en ook de AOW houdbaarder te maken. Belanghebbenden zijn een echtpaar. De echtgenote had in 2013 geen inkomsten uit werk. Haar echtgenoot had dat wel. Als gevolg ...
 • Zaak belediging gemeenteraadslid Zoetermeer moet over
 • Geplaatst op: 10-04-2018 | 10:37
 • De zaak tegen een gemeenteraadslid uit Zoetermeer die verdacht wordt van het beledigen van een ander gemeenteraadslid, tevens oud-minister van de LPF, moet over. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. Op 10 juni 2014 plaatste het raadslid, tijdens en na een gemeenteraadsvergadering, een aantal berichten op social media, waaronder een bericht met de tekst “in het kader van de problemen benoem ik dus het probleem, discriminatie van een complete geloofsgemeenschap door de racist Nawijn”. De aanleiding daarvoor was dat Nawijn zich uitsprak tegen de stichting van een Islamitische school in Zoetermeer. De rechtbank sprak de verdachte vrij omdat de berichten in de context van het politieke debat waren geplaatst. Het gerechtshof kwam tot een veroordeling omdat het hof de uitlating ‘racist’ zonder meer als beledigend aanmerkte en oordeelde dat de uitlatingen onnodig grievend waren, omdat de verdachte in zijn uitingen veel verder was gegaan dan nodig was. De Hoge Raad ...
 • Conclusie AG: veroordeling Bredase rapper in stand laten
 • Geplaatst op: 10-04-2018 | 10:36
 • De veroordeling van een rapper uit Breda wegens beledigende teksten over homoseksuelen en joden in een rap, dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Vellinga de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.Via YouTube was vanaf 28 april 2014 een rap met bijbehorende videoclip te zien en te beluisteren. Het betrof een rap geschreven door de verdachte. In de rap was onder meer te horen “flikkers geef ik geen hand” en “ik haat die fucking joden nog veel meer dan nazi's”. Deze uitlatingen hebben geleid tot verschillende aangiften wegens belediging en discriminatie.De rechtbank sprak de verdachte vrij. De rechtbank oordeelde dat de rapper in zijn muziekvideo uitlatingen deed die vallen binnen de artistieke expressie en daarom worden beschermd door het recht van de vrijheid van meningsuiting. Het OM was het hiermee niet eens en stelde hoger beroep in. In hoger beroep volgde wel een veroordeling wegens opzettelijke groepsbelediging in ...
 • Zaak vrijspraak belediging moslims door aanhanger PVV moet over
 • Geplaatst op: 10-04-2018 | 10:36
 • De zaak tegen een man die werd vrijgesproken van groepsbelediging van moslims in de documentaire ‘Wilders, the movie’ moet over. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.De verdachte deed zijn uitlatingen als aanhanger van de PVV in een documentaire over Geert Wilders, die in 2010 werd uitgezonden. De verdachte was één de geïnterviewde personen, die in de documentaire werd gepresenteerd als aanhanger van Wilders. De verdachte sprak onder meer over Arabieren als ‘fervent kontenbonkers’ die ook ‘kleine jongens neuken’, ‘dat is normaal in hun cultuur’. Het gerechtshof in Amsterdam sprak verdachte vrij van groepsbelediging. Het Hof oordeelde dat de gewraakte uitlatingen naar hun bewoordingen zonder meer beledigend voor moslims zijn. Het oordeelde vervolgens dat die uitlatingen in het maatschappelijk debat waren gedaan en dat zij niet onnodig grievend zijn omdat zij niet zodanig kwetsend zijn dat deze aanzetten tot haat, geweld, discriminatie of onverdraagzaamheid. Het Openbaar Ministerie was het met ...
 • Grootschalige fraudezaak uit Gelderland moet op één punt over
 • Geplaatst op: 10-04-2018 | 10:37
 • De zaken tegen een man en zijn ex-vrouw die verdacht worden van betrokkenheid bij grootschalige oplichting en fraude in Gelderland moet op één punt over. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde de man tot 60 maanden cel wegens oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. De man had een advies- en incassobureau in Apeldoorn. Hij benaderde potentiële investeerders, deels uit zijn kennissenkring, en hield hen voor dat hij vorderingenportefeuilles had gekocht van banken. Ter onderbouwing liet hij hen door hem valselijk opgemaakte koopovereenkomsten zien. Verdachte spiegelde de potentiële investeerders een lucratief rendement voor. De slachtoffers investeerden vervolgens grote bedragen waarna verdachte de ontvangen gelden witwaste. Ook heeft hij volgens de bewezenverklaring van het hof vervalste werkgeversverklaringen gebruikt om een hypotheek af te sluiten. De man was de spil in de fraude. Zijn ex-vrouw had een kleinere rol. Zij werd door het hof veroordeeld wegens valsheid in geschrift tot ...
 • Hoge Raad en parket bij de Hoge Raad: focus op rechtsontwikkeling
 • Geplaatst op: 05-04-2018 | 08:02
 • “Als hoogste rechter op het gebied van burgerlijk -, straf- en belastingrecht beoordeelt de Hoge Raad zaken niet helemaal opnieuw. Hij concentreert zich op de juridische kant van de zaken en stelt niet opnieuw de feiten vast. De Hoge Raad stimuleert dat het recht in het hele land op dezelfde manier wordt uitgelegd. En via zijn uitleg van juridische regels kan de Hoge Raad ook het recht verduidelijken en verder ontwikkelen. Rechtsontwikkeling heet dat of ook wel rechtsvorming. Zo neemt de Hoge Raad vaak beslissingen die niet alleen de rechten van de partijen in dat proces beschermen, maar ook aan veel meer mensen de richting wijzen op juridisch gebied.”Maarten Feteris, president Hoge RaadDe Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad hebben er in 2017 onverkort naar gestreefd de rechtsontwikkeling via de cassatierechtspraak helder gestalte te geven. Dat staat in het jaarverslag 2017 dat vandaag is gepubliceerd. Om daarvoor ...
 • Zaak fatale steekpartij in café in Middelburg moet over
 • Geplaatst op: 03-04-2018 | 11:36
 • De veroordeling van een verdachte wegens een fatale steekpartij in een café in Middelburg kan niet in stand blijven. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.Op 1 maart 2014 vond, na een confrontatie op straat tussen de verdachte en het latere slachtoffer, in het halletje van een café in Middelburg een steekpartij plaats. Een 19-jarige jongen kwam daarbij om het leven. De rechtbank veroordeelde de verdachte tot een gevangenisstraf van negen jaar. Het gerechtshof kwam in hoger beroep tot een gevangenisstraf van zes jaar. De verdachte heeft een beroep op noodweer gedaan omdat de jongen hem aanviel en hij naar eigen zeggen geen kant op kon. Bij de behandeling in hoger beroep is de verdachte uitgebreid ondervraagd door het hof. Het hof heeft uitgaande van die verklaring van de verdachte het beroep op noodweer verworpen omdat de verdachte, zo vond het Hof, de mogelijkheid onbenut had gelaten om vanuit het ...
 • Regelgeving met betrekking tot AWBZ-zorg factor bij beoordeling zzp-schap zorgverlener
 • Geplaatst op: 30-03-2018 | 08:16
 • De vraag of een overeenkomst tussen zorgverleners en zorgaanbieders voor het verlenen van AWBZ-zorg in natura (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) een arbeidsovereenkomst is, moet worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Hiertoe behoort ook wet- en regelgeving die van belang is voor de wijze waarop deze overeenkomst is vormgegeven. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.In de zaak ging het om de vraag of een zorgverlener zijn AWBZ-werkzaamheden als zzp-er (zelfstandige) of als werknemer verrichtte. Dit laatste is het geval indien sprake is van een gezagsverhouding, een verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid en een verplichting tot het betalen van loon. Het element ‘gezagsverhouding’ stond in deze zaak centraal. Het Hof vond dat sprake was van deze gezagsverhouding, omdat uit de wettelijke bepalingen met betrekking tot AWBZ-zorg en de overeenkomsten tussen de zorgkantoren en de zorgaanbieders van de zzp-er bleek dat de eindverantwoordelijkheid voor de te verlenen ...

nl | enTerms and conditions | Disclaimer

Law Firm Spreksel advocaten > Current affairs > Hoge Raad der Nederlanden