Spreksel advocaten Maastricht

Nieuwsoverzicht Hoge Raad der Nederlanden

 • Geen strafrechtelijke immuniteit van gemeenten voor nalaten wegonderhoud
 • Geplaatst op: 20-02-2018 | 11:38
 • Strafrechtelijke vervolging van een gemeente is mogelijk wanneer het gaat om strafbare feiten die het gevolg zijn van het niet voldoende onderhouden van wegen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald naar aanleiding van een cassatie in het belang der wet.De zaak gaat over een fataal ongeval op 31 maart 2009 op de Nieuweweg in Maarssen. Twee mensen kwamen bij dat ongeval om het leven. Voorafgaand aan het ongeval was meermalen geklaagd over het slechte wegdek. Het OM vervolgde de gemeente Stichtse Vecht wegens dood door schuld omdat de gemeente zou hebben nagelaten voldoende onderhoud te plegen aan de weg en ook geen verkeersmaatregelen had getroffen, waardoor het ongeval kon plaatsvinden.De rechtbank nam geen strafrechtelijke immuniteit van de gemeente aan en verklaarde het OM ontvankelijk in de vervolging. De rechtbank veroordeelde de gemeente wegens dood door schuld tot een geldboete van € 22.500 waarvan € 7.500 voorwaardelijk met een proeftijd ...
 • Veroordeling verdachte in het onderzoek naar de Utrechtse serieverkrachter blijft in stand
 • Geplaatst op: 20-02-2018 | 11:37
 • De veroordeling van de verdachte in het onderzoek naar de Utrechtse serieverkrachter blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde de man op 8 februari 2017 tot de maximumstraf van zestien jaar wegens de verkrachting van vier, deels heel jonge, vrouwen in september 1995 en in oktober 2001. De verkrachtingen vonden plaats in hetzelfde gebied aan de oostkant van Utrecht.De verdachte heeft tegen deze veroordeling cassatie ingesteld. In cassatie is onder meer geklaagd over het bewijs van de betrokkenheid van de verdachte bij de verkrachting in oktober 2001. Het hof heeft geoordeeld dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is dat het verdachte is geweest die deze verkrachting heeft gepleegd. In onderling verband beschouwd steunt dit oordeel van het hof op een DNA-match met verdachte naar aanleiding van een spoor op de jurk van de vrouw, overeenkomsten tussen de wijze waarop de verkrachting in 2001 ...
 • Strafoplegging Valkenburgse zedenzaak blijft in stand
 • Geplaatst op: 20-02-2018 | 11:37
 • De door het gerechtshof in Den Bosch opgelegde straffen in de zogenoemde Valkenburgse zedenzaak zijn niet in strijd met het wettelijk taakstrafverbod. De strafoplegging blijft dan ook in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag in de strafzaken tegen zes verdachten.In het Wetboek van Strafrecht is een taakstrafverbod neergelegd voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van een aantal misdrijven. Van het taakstrafverbod mag worden afgeweken als naast de taakstraf een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd.Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde eind december 2016 23 klanten van een minderjarig meisje dat werkte als prostituee tot één dag – en in een van de zaken: twee dagen – cel en een taakstraf wegens jeugdprostitutie. Jeugdprostitutie valt onder de misdrijven waarvoor het taakstrafverbod geldt. Het OM was het met deze straffen niet eens en stelde in zes zaken cassatie in. In cassatie heeft het OM aangevoerd dat het opleggen ...
 • Veroordelingen verdachten Nijmeegse scooterzaak blijven in stand
 • Geplaatst op: 20-02-2018 | 12:59
 • De veroordelingen van de twee verdachten in de zogenoemde ‘Nijmeegse scooterzaak’ wegens het medeplegen van dood door schuld in het verkeer blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.De twee verdachten bereidden in januari 2010 een overval voor op het Belvoir Hotel te Nijmegen. Toen zij de politie bemerkten, sloegen zij op de vlucht op een scooter, reden onder meer met hoge snelheid door rood licht en reden daarbij een voetganger aan die daardoor kwam te overlijden.Omdat beide verdachten elkaar aanwijzen als de bestuurder van de scooter en ander bewijs daarover ontbreekt, blijft onduidelijk wie de bestuurder en wie de bijrijder is geweest. In 2012 sprak het gerechtshof Arnhem beide verdachten daarom vrij van het (mede)plegen van de dodelijke aanrijding. Het Openbaar Ministerie ging tegen die vrijspraken in cassatie. De Hoge Raad achtte de cassatieberoepen gegrond en verwees de zaken op 17 december 2013 naar het gerechtshof Den ...
 • De Hoge Raad Lentelezingen
 • Geplaatst op: 08-02-2018 | 11:13
 • De Hoge Raad der Nederlanden organiseert dit jaar voor het eerst de Lentelezingen. De eerste reeks lezingen zal tot de zomer van 2018 op iedere eerste donderdag van de maand plaatsvinden. Speciale gastsprekers zullen vanuit hun expertisegebied spreken over aan het recht gerelateerde thema’s. Dit jaar staat het monumentale schilderij ‘Hoge Raad’ van Helen Verhoeven centraal.1 maart: Jacques Overgaauw, voormalig vicepresident belastingkamer Hoge RaadAls bouwcommissaris van het nieuwe gebouw van de Hoge Raad was mr. Overgaauw nauw betrokken bij de totstandkoming van het schilderij. Hij geeft tijdens de eerste lezing uitleg over de bijzondere samenwerking met kunstenares Verhoeven en over de juridische en maatschappelijke thema’s die op het schilderij zijn afgebeeld.5 april: Corjo Jansen, hoogleraar Rechtsgeschiedenis in NijmegenProfessor Jansen is een autoriteit op het gebied van de rechtsgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hij staat stil bij een drietal personen op het schilderij ...
 • Conclusie AG: grootschalige fraudezaak uit Gelderland moet op één punt over
 • Geplaatst op: 06-02-2018 | 11:40
 • De zaak tegen een man en zijn ex-vrouw die verdacht worden van betrokkenheid bij grootschalige oplichting en fraude in Gelderland moet op één punt over. Dat adviseert advocaat-generaal Harteveld de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.Het hof veroordeelde de man tot 60 maanden cel wegens oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. De man had een advies- en incassobureau in Apeldoorn. Hij benaderde potentiële investeerders, deels uit zijn kennissenkring, en hield hen voor dat hij vorderingenportefeuilles had gekocht van banken. Ter onderbouwing liet hij hen door hem valselijk opgemaakte koopovereenkomsten zien. Verdachte spiegelde de potentiële investeerders een lucratief rendement voor. De slachtoffers investeerden vervolgens grote bedragen. Verdachte heeft vervolgens de ontvangen gelden witgewassen. Ook heeft hij volgens de bewezenverklaring van het hof vervalste werkgeversverklaringen gebruikt om een hypotheek af te sluiten. De man was de spil in de fraude. Zijn ex-vrouw had een kleinere rol. Zij werd door het hof ...
 • Veroordeling voor beramen gewapende overval door teruggekeerde Syriëganger blijft in stand
 • Geplaatst op: 06-02-2018 | 11:44
 • De veroordeling van een teruggekeerde Syriëganger die in mei 2014 een gewapende overval in Den Haag beraamde, blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde de man op 30 maart 2016 tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan tien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar wegens het beramen van de  overval in Den Haag en wapenbezit. De verdachte was het niet eens met de veroordeling en ging in cassatie.In deze zaak heeft de politie undercoveragenten ingezet als informant en infiltrant. In cassatie staat onder meer de vraag centraal of de verdachte door de inzet van de undercoveragenten ontoelaatbaar is uitgelokt tot het begaan van de strafbare feiten waarvoor hij is veroordeeld.Het hof oordeelde dat van ontoelaatbare uitlokking geen sprake was. De Hoge Raad vindt dit oordeel niet onbegrijpelijk. Het hof heeft onder meer op basis van gesprekken die de verdachte met anderen heeft gevoerd ...
 • Prejudiciële vragen over mini-jobs in Duitsland en het Nederlands sociaal zekerheidsstelsel
 • Geplaatst op: 02-02-2018 | 09:10
 • Op een inwoner van Nederland die in Duitsland een dienstbetrekking heeft, is het Duitse sociale zekerheidsstelsel van toepassing, en niet het Nederlandse.  Maar als de Duitse dienstbetrekking een zogenoemde ‘mini-job’ is, dan voorziet dat Duitse stelsel alleen in een verzekering voor arbeidsongevallen. Geldt dan toch dat deze werknemer in Nederland niet verzekerd is? De Hoge Raad legt onder meer deze vraag voor aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.In deze zaken gaat het om inwoners van de grensstreek in Nederland die in Duitsland een ‘mini-job’ hebben. Zij werken  minder dan een bepaald aantal uur per week  en verdienen een relatief laag bedrag per maand. In één zaak gaat het om belanghebbenden die als gevolg van deze werkzaamheden in het verleden minder AOW hebben opgebouwd. In een andere zaak gaat het om iemand die door deze werkzaamheden geen kinderbijslag ontvangt.Welk sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is, wordt binnen de EU ...
 • Veroordeling stiefvader voor fatale mishandeling Daniëlla blijft in stand
 • Geplaatst op: 30-01-2018 | 11:37
 • De veroordeling van de man die zijn 20-jarige stiefdochter Daniëlla op 20 juli 2013 in Groningen zo ernstig mishandelde dat zij daaraan overleed, blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde de man op 28 oktober 2016 tot achttien jaar cel en tbs wegens zware mishandeling met voorbedachte raad op 20 juli 2013 met de dood van de jonge vrouw tot gevolg en de stelselmatige mishandeling van de vrouw gedurende vijf maanden daaraan voorafgaand.De verdachte heeft tegen deze veroordeling cassatie ingesteld en meerdere cassatiemiddelen ingediend. Er wordt onder meer geklaagd over de motivering van het hof van het causaal verband tussen de mishandelingen op de bewuste dag en het overlijden van de vrouw. Verder richt een aantal klachten zich tegen de bewezenverklaring van de voorbedachte raad en de hoogte van de opgelegde straf. De Hoge Raad verwerpt al deze cassatieklachten.Eén cassatieklacht richt zich tegen de ...
 • Inzet lokfiets ook in woonwijk toegestaan
 • Geplaatst op: 23-01-2018 | 11:40
 • Het plaatsen van een lokfiets door de politie is niet ongeoorloofd alleen maar omdat het aantreffen van zo’n fiets een verdachte op het idee brengt deze te stelen. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag in een zaak waarin het OM door het gerechtshof in Den Bosch niet ontvankelijk is verklaard in de vervolging vanwege het plaatsen van een lokfiets in een woonwijk. De zaak moet opnieuw worden behandeld. In deze zaak werd door de politie op 30 januari 2015 een lokfiets met gps-tracker geplaatst in een woonwijk in Den Bosch. Deze fiets werd een dag later door verdachte gestolen. Het gerechtshof in Den Bosch verklaarde het OM niet ontvankelijk in de vervolging. Het hof stelde vast dat de politie een in goede staat verkerende fiets had neergezet in een woonwijk bij een speelveldje waar doorgaans geen fietsen staan. Verdachte zag daar, naar eigen zeggen, ineens een mooie fiets staan waarna ...
 • Conclusie AG: zaak belediging gemeenteraadslid Zoetermeer moet over
 • Geplaatst op: 23-01-2018 | 11:40
 • De zaak tegen een gemeenteraadslid uit Zoetermeer die verdacht wordt van het beledigen van een ander gemeenteraadslid, tevens oud-minister van de LPF, moet over. Dat adviseert advocaat-generaal Taru Spronken de Hoge Raad in haar conclusie van vandaag.Op 10 juni 2014 plaatste het raadslid, tijdens en na een gemeenteraadsvergadering waarin het andere raadslid zijn steun gaf aan het voornemen van de gemeente om niet akkoord te gaan met de stichting van een Islamitische school in Zoetermeer, een aantal berichten op social media. Het ging onder andere om een bericht met de tekst “in het kader van de problemen benoem ik dus het probleem, discriminatie van een complete geloofsgemeenschap door de racist Nawijn”. De rechtbank sprak de verdachte vrij omdat de berichten in de context van het politieke debat waren verstuurd. Het gerechtshof in Den Haag kwam tot een veroordeling wegens belediging omdat het hof onder meer van oordeel was dat de ...
 • Advocaten tevreden over digitale portaal Mijn Zaak Hoge Raad
 • Geplaatst op: 22-01-2018 | 08:25
 • Advocaten die in civiele vorderingszaken gebruik maken van het digitale portaal van de Hoge Raad, Mijn Zaak Hoge Raad, zijn tevreden over de werking ervan, zo blijkt uit een evaluatieronde. Gebruiksgemak, eenvoud, snelheid en 24/7 beschikbaarheid behoren tot de belangrijkste pluspunten. De evaluatiegesprekken leverden ook goede suggesties op voor de verdere ontwikkeling van het portaal en de voorbereidingen voor de uitbreiding van het portaal met straf- en belastingzaken.Met ingang van 1 maart 2017 wordt in civiele vorderingszaken in cassatie digitaal geprocedeerd. Het gebruik van het portaal door de advocaten is na vijf maanden geëvalueerd. Op dat moment werd in circa 60 zaken via het portaal digitaal geprocedeerd. Doel van de evaluatie was een beeld te krijgen van de ervaringen van gebruikers met het portaal. Dit zijn (voornamelijk) advocaten van de civiele cassatiebalie. Deze ervaringen zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van het portaal en eventuele aanpassingen van reglementen, veelgestelde vragen en ...
 • Conclusie AG: veroordelingen verdachten Nijmeegse scooterzaak in stand laten
 • Geplaatst op: 16-01-2018 | 15:03
 • De veroordelingen van de twee verdachten in de zogenoemde ‘Nijmeegse scooterzaak’ wegens het medeplegen van dood door schuld in het verkeer dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Hofstee de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.De twee verdachten bereidden in januari 2010 een overval voor op het Belvoir Hotel te Nijmegen. Toen zij de politie bemerkten, sloegen zij op de vlucht op een scooter, reden onder meer met hoge snelheid door rood licht en reden daarbij een voetganger aan die daardoor kwam te overlijden. Omdat beide verdachten elkaar aanwijzen als de bestuurder van de scooter en ander bewijs daarover ontbreekt, blijft onduidelijk wie de bestuurder en wie de bijrijder is geweest. In 2012 sprak het gerechtshof Arnhem beide verdachten daarom vrij van het (mede)plegen van de dodelijke aanrijding. Het Openbaar Ministerie ging tegen die vrijspraken in cassatie. De Hoge Raad achtte de cassatieberoepen gegrond en verwees de zaken ...
 • Conclusie AG: aandeelhouders kunnen geen stemming op de aandeelhoudersvergadering afdwingen
 • Geplaatst op: 12-01-2018 | 10:57
 • Kunnen aandeelhouders een stemming op de aandeelhoudersvergadering afdwingen over een onderwerp dat niet tot de bevoegdheid van die vergadering behoort? Dat is de rechtsvraag die in deze zaak voorligt.De Nederlandse wet op het punt van de agenderingsrechten zit zo in elkaar dat (een groep) aandeelhouders weliswaar punten voor de agenda kan aandragen, maar het bestuur en de raad van commissarissen uiteindelijk de agenda vaststellen. Deze zijn daarbij niet verplicht een stemming te agenderen over een onderwerp dat niet tot de bevoegdheid van de aandeelhoudersvergadering behoort. Dat schrijft advocaat-generaal Timmerman in zijn conclusie die vandaag is gepubliceerd.In deze zaak verschillen Boskalis Holding B.V. en Fugro N.V., al een aantal jaar van mening over de vraag of Boskalis een stemming op de aandeelhoudersvergadering over de ontmanteling van een constructie die Fugro tegen een overname beschermt, kan afdwingen. Boskalis en Fugro zijn het erover eens dat dit onderwerp niet tot de bevoegdheid van ...
 • Parket bij de Hoge Raad gaat conclusies eerder publiceren
 • Geplaatst op: 24-01-2018 | 07:58
 • Vanaf 1 januari van dit jaar publiceert het parket bij de Hoge Raad de conclusies van de advocaten-generaal in straf- en (grotendeels) in civiele zaken eerder dan op het moment van de uitspraak van de Hoge Raad. In de belastingzaken gebeurde dat al. In strafzaken zullen de conclusies in de regel worden gepubliceerd op de dag dat ze genomen worden; in civiele zaken in beginsel na het verstrijken van de zogenoemde Borgerstermijn, de periode dat de advocaten van partijen nog op de conclusie kunnen reageren (twee weken na het nemen van de conclusie). Er kunnen echter civiele zaken zijn waarbij de conclusie op de dag dat deze genomen is, wordt gepubliceerd.De conclusies werden voorheen veelal openbaar op het moment dat de Hoge Raad uitspraak deed. Vanaf nu gebeurt dat dus in een vroeger stadium. Achterliggende gedachte is het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad eerder aan een groter ...

nl | enTerms and conditions | Disclaimer

Law Firm Spreksel advocaten > Current affairs > Hoge Raad der Nederlanden