Spreksel advocaten Maastricht

Nieuwsoverzicht Hoge Raad der Nederlanden

 • Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over het verstrekken van op de zaak betrekking hebbende stukken
 • Geplaatst op: 17-08-2018 | 08:19
 • De Hoge Raad geeft vandaag in drie arresten meer duidelijkheid over de verstrekking van alle op de zaak betrekking hebbende stukken.Indien een belanghebbende in bezwaar of beroep gaat, is de Inspecteur (of bij lagere overheden: de heffingsambtenaar) op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verplicht alle op de zaak betrekking hebbende stukken te verstrekken. Het gaat dan om alle stukken die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het geschil. In een arrest van 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad regels gegeven over de uitleg van dit voorschrift (HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:672). In de uitspraken van vandaag verstrekt de Hoge Raad verdere duidelijkheid.In de eerste zaak gaat het over het ter inzage leggen van op de zaak betrekking hebbende stukken. De Hoge Raad oordeelt dat deze verplichting zich niet uitstrekt tot informatie die de heffingsambtenaar zelf niet kan raadplegen. Als  ...
 • Conclusie PG: beslissing in rechtszaak tussen advocaat en voormalig rechter over onrechtmatigheid van eerdere procedure in
 • Geplaatst op: 17-08-2018 | 08:19
 • De beslissing in een rechtszaak tussen een advocaat en een voormalig rechter over de onrechtmatigheid van een eerdere civiele procedure in de periode 2004–2009 moet in stand blijven. Dat adviseert plv. procureur-generaal Langemeijer de Hoge Raad in zijn vandaag gepubliceerde conclusie. Wel vindt hij dat de beslissing dat een uitlating in een brief van de Raad voor de rechtspraak aan een Tweede Kamerlid onrechtmatig was, vernietigd en opnieuw beoordeeld moet worden.In deze zaak procedeert een advocaat tegen een voormalig rechter en de Staat om eerherstel en schadevergoeding te krijgen. De oud-rechter startte in 2004 eerst zelf een procedure tegen deze advocaat vanwege een interview in een boek. Die procedure is uiteindelijk in 2009 ingetrokken.De advocaat spande vervolgens in 2010 een civiele procedure aan tegen de oud-rechter en de Staat. Hij is van mening dat hij in zijn goede naam en in zijn werk als advocaat ...
 • Anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningen vallen onder verhuurderheffing
 • Geplaatst op: 17-08-2018 | 08:18
 • Woningen die tijdelijk worden verhuurd in afwachting van afbraak vallen onder de verhuurderheffing. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. Het ging in deze zaak om een gemeente die eigenaar was van 62 anti-kraakwoningen en 30 leegstandwetwoningen en deze woningen tijdelijk verhuurde.Verhuurderheffing wordt geheven van personen en instellingen die meer dan tien huurwoningen verhuren. In de wet wordt een ‘huurwoning’ gedefinieerd als een in Nederland gelegen voor verhuur bestemde woning. De belangrijkste vraag die in deze procedure aan de orde kwam, was of tijdelijk verhuurde anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningen ‘voor verhuur bestemd’ zijn en dus (kunnen) vallen onder de verhuurderheffing, ook als het voornemen bestaat de woningen af te breken. Advocaat-generaal Wattel concludeerde dat dit niet het geval is. De Hoge Raad volgt deze conclusie niet. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat eenvoud en uitvoerbaarheid bij de vormgeving van de verhuurderheffing een grote rol hebben gespeeld. Ook ...
 • Parkeren bij ingang natuurpark belast tegen het algemene btw-tarief van 21 procent
 • Geplaatst op: 17-08-2018 | 08:18
 • Op de parkeervergoeding van de auto op parkeerterreinen bij een natuurpark is het algemene btw-tarief van 21 procent van toepassing. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De zaak gaat over een stichting die een natuurpark beheert. Voor de toegang tot het park vraagt de stichting entreegeld. Wie met de auto het park wil bezoeken, kan parkeren op een parkeerterrein buiten de hekken van het natuurpark. Daarvoor moet parkeergeld worden betaald. Voor het entreegeld geldt het verlaagde btw-tarief van 6 procent. De stichting is van mening dat het parkeergeld ook is onderworpen aan het verlaagde btw-tarief omdat zij die parkeergelegenheid aanbiedt om een bezoek aan het park ‘optimaal’ te maken en daarmee aantrekkelijker voor bezoekers die met de auto naar het park afreizen. Het bieden van de parkeergelegenheid hangt volgens de stichting zo nauw samen met het bezoek aan het park dat zij als één ...
 • Open dag Hoge Raad: zaterdag 15 september 2018
 • Geplaatst op: 03-08-2018 | 12:23
 • De Hoge Raad opent tijdens het Prinsjesfestival op zaterdag 15 september zijn deuren voor publiek. Geïnteresseerden zijn welkom om het publieke deel van het gebouw te komen bezoeken. Ook wordt een inkijkje gegeven in het werk van de Hoge Raad. Het programma bestaat onder meer uit een lezing over Vrouwe Justitia en haar rol op het schilderij Hoge Raad van Helen Verhoeven, het spel ‘Het geheim van de raadkamer’, de togaselfie, Meet the Judge, Meet the advocaat-generaal en nog veel meer.Praktische informatieWat: Open DagWaar: Korte Voorhout 8 in Den HaagWanneer: zaterdag 15 september 2018, van 10.30 tot 16.30 uurVoor wie: iedereen die geïnteresseerd is in het gebouw van de Hoge Raad, wat de Hoge Raad doet en wie de Hoge Raad is Toegang: gratisRoute naar de Hoge RaadVanaf Den Haag Centraal is het tien minuten lopen naar het gebouw van de Hoge Raad. Komt u met de auto, dan ...
 • Hoge Raad vraagt Hof van Justitie om opschorting van een prejudiciële beslissing in twee zaken over dividendbelasting
 • Geplaatst op: 19-07-2018 | 09:56
 • De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie gevraagd om opschorting van een prejudiciële beslissing in twee zaken over dividendbelasting. In twee zaken (ECLI:NL:HR:2017:342 en ECLI:NL:HR:2017:346) heeft de Hoge Raad op 3 maart 2017 aan het Hof van Justitie prejudiciële vragen gesteld. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van prejudiciële vragen die de rechtbank Zeeland-West-Brabant aan de Hoge Raad heeft voorgelegd (ECLI:NL:RBZWB:2016:4829 en ECLI:NL:RBZWB:2016:4829). De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft hierbij overwogen dat die vragen aan de orde zijn in zo’n 2000 à 3000 zaken die bij die rechtbank kunnen worden aangebracht.De vragen stellen aan de orde of de vrijheid van kapitaal (artikel 63 VWEU) meebrengt dat, en zo ja onder welke voorwaarden, een buitenlands beleggingsfonds – op gelijke voet als een fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 – recht heeft op teruggave van ...
 • Geen doorbetaling loon na ontslag op staande voet
 • Geplaatst op: 13-07-2018 | 08:20
 • In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.Een boekdrukkerij had een medewerker op staande voet ontslagen wegens diefstal van boeken. Die medewerker spande een procedure aan. De kantonrechter vernietigde het ontslag. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden echter dat de medewerker terecht op staande voet was ontslagen. Volgens de in juli 2015 ingevoerde nieuwe arbeidswetgeving moet het gerechtshof dan bepalen wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, en mag dat einde niet vóór de datum van zijn uitspraak zijn gelegen. Het hof bepaalde daarom dat de arbeidsovereenkomst eindigde op de dag na zijn uitspraak. Omdat de arbeidsovereenkomst na het ontslag op staande voet is blijven bestaan, is de werknemer in beginsel recht blijven houden ...
 • Veroordeling voor onder meer (poging) oplichting door verzwijgen overlijden moeder blijft in stand
 • Geplaatst op: 03-07-2018 | 10:41
 • De veroordeling van een vrouw uit Rijnsaterwoude wegens onder meer (poging) oplichting van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een pensioenfonds door het verzwijgen van het overlijden van haar moeder, blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.Het gerechtshof in Den Haag stelde als feiten vast dat de vrouw het lichaam van haar moeder direct na haar overlijden met de auto vanuit Rijnsaterwoude naar Tsjechië heeft vervoerd en daar in een bos heeft begraven. Zij deed dit zodat de AOW-uitkering en de pensioenuitkering van haar moeder doorbetaald zouden worden. Het gerechtshof veroordeelde haar tot een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf voor het wegmaken van het lichaam, oplichting en het stelen en het helen van kentekenplaten. De vrouw stelde beroep in cassatie in.In cassatie wordt geklaagd over het bewijs van de oplichtingsfeiten. De Hoge Raad oordeelt dat uit de door het hof vastgestelde omstandigheden naar voren komt dat de verdachte door meer dan ...
 • Conclusie AG: veroordeling Guus K. in stand laten
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:54
 • De veroordeling van de Nederlandse zakenman Guus K. wegens medeplichtigheid aan het medeplegen van oorlogsmisdrijven en wegens het medeplegen van overtredingen van VN-embargo’s in Liberia tussen 1999 en 2003 dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Hofstee de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch vond eerder bewezen dat de verdachte tijdens de tweede Liberiaanse burgeroorlog opzettelijk behulpzaam is geweest bij het plegen van oorlogsmisdrijven door soldaten van het regeringsleger van Charles Taylor. Daartoe zou de verdachte onder meer een aan zijn houtkapbedrijven toebehorend schip hebben gebruikt voor de invoer van wapens en munitie en werknemers van deze bedrijven ter beschikking hebben gesteld voor de gewapende strijd. Met deze handelwijze zou de verdachte ook voor deze periode door Verenigde Naties uitgevaardigde embargo’s hebben overtreden. De rechtbank te ‘s-Gravenhage veroordeelde de verdachte in 2006 tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens het medeplegen van opzettelijke overtredingen van de ...
 • AG advises to uphold conviction Guus K.
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:40
 • Dutch businessman Guus K.’s conviction of being an accessory to war crimes and participation in violation of UN embargoes imposed on Liberia between 1999 and 2003 should be upheld, Advocate General Hofstee advised the Supreme Court in his opinion rendered today.The Court of Appeal of Den Bosch previously found the accused guilty of intentionally aiding soldiers of Charles Taylor’s government army in committing war crimes during the Second Liberian Civil War. Guus K., among other things, allegedly used a vessel belonging to one of his logging companies to import shipments of weapons and ammunition, and supplied employees of these companies for the armed conflict in Liberia. These actions also constituted a violation of the embargoes imposed by the United Nations during the period concerned. In 2006 the District Court of The Hague sentenced the accused to a prison term of eight years for being an accomplice to intentional violations of ...
 • Veroordeling stiefmoeder wegens poging doodslag stiefdochter Roelofarendsveen blijft in stand
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:41
 • De veroordeling van een stiefmoeder wegens poging tot doodslag op haar destijds twaalfjarige dochter in februari 2015 in Roelofarendsveen blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. Het meisje werd op 15 februari 2015 door haar stiefmoeder naar bed gestuurd in een veel te koude, onverwarmde ruimte. Het meisje had daarbij geen beddengoed tot haar beschikking. Dit terwijl zij al ruim een week in zeer slechte fysieke conditie verkeerde. De volgende ochtend werd het meisje vrijwel levenloos en ernstig onderkoeld aangetroffen door haar stiefmoeder. Zij schakelde pas enige tijd later medische hulp in. Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht en herstelde nadat zij een aantal dagen kunstmatig in coma was gehouden.Het gerechtshof Den Haag veroordeelde de stiefmoeder tot 4,5 jaar cel wegens poging doodslag en mishandeling. De verdachte stelde beroep in cassatie in.De advocaat-generaal adviseerde in zijn conclusie dat de door de verdachte ...
 • Conclusies AG: veroordelingen wegens (zware) mishandeling door sliding tackle in het amateurvoetbal in stand laten
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:43
 • De veroordeling van twee mannen voor respectievelijk mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg en zware mishandeling wegens het maken van een sliding tackle tijdens twee verschillende amateurvoetbalwedstrijden kunnen in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Vegter de Hoge Raad in twee conclusies die vandaag zijn gepubliceerd.Sliding tackle tijdens wedstrijd in Schoonhoven op 30 november 2014Op 30 november 2014 vond in Schoonhoven een amateurvoetbalwedstrijd plaats tussen VV Schoonhoven en De Zwervers CCV. Tijdens deze wedstrijd maakte een speler van De Zwervers CCV een sliding op een van zijn tegenspelers. Deze tegenspeler liep hierdoor een dubbele beenbreuk en een scheurtje in zijn enkel op. De speler van De Zwervers kreeg in de tuchtrechtelijke procedure van de KNVB een schorsing van vier maanden opgelegd wegens ernstig gemeen spel. Ook werd hij strafrechtelijk vervolgd. Het gerechtshof Den Haag veroordeelde hem in hoger beroep tot een taakstraf van 100 uur voor mishandeling met zwaar lichamelijk ...
 • Veroordeling Bredase rapper blijft in stand
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:49
 • De veroordeling van een rapper uit Breda wegens beledigende teksten over homoseksuelen en joden in een rap blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. Via YouTube was vanaf 28 april 2014 een rap met bijbehorende videoclip te zien en te beluisteren. Het betrof een rap geschreven door de verdachte. In de rap was onder meer te horen “flikkers geef ik geen hand” en “ik haat die fucking joden nog veel meer dan nazi's”. Deze uitlatingen hebben geleid tot verschillende aangiften wegens belediging en discriminatie.De rechtbank sprak de verdachte vrij. De rechtbank oordeelde dat de rapper in zijn muziekvideo uitlatingen deed die vallen binnen de artistieke expressie en daarom worden beschermd door het recht van de vrijheid van meningsuiting. Het OM was het hiermee niet eens en stelde hoger beroep in. In hoger beroep volgde wel een veroordeling wegens opzettelijke groepsbelediging in het openbaar ...
 • Conclusie AG: veroordelingen voor onder meer gewelddadige overvallen in Rijswijk en Rotterdam in stand laten
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:54
 • De veroordeling van een man tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en tien maanden wegens onder meer twee gewelddadige overvallen in Rijswijk en Rotterdam in 2012 kan in stand blijven. Dat adviseert plaatsvervangend advocaat-generaal Paridaens de Hoge Raad in haar conclusie die vandaag is gepubliceerd.Het gerechtshof in Den Haag achtte bewezen dat de verdachte onder meer betrokken was bij de twee gewelddadige overvallen in Rijswijk en Rotterdam in 2012. Bij de woningoverval in Rijswijk op 22 maart 2012 werden de bewoners door twee gemaskerde mannen met geweld vastgebonden. Er werd onder dreiging van een vuurwapen een grote som geld en een groot aantal waardevolle horloges buitgemaakt. Bij de woningoverval in Rotterdam op 16 november van datzelfde jaar werd een Rotterdams gezin met kleine kinderen in hun woning vastgebonden. De overvallers scheidden de ouders en de jonge kinderen van elkaar en sloten ze urenlang in verschillende kamers op. Het Hof sprak ...
 • Vordering AG cassatie in het belang der wet: billijkheid is maatstaf voor schadevergoeding na onterecht voorarrest
 • Geplaatst op: 26-06-2018 | 10:48
 • De maatstaf voor schadevergoeding na ten onrechte ondergane voorlopige hechtenis is de billijkheid zoals bedoeld in de wet. De in landelijk verband gemaakte afspraken tussen rechters over de berekening zijn van betekenis voor de uitleg van het begrip billijkheid. Van een billijke schadevergoeding is geen sprake als een gerechtshof de landelijke afspraken zonder toelichting structureel negeert. Dat schrijft advocaat-generaal Vegter vandaag in een vordering in een cassatie in het belang der wet. Aanleiding voor de vordering zijn de bestaande verschillen in de rechtspraak van de gerechtshoven bij de berekening van het aantal dagen voorarrest dat in aanmerking komt bij de bepaling van de schadevergoeding.Gewezen verdachten in strafzaken kunnen in aanmerking komen voor schadevergoeding als ze ten onrechte hebben vastgezeten. In de wet is bepaald dat toekenning van schadevergoeding plaatsheeft als daartoe gronden van billijkheid aanwezig zijn. Voor de berekening van die schadevergoeding zijn in landelijk verband afspraken tussen de rechters ...

nl | enTerms and conditions | Disclaimer

Law Firm Spreksel advocaten > Current affairs > Hoge Raad der Nederlanden